Zájezd Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska

Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska aneb od Kamenného pásu přes širou Sibiř, až na dvůr Velikého chána

Zájezd nejen pro romantiky, milovníky vlaků a dobrodružství s odborným doprovodem Zdeňka Sialiniho

Už samotný pojem Transsibiřská magistrála vyvolává v každém cestovateli pocit vzrušení, volání dálek a neprozkoumaných krajů. Vydejte se s námi prozkoumat hranici mezi Evropou a Asií a jako průvodce přijměte jeden z nejodvážnějších počinů lidského ducha – Transsibiřskou magistrálu. Naši cestu započneme v historickém Jekatěrinburgu, městě na Kamenném pásu, jak Uralu přezdívali ruští letopisci a vydáme se na její nejzajímavější úsek v oblasti západní Sibiře, který nás dovede k jezeru Bajkal – ruské a světové přírodní celebritě, kde si připomeneme osudy děkabristů, kolonizátorů Sibiře i československých legionářů. Putování po historické trase magistrály nás povede její jižní větví, která protíná Mongolsko a tato pozoruhodná země se také stane naší cílovou stanicí.

Transsibiřská magistrála je neobyčejnou cestovatelskou trasou, která není ani tak poseta slavnými památkami, ale její jedinečnost a kouzlo jsou spíše v pocitech. Praskající uhlíky v samovaru, který je v každém vagonu, nekonečné horizonty zlatě zbarvené tajgy, veletoky a křišťálová voda Bajkalu a zapadlé vesničky, jejichž bábušky čekají na perónu s čerstvými blinami nebo uzenou rybou a zelené pláně Mongolska – země, kde slovo svoboda ještě neztratilo svůj význam. Vydejte se s CK Salve na neobyčejnou cestu v čase.

image1

neděle 27. 8. : Praha – Jekatěrinburg

22:30 sraz na letišti v Praze a odlet do Jekatěrinburgu.

pondělí 28. 8. : Jekatěrinburg

V dopoledních hodinách přílet do Jekatěrinburgu – hlavního ruského historického centra na Urale na řece Iseť, které je kolébkou ruského průmyslu (první hutě založeny ještě za Petra I. v r. 1723, jejich rozmach za Kateřiny II. pak městu přiřknul jméno samotné carevny) a kulturního i geografického rozcestníku mezi Evropou a Asií. Prohlídka historického centra města s pozoruhodnou šlechtickou zástavbou (např. rezidence Charitonových, dům kupců Korobkových, rezidence kupce Tarasova, Sevasťanův dům, pěší ulice Vajněra atp.) a mnoha církevními stavbami (chrám Nanebevstoupení Páně z r. 1770, klasicistní katedrální chrám sv. Trojice, založený carem Alexandrem I. r. 1818) a především chrámu na Krvi (postavený na místě kde stál Ipatěvův dům, ve kterém byl r. 1918 zavražděn poslední ruský car Mikuláš II. se svojí rodinou).

Nocleh  v hotelu v Jekatěrinburgu (-/-/-)

image2 image3

úterý 29. 8. Jekatěrinburg – Transsibiřská magistrála

Ráno vyjížďka k monumentu, který označuje hranici mezi Evropou a Asií a také k dřevěnému pravoslavnému klášteru Ganina Jama (pietní místo, kde byly nalezeny ostatky zavražděné carské rodiny, vysvěcen r. 2000), odpoledne nasedneme na vlak Transsibiřské magistrály a vydáme na východ, překonáme veletoky Irtyš a Ob a zažijeme pravou „družnou“ atmosféru ruského vlaku (k dispozici je horká voda ze samovaru, jídelní vůz a pochoutky prodávané místními na jednotlivých zastávkách). Nocleh ve vlaku (4 lůžková kupé). (s/-/-)

image4 image5

středa 30. 8.: Transsibiřská magistrála

Celý den strávíme ve vlaku (těsně po půlnoci zastávka v Omsku, ráno v Barabinsku a odpoledne v Novosibirsku), pozorování krajiny a jedinečná atmosféra střely, která proniká liduprázdnou krajinou. Nocleh ve vlaku (4 lůžková kupé). (-/-/-)

image6

čtvrtek 31. 8.:  Transsibiřská magistrála – Irkutsk

Dopoledne projedeme Nizněudinskem, který byl jedním z klíčových bodů moci československých legií na magistrále a večer dorazíme do naší cílové stanice – Irkutska. Transfer do hotelu. Nocleh v hotelu v Irkutsku. (-/-/-)

