Zájezd na Island: zimní sága aneb cesta za severskou exotikou a polární září

Vydejte se ve společnosti Salve tour a Zdeňka Sialiniho na ostrov ohně a ledu a zažijte pravé zimní dobrodružství. Vyhneme se davům, které ostrov v posledních letech obléhají v letní sezóně, pronikneme do tajů starých ság, pozoruhodné a zapomenuté historie, a především se necháme vtáhnout do úchvatného světa zamrzlých vodopádů, nekonečných ledových plání a polární záře. Využijeme přímých letů na Island z Prahy a objevíme ten pravý a neobyčejný Island v době nejvhodnější pro „lov“ polární záře.

Předvánoční zájezd do Matery v italské Basilicatě

Sassi di Matera – světové dědictví UNESCO a Evropské město kultury 2019
„Venite a Me….“

Jednodenní zájezd Sklářská cesta II. Novoborsko

Historie i současnost sklářského umění s PhDr. Pavlou Rossini

Tradiční třídenní podzimní zájezd za uměním do Vídně

S odborným výkladem historiků umění
PhDr. Duni Panenkové a Mgr. Jana Boučka

Zájezd do Kambodži a Laosu

Umění pralesních říší na Mekongu – historie království Khmérů – země milionu slonů
Vydejte se s námi do nitra tajemných civilizací, které slovy prvních Evropanů, jenž zhlédli jejich pozůstatky, vytvořily „monumenty větší než vše, co nám zanechali Řekové a Římané“.

Kanadská trilogie část I. Indiánské léto aneb východní Kanada v barvách podzimu

jedinečná architektura, umělecké sbírky, neznámá historie a přírodní krásy Nového světa s odborným doprovodem Bc. Zdeňkam Sialiniho

Letecký zájezd do Kodaně: města umění, architektury a designu

Pojeďte s námi oslavit narozeniny dánské královny Margrethe II.!
s odborným doprovodem PhDr. Pavly Rossini, nezávislé kurátorky a kulturní publicistky se specializací na moderní design a užité umění, která žije střídavě v Kodani a v Praze

Sicílie, jak ji neznáte s PhDr. Duňou Panenkovou

Část první : baroko a antika střední  a východní Sicílie   Pátek, 20.října: Praha – Catania – Taormina 18:10 odlet do Catanie (s přestupem v Římě). 22:20 přílet do Catanie. Transfer do hotelu v Taormině. Typická sicilská secesní vila  se nachází na…

Výlet za významnými českými osobnostmi
 • VRCHOTOVY JANOVICE – zámek Nádherných
 • CHÝNOV – rodný dům Františka Bílka
 • TÁBOR – historické město
 • KLOKOTY – poutní místo
Zájezd na vídeňské jarní výstavy umění

Nejlepší jarní výstavy ve Vídni s historikem umění Mgr. Petrem Štěpánem

 • Albertina: Ruská avantgarda. Od CHAGALLA k MALEVIČOVI.
 • Albertina: Anselm KIEFER – dřevořezy.
 • Bank Austria Kunstforum: BALTHUS
 • Leopoldovo muzeum: Wilhelm LEHMBRUCK
Zájezd na velké výstavy umění do Holandska a Německa Jheronimus Bosch 500

s odborným doprovodem PhDr. Duni Panenkové

 • výstava Hieronyma BOSCHE v s´Hertogenbosch k 500. výročí úmrtí
 • výstava MANIERA ve Frankfurtu nad Mohanem
 • TEFAF Maastricht – největší světový veletrh umění a starožitností
 • Duhová spirála Friedensreicha HUNDERTWASSERA
Zájezd TEFAF Maastricht + René Magritte Frankfurt

Zájezd na světový veletrh umění TEFAF v Maastrichtu a výstavu René MAGRITTA ve Frankfurtu nad Mohanem doprovázený historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou.

Zájezd do Ruska od břehů Něvy k Bílému moři

Elegantní Sankt Petěrburg, kulturní i přírodní poklady Karélie a daleký ruský sever v atmosféře Bílých nocí.

Zájezd do Krušnohoří

Zájezd do KRUŠNOHOŘÍ s Mgr. Janem Boučkem
v návaznosti na výstavu „Umění bez hranic“ (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)
část první: „Sláva královských měst“

Zájezd do Krušnohoří s Mgr. Janem Boučkem

v návaznosti na výstavu „Umění bez hranic“ (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)
část třetí: „Krušnohorská horní města“

Zájezd do Helsinek za architekturou, uměním a designem

Zájezd do HELSINEK za architekturou, uměním, designem, historií a evropskou exotikou
- místo s nádechem světácké elegance i prostoty venkova, unikátní koncentrace děl světové moderní architektury, tavící kulturní kotel mezi Severem – Východem a Západem. Jedinečná architektura, skvělá gastronomie, rodiště světoznámého designu a pozoruhodná historie, dělá z hlavního města Finska ideální cíl kulturní výpravy.

