Letecký zájezd do Petrohradu

symfonie ruského baroka a klasicismu v deltě Něvy, vyhlášené sbírky světového i ruského umění s komentovanými prohlídkami, elegantní carské rezidence a atmosféra Bílých nocí.

Poznejte s námi architektonický sen, pozvednutý z blat a bažin něvských ostrovů, jednu z nejmladších metropolí Evropy plnou historie, která Vás okouzlí hravostí a barevností ruského baroka, přísným řádem klasicistních celků, přepychem carských interiérů a sbírek, nápaditostí severské secese i velkolepostí stalinských bulvárů. Poznejte nejstarší východoevropskou porcelánku, delikátní umění Fabergého dílen, kolekce Peredvižniků i slavné ikony a jedno z největších a nejprestižnějších museí světa – Ermitáž. Nechte se vtáhnout do pohnuté historie evropského severu.

Nechte se okouzlit vizí Petra I., Alžběty Petrovny, Kateřiny II., osudy mystického cara Pavla, jiskrou Alexandra I. nebo pohnutým koncem Romanovské dynastie. Poznejte místa, kde tvořil Puškin, Lermontov, poznejte Dostojevského temné dvory a zákoutí, dům A. Achmatovové, G. Rasputina nebo M. Kutuzova.

Projděte se s námi po výstavním Něvském prospektu, nebo se nechte unést elegancí carských sídel v Petrodvorcích, jedinečnou Jantarovou komnatou v Puškinu či skvostnou výzdobou paláce v Pavlovsku. Který z večerů využijete, k tomu, abyste z carské lóže shlédli baletní či operní představení ansámblů světové špičky? Využijte jedinečné možnosti komentovaných prohlídek v Ruském muzeu a Ermitáži.

Přijměte pozvání do Sankt Petěrburgu s jedinečně sestaveným programem CK EXOVÍKENDY  a SALVE tour ve spolupráci s odborným průvodcem Zdeňkem Sialini zaměřeným na historii a dějiny umění, který v tomto městě několik let žil a pracoval. Navštivte Petrohrad v rámci podrobného programu, který si tato perla umění zaslouží a využijte půvabného období začínajících Bílých nocí (délka dne přes 17 hod).

image2

so 15. 5.  – sraz na letišti v Praze Terminálu 1 v 9:00, v 11:25 odlet na letiště Pulkovo v Petrohradu. Přílet do Petrohradu 14:25. Transfer autobusem do centra města a exkurze (autobusem) ke Smolnému klášteru (klenot ruského baroka, vrcholná práce F. Rastrelliho, komplex budovaný od r. 1748, který je považován za etalon Alžbětinského stylu). Imperátorská porcelánka (nejstarší ve východní Evropě, zal. za vlády Petrovy dcery Alžběty, vynikající sbírka porcelánu mimořádné umělecké hodnoty, otevřeno do 21:00). Transfer do hotelu. Nocleh v Petrohradu.

image4

ne 16. 5.  – počátky historie města – to jsou pohnuté roky Velké severní války a neobyčejné panování Petra I. Naše kroky povedou k jedinečnému chrámu sv. Samsona (prakticky nestarší chrám města, památné místo uvítání ruské armády po vítězné bitvě u Poltavy), dále k dřevěnému domku Petra I., postavenému carovou gardou jako vůbec první budova ve městě). Základní kámen města – Petropavlovská pevnost s chrámem sv. Petra a Pavla (D. Trezzini, komplex fortifikací a administrativních budov na Zaječím ostrově s působivou atmosférou počátku 18. století, součástí i slavné vězení v Trubekého bastionu) a dostaneme se až k Vasilievskému ostrovu, původně zamýšlenému jádru nového města s plánovitě rozvrženými ulicemi. Kunstkamera (první muzejní instituce Ruska s kuriózními sbírkami Petra I.), elegantní budova Dvanácti kolegií, palác knížete A. Menšikova (skvělá ukázka Petrovského baroka s unikátními interiéry, komentovaná prohlídka), Akademie umění a egyptské sfingy na nábřeží Něvy a Velký prospekt Vasilijevského ostrova (jedinečný geometrický urbanismus) s chrámem sv. Ondřeje (řazen k nejstarším ve městě). Večer procházka po areálu kláštera sv. Alexandra Něvského (součástí chrám sv. Trojice s ostatky A. Něvského). Nocleh v Petrohradu.

