Letecký zájezd za uměním na výstavy do Paříže

s doprovodem historičky umění PhDr. Duni Panenkové

 • Louvre: LEONARDO DA VINCI – mimořádná výstava k 500. výročí úmrtí
 • Grand Palais: EL GRECO
 • Grand Palais: TOULOUSE LAUTREC
 • Centre Pompidou: Francis BACON
 • Musée d´Orsay: DEGAS v opeře
 • Muzeum Marmottan Monet: MONDRIAN figurativní
 • Muzeum Jacquemart-André: Sbírka ALANA – jedna z nejvýznamnějších soukromých sbírek italského renesančního umění na světě

Neděle 12 .ledna

7:10 odlet pravidelnou linkou ČSA do Paříže. 9:00 přílet do Paříže. Transfer do hotelu a ubytování.

Centre Pompidou : výstava Francis BACON – Knihy a obrazy.

Po velké Baconově výstavě v r. 1996 v Centre Pompideau a retrospektivní výstavě v Grand Palais v r. 1971 bude představeno Baconovo pozdní dílo z let 1971 – 1992 a to zcela novým způsobem : zkoumáním vlivu literatury na obrazy Francise Bacona. Hlavním tématem jeho tvorby však stále zůstává člověk a lidské tělo, často zdeformované, v křeči nebo v mezní situaci. Celkem 60 Baconových obrazů z významných soukromých a veřejných sbírek.

Centre Pompidou je zároveň technicky zajímavá stavba  architektů Richarda Rogerse a Renza Piana. Přestože v době výstavby vyvolávala odpor veřejnosti (stejně jako dříve Eiffelovka), dnes patří  k nejnavštěvovanějším kulturním centrům v Paříži.

Doporučujeme návštěvu stálé sbírky moderního umění od počátku 20. století, která se průběžně obměňuje – najdete zde výzamná díla předních představitelů moderního umění jako Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Constantin Brancusi, Robert a Sonia Delaunay, Fernand Léger, Raoul Dufy, Juan Gris, Marcel Duchamp, Henri Laurens, Jean Arp, Wassily Kandinsky,František Kupka. V části věnované surrealismu zaujme rekonstrukce ateliéru André Bretona – „sbírka uvnitř sbírky“. V poválečném oddělení je zastoupen např.Jean Dubuffet, skupina CoBrA a další.

Pondělí 13. ledna

Hlavním cílem naší cesty a dnešního dne je návštěva Louvru, zejména mimořádné jubilejní  výstavy  při příležitosti 500. výročí úmrtí LEONARDA DA VINCI, největšího italského malíře všech dob. Louvre vlastní největší sbírku pěti Leonardových pláten a kromě toho asi 22 kreseb. Základem výstavy je pět klíčových obrazů z Louvru: Madona ve skalách, La Belle Ferronniere, Svatý Jan Křtitel , Svatá Anna a Mona Lisa, která ale zůstává na svém místě, kde je normálně vystavena. Tyto obrazy jsou doprovázeny řadou přípravných kreseb a obrazy a sochami z malířova okruhu i kresbami, studiemi a rukopisy z různých oblastí umění, vědy a techniky, která představí Leonarda jako geniálního  renesančního člověka. Další významná  Leonardova díla jsou zapůjčena z prestižních zahraničních institucí (Vatikánská muzea, Uffizi, London National Gallery, Ermitáž, Metropolitní muzeum) i soukromých sbírek. Uvidíme, zda tato výstava předčí historicky největší Leonardovu výstavu v Londýně v r. 2012. Největší a nejkomplexnější výstavu věnovanou Leonardovi da Vinci v Itálii jsme měli možnost shlédnout při příležitosti Expa 2015 v Miláně, kde Leonardo 18 let působil  jako dvorní malíř na dvoře milánského vévody Ludovica Sforzy a vytvořil zde  svá nejlepší díla.

Ve zbývajícím čase doporučujeme prohlídku stálých sbírek Louvru, nejlépe s knížkou profesora Františka Dvořáka „Louvre“  (nakladatelství Lidových novin) v ruce a zavzpomínat na jeho oblíbené  3-denní maratony za uměním po Louvru  v r. 2009. Dnes  komentované prohlídky Louvru s vlastním historikem umění nejsou bohužel povoleny.

Úterý 14. ledna

Úterý je ve Francii zavírací den muzeí, ale naštěstí  existují výjímky:

Musée d´Orsay: DEGAS v Opeře

Výstava se koná při příležitosti 350. výročí založení pařížské Opery.Během celé své kariéry od r. 1860 do r. 1900 byla Opera klíčovým bodem Degasovy tvorby. Prozkoumával různé divadelní prostory – jeviště, hlediště, lóže, foyer a taneční studia a sledoval ty, kdo se v nich pohybovali : tanečnice, baletky, zpěváky i diváky. Tento mikrokosmos mu nabízel nevyčerpatelné možnosti experimentování se světlem, stínem, pohybem, perspektivou, tvary viděnými z různých úhlů. Proslavil se obrazy, skicami i sochami baletek v nejrůznějších pozicích.

Také Musée d´Orsay je architektonicky pozoruhodná stavba, vzniklá rekonstrukcí secesního

nádraží. Podíváme se i na jeho stálé sbírky, zajímavá je zejména velká sbírka impresionistů.

Muzeum Marmottan Monet: MONDRIAN figurativní

Holanďana Pieta Mondriana známe jako mistra  abstraktního geometrického umění a je méně známé, že na konci 19. století a začátku 20. století se věnoval i malbě figurativní, o čemž se můžete přesvědčit právě na této výstavě: portréty, krajiny, venkovské mlýny a statky, zátiší. Více než polovina děl je v Paříži představena úplně poprvé. Je vystaven i malířův nejstarší dochovaný obraz Zátiší s mrtvým zajícem z r. 1891. Také akvarely s květinovými motivy, které maloval na zakázku.