Zájezd do Říma: oslavy 2770. výročí založení

2770. NATALE DI ROMA
Oslavy 2770. výročí založení Říma
Zrození Říma je opředeno legendami spojenými zejména s Romulem a Remem, které odkojila vlčice.

Pěší kulturní putování podél katalánského pobřeží Costa Brava

a BARCELONA + GIRONA + DALÍHO trojúhelník
Předložené putování po Cami de Ronda , GR-11, GR-92 a dalších stezkách nás zavede do krajiny mimořádné krásy. Seznámí nás s jeho historií a hlavně s životem malířů, kteří se zamilovali do zdejší krajiny a způsobu života, jako Picasso, Dalí, Matisse a řada dalších.

Zájezd do Krušnohoří s Mgr. Janem Boučkem

v návaznosti na výstavu „Umění bez hranic“
část druhá: „Gotické a barokní perly Krušnohoří“

Sklářská cesta – část první: Sázava – Pardubice

Historie i současnost sklářského umění s PhDr. Pavlou Rossini

Zájezd ve stopách starobylého rodu Chotků: Velké Březno, Litoměřice a Třebenice

Výlet s Hankou Hejdovou nejen ve stopách rodu Chotků a za českým granátem

Zájezd do Mexika: “Dušičky po Mexicku”

ARRIBA, MEXICO !
aneb
”DUŠIČKY PO MEXICKU”

Kulturně-poznávací zájezd do Mexika na svátky Všech svatých s doprovodem české Mexičanky

Tradiční podzimní zájezd za uměním do Vídně v předvánoční atmosféře
 • Albertina: výstava SEURAT, SIGNAC, VAN GOGH – CESTY POINTILISMU
 • 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara – Zkrocení zlé ženy v provedení Divadelního spolku Vlastenecká Omladina Vídeň
 • 100.  výročí úmrtí  císaře Františka Josefa I.
Tradiční podzimní zájezd za uměním do Vídně v předvánoční atmosféře II.
 • Albertina: výstava SEURAT, SIGNAC, VAN GOGH – CESTY POINTILISMU
 • 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara – Zkrocení zlé ženy v provedení Divadelního spolku Vlastenecká Omladina Vídeň
 • 100.  výročí úmrtí  císaře Františka Josefa I.
Předvánoční zájezd do Vídně ve stopách císaře Františka Josefa I.

výstavy u příležitosti 100. výročí úmrtí
Exkluzivní zájezd s odborným doprovodem Václava Srba, čestného předsedy
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Zájezd do Vídně – 300. výročí narození Marie Terezie

Rok 2017 bude ve Vídni ve znamení výstav o císařovně Marii Terezii. Velkolepá výstava „300 let Marie Terezie“ představující císařovnu jako reformátorku, ženu-stratéga a matku bude probíhat na čtyřech různých místech – v Schönbrunnu, v Muzeu nábytku (Hofmobiliendepot) a v okolí Vídně na…

Letecký zájezd do Španělska: Madrid jak ho neznáte, Cuenca a Valencie

Poznáte nejen mnoho zajímavých a méně známých zákoutí, muzeí a pamětihodností Madridu, ale budete mít také možnost zdarma navštívit i slavné madridské galerie.
Našim cílem bude Valencie, město s řadou historických památek i moderní architekturou. Budeme projíždět malebnou krajinou provincie Kastilie – La Mancha, kde navštívíme několik typických městeček, zejména Cuencu.

