Mongolsko

země posledních divokých koní, živoucí kultury nomádů a dědictví světového impéria, kulturní a přírodní klenoty ve stepi a kraji posvátných jezer, hor a pouště Gobi

Mongolsko je zvláštní země. Sevřená mezi dva historické velikány Rusko a Čínu, rozpínající se od širých plání tajgy na severu po písky pouště Gobi na jihu, od nekonečných pastvin na východě po zasněžené vrcholky Altaje na západě. Země, která si po tisíc let zachovala svoji kulturní svébytnost a jejíž vládci se stali nejúspěšnějšími válečníky v historii. Jezdci, válcující území od Koreje po Dalmácii, zanechali v naší historické paměti představu o divokých nomádech přinášejících mor, zkázu a rozvrat.

Mongolsko je poslední zemí, kde dominuje kočovný způsob života a kde slovo svoboda ještě pořád neztratilo svůj význam. Půda patří všem, každý má nárok postavit si jurtu dle vlastního uvážení a pást svoje stáda, kde se mu zachce. Každý poutník je uvítán dary a pohoštěn a v lidských srdcích zde ještě pořád rezonují jiné pojmy než iphone a hypotéka. Mongolsko je unikátní kulturou, spirituálním prostředím, živoucím příběhem.

Vydejte se do pouště, do stepi a okuste pocit, který jinde nezažijete. Program CK Salve tour/CK Exovíkendy je vyváženou mozaikou poznání historie, kultury i přírody. Odborný průvodce Zdeněk Sialini, který Mongolsko pravidelně navštěvuje od r. 2008, jej zná jako málokdo jiný, udržuje dlouhodobé vztahy s mongolskými partnery a má zde unikátní know-how. Bohatství archeologie, historie, etnografie i přírodních fenoménů tvoří z Mongolska ideální cíl výpravy.

image2

1.6. út, 1. den – odlet z Prahy v odpoledních hodinách (via Moskva).

2.6. st, 2. den – časně ráno nás uvítá rudý bohatýr, hlavní město Mongolska Ulánbátar s jedinečnou směsicí divokých jurtovišť, výškových budov, sovětského monumentalismu, paneláků a buddhistických svatyní a klášterů, navštívíme největší klášterní komplex města Gandantegchinlen s čínskými a tibetskými uměleckými vlivy, uvnitř obří socha bódhisattvy Avalokitešváry, uvidíme také menší chrámový komplex Choijin, zal. 1904, vystavěn v pozdním čchingském stylu, vynikající sbírka rituálních předmětů a rituálních masek čchamového tance, projdeme se po městském hlavním bulváru – třídě Míru a dojdeme na hlavní náměstí, které nese jméno hrdiny mongolské revoluce D. Süchbátara Náměstí dominují budovy v sovětském monumentálním slohu a sídlo Velkého Churalu, parlamentu Mongolska. Nevynecháme ani přírodovědecké museum s proslulými nálezy kosterních pozůstatků dinosaurů (Mongolsko je jedním z nejbohatších světových nalezišť, zvláště cenná jsou neporušená zkamenělá hnízda dinosaurů) a navštívíme také Zanabazarovo museum umění se skvělou kolekcí náboženského umění (malby a náboženské obrazy – thanky atp.). Nocleh v Ulánbátaru (S/-/-).

image4 image5 image6 image7

3.6. čt, 3. den – dopoledne budeme věnovat Ulánbátaru, kde navštívíme Národní historické museum s hodnotnou expozicí mapující dějiny Mongolska, z nejcennějších exponátů nálezy z turkického osídlení 6. – 8. stol. (luxusní zboží dovážené do tchangské Číny, mj. stříbrné a bronzové nádobí, keramika, kamenné mohyly, pohřební kameny a sochy), množství artefaktů z Orchonského údolí vč. zbraní, zlatého diadému, keramických dekorací budov ad., altajské petroglyfy z doby bronzové, předměty z období Xiongnu, zvláště světově unikátní koberce z 2. stol., keramika a bronzové předměty ze západního Mongolska z ajmagu Khovd, sbírka z Kitanského období 10. – 12. stol., kolekce předmětů z období Čingischánovy vlády a mongolské dynastie Yuan atd. Dále navštívíme Zimní palác Bogdchána, hlavy buddhismu v Mongolsku a faktický vládce až do r. 1911, expozice paláce zahrnuje řadu předmětů z náboženského života i dary, např. boty od cara Mikuláše II. Zastavíme se také u památníku Zaisan (památník sovětského typu s krásnou vyhlídkou na město a posvátný masiv Bogd Uul), zájemci mohou navštívit tradiční prodejny klíčových vývozních artiklů země mongolského kašmíru a velbloudí vlny. Odpoledne se přesuneme do mongolských stepí a nevynecháme ani největší sochu Čingischána v Mongolsku (kult Velkého Chána je základem dnešní kulturní identity země). Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/-/V).

image8 image9 image10 GWB: Cultural event includes brief cultural dance en route to Cultural Ger.

