Zájezd do Kambodži a Laosu

Umění pralesních říší na Mekongu – historie království Khmérů – země milionu slonů

Vydejte se s námi do nitra tajemných civilizací, které slovy prvních Evropanů, jenž zhlédli jejich pozůstatky, vytvořily „monumenty větší než vše, co nám zanechali Řekové a Římané“.

Ano, procházky v okolí chrámového komplexu v Luang Prabangu, na Planině džbánů, v útrobách Ta Prohmu či na vrcholu chrámové hory Phnom Bakhengu Vám doslova vyrazí dech. A co teprve chrám Beng Mealea zapomenutý v džungli nebo posvátný khmérský les?

Kambodža je jedním z největších archeologických nalezišť světa a pořád jsou zde místa, kde můžete zažít pocity objevitelů a pionýrů. Krom světoznámých památek slavného Angkoru oplývá tato krásná země stovkami zapomenutých chrámů a chrámových areálů, které pohlcuje džungle a které nabízejí jedinečnou možnost autentického proniknutí do umění starých Khmérů. Tato mimořádná díla jsou většinou stranou zájmu většiny CK, ačkoliv bez nich nemůže být poznání této exotické krásky kompletní a smysluplné.

CK Salve tour Vás zve nejen za památkami Kambodži, ale také do prakticky neznámé a donedávna těžko přístupné země – Laosu. Laos nabízí skvělou kombinaci – masovou turistikou neposkvrněnou zemi, jedinečné památky, krásnou přírodu a přátelské obyvatele. Zapomenuté i neprobádané kraje ještě existují.

Přijměte naše pozvání k břehům Mekongu a nechte se okouzlit jedinečností intarzií v Luang Prabangu stejně tak jako dokonalými reliéfy, plastikami a stavitelským umem neznámých géniů v chrámech Angkorského okruhu.

Vydejte se do Kambodži a Laosu ve společnosti CK Salve tour a Zdeňka Sialiniho.

image1

Pátek,10.února: Praha – Dubai – Bangkok

15:15 odlet z Prahy do Bangkoku s přestupem v Dubaji.

Sobota, 11.února: Bangkok – Siem Reap

 12:35 přílet  do Bangkoku. V odpoledních hodinách odlet do kambodžského města Siem Reapu, východiska pro poznávání angkorské civilizace. Transfer do hotelu.

Nocleh v hotelu v Siem Reapu.

Neděle,12.února: Siem Reap – Banteay Srei a skupina chrámů Roulos      

Prohlídka komplexu Banteay Srei (klenot khmerského umění z růžového pískovce, jedinečná plastická výzdoba), po cestě se zastavíme v některé z khmerských vesnic a zhlédneme výrobu palmového cukru. Zastávka v malém muzeu min, které mapuje smutnou historii Kambodži v průběhu vietnamské války. Návštěva areálu Banteay Samre (soustava hinduistických věží Gópur, zachované knihovny, řada pozůstatků bohaté výzdoby ze 12. stol.). Odpoledne se podíváme ke skupině chrámů Roluos (první hlavní město Khmérského království a nejstarší pozůstatky khmerského chrámového stavitelství, mj. chrám Bakong, Lolei, Preah Ko – množství soch lvů, býků a slonů, pozoruhodné reliéfy) na cestě zpět do Siem Reapu se zastavíme na místním trhu nebo farmě, abychom se seznámili s tradičními produkty kambodžského venkova. Nocleh v Siem Reapu.

image2 image3

Pondělí,13.února: Siem Reap – velký a malý okruh                                                            

Vydáme se k půvabnému terakotovému chrámu Prasat Kravan (četné reliéfy, výzdoba kaplí), nevynecháme ani legendární klášterní komplex Ta Prohm (světově proslulý areál ponechaný napospas džungli – obří stromy prorůstající zdmi a obepínající stavby…).