image7 image8

pátek 1. 9.: Bajkalské jezero –ostrov Olchon

Naše cesta bude směrovat z Irkutsku na největší bajkalský ostrov – bájný Olchon. Po cestě se dozvíme mnoho z geologie jezera, sibiřské fauny a flory a neopomeneme ani slavnou stopu, kterou zde zanechaly československé legie, když zde v srpnu 1918 vybojovali jedinou námořní bitvu v českých dějinách (součástí operace gen. Gajdy vedoucí k ovládnutí železničního koridoru okolo jezera), odpoledne příjezd na ostrov Olchon do vesničky Chužír (hlavní centrum ostrova zal. 1938), ostrov je znám nejen jako „pohlednicový“ symbol Bajkalu i celé Sibiře, ale především jako centrum spirituálního cítění místních etnik. Procházka ke slavné Šamanské skále (známá také jako mys Burchan, náboženské centrum místních Burjatů), pro zájemce večerní sibiřská baňa a koupání v jezeře (teplota vody cca 10 stupňů Celsia). Nocleh  v hotelu na ostrově Olchon. (s/o/v)

image9

sobota 2. 9.: Bajkalské jezero –ostrov Olchon

Celodenní program na ostrově Olchon, jízda ostrovem (krásné výhledy na záliv Malé moře a Severobajkalský hřbet) až k mysu Choboj (nejsevernější skalnatý výběžek ostrova, kde se spojují vody Malého a Velkého Bajkalu, možnost narazit na bajkalské tuleně u břehu mysu), rybí piknik v Chobojské zátoce (pravá bajkalská rybí polévka ucha a omul na grilu), odpoledne prohlídka osady Pesčanoje (zajímavá oblast písečných dun o ploše cca 3 km2 a unikátní endemická flora, pozůstatky sovětského gulagu z 30. let s památníkem 27 národů). Odpoledne návrat do Chužíru na nocleh. Nocleh v hotelu na ostrově Olchon.  (s/o/v)

image10 image11

neděle 3. 9.: Olchon – Irkutsk

Ráno plavba lodí okolo Olchonu s vyhlídkou na Šamanskou skálu a přilehlé ostrůvky (Charancy, Jedor, Bílý atp.), dopoledne odjezd zpět na pevninu do Irkutska. Po příjezdu do Irkutska transfer do hotelu a podvečerní procházka po nábřeží řeky Angary a po pěší zóně Kvartal 130 (napodobeniny původních dřevěných domů Sibiře s mnoha příjemnými restauracemi a kavárnami). Nocleh v hotelu v Irkutsku. (s/o/-)

image12 image13

pondělí 4. 9. : Irkutsk – Listvjanka – Transmongolská magistrála

Celodenní prohlídka Irkutska – hlavní metropole Sibiře na řece Angaře, staré dřevěné domky kupců a šlechticů (mimořádné památky, které unikly velkému požáru města r. 1879, celkem 761 nádherně vyřezávaných domů, většinou z konce 19. stol), dochované domy Děkabristů (vyhnáni do Irkutska a okolí po nezdařeném převratu v r. 1825), nejstarší chrám města – kostel obrazu Spasitele rukou nestvořeného (r. 1672), nábřeží řeky Angary, klasicistní rezidence generál-gubernátora města a vítězná Moskevská brána. Odpoledne přejezd k břehům Bajkalu do lázeňského střediska Listvjanka, kde zajdeme na proslulý rybí trh, abychom ochutnali vyhlášenou endemickou rybu Omula a také do muzea Bajkalu, které mapuje historii jezera, jeho faunu a floru. Uvidíme také bajkalské tuleně zvané Něrpa v místním akváriu. Na závěr dne návštěva skansenu Talcy (expozice v sibiřské přírodě, zobrazující život četných etnik, které území jezera obývají poslední tisíciletí). Návrat do Irkutska, večerní vlak do Mongolska. Nocleh ve vlaku. (s/o/v)

image14 image15 image16 image17image19 image18

úterý 5. 9. : Transmongolská magistrála

Náš poslední velký přejezd vlakem (tentokrát po jižní větvi magistrály, která je taktéž nazývána Transmongolská), vlak celé 3 hodiny obtéká jezero Bajkal (technicky nejnáročnější úsek výstavby s řadou tunelů) a pak protíná Burjatsko (krajině již dominuje step, modřínové háje a občas vykoukne i buddhistická pagoda). Nocleh ve vlaku (4 lůžková kupé). (-/-/-)