4.6. pá, 4. den – přesun do malebného národního parku Terelj Gorkhi, údolí s řadou skalních formací, jedno z posvátných údolí mongolské kultury, závěr údolí je korunován buddhistickou modlitebnou. Modřínové lesy, letní byty Mongolů – jurty, rozmanitá vegetace, stáda koní a jaků, šamanská skála Želva a náš první kontakt s nomádským způsobem života; okusíme kumys nebo mongolský sušený tvaroh? Projedeme se na malých mongolských koních a pohlédneme na Mongolsko očima jeho typického obyvatele (v ceně zájezdu jako volitelná součást programu, alternativně procházka s koňmi). Večer návrat do Ulánbátaru. Fakultativně možnost návštěvy představení mongolského národního souboru Tumen Ekh s ukázkou tradičních tanců, hudebních nástrojů a především hrdelního zpěvu na špičkové úrovni. Nocleh v Ulánbátaru (S/O/-).

image12 image13

5.6. so, 5. den – terénními vozy se vydáme vstříc nomádskému dobrodružství. Cesta na jih směrem k legendární poušti Gobi. Mongolsko je učebnicí geologie, o čemž se přesvědčíme v lokalitě Tsaagan Suvraga. Z dálky působí útesy jako rozvaliny ohromného města, eroze zde vytvořila působivé formace o výšce více jak 60 m a délce skoro půl kilometru, barevné geologické vrstvy a bizarní tvary pak daly vzniknout jedinečné podívané, které místní říkají Bílá a Rudá stúpa. Zaměříme se i na okolní stepní a polopouštní vegetaci a faunu. Při troše štěstí narazíme na antilopy, sviště a orly. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image14 image15

6.6. ne, 6. den – návštěva tradiční jurty a seznámení se s životem kočovníků. Ochutnáme výtečné placky s přepuštěným jačím máslem, jačí jogurt či velbloudí mléko? Zjistíme, jak funguje systém pastevectví, jak se staví jurta a jak vypadá každodenní život ve stepi. Přesun do kaňonu Yoliin Am, hluboká soutěska je součástí horstva Gurvan Saikhan a je nazývána soutěskou orlů (či přesněji orlosupů, název je odvozen od zde hojného dravce orlosupa bradatého). Na dně kaňonu se i ve vrcholném létě drží vrstva ledu a oblast je unikátní svojí květenou. Navštívíme i zdejší malé museum věnované národnímu parku Gobi Gurvan. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image16 image17 image18

7. 6. po, 7. den – Gobi, nejsušší a nejchladnější poušť planety. Unikátní přírodní prostředí, rozprostírající se na jihu Mongolska až k čínské hranici, je místem, kde narazíte na zkameněliny dinosaurů, poslední divoké velbloudy na světě, nekonečná pole kamenů i vysoké písečné duny. Oblast písečných dun Khongorin Els a jízda na velbloudech (v ceně zájezdu), zpívající duny o délce přes 100 km a výšce i 300 m! Odpoledne návštěva Planoucích útesů, jedné z nejdůležitějších paleontologických lokalit z období svrchní křídy, známé jako Údolí dinosaurů. Mezi nejslavnější nálezy patří zkamenělá hnízda dinosaurů s vejci, stopy či kompletní kostry, samotné útesy jsou působivou scénou při západu slunce, kdy takřka planou před očima. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image19 image20 image21 image22

8. 6. út, 8. den – přejezd směrem na sever k ruinám kláštera Ongi. Tento klášter zal. r. 1660 byl největším náboženským centrem země, původně náboženská škola, více než 1 000 mnichů, knihovna a řada chrámů, likvidace kláštera za Čolbajsánovy stalinistické vlády je dodnes připomínkou zrůdnosti mongolského režimu ve 30. letech 20. stol. Prohlídka pozůstatků areálu s velkou stúpou, museem a chrámem obnoveným v r. 2004. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image23 image24 image25

