Podmanivý Vietnam

dědictví starých říší, zrcadlo koloniálního dědictví a přírodní divy Jihočínského moře, komfortně a bezpečně

Vietnam je pozoruhodnou zemí, která se v poslední době stala mimořádně oblíbeným cílem turistů. Snoubí v sobě bohaté kulturní a historické dědictví s proslulou kuchyní a překrásnými přírodními scenériemi. Vietnam je rozcestníkem civilizací, kde svůj kulturní vliv zanechává Indie a i její odvěký kulturní soupeř Čína si na něj činí nárok. Vietnam prošel jak rozsáhlou indizací tak sinizací a výsledkem tohoto po 3 500 let trvajícího procesu je svébytná sebevědomá kultura, která nejenže si vytvořila svůj vlastní kulturní jazyk, ale následně jej dokázala uchovat a střeží jej dodnes. Starověké civilizace severního Vietnamu, říše Dai Viet, Čampa, období čínské nadvlády i první dynastie po sobě zanechaly jedinečné příběhy a památky v krajině tropického lesa, vápencových věží a deltě Mekongu – matce řek Indočíny.

CK Exovíkendy/Salve tour pro vás připravily zájezd do Vietnamu, který vybírá nejzajímavější historické, kulturní i přírodní fenomény země včetně vysoké úrovně servisu na místě, který jde proti proudu nízkonákladových zájezdů do Vietnamu, typických pro mnohé cestovní kanceláře. Součástí programu je mj. dvoudenní plavba v zátoce Halong Bay, soukromá prohlídka Hanoje s členem Vietnamské akademie umění, veškeré vstupné v ceně, polopenze a odborný český průvodce. Vietnam se navíc může pochlubit mimořádně účinnými opatřeními v rámci boje s koronavirem (na 90 milionů obyvatel 0 úmrtí a jen málo přes tři stovky nakažených), která v rámci Asie nemají obdoby. Můžete si tak vychutnat tuto skvělou destinaci zcela bez obav a nově v rámci jednoduchého elektronicky udělovaného víza.

image3

10. 11. út, 1. den – odlet z Prahy ve večerních hodinách.

11. 11. st, 2. den – přílet do Hanoje v odpoledních hodinách, transfer autobusem do hotelu v centru města. Odpočinek v hotelu, food tour v centru Hanoje v části 36 ulic (fakultativně). Vietnamská kuchyně je proslulá svojí různorodostí a důrazem na přirozenou chuť potravin, významně ovlivněna čínskou a francouzskou kuchyní a její současná moderní podoba je dokonalou fúzí. Zkusíme tradiční vaječnou kávu, avokádovou zmrzlinu a polévku pho? Nocleh v Hanoji (-/-/-).

image4 image6 image5

12. 11. čt, 3. den – moderní dějiny Vietnamu utváří ponejvíc dekolonizační proces spojený s příklonem země k socialismu, oba tyto pojmy jsou primárně spjaty s osobností Ho Či Mina. Navštívíme komplex památníků, prezidentského paláce a mausolea, kde vůdce komunistického Vietnamu odpočívá. Nejstarší část dnešní Hanoje, císařské město Thang Long (poč. již v 12. století za první vietnamské císařské dynastie, posléze skoro 13 století sídlo vietnamských císařů, UNESCO), vstup monumentální branou Đoan Môn, Vlajková věž z pozdní dynastie Nguyen (krásné výhledy na město). Pagoda na jednom pilíři Môt Côt (postavena v 11. stol. za císaře Thonga, dnešní podoba z 20. stol.). Chrám Quán Thánh (taoistická svatyně, jedna z nejstarších ve městě, historie od 11. stol., značné vlivy čínské chrámové architektury, monumentální vstupní brána), pagoda Chua Tran Quoc (jeden ze symbolů Hanoje i celého Vietnamu, půvabný chrám s dynamickou pagodou na břehu Západního jezera, postavena již v 7. stol.). Chrám Jadeitové hory (konfuciánská svatyně postavená na ostrůvku uprostřed umělého jezera), katedrální chrám sv. Josefa (ext., symbol francouzské kolonizace Indončíny, postaven podle vzoru Notre Dame v Paříži), chrám literatury (r. 1070, také císařská imperiální kolej a akademie, vyobrazen na vietnamských bankovkách, systém pěti nádvoří rozsáhlého komplexu s velkolepou výzdobou a půvabnou zahradou, řada kaligrafických prací a stél. Jezero navráceného meče (legendární místo vietnamské historie, údajně ukrývá zázračný meč na obranu země, součástí Želví věž z r. 1886). Večerní Stará čtvrť překypující životem, lahůdkami a koloniální architekturou. Nocleh v Hanoji (S/O/-).