image4 image5

Vystoupáme na chrám Ta Keo (první chrám z pískovce postavený Khméry ve stylu pyramidy už okolo roku 1000), dostaneme se i ke komplexu Thommanon (soubor staveb zasvěcených Šivovi a Višnuovi, výstavba současně s Angkor Vatem, nádherně zdobné frontony, krásně dochované plastika Dévat a zachované knihovny), nahlédneme i do protějšího chrámu Chau Say Tevoda, a okolo staré khmérské nádrže Sras Srang dojedeme k chrámovému celku Banteay Kdei (dosl. Citadela mnichů, pozoruhodná koncentrická stavba z přelomu 12. a 13. stol. s krásně zdobenými bránami, čtvercové sloupy s mnoha reliéfy atp.), Preah Khan – opevněný komplex s klášterem, knihovnami a palácem z poč. 13 stol., slavné reliéfy nebeských tanečnic Apsar atd. Uvidíme také podivuhodný chrám Neak Pean – na malém kruhovém ostrově, který symbolizuje posvátnou horu Méru. Budeme pokračovat k malému chrámovém komplexu Ta Som, který byl dosud málo probádán, je obklopen hustou džunglí a hromadami opracovaných kamenů se proplétají kořeny stromů (chrám z pol. 12 stol., 3 prstence lateritových hradeb, množství původních baluster atp.), a na závěr dne uvidíme unikátní obří chrám Pre Rup (chrám či královské krematorium v podobě pyramidy již z 10. stol., kombinace pískovce, lateritu a cihel). Západ slunce nad typickou kambodžskou krajinou s rýžovými poli.   Nocleh v Siem Reapu.

image6 image7

Úterý, 14. února: Siem Reap – Angor Tom a Angkor Vat

image10Naše kroky povedou do útrob velkolepého starověkého města Angkor Thom (v překladu Velké město, vybudováno koncem 12. stol. za největšího rozmachu Angkorské říše) projdeme okolo monumentálního opevnění (slavná Jižní brána s hlavami Lókešváry), dostaneme se k ústřednímu chrámu Bayon (hlavní chrám královského města, 48 věží s hlavami Lókešváry, ohromné množství precizních reliéfů – válečné scény, výjevy z běžného života atp.), přejdeme také k největšímu chrámu – pyramidě v Angkor Thomu – Baphuonu, který byl postaven již v 11. stol. Dostaneme se i ke komplexu královských teras (Sloní terasa a Terasa malomocného krále, které zřejmě sloužily jako kremační terasy. Dále prohlídka rezidenčního komplexu krále Džajavarmana VII. (největší postava dějin Angkorské říše).

image8 image9

Odpoledne legenda celého angkorského komplexu – samotný chrám Angkor Vat, kde se budeme podrobně věnovat symbolice v khmérském umění, plastikám, slavným reliéfům (mj. Kvedlání oceánu mléka – délka cca 700 m), systému chrámů – věží (5 hlavních věží Angkor Vatu). Na závěr dne si vyjedeme na slonech na chrámovou horu Phnom Bakheng a budeme se kochat krásnou vyhlídkou a západem slunce nad chrámem Angkor Vat.     Nocleh v Siem Reapu.

image11 image12

Středa, 15. února:  Siem Reap – Phnom Kulen a Beng Mealea 

Dnes nás čeká posvátný les Khmérů – Phnom Kulen s řečištěm potoků zdobený stovkami soch lingamů a hinduistických božstev (rodiště Khmérské civilizace a kultury), procházka pralesem k vodopádu v NP Phnom Kulen (klíčová posvátná hora Khmérů), návštěva chrámu Preah Ang Thom (soubor náboženských staveb z 16. století ukrývá mj. obří plastiku Ležícího Buddhy), odpoledne cesta venkovem k tajuplnému chrámu Beng Mealea (obrovský královský chrámový komplex ukrytý v džungli, který sloužil jako vzor pro pozdější stavbu  Angkor Vatu, úctyhodné rozměry vnějšího příkopu – 45 m šířka, délka skoro 2 km), návrat do Siem Reapu – večer, poté co si odpočineme v hotelu, se vydáme na večerní trh v Siem Reapu (místní řemeslné výrobky, hedvábí, koření…). Nocleh v Siem Reapu.

image14 image13

Čtvrtek, 16. února:  Siem Reap – Tonle Sap – Phnompenh

Výlet k velkolepému jezeru Tonle Sap – životodárné vodní ploše pro celou Kambodžu, plavba po jezeře s návštěvou plovoucích vesnic Kompong Phluk a pozorování rušného života na jezeře (dle stavu vody). Návštěva angkorského uměleckého centra s ukázkami výrobků z kamene, stříbra, hedvábí atp. Odpoledne přesun na letiště a přelet do hlavního města Kambodže – Phnompenhu. Transfer do hotelu. Nocleh v Phnompenhu.

