Zájezd do Barmy – za klenoty Zlaté země

Barma nebo také Myanmar byla donedávna jednou z nejizolovanějších zemí světa a v poslední době do ní agresivně proniká turistický průmysl, tak jak jej známe třeba z Thajska. Využijte proto možnosti vydat se do této podmanivé země dokud ještě oplývá autentickými poklady kultury a úsměvy Barmánců.

Barma je bezesporu jednou z kulturně nejbohatších oblastí Asie. Je to rodiště řady významných uměleckých směrů a řemesel, místo prodchnuté spiritualitou a svojí vlastní duchovní magií. Barma je známá především jako významné centrum buddhismu s ohromnou koncentrací náboženských staveb, z nichž světové proslulosti dosáhla Zlatá pagoda v Rangúnu a Baganská planina s tisíci stúp a pagod. Pro řadu cestovatelů je Barma ohromně silnou duchovní cestou, cestou do hloubi srdce místních lidí, cestou za pravým nebroušeným drahokamem Asie.

Barma je také z materiálního hlediska jistým návratem ke kořenům – místní jadeit a nefrit, teakové dřevo, mramor, zlato, hedvábí, lakové výrobky nebo drahokamy jsou klasickými zdroji pro uměleckou tvorbu celé východní Asie.

Zájezd CK Salve tour a Exovíkendy bude zaměřen na dějiny Barmy, v Evropě takřka neznámé, a také na náboženské umění této „Zlaté země“. Dopřejte si důkladnou interpretaci stavebního umění mistrů pagod či legendárních teakových klášterů, zažijte rušnou drahokamovou burzu a trh jadeitu, objevte ztracená města a vydejte se na plavbu po matce řek Iravádí. Barma je pořád ještě zemí, kde se sami s baterkou ocitnete v tisíciletém jeskynním chrámu a kde starobylá královská města nelemují řady turistických stánků, ale rýžová pole a káry tažené zebu. Uměleckohistorickou cestu po Barmě připravil Zdeněk Sialini, který ji pravidelně navštěvuje posledních několik let.

image2

1.     den, so 18. 1. – odpoledne odlet z Prahy do Rangúnu.

2.     den, ne 19. 1. – odpoledne přílet do Rangúnu, transfer do hotelu. Nocleh v Rangúnu.

3.     den, po 20. 1. – prohlídka centra města, které přiléhá k nábřeží řeky. Tato část města je známá podivuhodně zachovalou koloniální britskou architekturou a měla být výstavním korzem hlavního města britské Barmy (dům Cel, nejvyšší soud, hotel Strand, budovy bývalých ambasád, reprezentace řady architektonických stylů od neobaroka k secesi), ale také stará obytná zástavba města (šachovnicové řešení urbanismu), neogotický chrám Panny Marie a obří komplex tzv. Sekretariátu Barmy. Rušná čínská čtvrť a pagoda Sule (historie více jak 2600 let), park Maha Bandula (výstavní střed města) a Scottův trh (první záplava barmských drahokamů a řemeslných výrobků), jedinečná synagoga Musmeah Yeshua, královské jezero s rekonstrukcí zlatého člunu barmských králů, exotickou vegetací a krásnými výhledy na Švedagonskou pagodu. Nocleh v Rangúnu.

image3 image4

 4.     den, út 21. 1. – vila generála Aun Schan (otec nezávislé Barmy a klíčové vládní činitelky Su Ťij, půvabná historická budova s expozicí mapující život nejvýznamnějšího politika země), drahokamová burza a muzeum drahokamů (ojedinělá koncentrace špičkových kamenů, kterých je Barma světově nejvýznamnějším nalezištěm), chrám Nga-htat-gyi (historie více jak 500 let) a klášterní komplex Chaukhtatgyi se sochou ležícího Buddhy o délce 66 m, večerní komplex pagody Švedagon (obří stúpa, která se stala symbolem Barmy a jejího duchovního života, 2600 let historie zhmotněné v hoře zlata korunované tisíci diamanty a rubíny, ohromný chrámový komplex s jedinečnou atmosférou a krásnými výhledy). Nocleh v Rangúnu.

