Adventní Riga a Livonsko

kde vládne secese a hanza, za rodištěm vánočního stromku, řádovými rytíři, uměním a skvělou gastronomií

Naštěstí už dávno není pravda, že si lidé spojují tři pobaltské republiky do jednoho pytle pochybných postsovětských entit. Každá z pobaltských zemí má svůj vlastní historický vývoj, jazyk a kulturu. Na malém prostoru se v průběhu staletí smísily nebývalé vlivy okolních mocných sousedů a daly vzniknout dnešní baltské kulturní identitě. Potomci Vikingů, Němců, Rusů, Švédů, Poláků, Židů a původních baltských národů dnes pečlivě střeží relativně nedávno nabyté politické i kulturní nezávislosti a pro umění a dějin chtivé cestovatele nabízejí neodolatelnou paletu zážitků.

Riga, evropské město kultury 2014, je pokladnicí architektury. Středověké dědictví Hanzy a vlády řádových rytířů ve městě zanechalo ohromnou kolekci výjimečných náboženských i profánních staveb, rižská secese se stala světovým pojmem a na tak malé ploše bychom jenom těžko hledali konkurenci co do počtu, rozmanitosti i rafinovanosti stylu. Nově se nadechuje i současná baltská architektonická tvorba a vytváří živou platformu hodnou pozornosti. Riga není světovou megalopolí, ale naopak dokonalým příkladem, kde v důkladnosti, pečlivosti a malém měřítku tkví jedinečný půvab. Budeme poznávat dům od domu s jejich středověkými kuchyněmi a sklady zboží starých kupeckých rodin, vychutnáme si kavárničky s elegancí Fin de siècle, budeme obdivovat mohutnost řetězu hradů Livonských rytířů i první slavné kroky arciarchitekta Rastrelliho.

Riga je místo, kde můžeme poprvé vystopovat tradici vánočního stromku, a je na toto prvenství patřičně hrdá. Vánoční atmosféra města je skutečně kouzelná. Livonsko je zemí příběhů, kde se ve výtečném chlebovém pudinku, černém rižském likéru či uzeném sledi skrývá pravý duch Baltu. Vydejte se do historického Livonska s CK Exovíkendy/Salve tour a poznejte jej i vy! Menší skupina účastníků, skvělý SPA hotel 4* v absolutním centru města, důkladnost programu i dostatek času na odpočinek či procházky po vánočních trzích či nákupy v krásných centrech činí z Rigy ideální cíl předvánočního výletu. Unikněte typickému shonu a uvolněte se v elegantním městě na severu.

image3

8. 12. út, 1. den – odlet z Prahy v odpoledních hodinách do Rigy. Přílet vpodvečer, transfer autobusem do centra města. Ubytování v absolutním středu města v příjemném SPA hotelu. Nocleh v Rize (-/-/-).

image4 image5

9. 12. st, 2. den – město Vecriga, které vzniká na řece Daugavě v místech dávné osady Livů a Vikingů a kde se na samém počátku 13. století usazují křižáci. Pevnostní město se pak vyvíjí paralelně s řádovým hradem, sídlem velmistra a následně se stává jedním z klíčových center Hanzy. Rižský hrad, do r. 1481 hlavní řádové sídlo, dnes sídlo prezidenta, nejstarší zástavba města na Dvoře Konventu (poč. 13. stol.), historie hojnosti a mocné obchodní aristokracie. Nejstarší vinný sklep v severní Evropě (13. stol.), Mercendorfův dům (ukázka zástavby hanzovních kupců z r. 1695, místo kde vzniknul legendární Rižský černý balzám, zachováno původní vybavení), Reitnerův dům, Dannenšternův dům a mnoho dalších gotických, barokních či renesančních residencí. Chrám sv. Petra – největší a nejstarší rižský kostel (od r. 1209, unikátní konstrukce 123,5 m vysoké věže, původně románská stavba s prvky gotické i barokní přestavby), kupecký dům Černohlavců jeden ze symbolů města (1330-53, architektonické prvky ze 17. st. po vzoru hansovních staveb v Brémách), Katedrální náměstí a Rižský katedrální chrám (zal. r. 1211 biskupem Albertem z Rigy, tzv. přechodný styl mezi románským slohem a severskou gotikou, r. 1766 přistavěna barokní věž), půvabný vánoční trh s baltskými dobrůtkami, svařeným vínem a potomky prvního vánočního stromečku v Evropě. Museum historie Rigy a mořeplavby (expozice věnována historii města od r. 1201), kostel sv. Jakuba (symbol lotyšského katolicismu ve stylu severské gotiky od r. 1225, r. 1621 předán luteránům, velkolepý barokní oltář, vitráže z r. 1902), Švédská brána (pozůstatek opevnění, r. 1689), domy Tři bratři (typické příklady občanské středověké zástavby města z konce 15. st. s typickými stupňovitými štíty, dnes museum architektury). Vynikající restaurace baltské kuchyně či půvabné kavárny jako zakončení dne. Nocleh v Rize (S/-/-).

