Zájezd do Helsinek za architekturou, uměním a designem

Zájezd do HELSINEK za architekturou, uměním, designem, historií a evropskou exotikou
- místo s nádechem světácké elegance i prostoty venkova, unikátní koncentrace děl světové moderní architektury, tavící kulturní kotel mezi Severem – Východem a Západem. Jedinečná architektura, skvělá gastronomie, rodiště světoznámého designu a pozoruhodná historie, dělá z hlavního města Finska ideální cíl kulturní výpravy.

Pěší kulturní putování podél katalánského pobřeží Costa Brava

a BARCELONA + GIRONA + DALÍHO trojúhelník
Předložené putování po Cami de Ronda , GR-11, GR-92 a dalších stezkách nás zavede do krajiny mimořádné krásy. Seznámí nás s jeho historií a hlavně s životem malířů, kteří se zamilovali do zdejší krajiny a způsobu života, jako Picasso, Dalí, Matisse a řada dalších.

Zájezd do Krušnohoří s Mgr. Janem Boučkem

v návaznosti na výstavu „Umění bez hranic“
část druhá: „Gotické a barokní perly Krušnohoří“

Sklářská cesta – část první: Sázava – Pardubice

Historie i současnost sklářského umění s PhDr. Pavlou Rossini

Tradiční podzimní zájezd za uměním do Vídně v předvánoční atmosféře
  • Albertina: výstava SEURAT, SIGNAC, VAN GOGH – CESTY POINTILISMU
  • 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara – Zkrocení zlé ženy v provedení Divadelního spolku Vlastenecká Omladina Vídeň
  • 100.  výročí úmrtí  císaře Františka Josefa I.
Tradiční podzimní zájezd za uměním do Vídně v předvánoční atmosféře II.
  • Albertina: výstava SEURAT, SIGNAC, VAN GOGH – CESTY POINTILISMU
  • 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara – Zkrocení zlé ženy v provedení Divadelního spolku Vlastenecká Omladina Vídeň
  • 100.  výročí úmrtí  císaře Františka Josefa I.
Předvánoční zájezd do Vídně ve stopách císaře Františka Josefa I.

výstavy u příležitosti 100. výročí úmrtí
Exkluzivní zájezd s odborným doprovodem Václava Srba, čestného předsedy
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Podívejte se kam všude jste s námi mohli vyrazit ...