image20

středa 6. 9. : Ulánbátar

Časně ráno nás uvitá Rudý bohatýr – hlavní město Mongolska – Ulánbátar (jedinečná směsice divokých jurtovišť, výškových budov, sovětského monumentalismu, paneláků a buddhistických svatyní a klášterů), navštívíme největší klášterní komplex města – Gandantegchinlen (s čínskými a tibetskými uměleckými vlivy, uvnitř obří socha bódhisattvy Avalokitešváry), uvidíme také menší chrámový komplex Choijin (zal. 1904, vystavěn v pozdním čchingském stylu), projdeme se po hlavní třídě Ulánbátaru – třídě Míru a dojdeme na hlavní náměstí, které nese jméno hrdiny mongolské „revoluce“ D. Süchbátara (náměstí dominují budovy v sovětském monumentálním slohu a sídlo Velkého Churalu – parlamentu Mongolska). Nevynecháme ani přírodovědecké muzeum s proslulými nálezy kosterních pozůstatků dinosaurů (Mongolsko je jedním z nejbohatších světových nalezišť, zvláště cenná jsou neporušená zkamenělá hnízda dinosaurů) a navštívíme také Zanabazarovo museum umění se skvělou kolekcí náboženského umění (rituální masky ke slavnému Čchamovému tanci, thanky atp.). Nocleh v hotelu v Ulánbátaru. (-/-/-)

image21 image22 image23

čtvrtek 7. 9. Ulánbátar

Dopoledne budeme věnovat Ulánbátaru, kde navštívíme Národní historické museum (skromná, ale velmi hodnotná expozice mapující dějiny Mongolska, z nejcennějších exponátů – nálezy z turkického osídlení 6-8. stol. – luxusní zboží dovážené do Tchangské Číny mj. stříbrné a bronzové nádobí, keramika, kamenné mohyly, pohřební kameny a sochy, množství artefaktů z Orchonského údolí vč. zbraní, zlatého diadému, keramických dekorací budov atp., altajské petroglyfy z doby bronzové, předměty z období Xiongnu-zvláště světově unikátní koberce z 2. stol., keramika a bronzové předměty ze západního Mongolska z ajmagu Khovd, sbírka z Kitanského období 10.-12. stol., kolekce předmětů z období Čingischánovy vlády a mongolské dynastie Yuan atd.). Dále navštívíme Zimní palác Bogdchána (hlava buddhismu v Mongolsku a faktický vládce až do r. 1911, expozice paláce zahrnuje řadu předmětů z náboženského života i dary – např. boty od cara Mikuláše II.), zastavíme se také u památníku Zaisan (památník „sovětského“ typu s krásnou vyhlídkou na město a posvátný masiv Bogd úl), zájemci mohou navštívit tradiční prodejny mongolského kašmíru a velbloudí vlny (klíčové vývozní artikly).

image24 image25

Odpoledne se přesuneme do mongolských stepí a nevynecháme ani největší sochu Čingischána v Mongolsku (kult Velkého Chána je základem dnešní kulturní identity země) a na závěr dne zkusíme jízdu na hřbetu mongolských koní (v ceně zájezdu). Nocleh v komfortním jurtovém kempu. (s/o/v)

image26 image27

pátek 8. 9. – NP Terelj Gorkhi

Přesun do malebného národního parku Terelj Gorkhi (údolí s řadou skalních formací, jedno z posvátných údolí mongolské kultury, závěr údolí je korunován buddhistickou modlitebnou), pasoucí se stáda jaků a náš první kontakt s nomádským způsobem života (okusíme kumys nebo mongolský sušený tvaroh?). Odpoledne zastávka v oblasti písečných dun Elsen Tasarkhai (duny o délce téměř 80 km a šířce 5 km v kombinaci se zelenou stepí, lesy, zařezanými řekami a horskými masivy – krajiny všech koutů Mongolska na malé ploše), jízda na velbloudech a pokračování v cestě, až do sídla mongolských chánu – Karakorumu. Nocleh v komfortním jurtovém kempu v Karakorumu. (s/o/v)