image15 image16

Pátek, 17. února: Phom Penh

image17Návštěva Národního muzea Kambodži (vystavěné v klasickém khmérském slohu, skvělé kolekce soch – před angkorské, angkorské období), procházka po Královském paláci (s velkolepou Stříbrnou pagodou, vybudovanou v 19. stol. pod vlivem siamského stylu), krátká zastávka u Centrálního trhu ve stylu Art Deco a možnost skvělých nákupů na  tzv. Ruském trhu. Odpoledne návštěva vězení v Tuol Slengu – muzeum genocidy – jedna z nejčernějších stránek kambodžských a světových dějin spojená se jménem Pol-Pot. V podvečer možnost projížďky na kole po nábřeží a/nebo lodí po řece Mekong a Tonle Sap při západu slunce. Nocleh v Phnompenhu.

image18 image19 image20 image21

Sobota, 18. února: Phnom Penh – Vientiane

Dopoledne návštěva centra divoké přírody Phnom Tamao – záchranné centrum pro divoká zvířata, která pomalu mizí z kambodžské přírody jako sloni, medvědi, antilopy atd. (žije zde celkem asi 1200 zvířat na 2300 ha chráněného lesa).

Odpoledne transfer na letiště a odlet do hlavního města Laosu – Vientianu. Po vyřízení vízových formalit transfer do hotelu ve Vientianu.

image22 image24 image23

Neděle, 19. února: Vientiane

Prohlídka hlavního města Laosu. Začneme na ranním trhu s množstvím místního zboží a lahůdek. Čeká nás také Zlatá stúpa Pha That Luang (postavena již ve 3. století, pokrytá zlatem, jeden z národních symbolů Laosu). Pozoruhodný monument Patuxai (postaven ve formě vítězného oblouku v 60. letech 20. stol. jako symbol nezávislosti na Francii), nádherná pagoda Haw Prae Kaew (chrám Smaragdového Buddhy z r. 1565 ve stylu typickém pro Laos – vrstvení střech a dynamicky prohnutá zakončení, nádherné intarzie a zlacené reliéfy). Uvidíme i chrám Wat Si Saket (více jak 2000 obrazů Buddhy, postaven v r. 1836) a také chrám Wat Si Muang (z r. 1563). Večerní procházka po nábřeží Mekongu (Prezidentský palác, obchůdky atd.).    Nocleh ve Vientianu.

image25

Pondělí, 20. února: Vientianne – Phonsavanh – Planina džbánů

Vydáme se do tzv. Buddhova parku – pozoruhodné památky, kde je na jednom místě soustředěno několik stovek soch Buddhy včetně monumentálních plastik, některých značně kuriózních).

Odpoledne transfer na letiště a přelet do Phosavanhu k jedné z jedinečných světových archeologických památek – Planině džbánů (několik tisíc kamenných nádob velikosti do 3 m a hmotnosti do 6 tun, rozesetých v několika areálech, celé naleziště je staré více jak 2000 let a motiv jeho vzniku není dosud jasný). Po cestě návštěva místních typických vesniček. Večer rušný trh v Phosavanhu. Nocleh v Xieng Khouang.

image26 image27

Úterý, 21.února : Phonsavanh – laoský venkov

Budeme objevovat krásu neznámého laoského venkova – vesničky různých etnických minorit, horké prameny Muong Kham, jeskyně Tham Piou, ruiny chrámu Wat Phia atd. Nocleh v Xieng Khouang.

image28

Středa, 22. února: Phonsavanh – Luang Prabang

Tento den nás čeká celodenní jízda Laosem do Luang Prabangu (půvabná horská krajina s vyhlídkami, zapadlé vesničky), cestou zastávka v tzv. Sloní vesnici (pro zájemce sledování koupání stáda slonů v řece, projížďka na slonech k vodopádům Tad Sae). Večer příjezd do Luang Prabangu a vycházka na vyhlídku Phousi – panoramatický výhled do krajiny a návštěva nočního trhu v Luang Prabangu. Nocleh v Luang Prabangu.