image6 image9 image8 image7

10. 12. čt, 3. den – Riga secesní, apoteóza Nového stylu, neobyčejná exploze periferie Ruské říše zažívající populační, kulturní a ekonomický rozkvět. Celé ulice si dodnes zachovaly ryze secesní ráz a četnost staveb a jejich architektonické provedení řadí Rigu mezi secesní celebrity. Pěší procházka okolo Rižského kanálu (Pils kanal, původní součást městského opevnění, od 19. st. parková zóna oddělující staré hanzovní město od nové občanské zástavby), Dům se čtyřmi kočkami jako příklad pozdní etapy tzv. Národní secese (arch. Sheffel, r. 1904), Památník svobody (symbol nezávislosti Lotyšska, arch. K. Zale, r. 1935); budova Národní opery (arch. L. Bohnstedt, r. 1860-63), pravoslavný chrám Narození Páně (arch. M. Čagin, r. 1884, novobyzantský sloh), Rižské museum secese v bytě slavného lotyšského architekta Konstantinse Pekšense (expozice nábytku, skla, užitého umění ad., secesní schodiště). Secesní zástavba v ulicích Elizabetes, Alberta, Strelnieku, Terbatas, Brividas (přes 800 budov, projekty od r. 1899, přehlídka všech typů a fází vývoje secesních staveb – vlivy německých a skandinávských vzorů, národní lotyšská secese ad.). Kultovní budova na Elizabetes iela 10b (arch. E. Ejzenštejn, apoteóza secesních dekorativních prvků na fasádě v dokonalé proporcionální i barevné harmonii), řada prací lotyšských architektů – E. Laubeho, K. Pekšense, a A. Vanagse. Park Esplanade, budovy Lotyšské univerzity a Akademie umění (arch. W. Bockslaff, r. 1905), Lotyšské národní museum umění (otevřeno nově po rozsáhlé rekonstrukci, arch. W. Neumann, r. 1905, největší sbírka baltského umění 18.-19. st., mj. J. Eggink, G. Timm, J. Rozentals). Restaurace Lido – kdo nebyl v Lidu, jako by nepobýval v Rize; jedna z legend baltské kuchyně a nepřeberné množství pokrmů z ryb, lesních plodů, výtečné lotyšské pivo a přátelská atmosféra. Na cestě zpět do hotelu projdeme vánoční trh parku Esplanade (jantar, tradiční výrobky z vlny, medovina). Nocleh v Rize (S/-/-).