image7 image13 image12 image11 image10 image9 image8

13. 11. pá, 4. den – Hanoj koloniální, výkladní skříň Indočíny a perla francouzské koloniální architektury (budova francouzské opery, hotel Metropol, legendární Tonkinský palác a budova Státní banky, budova lékařské fakulty Indočíny a řada budov s výrazným vlivem secese a historizujících slohů). Národní historické museum Vietnamu (komentovaná prohlídka, rozsáhlá sbírka cenného historického materiálu – slavné bronzové předměty a bubny éry Dong Son, keramika, zbraně a kultovní předměty predynastické doby, první císařství a monarchická doba Dinh a Le, císařské stély, šperky a užité umění, lakové předměty atp.). Vietnam rozmanitý poznáme ve vynikajícím museu etnografie (expozice v přírodě zobrazující 54 etnické skupiny a jejich zvyky, architekturu atp.). Zastavíme se také ve vietnamském národním uměleckém museu (především práce vietnamských umělců, ale také expozice náboženského umění). Odjezd z centra města a návštěva pagoda Thay (známá jako pagoda Nebeského požehnání, r. 1072, považována za kolébku duchovní kultury Vietnamu, položena ve vápencových horách Sài Sơn na západ od města, komplex rozdělen na tři části, hlavní síň obsahuje cenné plastiky z 13. až 16. stol.). Návrat do Hanoje a procházka Starou čtvrtí s řadou dílen, galerií a obchůdků s členem vietnamské akademie umění, průnik do současného světa umění Vietnamu v autentické podobě. Nocleh v Hanoji (S/O/-).

image14 image22 image21 image20 image19 image18 image17 image16 image15

14. 11. so, 5. den – transfer z Hanoje do Halong Bay (cca 2,5h krásnou krajinou). Dopoledne příjezd do přístavu a nalodění na loď 4* na den a půl trvající plavbu. Halong Bay (také Dračí zátoka, památka UNESCO) je jedním ze sedmi přírodních divů světa, částí Tonkinského zálivu o ploše cca 1 500 km2 posetou tisíci vápencových věží a útvarů, které vytvářejí fantaskní scenérii blízkou kýči. Uvítání kapitánem a welcome drink, plavba do nejatraktivnější části zátoky v Bai Tu Long Bay, jeskyně Thien Canh Son a bílé pláže na jednom z ostrůvků, čekání na západ slunce nad zátokou. Zájemci mohou vyzkoušet kajaky a projet se mezi ostrůvky (v ceně zájezdu vč. instruktora). Večeře a možnost spa či relaxu na palubě, noční lovení a grilování sépií. Dokonalý relax s neopakovatelnou kulisou. Nocleh na lodi (S/O/V).

image23 image26 image25 image24

15. 11. ne, 6. den – ranní tchaj-či na palubě a výhled na vápencové stěny přímo ze snídaně, návštěva plovoucí rybářské vesnice Vung Vieng a před polednem návrat do přístavu a odjezd zpět do Hanoje. Předměstí Bát Tràng – centrum výroby porcelánu v Indočíně a dílny s nepřetržitou tradicí již od 14. stol., součást výzdoby většiny chrámů a mausoleí, značný čínský vliv na podobu i technologii výroby, návštěva musea porcelánu s ukázkami historických prací. Představení vodního loutkového divadla (v ceně zájezdu, známé již z 11. stol., kdy se rolníci bavili v zatopených políčkách v deltě Rudé řeky, dnes kombinace s pyrotechnikou a hudbou). Nocleh v Hanoji (S/O/-).

image27 image30 image29 image28

16. 11. po, 7. den – transfer na letiště a odlet do Danangu. Po příletu transfer do města Hoi An. Hoi An lze považovat za nejdůležitější historický námořní přístav Vietnamu. Dnes poklidné město (cca 120 000 obyvatel) u ústí řeky Thu Bồn, se stává v 16. stol. (především po námořním uzavření se Číny a Japonska) důležitou spojnicí mezi Evropou, arabským světem a Dálným východem. Otevřenost prostředí a bohatství plynoucí z obchodu dalo vzniknout kosmopolitní architektuře s mnoha vlivy (pro svoji svébytnost součástí světového dědictví Unesco). Procházka starým městem (japonské, portugalské, čínské a holandské vlivy), východisko křesťanství pro misijní činnost ve Vietnamu, slavný Japonský krytý most (perla dřevěné architektury), mimořádná úroveň uměleckého řemesla ve výzdobě domů, cenné síně čínských kongregací (Kantonské, Kuej-čouské, Fu-ťijenské), starý dům rodiny Tan Ky (bohatá výzdoba a inkrustace), dům Phung Hung (rezidence hoi-anské aristokracie, japonské vlivy, dřevořezba a lakové předměty, interiéry zdobené cennými výšivkami). Město je známé i jako centrum výroby hedvábí a dalších řemesel. Večerní procházka ve světě luceren a uhlíků skvělého vietnamského grilování. Nocleh v Hoi An (S/-/V).