image29

Čtvrtek, 23. února – Luang Prabang

Celodenní prohlídka Luang Prabangu – jedinečného starověkého města obklopeného horami a džunglí, které se rozkládá na levém břehu Mekongu (přesto, že se jedná o jeden z největších klenotů asijského umění a architektury, ročně jej zatím navštíví jenom okolo 70 000 turistů). Svoji největší slávu zažilo město v době království Lan Xang od r. 1353. S ohromným mocenským a kulturním rozkvětem je spojeno zrození Lanxangského uměleckého stylu. Návštěva klíčových staveb starého Luang Prabangu – chrámu Wat Wisunarat v podobě singhálské stúpy, Wat Aham (pův. již v 14.století, typický chrám Luangprabangské školy s půvabnými střechami a „nadnesenou“ konstrukcí), chrám Wat Mai (největší a nejzdobnější chrám, úžasné zlaté malby a intarzie z 18. stol.), velkolepý chrám Wat Xieng Thong (chrám „zlatého města“, klíčové dílo laoské architektury, vzor pro řadu dalších chrámů, zlacené dřevořezby, více jak 20 budov v chrámovém areálů vystavěných od 15. století), návštěva Královského paláce (dnes sídlo muzea, řada chrámových staveb) a nakonec západ slunce nad Mekongem a chrámy z hory Phousi. Nocleh v Luang Prabangu.

image31 image30

Pátek, 24, února: Luang Prabang

Výlet z Luang Prabangu k vodopádům Kuang Si (jedna z nekrásnějších přírodních zajímavostí Laosu), navštívíme také motýlí farmu a jeskyně Pak Ou (v útesu nad Mekongem se stovkami soch Buddhů), odpoledne návrat do Luang Prabangu.

Nocleh v Luang Prabangu.

image32

Sobota, 25. února: Luang Prabang – Bangkok

Ráno navštívíme ranní trh v Luang Prabangu, uvidíme také procesí mnichů, kteří se ráno vydávají do centra města a žádají o almužnu (jeden z hlavních duchovních fenoménů Laosu). Po rozlučkovém obědě se přesuneme na letiště a odletíme to Bangkoku. Dle zájmu podvečerní prohlídka Bangkoku – hlavního města Thajského království (pouze exteriéry – komplex Královského paláce, klášter Wat Pho, plavba po řece Chao Phraya, chrám Wat Arun ve stylu khmerského prangu atd. Večer přesun na letiště.

image34 image33

Neděle, 26. Února: Bangkok – Dubaj – Praha

1:05 odlet do Prahy (přes Dubaj), přílet do Prahy v 12:40

Poznámka: Pořadí jednotlivých návštěv může být změněno.

image35

Cena zahrnuje
 • Letenku EMIRATES včetně letištních poplatků Praha – Bangkok – Praha s 1 přestupem
 • Přelety Bangkok – Siem Reap, Siem Reap – Phnom Penh, Phnom Penh - Vientiane, Vientiane – Phonsavanh, Luang Prabang - Bangkok
 • 7 x nocleh v Kambodži ve4-hvězdičkových luxusních stylových hotelech  typu boutique se zahradou a bazénem a7 x nocleh ve 3-hvězdičkových hotelech v Laosu
 • Polopenzi (snídaně v hotelu a oběd nebo večeře v restauraci nebo v hotelu v návaznosti na program – bude upřesněno)
 • Večeři v restauraci v Siem Reapu s tradičním khmerským tancem Apsara
 • Transfery a výlety soukromým klimatizovaným autobusem  (voda a ručník na výlety)
 • Vstupy do uvedených památek, muzeí a národních parků dle programu
 • Projížďku lodí
 • Audio-guide-systém (sluchátka pro účastníky  a mikrofon pro průvodce)
 • Odborný doprovod a výklad českého průvodce
 • Místní anglicky mluvící průvodci
 • Komplexní cestovní pojištění A90 pojišťovny Union včetně pojištění storna
 • zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 13.000 Kč
 • Vízum do Kambodži 30 USD (1x foto s sebou)
 • Vízum do Laosu 31 USD (1x foto s sebou)
 • Spropitné
 • Taxi či jinou dopravu spojenou s prohlídkou Bangkoku
Termín zájezdu: 10. - 26. února 2017
Cena zájezdu: 79.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.