image5 image6 image7

po 17. 5.  – Něvský prospekt – pokladnice umění a architektury, výkladní skříň Impéria a odlesky elegance i bohatství. Uvidíme chrám zasvěcený Vladimirské ikoně Bohorodičky, který představuje klíčový přechod mezi ruským barokem a klasicismem, knížecí a velkoknížecí paláce (Běloselských–Bělozerských, Aničkův, Stroganovský) v Šuvalovském paláci navštívíme muzeum Fabergé s unikátní koncentrací zlatnických prací slavné manufaktury, ale také význačných prací ruských šperkařských dílen,   projdeme   jedinečnou   klasicistní   ulicí   architekta   Rossi,   zastavíme    se   v přepychovém secesním Jelisejevském obchodě, navštívíme jeden z největších klasických obchodních domů světa – Gostinnyj dvor, a večer necháme okouzlit atmosférou Kazaňského chrámu a největší světovou kolekcí mozaiky v Chrámu Kristova vzkříšení. Nakonec dojdeme až k samému konci Něvského prospektu a navštívíme velkolepý chrám sv. Izáka a věž Admirality – první ruské loděnice a pýchy Petrovské expanze na moři. Zájemci mohou vystoupat až na kolonádu na kupoli chrámu s panoramatickým výhledem na centrum města. Po náročném dni můžete využít nespočtu skvělých restaurací a kaváren na Něvském prospektu nebo v jeho okolí a okusit speciality ruské kuchyně v čele s kaviárem, blinami a vodkou. Nocleh v Petrohradu.

image16

image17

image18

út 18. 5.  - začneme u chrámu Proměnění, který byl jeden z plukových kostelů Petrohradu, projdeme se po Litějném prospektu, který proslul díky mnohým literárním dílům, uvidíme Šeremetěvský palác (známý také jako Dům na Fontánce, kde působila A. Achmatovová), navštívíme unikátní kostel st. Pantalejmona (votivní kostel zbudovaný po prvním ruském námořním vítězství u Gangutu) a museum užitého umění A. L. Stieglitze (pouze exteriér), odpočineme si v elegantním Letním sadu (první park města, více jak 300 let historie, velká kolekce plastiky), projdeme Martovo pole a u Mramorového paláce architekta Rinaldiho se zastavíme u slavné sochy „hrocha“ Alexandra III., zastavíme se také u tzv. Inženýrského zámku (sídla, které nechal jako novou carskou rezidenci zbudovat Pavel I. přezdívaný ruský Hamlet a kde byl r. 1801 zavražděn), zbytek dne, až do večerních hodin strávíme v Ruském museu – komentovaná prohlídka rozčleněná na náboženské artefakty (klíčové ikony novgorodské školy, Rubljov, S. Ušakov, Dionýs Moskevský), ruská akademická malba (Brjullov, Venecianov, Ajvazovský) a ruské realistické a historické malby (Repin, Surikov, Šiškin, Veřeščagin, Perov, Kramský, Vasněcov, Levitan) a ruského umění 20. stol. (Rerich, Chagall, Malevič, Kandinský, Tatlin) s dostatkem času i na individuální prohlídku (otevřeno do 21:00). Nocleh v Petrohradu.

image8

image9

image10

image11

st 19. 5.  - dopoledne navštívíme přepychový Jusupovský palác (se soukromým divadlem, obrazárnou a místy, kde byl zavražděn G. Rasputin), zastavíme se u ostrova Nové Holandsko (zajímavá ukázka průmyslové architektury 19. stol.), navštívíme námořní chrám sv. Mikuláše v barokním stylu, uvidíme Mariinské divadlo i Velkou petrohradskou synagogu (druhá největší v Evropě), odpoledne se přesuneme na břeh Finského zálivu a navštívíme výstavní letní sídlo Petra I. – Petěrhof (autobusem) s unikátním systémem vodotrysků, fontán, ve Velkém Petěrhovském paláci budeme obdivovat působivé interiéry, abychom si následně odpočinuli v půvabném parku plném žertovných fontán a pavilonů. Uvidíme také Petrův oblíbený palác Monplaisir. Po návštěvě Petěrhofu se ještě krátce zastavíme ve vesnici Oranienbaum, kde se nachází okázalý letní palác knížete Menšikova (exteriér) a unikátní pavilon architekta Rinaldiho – Skluzavka, návrat do Petrohradu a nocleh.