image31 image38 image37 image36 image35 image34 image33 image32

17. 11. út, 8. den – archeologická lokalita Mỹ Sơn (označovaná jako vietnamský Angkor Wat), jedno z klíčových center říše Čampa, postupně budováno mezi 4. až 14. stol. národem Čamů pod silným kulturním vlivem Indie, dodnes zachováno cca 70 budov typově rozdělených do 4 kategorií: kalan (cihlová struktura sloužící k uctění samotného božstva), mandapa (vstupní síň předcházející svatyni), kosagrha (stavba s plamennými prvky určená k uchování relikvií, obětin atp.), gopura (monumentální věž a brána vsazená do hradeb areálu). Dochované stavby v různém stavu a různého stáří (pokračující restaurátorské práce po poškození během Vietnamské války), nejstarší část komplexu vystavěná za králů Bhadravarman a Bhadreśvary (5. stol., chrámy zasvěcené Šivovi, plastiky lingamů), vynikající sochařské práce a cenné reliéfy. Návrat do Danangu a návštěva musea Čamského sochařství (ucelená expozice franc. archeologa Henriho Parmentiera, předměty špičkové kvality z mnoha lokalit, mj. My Son, Trà Kiệu, Đồng Dương, Tháp Mẫm, Quang Tri, Quảng Ngã a další. Mramorové hory (komplex pagod, jeskyní a svatyní vybudovaných na pěti posvátných kopcích, možnost vyhlídky z vrcholu Thuy Son). Nocleh v Danangu (S/O/-).

image39 image42 image41 image40

18. 11. st, 9. den – přejezd do císařského města Hue přes sedlo Hai Van – geografický předěl mezi severním a jižním Vietnamem. Příjezd do Hue (byť lze Hue historicky vystopovat již ve 13. stol., jeho současná podoba a četné památky jsou spojeny primárně s poslední císařskou dynastií Nguyen vládnoucí od r. 1802 s velmi silným čínským vlivem). Vydáme se proti proudu Vonné řeky v Hue, abychom pozorovali poklidné vesnice na břehu a panorama pagod a chrámů v okolí. Návštěva pagody Thien Mu (založena r. 1601 rodem Nguyen, který působil ve městě jako guvernéři, větší část komplexu přestavěna po r. 1695 dle inspirace v čchingské Číně, dominantou sedmipodlažní věž z r. 1884 s překrásným obložením a udržovanou zahradou). Mausoleum císaře Khải Địnha (postaveno mezi r. 1920 – 1931, zřetelné vlivy čínských císařských hrobek, zádušní areál s průvody úředníků, plastiky s císařskými motivy, velkolepá vnitřní výzdoba z porcelánu). Hrobka císaře Tu Duc (2 části, chrámová a samotná hrobka, konec 19. stol., součástí umělé jezero a zahrady). Večerní centrum města a trh Dong Ba jako ideální příležitost okusit místní delikatesy. Nocleh v Hue (S/O/-).

image43 image46 image45 image44

19. 11. čt, 10. den – Zakázané město vietnamských císařů v Hue (UNESCO, známé také jako Purpurové město, jasná inspirace v Číně, na obdélníkovém půdorysu, vchod Poledníkovou branou, vrchol vietnamské horizontální palácové architektury a kronika 143 let trvající poslední císařské dynastie Vietnamu, budováno od r. 1804). Fantastická brána Božské shovívavosti (exploze plastické výzdoby a tvarů), samotné Císařské město s trůnním sálem (r. 1843), Síní císařských úředníků, palác Diên Thọ (r. 1804, pro císařovu matku, opulentní výzdoba), součástí komplexu císařské museum umění (starožitnosti, císařské poklady a výrobky ze zlata, porcelánu, slonoviny, stříbra, jadeitu, císařské oděvy, nábytek a menší sbírka předmětů říše Čampy). Návštěva umělecké dílny Truc Chi (vietnamský výraz pro papír vyráběný fermentací bambusu, mladí umělci pak vytvářejí z tohoto materiálu od stínítek lamp a lampionů po celé kompozice, paravány a plastiky). Odjezd na letiště v Hue a odlet do Saigonu. Transfer do hotelu v centru města. Nocleh v Saigonu (S/O/-).