9. 6. st, 9. den – prohlídka historicky nejvýznamnější a archeologicky nejcennější oblasti Mongolska, Orchonského údolí (památka UNESCO, ojedinělé území s nesmírným kulturním a historických významem pro kočovné národy a kultury po dobu dvou tisíciletí, první dochovaná zmínka z turkických runových desek z 8. stol., mimořádný význam v rámci mongolského tengrismu – šamanského náboženství, jehož hlavní postavou je Bůh nebes), tok řeky Orchonu a Orchonský útes s nádherným výhledem do vulkanické krajiny u posvátné hory Ötüken (Matka hora), odpoledne prohlídka samotného Karakorumu (zal. okolo r. 1220 Čingischánem, hlavním městem do r. 1267, kdy Čingischánův vnuk chán Kublaj přenesl hlavní město do Chánbalyku – dnešní Peking). V blízkosti ruin Karakorumu se nachází největší mongolský klášterní komplex Erdene Zuu (r. 1585). Návštěva archeologického musea v Karakorumu (vynikající moderní expozice se senzačními nálezy z hrobek mongolské vojenské šlechty, řada předmětů turkického období a vlády Čingischána). Večer tradiční představení mongolského hrdelního zpěvu a tanců a tradiční mongolské barbecue (v ceně zájezdu). Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu v Karakorumu (S/O/V).

image27 image26image28 image29

10.6. čt, 10. den –posvátné pohoří Khangai, to je vulkanické srdce Mongolska s jedinečnou krajinou, vrcholky posvátných hor převyšujících 4.000 m.n.m., autentický venkov, rušná tržiště i nomádi kočující za pastvou. Přejezd do města Tsetserleg, hlavního města ajmagu Arkhangai, zastávka u kláštera Buyandelgeruulekh se zachovalou architekturou 17. stol. a několika kamennými stélami, dle možností návštěva místního trhu s dobytkem a koňmi, procházka či jízda na koni vulkanickou krajinou s četnými zajímavými geologickými jevy. Odpoledne návštěva horkých pramenů Tsenker (původní teplota 85 stupňů Celsia, v okolních bazénech cca 38 stupňů, příjemná relaxace s kulisou posvátné hory Bulgan Uul. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image30 image31

11.6. pá, 11. den –odjezd k jezeru Ugii. Mongolsko je známým rájem rybářů (zdejší dravá ryba tajmen se již stala legendou) a také ornitologů. Většina mongolských jezer je slaná. My budeme celý den věnovat sladkovodnímu jezeru Ugii, které je zasazené v krásné krajině obklopeno písečnými břehy. Procházka kolem jezera a dle možností na místě plavba po jezeře. Pozorování početného ptactva, zájemci mohou zkusit koupání nebo jízdu na koni. Nocleh ve vybaveném jurtovém kempu (S/O/V).

image32 image33

12.6. so, 12. den –symbolem Mongolska jsou bezesporu koně, a to ne ledajací. Téměř z mrtvých zde vstali z popela poslední divocí koně planety a se zásadním přispěním ZOO Praha dnes opět cválají po mongolských pláních. Návštěva národního parku Khustai Nuuru s výskytem koní Převalského. Projížďka parkem s jejich pozorováním v přirozeném prostředí (při troše štěstí i jelenů a jiných druhů zvířat), zastávka u komplexu pohřebních mohyl s kamennými megality z turkického období (kameny Ungut cca 552-742, největší z kamenných polí v Mongolsku, jejichž smysl nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen), v NP Khustai se vyskytují oba základní typy turkických megalitů – primitivní plastiky v podobě lidí či zvířat (nejčastěji lev nebo ovce) a řady hrubě opracovaných kamenů, patrně obklopující původní pohřebiště. Večer návrat do Ulánbátaru. Nocleh v Ulánbátaru (S/O/-).

image34 image35

13.6. ne, 13. den –ráno transfer na letiště a odlet do Prahy (via Moskva), přílet do Prahy v odpoledních hodinách (S/-/-).

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

Cena zahrnuje
 • zpáteční leteckou přepravu Praha – Ulánbátar vč. tax a odbaveného zavazadla
 • 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu 3* v centru Ulánbátaru se snídaní
 • 8x ubytování ve vybaveném jurtovém kempu (čtyřlůžkové jurty se společným sociálním zařízením)
 • stravování dle programu (jednoduchá strava dle místních zvyklostí)
 • veškeré turistické taxy
 • folklorní představení a mongolské barbecue v Karakorumu
 • přepravu v Mongolsku dle programu (většinou jeepy)
 • projížďku na koních
 • jízdu na velbloudech
 • odborného českého průvodce
 • místní anglicky nebo rusky hovořící průvodce
 • komplexní cestovní pojištění A90 včetně pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu s limitem 90 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • spropitné pro místní řidiče a průvodce 10 EUR/os.
 • ostatní stravování
 • vízum do Mongolska za příplatek 2 000,- Kč/os.
 • vstupy (cca 60 EUR/os.)
 • příplatek za jednolůžkový pokoj v Ulánbátaru 3 900,- Kč
Termín zájezdu: 1. - 13. června 2021
Cena zájezdu: 69.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.