Gruzie – kráska s evropskou duší a šarmem orientu

2. díl kavkazského putování

Další díl kavkazského putování CK Salve tour/CK Exovíkendy vás zavede do Gruzie – malé země sevřené mezi Malým a Velkým Kavkazem s nebývalou mozaikou etnik, historických křižovatek, archeologických pokladů, bohaté historie a jedinečné přírody zelených plání i zasněžených vrcholků. Gruzie dýchá směsí evropských tradic a kultury s dotekem osmanského světa a Orientu. Právě její unikátní poloha dala vzniknout prolnutí kulturních vlivů a bouřlivé historii. Gruzie je domovem pohostinných a usměvavých lidí, výtečné kuchyně a je kolébkou vinařství. Země o něco málo větší než Česká republika nabízí divoká údolí a nejvýše položené vesnice Evropy, pevnosti z dob Kachetů a Iberů, Řeků i Peršanů, horské hrady a kláštery s kulisou horských velikánů, jeskynní města s kouzlem starých dob i moderní architekturou.

Zájezd CK Salve tour/CK Exovíkendy a odborný průvodce Zdeněk Sialini pro vás vybrali směs uměleckých a historických lahůdek, obohacenou o gruzínskou kulinářskou kulturu, neboť jaká by to byla kultura Kavkazu bez skvělého šašliku a sklenice výtečného vína? Gruzie je zemí, kde se povětšinou víno vyrábí stejně jako před tisíci lety a nalezneme zde přes 500 registrovaných odrůd! Kulinářská tradice je pak považována za pravé rodinné stříbro a po generace si uchovává to, co my začínáme pomalu znovuobjevovat – lokální suroviny, pomalou přípravu a geniální jednoduchost. Gruzínská kuchyně v sobě snoubí středomořské, ruské i orientální vlivy a podmaní si návštěvníky stejně rychle jako upřímné úsměvy hostitelů.

Přijměte pozvání do země, oplývající neobyčejným kulturním bohatstvím, stižené nelehkým osudem, která v posledních letech zažívá obrovský turistický rozmach. Objevme Gruzii, dokud je čas a dokud její horské vesničky ještě neztratily na své opravdovosti a pohodě. Vždyť za minulý rok se počet návštěvníků v zemi zvýšil o 35 % a převýšil skoro čtyřikrát počet obyvatel…

image3

2.7. pá, 1. den – odlet z Prahy v odpoledních hodinách (via Istanbul).

3.7. so, 2. den – přílet do Tbilisi brzy ráno, transfer do hotelu na odpočinek a snídani. Před obědem exkurze po starém Tbilisi ve čtvrti Garetubani, jejímž jádrem je Rustaveliho bulvár lemovaný starobylými platany. Historické jádro města, kde pronikneme do atmosféry starých časů, stojí na břehu řeky Kury na vysokém útesu s datovaným městským osídlením již v 5. stol. Katedrála Sioni z 6. stol., jeden z duchovních symbolů země, klíčové relikvie gruzínské pravoslavné církve i místo mimořádného politického významu, královský chrám Metechi na skalnatém ostrohu nad řekou z 12. stol. Moderní most Míru a výjezd lanovkou k pevnosti Narikala, mocné citadele z 5. stol. pamatující Peršany, Mongoly, ruské dobyvatele i arabské emíry s nádherným výhledem na město. Orientální lázně ve čtvrti Abanotubani, kde poutníci na Hedvábné stezce smývali únavu, historické uličky a domy s dřevěnými balkony s neobyčejnou atmosférou. Večer skvělá gruzínská kuchyně na uvítanou a folklórní představení. Nocleh v Tbilisi (S/O/V).

image4 image6 image5

4. 7. ne, 3. den – celodenní výlet do Kachetie, hlavního vinařského centra Gruzie. Cca 17 % rozlohy země dnes produkuje přes polovinu všech gruzínských vín. Historický region s doložitelnými sídly již ve 4. stol. a půvabnou krajinou a bohatým kulturním dědictvím. Navštívíme klášter Bodbe z 5. stol., kde je pohřbena sv. Kristýna, patronka Gruzie. Klášter je obklopen cypřišovým hájem s výhledy do údolí Alazani a k Velkému Kavkazu. Starobylé městečko Signani, osídleném již v paleolitu, známé středověké centrum Heretie, městské hradby a okouzlující uličky starého města. Návštěva Národního musea v Signani s expozicí mapující dějiny od paleolitu do 20. stol. Návštěva městečka Tsinandali a palácové rezidence A. Čavčavadzeho – „otce“ gruzínského romantismu, jehož sídlo s okouzlující zahradou je dodnes fungujícím vinařstvím; degustace na místě. Večer návštěva vinařství Khareba – jedno z nejlepších v Gruzii s historickými sklepy a tunely (nejdelší z nich má skoro 8 km). Nocleh v Tbilisi (S/O/-).