image47 image50 image49 image48

20. 11. pá, 11. den – jestliže je něco středobodem moderní vietnamské historie, je to válka za osvobození, označovaná na Západě jako Vietnamská. Zlomení francouzské koloniální moci a jejího sukcesora USA v krvavém konfliktu, který vyvrcholil komunistickým sjednocením země r. 1976 je základem identity Vietnamců. Tento hrůzný konflikt si připomeneme na místě snad nejtypičtějším – v spletitém podzemním městě Cu Chi. Síť tunelů dlouhá přes 200 km a budovaná příslušníky Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu (Vietkong) se stala skutečným městem pro desetitisíce lidí zahrnující továrny, kasárna, nemocnice, školy a posléze východiskem pro útok na Saigon a zahájení ofenzívy Tet r. 1968. Sami zkusíme, jaký byl pohyb v neexistujícím městě, které nezdolaly sebesofistikovanější zbraně. Návrat do Ho Či Minova města a jeho hlavní pamětihodnosti (katerdála Notre Dame – symbol města a francouzské kolonizace), palác znovusjednocení, budova opery, hlavní pošta ad. Návštěva Národního historického musea (budeme se soustředit na sbírky mapující historii jižních částí země, především pak kulturu Oc Eo z oblasti delty Mekongu či pozdní dynastii Tay Son). Zastávka u aktuálně nejvyšší budovy Vietnamu – Landmark81 o výšce 469 m.

image51 image52

Legendou se stal noční Saigon a pro zájemce jsme připravili speciální možnost poznat jej tak, jak je pro Vietnamce typické (fakultativně, platba na místě). Nasadíme helmu (to pro místní už moc typické není) a za zády zkušeného řidiče se vydáme do ulic na skútru. Mimo dopravní špičku a hlavně zcela mimo turistické trasy, abychom objevili skryté kouty živoucí metropole Vietnamu a její autentické lahůdky. Zkusíme vynikající nudle, řadu druhů masa na grilu, vietnamské sladkosti i zeleninové palačinky a s trochou nezapomenutelného vzrušení se vrátíme do hotelu v pozdních večerních hodinách. Nocleh v Saigonu (S/O/-).

image53 image54

21. 11. so, 12. den – Mekong, matka řek Indočíny, tepna klikatící se od Himálaje přes pralesy Laosu až do svého velkolepého závěru v mekongské deltě. Je to vlastně svět sám pro sebe s tisíci kanály, plovoucími vesničkami a políčky, trhy, dílnami a chrámy. Vše na proměnlivých ostrovech a v rytmu monzunu. Deltu Mekongu budeme objevovat na menší lodi, abychom proniknuli i do skrytých zákoutí – ostrovy fénixe, draka, jednorožce, želvy. Proplujeme kanálem Bao Dinh až do provincie Ben Tre – země kokosových palem, uvidíme typický model zahrad a vyzkoušíme výtečný kokosový čaj a sladkosti. Navštívíme i jednu z vesnic a nakoukneme pod pokličku života v deltě, dáme si oběd v poklidné zahradě, abychom se pozdě odpoledne vydali zpět do Saigonu a na letiště. Ve večerních hodinách odlet do Prahy (S/O/-).

image55 image60 image59 image58 image57 image56

22. 11. ne, 13. den – v ranních hodinách přílet do Prahy.

Fakultativně:

 • food tour v Hanoji 990,- Kč
 • gastro výlet na skútrech po nočním Saigonu (vč. konzumace) 1 700,- Kč

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář Exovíkendy odborného průvodce Zdeňka Sialini.

maximální velikost skupiny 18 osob

Cena zahrnuje
 • letecká přeprava Praha – Hanoi – Ho Či Minhovo město – Praha v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
 • 2x místní letecká přeprava Hanoi – Danang, Hue – Ho Či Minhovo město
 • 9x ubytování v hotelu 4* se snídaní
 • 1x ubytování na lodi 4*
 • plavba v zátoce Halong Bay s aktivitami dle programu
 • stravování dle klíče v programu (vynikající vietnamská kuchyně, polopenze, na lodi plná penze)
 • lahev vody na osobu a den
 • představení vodního loutkového divadla
 • doprava luxusním autokarem po celou dobu zájezdu
 • odborný český průvodce
 • místní anglicky hovořící průvodce
 • doprovod akademika umění na art tour v Hanoji
 • veškeré vstupné dle programu
 • zapůjčení osobního audiosystému (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A60 u Pojišťovny Union včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna zájezdu s limitem 60 000,- Kč/os.
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
 • pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu
Cena nezahrnuje
 • ostatní stravování
 • spropitné pro místní řidiče a průvodce 30 USD/os.
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 11 400,- Kč
 • elektronické vízum do Vietnamu cca 25 USD (o podrobnostech bude CK včas informovat)
Termín zájezdu: 10. - 22. listopadu 2020
Cena zájezdu: 69.990,- Kč (snížená záloha 5.000,- Kč při zaslání přihlášky do 31. 8. 2020)

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.