Tradiční třídenní podzimní zájezd za uměním do Vídně

odborným výkladem historiků umění
PhDr. Duni Panenkové a Mgr. Jana Boučka

 • Peter Paul RUBENS v Uměleckohistorickém muzeu
 • Pieter BRUEGEL starší a RAFFAEL v Albertině
 • Ferdinand HODLER v Leopoldově muzeu
 • Vídeň a Záhřeb kolem r. 1900 (Gustav Klimt, Koloman Moser, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrović a další)
 • Výstavy k 300. výročí narození MARIE TEREZIE
 • Znovuotevření WELTMUSEUM WIEN v Hofburgu s kulturními poklady z celého světa!
 • Předvánoční atmosféra a trhy

Pátek 17. listopadu

6:45 sraz na magistrále naproti hlavnímu nádraží (ve směru Brno). 7:00 odjezd do Vídně.

Po příjezdu návštěva výstavy „RAFFAEL“ v prostorách ALBERTINY – první monografická výstava věnovaná jednomu z hlavních představitelů italské vrcholné renesance v Rakousku představí 130 kreseb a 18 maleb z vlastních sbírek Albertiny i zápůjček dalších světových muzeí. Výstava je připravena ve spolupráci s Ashmolean Museum Oxford. Vystavená díla zahrnují všechny Raffaelovy významné projekty od raného umbrijského období, přes jeho působení ve Florencii až po římské období.

image2

Raffael: Hlava apoštola, 1519-20, Albertina, Vídeň

image1Raffael: Madona s dítětem a sv. Janem (Esterházy Madonna), Muzeum krásných umění Budapešť

Dále v Albertině navštívíme výstavu kreseb a grafik Pietera Bruegela staršího:  „BRUEGEL. Das Zeichnen der Welt“. Pieter Bruegel starší, největší vlámský mistr „žánru“, patří k nejvýznamnějším kreslířům 16. století. Bývá nazýván také „selským malířem“ nebo „druhým Hieronymem Boschem“. Na výstavě bude představena unikátní sbírka Bruegelových kreseb a grafických listů ve vlastnictví Albertiny.

image5P.Bruegel D.A. : Malíř a kupec, 1565, © Albertina, Wien

image4P.Bruegel D.A. (rytec Pieter van der Heyden): Osel ve škole, © Albertina, Wien

Ve zbývajícím čase si zájemci mohou prohlédnout i reprezentační místnosti Albertiny a sbírku Batlinerových „Od Moneta po Picassa“ (Monet, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin, skupina Brücke a  Der Blaue Reiter, Kokoschka, Goncharova, Malevich, Chagall, Picasso) nebo výstavu fotografií Roberta Franka z 50. let 20. stol. „The Americans“.

Před odjezdem do hotelu bude čas i na kávu a proslulý dort v hotelu Sacher či procházku po historickém centru Vídně.

Ubytování v hotelu nedaleko Naschmarktu. Volný večer.

Sobota, 18. listopadu

Snídaně v hotelu. Možnost návštěvy oblíbeného vídeňského blešího trhu na Naschmarktu nedaleko od našeho hotelu (od 6:30).

image6Peter Paul Rubens (1577 Siegen – 1640 Antwerpen), Ecce Homo kolem 1612 , © The State Hermitage Museum, St. Petersburg 2016

9:30 odjezd na náměstí Marie Terezie. Návštěva výstavy  „Peter Paul RUBENS. Síla proměny“ v budově Uměleckohistorického muzea (= KHM). Výstava nejslavnějšího vlámského barokního malíře je první částí projektu KHM a VISITFLANDERS; v příštím roce bude následovat doposud největší světová monografická výstava Pietera Bruegela staršího. KHM vlastní asi 40 děl Rubense a jeho dílny, ke kterým patří i taková mistrovská díla, jako např. obří oltářní obrazy z Jezuitského kostela v Antverpách, Hlava Medúzy nebo akt zvaný Kožíšek. Dalších 70 děl je zapůjčeno z významných světových galerií (madridské Prado, petrohradská Ermitáž, londýnská National Gallery a další).

Výstava bude zároveň dialogem s Rubensovými předchůdci i současníky, kteří ho inspirovali  a ovlivňovali (antické sochařství, Tizian, Carracci, Caravaggio); jeho dílo bude poprvé představeno i v kontextu  s přípravnými kresbami a skicami.