image7 image9 image8

5. 7.  po, 4. denjeskynní město Uplisciche, jedinečná archeologická lokalita s počátky v době bronzové. Největší rozkvět v 5. až 13. stol., mohutné město nakonec rozbořeno Mongoly. Dodnes zachovány fragmenty velkolepého opevnění, hlavní chrám s pozůstatky fresek i dóm spočívající na sloupech. Návštěva městečka Gori (rodiště J. V. Stalina a jeho museum), návštěva vinařství v Gori s řízenou degustací. Odpoledne přesun do kláštera Gelati (UNESCO), hlavního gruzínského duchovního centra založeného r. 1106 králem Davidem IV., množství původních fresek, centrum gruzínské kultury a akademie. Nocleh v Kutaisi (S/O/V).

image10 image12 image11

6. 7. út, 5. denKutaisi, „druhé hlavní město“ Gruzie a kulturní a historické středisko západu země. Legendární centrum Kolchidy a cíl slavné cesty Jásona a Argonautů za zlatým rounem, ve vrcholném středověku hlavní centrum Gruzínského království a později centrem království Imeretie. Návštěva mohutné katedrály Bagrati postavené v roce 1003. Městečko Zugdidi s půvabným palácem v romantickém stylu a zahradami. Přesun do Mestie. Nocleh v Mestii (S/O/V).

image13 image14

7. 7. st, 6. denMestia – klíčové centrum historické Svanetie, půvabná osada v nadmořské výšce cca 1 500 m. Historické museum s unikátními ikonami (dle časových možností) a první vlna obranných věží – symbolu Svanetie, který sestává z opevněné věže, přilehlého stavení machcub a obrannou zdí. Přejezd do nejvýše položené vesnice Evropy Ušguli. Ikona Svanetie a celé Gruzie – dědina sevřená v údolí zakončeném vrcholky Kavkazu posetá obrannými věžemi. Místní kostel s freskami, svět izolovaného venkova, kde dodnes žije asi 70 rodin a neopakovatelná atmosféra s výhledy do okolí. Návrat do Mestie. Nocleh v Mestii (S/O/V).

image15

8. 7. čt, 7. den – celodenní přejezd zpět do Tbilisi. Po cestě zastávky dle časových možností a oběd ve stylové restauraci. Večer příjezd do Tbilisi. Nocleh v Tbilisi (S/O/-).

image16 image17

9. 7. pá, 8. den – cesta po strategické Gruzínské vojenské cestě spojující po staletí Kavkaz s Ruskem. Zastávka u pevnosti Ananuri, klíčový pozdně feudální komplex, postavený na strategicky výhodném hřbetu, součástí kostel Panny Marie, historické zdi, studny atp. Naše cesta horami povede dál až do Gergeti ke kostelu sv. Trojice – fantastická stavba z 14. stol. na mimořádném místě s úžasnými výhledy na horu Kazbek. Návrat do Tbilisi. Nocleh v Tbilisi (S/O/-).

image18

10. 7. so, 9. denklášter Džvari z 6. stol. (UNESCO), jedinečná poloha na skalnatém vrcholku, dochovány cenné kamenné reliéfy, výhled na městečko Mccheta a řeku Aragvi. Mccheta a katedrála Sveticchoveli, řadu staletí korunovační chrám gruzínských králů a královská nekropole (památky UNESCO, hlavní chrám gruzínské pravoslavné církve, postaven 1010 – 1029). Exkurze do gruzínského národního skanzenu, ukázky staveb z celé země, řemesla a tradiční výrobky. Odpoledne návrat do Tbilisi, nákup vína a gruzínských lahůdek na místním trhu. Nocleh v Tbilisi (S/O/-).

image19 image20

11.7. ne, 10. den – brzy ráno transfer na letiště a odlet zpět do Prahy, přílet v dopoledních hodinách.

image21 image24 image23 image22

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční leteckou přepravu Praha – Tbilisi (Turkish Airlines via Istanbul) vč. tax a odbaveného zavazadla (limit ceny letenky do 8 000,- Kč/os.)
 • 8x ubytování v hotelu 3* se snídaní
 • brzký check-in v hotelu v Tbilisi po příletu
 • veškerou dopravu v Gruzii (transfery na letiště, autobus, jeepy v horách, lanovka v Tbilisi)
 • 8x oběd a 4x večeře
 • folklórní představení
 • degustace vína dle programu
 • odborného českého průvodce
 • místní rusky hovořící průvodce
 • kompletní vstupné dle programu v ceně 120 EUR
 • účast a asistenci zástupce CK Salve tour
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A60 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 60 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • spropitné pro místní řidiče a průvodce 15 EUR/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990,- Kč
Termín zájezdu: 2. - 11. července 2021
Cena zájezdu: 44.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.