image7 image8

 5.     den, st 22. 1. – dopoledne odlet do Mandalaje, hlavního centra Horní Barmy v blízkosti čínské hranice na horním toku Iravádí, klíčové mocenské centrum Barmy od 18. století, proslavené středisko uměleckého řemesla a klášterních komplexů. Transfer z letiště do Mingunu – královského sídla na pravém břehu Iravádí s koncentrací unikátních náboženských staveb – stúpa Pahtodawgyi – největší cihlová struktura světa, nedokončený projekt gigantických rozměrů z konce 18. stol., půvabná bílá pagoda Hsinbyume a slavný mingunský zvon (po kremelském Caru zvonů druhý největší na světě), královský přístav na Iravádí, mola pro královské bárky a obří strážní lvi na břehu. Přejezd do centra Mandalaje. Nocleh v Mandalaji.

image9 image10

 6.     den, čt 23. 1. – Mandalaj – klášterní komplex Mahamuni – zlatý obraz Buddhy z 6. století a jadeitové obklady náboženského epicentra Horní Barmy. Slavný jadeitový trh (od nejkvalitnějších jadeitů v rozměru několika karátů po tunové valouny), středověké řemeslné ulice a čtvrti (autentické zpracování teakového dřeva, mramoru, laku, zlata), teakový klášter Shwe In Bin (půvabný klenot dekorativní dřevořezby). Zakázané město barmských králů (rozhlehlý pevnostní a rezidenční komplex podle vzoru z Číny), strážní věže a příkopy, komplex královského paláce z 19. stol.). Dřevěný klášter Shwenandaw – klenot dřevěné teakové architektury Asie, stovky reliéfů a epické i dekorativní dřevořezby. Královské kláštery Atumashi a Kuthodaw (19. stol., stovky bílých stúp a posvátné buddhistické texty tesané v kameni. Výjezd terénními vozidly na Mandalajskou horu a čekání na magický západ slunce nad zlatými střechami klášterů… Nocleh v Mandalaji.

image14 image16

 7.     den, pá 24. 1. – královská města v okolí Mandalaje (po Baganské planině hlavní pozůstatky slavné historie Barmy – Sagaing – klášterní hora osídlená už v 5. století – jeskynní kláštery a stovky pagod na strmých březích Iravádí s nádhernými výhledy do krajiny a bývalé hlavní město říše po pádu Baganu v 13. stol. Stříbrotepecké dílny jako ze středověku a zapomenutá vesnice Ywa Htaung s rozpadajícími se cihlovými pagodami. Po rameni Iravádí do ostrovní pevnosti Inwa – cihlová citadela, teakové kláštery, banánové plantáže a jízda na koňských bryčkách. Pohádkový klášter Maha Bonzan. Amarapura – jeden z hlavních a nejživějších klášterů země a večerní procházka po nejdelším teakovém mostě světa U Bein. Nocleh v Mandalaji.

image20 image18 image19

 8.     den, so 25. 1. – celodenní plavba po řece Iravádí do Baganu (oběd na palubě), zastávka v některé z vesnic na břehu a demonstrace tradičních řemesel. Výhledy do krajiny na zlaté pagody a poklidný život na políčkách. Večer připlutí do Baganu. Nocleh v Baganu.