Po občerstvovací  přestávce v nově zrekonstruované kavárně  pod kopulí muzea si prohlédneme i obrazárnu KHM a v návaznosti na výstavy, které jsme viděli v Albertině, se zaměříme na dílo Pietera Bruegela staršího (největší světová sbírka)  a Raffaela a italskou renesanci. Pro zájemce bude také možnost prohlídky Kunstkomory, která byla v KHM znovuotevřena po velké rekonstrukci v r. 2013. Zde můžete obdivovat umělecké poklady shromážděné díky sběratelské vášni Habsburků, které  zůstávaly po mnoho let ukryty zrakům návštěvníků – jedinečné zlatnické práce, řezby v kameni, mistrovské bronzové sošky, filigránské práce, bizarní sošky ze slonoviny a dřeva, vzácné hodiny, křišťál,  sklo, porcelán, exotické předměty a četné kuriozity. K největším klenotům patří slavná slánka Benvenuta Celliniho a Krumlovská madona.

image9P.P.Rubens: Autoportrét, kolem 1638, Kunsthistsches Museum Wien, © KHM-Museumsverband

image7P.P.Rubens: Zvěstování, kolem 1609, Kunsthistorisches Museum Wien, © KHM-Museumsverband

Ve zbývající části odpoledne doporučujeme návštěvu znovuotevřeného WELTMUSEUM WIEN v Hofburgu. Jedno z nejvýznamnějších etnografických muzeí na světě je výsledkem 500leté sběratelské činnosti Habsburků a jeho nová expozice představuje více než 3000 objektů ze všech kontinentů včetně předmětů z kunstkomory Rudolfa II. a slavné sbírky Jamese Cooka.

image11 image10

Pořadí návštěv jednotlivých výstav může být změněno.

Večer si užijte předvánoční náladu na některém z adventních trhů, které ve Vídni začínají  s předstihem. Doporučujeme ten v křivolakých uličkách na nedalekém Spittelbergu, kde se nachází i řada příjemných hospůdek, uměleckých galerií a ateliérů. Odtud můžete pokračovat na nejznámější a nejstarší vídeňský vánoční trh Christkindlmarkt na Radničním náměstí.  Nocleh se snídaní v hotelu nedaleko Naschmarktu.

Neděle, 19. listopadu:

9:30 naložení zavazadel do autobusu a odjezd na náměstí Marie Terezie.

image12FERDINAND HODLER 1853–1918 Bildnis Madame Darel,Öl auf Papier auf Karton, Leopold Privatsammlung

Dopoledne navštívíme velkou retrospektivní výstavu švýcarského malíře 19. století Ferdinanda HODLERA v Leopoldově muzeu v Muzejní čtvrti. Jedná se o vůbec nejobsáhlejší výstavu jeho díla v Rakousku po úspěšné výstavě v rámci výstavy Secese v r. 1904. Hodler je představitelem symbolismu a secese, průkopníkem expresionismu a také obnovitelem monumentální malby. Inspiroval  řadu umělců vídeňské moderny, jako byl Gustav Klimt, Koloman Moser, Oskar Kokoschka či Egon Schiele. Výstava se zaměřuje na tři hlavní Hodlerova témata: krajinomalbu, portréty (včetně  autoportrétů) a symbolistické figurální kompozice.

Mimoto můžete v Leopoldově muzeu zhlédnout i největší sbírku díla Egona Schieleho na světě, díla Gustava Klimta, produkty Wiener  Werkstätte a mnoho dalších zajímavostí.

Odpoledne možnost návštěvy dalších výstav dle individuálních zájmů:

Dolní Belveder – Oranžerie:  „Vídeň a Záhřeb kolem r. 1900“  - klíčová díla rakouských a chorvatských umělců z přelomu 19. a 20. století (Gustav Klimt, Koloman Moser, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrović a další).

image13

Jubilejní výstava ke 300. výročí narození MARIE TEREZIE:

Muzeum nábytku (Hofmobiliendepot): „Rodina a odkaz“. I když to tak podle moderního průčelí muzea od arch. Alessandra Alvery nevypadá, předchůdce tohoto luxusního skladu nábytku založila právě sama Marie Terezie. Zde se ocitnete v pohádkovém světě dvorské bytové kultury.

Císařská kočárovna (Wagenburg) zámku Schönbrunn: „Ženská síla a radost ze života“ - v přepychových kočárech a oděvech tu ožívá  lesk dvorské reprezentace.

V 18:00 odjezd do Prahy z náměstí Marie Terezie. Příjezd do Prahy do 23:00.

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji v  4-hvězdičkovém hotelu v centru Vídně
 • odborný výklad historika umění
 • asistenci zástupce Salve tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • komplex. zájezdové pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
 • vstupy na výstavy (bude upřesněno)
 • Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 1.500,- Kč
Termín zájezdu: 17. - 19. listopadu 2017
Cena zájezdu: 4.400 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.