image12

image13

image14

image15

čt 20. 5. – „zlatý fond“ Petrohradu – zastavíme se u Měděného jezdce (jeden ze symbolů města) a u klasicistních budov Senátu a Synodu (poslední velký projekt arch. Rossi), projdeme Velkou mořskou ulici s perlami Petrohradské secese (mj. dům Nabokových) a přes ohromující Palácové náměstí dojdeme do Zimního paláce, abychom navštívili světoznámou Ermitáž (komentovaná prohlídka rozčleněná na prohlídku carských interiérů a sbírek, následně dostatek času pro individuální prohlídku, otevřeno do 21:00) včetně budovy Generálního štábu se sbírkou impresionistů. Po vydatné exkurzi v jednom z největších světových musejních komplexů můžeme relaxovat při večerní plavbě po petrohradských kanálech (v ceně zájezdu). Nocleh v Petrohradu.

image23

image24

image26

image27

pá 21. 5.  – výlet autobusem do okolí města – memoriální Piskarjovský hřbitov (úzce spjat s tragickým obléháním Leningradu), námořní citadela Kronštadt (obranný štít města, budovaný na ostrově Kotlin od r. 1704, dodnes zachován unikátní pevnostní charakter, řada ostrovních pevností tzv. fortů a velkolepá námořní katedrála sv. Mikuláše), dle možnosti a zájmu na místě možnost plavby okolo ostrova s vyhlídkou na hlavní pevnostní části (fort. Nikolaj, Alexandr I. a další). Jízda autobusem podél Finského zálivu přes lázeňská historická městečka Sestroreck a Zelenogorsk do Repina – návštěva domu a ateliéru jednoho z nejvýznamnějších ruských umělců I. J. Repina – osada Penaty, místo, kde Repin strávil většinu svého života a kde je pochován, expozice s cenným etnografickým materiálem z jeho cest a menší kolekce Repinových prací. Odpoledne návrat do města – křižník Aurora (po nedávné generální rekonstrukci). Nocleh v Petrohradu.

image28

image29

image30

image31

so 22. 5.  - poslední den nás čeká výlet do carských rezidencí Puškinu (Carského sela) a do Pavlovska (autobusem). Po cestě se zastavíme u podivuhodného Česmenského kostela, který nechala zbudovat Kateřina II. ve svém oblíbeném pseudogotickém slohu, projedeme Moskevský prospekt, vystavěný v průběhu 30. let, jakožto nové administrativní centrum Leningradu ve stalinském slohu, uvidíme Památník hrdinným obráncům Leningradu a následně dorazíme do Puškinu. Půvabné městečko sloužilo jako letní carská rezidence od vlády Alžběty I. Petrovny a je známo svými velkolepými stavebními    celky a rozsáhlým parkem. Navštívíme Kateřinský palác se zrekonstruovanou Jantarovou komnatou, projdeme se po parku s četnými romantickými pavilony a letohrádky a následně se přesuneme do městečka Pavlovsk, které darovala Kateřina II. Jako rezidenci svému synu Pavlu I. Nachází se zde půvabný anglický park a unikátní Velký palác v empírovém stylu. Večer přesun na letiště a odlet zpět do Prahy v 18:10. Přílet v 19:40.

image19

image20

image21

image22

Vyrazte do kouzelného Petrohradu a zažijte explozi umění ve městě na ostrovech!

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční leteckou přepravu Praha – Petrohrad vč. tax a odbaveného zavazadla (limit ceny letenky do 6 000,- Kč/os.)
 • 7x ubytování v Petrohradu v hotelu 4* se snídaní přímo u řeky Něvy (prostorné pokoje s příslušenstvím vč. klimatizace)
 • zpáteční transfer na letiště v Petrohradu
 • pronájem autobusu na výlety dle programu
 • odborného českého průvodce po celou dobu zájezdu (vč. komentovaných prohlídek v museích a interiérech)
 • místní licencované průvodce v Ermitáži a carských rezidencích (Petěrhof, Carské Selo, Pavlovsk)
 • lodní výlet po kanálech Petrohradu
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A30 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 30 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
 • informační materiály k zájezdu
 • zapůjčení osobních audiosystémů (mikrofon pro průvodce, sluchátka pro účastníky)
Cena nezahrnuje
 • vízum do Ruska (cena 1.990 Kč/os)
 • vstupné do památkových objektů (cca 200 EUR/os.)
 • spropitné pro místní průvodce 10 EUR/os.
 • jízdné na MHD ve městě (cca 8 EUR/os.)
 • ostatní stravování
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 9 000,- Kč
Termín zájezdu: 15. - 22. května 2021
Cena zájezdu: 33.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.