image28 image29 image30 image31

sobota 9. 9.: Orchonské údolí – Karakorum

Prohlídka historicky nejvýznamnější a archeologicky nejcennější oblasti Mongolska – Orchonského údolí (památka Unesco, ojedinělé území s nesmírným kulturním a historických významem pro kočovné národy a kultury po dobu dvou tisíciletí, první dochovaná zmínka z turkických runových desek z 8. stol, mimořádný význam v rámci mongolského tengrismu – šamanského náboženství, jehož hlavní postavou je Bůh nebes), tok řeky Orchonu a Orchonský vodopád ve vulkanické krajině u posvátné hory Ötüken (Matka hora), odpoledne prohlídka samotného Karakorumu (zal. okolo roku 1220 Čingischánem, hlavním městem do r. 1267, kdy Čingischánův vnuk chán Kublaj přenesl hlavní město do Chánbalyku – dnešní Peking). V blízkosti ruin Karakorumu se nachází největší mongolský klášterní komplex Erdene Zuu (r. 1585). Návštěva archeologického muzea v Karakorumu. Večer tradiční představení mongolského hrdelního zpěvu a tanců (v ceně zájezdu). Nocleh v komfortním jurtovém kempu v Karakorumu. (s/o/v)

image32 image33 image34

neděle 10. 9. Orchonské údolí – jezero Ugii

Budeme pokračovat v poznávání údolí Orchonu, až dorazímek horskému klášteru Tuvkhun (založen r. 1648, klíčovou postavou mongolského buddhistmu – Zanabazarem, umístěn na půvabném místě v horách, výrazně přestavěn v r. 1773, ve třicátých letech 20. stol. uniknul stalinskému běsnění a je autentickým dokladem vyspělé klášterní kultury Mongolska), odpoledne přesun k jezeru Ugii (další z přírodních symbolů Mongolska, ohromné množství ptactva, možnost vyzkoušet si celosvětově proslulý mongolský rybolov, odpočinek na břehu jezera). Nocleh v komfortním jurtovém kempu. (s/o/v)

image35 image36

pondělí 11. 9. NP Khustai Nuuru – Ulánbátar

Jízda zpět do hlavního města se zastávkou v národním parku Khustai Nuuru (proslulý jako jedno z posledních míst výskytu divokých koní – koní Převalského, na jehož záchraně se zásadním způsobem podílela Zoo Praha), projížďka parkem s pozorováním vzácných koní (při troše štěstí i jelenů a jiných druhů zvířat), zastávka u komplexu pohřebních mohyl s kamennými megality z turkického období (kameny Ungut cca 552-742, největší z „kamenných polí“ v Mongolsku, jejichž smysl nebyl dodnes uspokojivě vysvětlen), v NP Khustai se vyskytují oba základní typy turkických megalitů – primitivní plastiky v podobě lidí či zvířat (nejčastěji lev nebo ovce) a řady hrubě opracovaných kamenů, patrně obklopující původní pohřebiště. Večer návrat do Ulánbátaru. Nocleh v Ulánbátaru. (s/o/-)

image38 image37

úterý 12. 9.  Ulánbátar – Praha

Ráno transfer na letiště a odlet z Ulánbátaru do Prahy (via Moskva), přílet v 12:40 (s/-/-)

image39

Cena zahrnuje
 • Letenky Praha – Jekatěrinburg a Ulánbátar – Praha vč. letištních poplatků
 • Jízdenky na vlak Jekatěrinburg – Irkutsk
 • Jízdenky na vlak Irkutsk - Ulánbátar
 • 7 x nocleh ve 2-lůžkovém pokoji  se snídaní s příslušenstvím v hotelu
 • 4 x nocleh ve 4-lůžkovém kupé ve vlaku
 • 4 x nocleh se snídaní v komfortním jurtovém kempu
 • 2 x plnou penzi + 1 x polopenzi na Bajkalu, 1 x plnou penzi v Irkutsku
 • 4 x plnou penzi + 1 x polopenzi v Mongolsku
 • Autobus na transfery a výlety dle programu
 • Loď na ostrov Olchon a lodní výlet kolem ostrova
 • Českého průvodce na celou dobu zájezdu
 • Vstupy dle programu
 • Projížďku na koni
 • Většinu předplacených vstupů do památek,muzeí, ap.
 • Odborný doprovod a výklad českého průvodce
 • Místní průvodce v některých místech
 • Audio-guide-systém (sluchátka pro účastníky  a mikrofon pro průvodce)
 • Komplexní cestovní pojištění A60 pojišťovny Union včetně pojištění storna
 • Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • ruské vízum : cca 2.500 Kč
 • mongolské vízum:  cca 2000 Kč
 • nepředplacené vstupy : cca 30 EUR
Termín zájezdu: 27. srpna - 12. září 2017
Cena zájezdu: 76.500 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.