Muzeum Jacquemart-André: Sbírka ALANA – mistrovská díla italského malířství

Jedna z nejvýznamnějších soukromých sbírek italského renesančního umění na světě je zde  úplně poprvé představena široké veřejnosti. Sběratelé Álvaro Saieh a jeho žena Ana Guzmán se rozhodli odhalit veřejnosti 75 děl velkých italských mistrů (L. Monaco, Fra Angelico, P. Uccello, F. Lippi, G. Bellini, V. Carpaccio, Tintoretto, P. Veronese, Bronzino a O. Gentileschi). V jednom ze sálů kurátoři vytvořili repliku jednoho z bytů Álvara a Any, kde jsou vystaveny obrazy z různých období od podlahy až ke stropu.

Středa 15. ledna

Grand Palais: EL GRECO : restrospektiva věnovaná španělskému malíři řeckého původu, vlastním jménem Domenico Theotocopoulos, zvanému El Greco nebo také Řek z Toleda. Narodil se na Krétě v r. 1541 a před příchodem do Španělska působil v Benátkách, kde ho ovlivnil zejména Tintoretto a také v Římě. Jeho nejslavnější díla vznikla ale v Toledu, které jsme navštívili při příležitosti 400. výročí jeho úmrtí  s  naším nejlepším odborníkem na španělské umění prof. PhDr. Pavlem Štěpánkem. Na výstavě v klášteře Santa Cruz jsme obdivovali asi 100 děl El Greca shromážděných z celého světa. Nechme se překvapit, co přinese tato pařížská výstava organizovaná ve spolupráci Grand Palais, Louvru a Art Institute of Chicago a je první vekou výstavou tohoto umělce ve Francii. Každopádně El Greco zaujímá jedinečné místo v dějinách malby jako poslední velký představitel renesance a první velký malíř Zlatého věku.

TOULOUSE LAUTREC :  po poslední velké francouzské retrospektivě Henriho Toulouse-Lautreca v r. 1992 se koná v Paříži další velkolepá výstava tohoto umělce. V r. 2014 při příležitosti 150. výročí  narození Toulouse Lautreca jsme navštívili s PhDr. Duňou Panenkovou  jeho  první rozsáhlou rakouskou retrospektivu ve Vídni. Tentokrát budeme mít příležitost prohlédnout si nejenom jeho obrazy, kresby,  litografie a plakáty zobrazující život v Paříži na konci 19. století, ale ve volném čase si můžeme projít místa na Montmartru, kde Toulouse Lautrec  měl svůj první ateliér, kde také bydlel a navštěvoval zábavní podniky, kabarety a nevěstince a kde se setkával s prostitutkami a tanečnicemi, které se staly jeho modelkami.

Cca 17:00 odjezd na letiště. 20:10 odlet do Prahy. 21:55 přílet do Prahy.

Důležité upozornění:

Návštěva jednotlivých výstav může být v jiném pořadí, než je zde uvedeno.

Na výstavách a ve většině galeriích a muzeích není povoleno podávat výklad – informace o autorech a na co se při prohlídce výstav zaměřit, obdržíte vždy před návštěvou.

Během pobytu se v závislosti na čase, počasí a dalších okolnostech  vydáme také ve stopách některých umělců, kteří v Paříži žili a tvořilli, můžeme navštívit i některé hospůdky, kam rádi chodili a kde se scházeli. Od poloviny 19. století se na 100 let Paříž stala Mekkou umělců – nejprve se soustředili na Montmartru, který byl tenkrát vesnicí uprostřed vinic a větrných mlýnů. Z některých mlýnů se staly restaurace a zábavní podniky, kam chodil Manet, Renoir, Edgar Degas, Toulouse Lautrec a další. Po roce 1910 se umělci přemístili z Montmartru na Montparnass. Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Fernand Léger, Chaim Soutine a mnozí další umělci zde měli své ateliéry. Ve 20.letech se zde etabloval Picasso, Miró, Dalí, Max Ernst, Hans Arp, Alberto Giacometti, ap.

V Paříži působila i řada českých umělců – Alfons Mucha, Josef Mařatka, František Kupka, Bohumil Kubišta, Rudolf Kremlička, Otakar Kubín, Otto Guttfreund, Štýrský, Toyen.

Cena zahrnuje
 • letenku Praha – Paříž  - Praha včetně odbaveného zavazadla do 23 kg
 • 3 x nocleh se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji v hotelu v centru Paříže
 • transfer z/na letiště
 • odborný výklad historika umění (na výstavách není povoleno)
 • asistenci zástupce Salve tour
 • zapůjčení osobního audio systému (přijímač a sluchátka v hodnotě 3.500 Kč)
 • komplex. zájezdové pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
 • stravování kromě snídaně
 • městskou dopravu
 • VSTUPY NA VÝSTAVY
 • Louvre - LEONARDO DA VINCI :  460 Kč Grand Palais – EL GRECO + TOULOUSE LAUTREC : 680 Kč Musée d´Orsay – DEGAS : 490 Kč Centre Pompidou – BACON : 390 Kč Muzeum Marmottan Monet – MONDRIAN : 330 Kč Muzeum Jacquemart-André – sbírka ALANA (ital. renesance) : 390 Kč
Termín zájezdu: 12. - 15. ledna 2020
Cena zájezdu: 14.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.