image10 image18 image17 image16 image15 image14 image13 image12 image11

11. 12. pá, 4. den – výlet soukromým autobusem do okolí Rigy, vánoční pohádka v borovicových lesích Baltu v blízkosti vřesovišť i oblázkových pláží. To je Lotyšské národní etnografické museum pod širým nebem. Největší baltský skansen nás uvítá lotyšskou horkou polévkou a čajem ze sušeného ovoce (v ceně zájezdu), který se podává v krčmě z 18. stol. Posíleni se vydáme do obydlí rybáře, dřevěného kostela, mlýna či statku a dalších ze skoro 120 historických staveb ze všech regionů země – Latgalska, Vitzemska, Kuronska a Zemgalska. Budeme pokračovat do oblasti tzv. Livonského Švýcarska (obdoba naší Vysočiny v blízkosti řeky Daugavy, hluboké lesy a romantická krajina, oblíbená především v době romantismu pro svůj dramatický ráz a množství zřícenin hradů). Césis, řádová pevnost Wenden – největší hrad Pobaltí a opěrný bod moci Řádu až do r. 1577 a jeho likvidace carem Ivanem IV., řádová bazilika sv. Jana (mohutná loď s románskými prvky, náhrobky velmistrů). Působivé údolí řeky Gauja a cihlový hrad rižských biskupů v Turaidě. Návrat do Rigy a návštěva musea zahraničního umění (menší archeologická sbírka, světové umění a především největší kolekce ruského umění mimo Rusko – I. Ajvazovskij, A. Bogoljubov, I. Repin, K. Brjullov. I. Šiškin, I. Levitan, V. Surikov, V. Perov. V. Makovský aj., otevřeno do 20:00). Večer dle zájmu Prašná věž (jediná dochovaná věž městského opevnění z 13. st., dnes sídlo vojenského musea), Jakubská kasárna jako jeden z nosných prvků pevnostní Rigy, kostel sv. Jiří (nejstarší dochovaná stavba města z r. 1204, dnes Museum dekorativního umění a designu). Miniaturní vánoční trh u Brémských muzikantů (plastika, která se stala symbolem města) a budova Velké Gildy (arch. K. Bine, 1854-57), budova Malé Gildy nejvýznamnější kupecká organizace hansovní Rigy (arch. J.D. Felsko, tudorovská gotika, 1864-66). Nocleh v Rize (S/-/-).

image19 image24 image23 image22 image21 image20

12. 12. so, 5. den – výlet soukromým autobusem za perlami Kuronska. Jedno z hlavních historických území Lotyšska původně osídleno Kury, následně kolonizováno Řádem až do r. 1561, kdy vzniká Kuronské vévodství. Po Velké Severní válce připojeno k Rusku (v majetku rodu Bironů, úzce spjato s panováním ruské carevny Anny Ivanovny). Rezidence v Mitavě (dnešní Jelgava) se stává důležitým centrem moci. Palác Bironů v Jelgavě společně se zámkem v Rundale jsou prvními samostatnými tvůrčími projekty architekta F. B. Rastrelliho. My navštívíme oba zámky a budeme moci sledovat pozoruhodnou evoluci stylu budoucího arciarchitekta  a zároveň zrod jeho vlastního originálního jazyka, tolik typického pro ruskou imperiální epochu architektury i následování v 19. i 20. století. Město Bauska s opěrným bodem v podobě mohutného hradu (původně řádová pevnost, od r. 1562 jedna z rezidencí kuronských vévodů). Návrat do Rigy a návštěva budovy Lotyšské národní knihovny (r. 2008-14, mezinárodně uznávaná práce amerického arch. lotyšského původu G. Birkertse, koncepce stavby jako „zámku světla“). Museum jantaru (baltské zlato, na jehož sběr měl řád monopol a který tvořil jeden ze základů bohatství regionu, řada uměleckých předmětů z tohoto pozoruhodného materiálu). Večer možnost zhlédnout představení v Lotyšské národní opeře anebo se vydat na další exkurzi po vyhlášených kavárnách (už jste zkusili kávu s černým likérem?). Nocleh v Rize (S/-/-).

image25 image28 image27 image26

13. 12. ne, 6. den – ráno návštěva hlavního rižského trhu – komplex budov ve stylu art deco z let 1924-30 (výtečná možnost nákupu farmářských výrobků, sýrů, uzených ryb, kaviáru, medu ad.), budova lotyšské Akademie věd ve stalinském monumentálním slohu (1951-61). Transfer na letiště a odpoledne odlet zpět do Prahy. Přílet v odpoledních hodinách (S/-/-).

image31 image32

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

maximální počet účastníků 24 osob

Cena zahrnuje
 • zpáteční letecká přeprava Praha – Riga v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
 • 5x ubytování v hotelu 4* se snídaní
 • autobusová přeprava a transfer z/na letiště dle programu
 • občerstvení v Lotyšském národním skansenu
 • odborný český průvodce
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A30 u Pojišťovny Union včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna zájezdu s limitem 30 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • vstupné do památkových objektů (cca 85 EUR/os.)
 • spropitné pro místní řidiče a průvodce 10 EUR/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 4 500,- Kč
Termín zájezdu: 8. - 13. prosince 2020
Cena zájezdu: 22.990,- Kč (snížená záloha 1.000,-Kč při zaslání přihlášky do 31. 8. 2020)

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.