9.     den, ne 26. 1. – Bagan – mysteriózní duchovní srdce Indočíny – tisíce pagod rozesetých na planině mezi horami a řekou. Neskutečná podívaná na les stúp lemující horizont a umělecká pokladnice Barmy a světové sakrální architektury. Staré město sevřené hradbami s rušným trhem a první vlnou pagod a klášterů: Bu Phaya na útesu nad řekou z 6. století, pozůstatky královského paláce. Výjezd na planinu a mohutné chrámy Dhammayangyi v podobě zikkuratu. Pagody Sulamani a Dhamayazika, chrám Lawkahteikpak s jedinečnými malbami, jeskynní chrámy a křtitelnice. Západ slunce z horkovzdušného balónu (nutno objednat předem) nebo z vrcholu některé z pagod. Nocleh v Baganu.

image21 image22

10. den, po 27. 1. – Bagan – drahokamy chrámové architektury: chrám Ananda (obří plastiky Buddhy), Htilominlo a Upali Thein (jedinečné koncepty chrámu), proslulé baganské lakové dílny (jediné živé středisko lakové výroby v Asii), zapomenuté vesnice v okolí s palmovou kořalkou, barmskými doutníky a pomalu plynoucím životem. Večer západ slunce nad planinou. Nocleh v Baganu.

image25 image26 image24 image23

11. den, út 28. 1. – Mt. Popa – mýtické sídlo duchů Barmy na vulkanickém masivu oblepeném chrámy, svatyněmi, pagodami a stovkami opic, jízda venkovem Barmy se zastávkami přes hory až do Šanského státu k jezeru Inle. Únik na venkov, kde se život po staletí nezměnil a kde okusíte podmanivý duch Barmy. Nocleh u jezera Inle.

image27 image28

12. den, st 29. 1. – jezero Inle – přírodní perla Barmy v horách šanského státu v nadmořské výšce 900 m. n. m., tvořící jedinečný komplex mokřadů, políček a plovoucích vesnic. Celodenní plavba po jezeře se zastávkami u plovoucích chrámů a vesnic, trh s perletí a potravinami na jednom z ostrůvků, legendární rybáři pádlující jednou nohou a mizející svět uzavřeného jezerního světa. Nocleh u jezera Inle.

image29 image30

13. den, čt 30. 1. – Inle a okolí jezera – teakové kláštery a vinice v okolí Inle, výjezd po březích jezera do Šanských hor, půvabné jezerní město Nyaung Shwe. Večírek a rozloučení s tajemným světem Barmy, mizejícími tradicemi a jedinečnou autentickou kulturou, staletí uzavřenou před vnějším světem. Nocleh u jezera Inle.

image32 image31

14. den, pá 31. 1. – ráno odlet do Rangúnu a odlet do Prahy.

15. den, so 1. 2. – přílet do Prahy.

image35 image34 image33

Cena zahrnuje
  • zpáteční letecká přeprava Praha - Rangún (Emirates s jedním přestupem) vč. tax a odbaveného zavazadla; 2x místní přelet Rangún - Mandalai a Heho - Rangún vč. místních odletových tax a odbaveného zavazadla; 12x ubytování v kvalitních 3-4* hotelích se snídaní; doprava soukromým klimatizovaným autobusem po celou dobu zájezdu + láhev balené vody na osobu a den; celodenní plavba po řece Iravádí vč. oběda; celodenní plavba po jezeře Inle; doprava terénními vozidly na Sagaingskou horu a Mandalaiskou horu; jízda koňským spřežením v Inwě; přívoz přes řeku Iravádí do Inwy; odborný český průvodce po celou dobu zájezdu; místní průvodce; účast a asistence zástupce CK Salve Tour po celou dobu zájezdu; zapůjčení osobního audiosystému (mikrofon pro průvodce, sluchátka pro účastníky); komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu s limitem 90 000,-/osoba; zákonné pojištění CK proti úpadku; pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze; informační materiály k zájezdu.
Cena nezahrnuje
  • vstupní vízum do Barmy (vyřizuje se online); ostatní stravování; vstupné; spropitné 20 USD/os.; příplatek za jednolůžkový pokoj 10 900,- Kč.
Termín zájezdu: 18. ledna - 1. února 2020
Cena zájezdu: 79.490 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.