Jednodenní výlet za moderní architekturou do Ústí nad Labem

od Expresionismu přes Brutalismus po Postmodernu s Mgr. Adamem Štěchem

7:00/8:00 (bude upřesněno) odjezd z Prahy – parkoviště na magistrále ve směru Václavské náměstí.

image1 image2 image3

Foto: Jan Vaca;

Ústí nad Labem patří k nejstarším českým královským městům, v historických dokumentech poprvé zmíněným již za panování Václava I. V r. 1249. Nejvýznamnější období rozkvětu zažilo Ústí ale až v 19. století. Základem pro rozvoj se stala výhodná poloha města v údolí Labe a bohaté zdroje kvalitního hnědého uhlí. Na rozvoji se podílely šlechtické rody, jako např. Nosticové z Trmic, Westphalenové z Chlumce a Chotkové z Velkého Března, ale i řada nově vzniklých podnikatelských rodin. Na přelomu 19. a 20. století  se ústí nad Labem stalo největším přístavem Rakousko-Uherska, což v r. 1901 symbolicky potvrdil císař František Josef I. , když si pro návštěvu Ústí nad Labem zvolil plavbu parníkem. Hospodářskému  rozmachu města odpovídala i výstavba řady veřejných staveb. Rozvoj města pokračoval i ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Dochovala se zde i jedinečná meziválečná bytová výstavba, inspirovaná avantgardními  evropskými experimenty sociálního bydlení (jako např. Bauhaus a Nová věcnost v Německu, WUWA ve Wroclavi, tzv. Hofy v „Rudé Vídni“, které známe z našich předchozích zájezdů).  K předním architektům levného, účelného a zdavého bydlení patřil městský architekt Franz Josef Arnold.

Řada architektonicky zajímavých realizací vznikla i v době socialismu.

Po roce 1989 byla založena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, kde na Katedře dějin a teorie umění  přednáší také náš odborný průvodce Adam Štěch. Symbolem současnosti je nový Mariánský most, dokončený v r. 1998.

 

Dopoledne: Centrum – od Expresionismu, přes Brutalismus po Postmodernu  

Policejní oddělení – Ernst Rucker – 1923

Vila Heller – Hans Richter – 1926

Dům Riunione – Friedrich Lehmann – 1929

Administrativní budova Spolchemie – Max Hans Kuhne – 1930

Bytvý dům – Josef Fischer – 1933

Reichertova vila – Reinhold Blaschke – 1934

Dům Scheckental – Hans Richter – 1931

Bytový dům – Alena Šrámková – 1955

Magistrát – Jan Gabriel – 1961

Kulturní dům – Jaroslav Lácha – 1964

Krajské ředitelství policie – Josef Liška – 1963

Bytové domy ABC – Josef Liška – 1963

Interhotel Bohemia – Gustav Brix – 1968

Obchodní dům Labe – Růžena Žertová – 1974

Pozemní stavby – Rudolf Bergr – 1977

Bývalé KV KSČ – Rudolf Berg – 1985

Nová část Magistrátu - Rudolf Berg – 1985

Česká národní banka – Michal Gabriel – 1994

image4 image5

Foto: Jan Vaca

Oběd: ve vyhlídkové restauraci na Větruši, kam vyjedeme kabinovou lanovkou

Odpoledne – Klíše – obytné experimenty i luxusní vily 30. let 

Bytový dům s Madonou – architekt Erich Breindl – 1930

Fischerova vila – Franz Illing – 1930

Adlerova vila – Hermann Muller – 1932

Vila Pick – Erwin Katona – 1932

Vila Pietschmann – Erwin Katona – 1934

Základní škola Palachova – Josef Gočár – 1930 – interiér

S domy – Franz Josef Arnold – 1933

Fakulta Umění a Designu

image6 image7 image8

Foto: Jan Vaca

Střekov 

Obchodní akademie – Ernst Rucker – 1927

Obchodní dům Bata – Vladimír Karfík – 1936

Hrdinova dřevěná vila – Rudolf Hrdina – 1935

image9 image10

17:30/18:00 odjezd zpátky do Prahy. Návrat do Prahy kolem 19 hodiny.

Cena zahrnuje
  • Autobusovou přepravu
  • Odborného průvodce
  • Oběd
  • Lanovku
  • Osobní audio systém
Termín zájezdu: 25. - 25. června 2021
Cena zájezdu: 1.300 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.