Zájezd do Krušnohoří s Mgr. Janem Boučkem

v návaznosti na výstavu „Umění bez hranic“ (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)
část třetí: „Krušnohorská horní města“

Zájezd do Říma: oslavy 2770. výročí založení

2770. NATALE DI ROMA
Oslavy 2770. výročí založení Říma
Zrození Říma je opředeno legendami spojenými zejména s Romulem a Remem, které odkojila vlčice.

Zájezd ve stopách starobylého rodu Chotků: Velké Březno, Litoměřice a Třebenice

Výlet s Hankou Hejdovou nejen ve stopách rodu Chotků a za českým granátem

Zájezd do Vídně – 300. výročí narození Marie Terezie

Rok 2017 bude ve Vídni ve znamení výstav o císařovně Marii Terezii. Velkolepá výstava „300 let Marie Terezie“ představující císařovnu jako reformátorku, ženu-stratéga a matku bude probíhat na čtyřech různých místech – v Schönbrunnu, v Muzeu nábytku (Hofmobiliendepot) a v okolí Vídně na…

Letecký zájezd do Španělska: Madrid jak ho neznáte, Cuenca a Valencie

Poznáte nejen mnoho zajímavých a méně známých zákoutí, muzeí a pamětihodností Madridu, ale budete mít také možnost zdarma navštívit i slavné madridské galerie.
Našim cílem bude Valencie, město s řadou historických památek i moderní architekturou. Budeme projíždět malebnou krajinou provincie Kastilie – La Mancha, kde navštívíme několik typických městeček, zejména Cuencu.

Zájezd do Moskvy: Zlatý prstenec a Povolží

aneb Rus pravoslavná – Rus imperiální – cesta za uměním a historií předpetrovského Ruska

Zájezd Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska

Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska aneb od Kamenného pásu přes širou Sibiř, až na dvůr Velikého chána
Zájezd nejen pro romantiky, milovníky vlaků a dobrodružství s odborným doprovodem Zdeňka Sialiniho

Kanadská trilogie část I. Indiánské léto aneb východní Kanada v barvách podzimu

jedinečná architektura, umělecké sbírky, neznámá historie a přírodní krásy Nového světa s odborným doprovodem Bc. Zdeňkam Sialiniho

Podívejte se kam všude jste s námi mohli vyrazit ...