Zájezd do Moskvy: Zlatý prstenec a Povolží

aneb Rus pravoslavná – Rus imperiální – cesta za uměním a historií předpetrovského Ruska

Zájezd do Tyrol: Innsbruck a okolí

nejen na Jubilejní výstavu o Ferdinandu II. Habsburském (Tyrolském)
s Mgr. Janem Boučkem

Zájezd Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska

Transsibiřskou magistrálou z Ruska do Mongolska aneb od Kamenného pásu přes širou Sibiř, až na dvůr Velikého chána
Zájezd nejen pro romantiky, milovníky vlaků a dobrodružství s odborným doprovodem Zdeňka Sialiniho

Předvánoční zájezd za uměním do Drážďan

„Ráj na zemi“ vlámské krajiny od Bruegela po Rubense „Rajská krajina se stvořením zvířat“, Jan Breughel d. J., © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Estel / Klut 7:00 odjezd autobusu z magistrály naproti staré budovy hlavního nádraží (směr Václavské nám.) Návštěvu Drážďan…

Tradiční předvánoční zájezd na výstavy do Vídně

s odborným doprovodem historičky umění PhDr. Duni Panenkové

Tradiční předvánoční zájezd za uměním do Vídně

s odborným doprovodem historičky umění PhDr. Duni Panenkové

Zájezd do Kutné hory za uměním a architekturou
 • GASK: ”Stavy mysli – Za obrazem” s Richardem Drurym
 • Kutná Hora v podnikatelské éře prosperity 19. a 20. století s ing. Stěničkou
Zájezd do Olomouce s ing. Stěničkou

Hlavním cílem naší cesty je návštěva výstavy “Tajemné dálky – Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914″ v Muzeu moderního umění, která se měla původně konat v Puškinově muzeu v Moskvě. Jedná se o bezkonkurenční soubor 300 exponátů klíčového uměleckého hnutí přelomu 19. a 20. století, které ovlivnilo celé 20. století.

Letecký zájezd do Říma po stopách římské aristokracie

Po loňských dvou zájezdech do Říma pro začátečníky, během kterých jsme poznali Řím antický, křesťanský, středověký, renesanční, barokní, fašistický i moderní, se tentokrát vypravíme ve stopách římské aristokracie do nejvýznamnějších šlechtických paláců, v jejichž galeriích budeme obdivovat neskutečné umělecké poklady, shromažďované po staletí jejich majiteli, významnými aristokratickými rodinami, kardinály, papeži a mecenáši umění.

Zájezd ”Mnichov v Plzni”
 • Plzeň –  Evropské  hlavní město kultury v roce 2015
 • výstava Mnichov – zářící metropole umění
 • zájezd s odborným doprovodem  ing. Stěničky a arch. Soukupa
Letecký zájezd do Říma po stopách římské aristokracie II.

Po loňských dvou zájezdech do Říma pro začátečníky, během kterých jsme poznali Řím antický, křesťanský, středověký, renesanční, barokní, fašistický i moderní, se tentokrát vypravíme ve stopách římské aristokracie do nejvýznamnějších šlechtických paláců, v jejichž galeriích budeme obdivovat neskutečné umělecké poklady, shromažďované po staletí jejich majiteli, významnými aristokratickými rodinami, kardinály, papeži a mecenáši umění.

Zájezd za uměním do Frankfurtu nad Mohanem

S historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou

 • Výstava „MONET a zrození impresionismu“
 • Výstava „Umělci a proroci. Tajná historie moderního umění 1872-1972“
Zájezd za uměním do Frankfurtu nad Mohanem II.
 • Výstava „MONET a zrození impresionismu“
 • Výstava „Umělci a proroci. Tajná historie moderního umění 1872-1972“
Vídeňská mozaika

Nejlepší  jarní výstavy ve Vídni s historikem umění Mgr. Petrem Štěpánem

Zájezd do středního Porýní za Hildegardou z Bingen

s duchovním a uměleckým doprovodem herečky Mileny Steinmasslové a odborným doprovodem Mgr. Jana Boučka ve stopách mimořádné osobnosti 12. století – abatyše, magistry, teoložky, vizionářky, spisovatelky, léčitelky, přírodovědkyně, skladatelky a malířky

Zájezd do Basileje: Paul Gauguin

Jak voní umění ?
Letecký zájezd s odborným doprovodem historika umění PhDr. Jaromíra Adamce

Jednodenní zájezd: Zámek Častolovice a Doudleby, Muzeum krajky Vamberk

 s průvodkyní Hanou Hejdovou, která se zaměřuje na historii šlechtických rodů, se vypravíme ve stopách Šternbergů a Bubnů-Litic V 8:00 odjezd  z magistrály před starou budovou hlavního nádraží (bývalá  Fantova kavárna, směr Florenc). ČASTOLOVICE Zámek, kde se každý návštěvník cítí jako na návštěvě…

Zájezd do Číny: Šangri-La

V návaznosti na loňský zájezd do provincie Sečuán budeme pokračovat z Chengdu jihozápadním směrem do pohádkově krásné provincie Yunnan, zvané „země na jih od barevných oblaků“

Letecký zájezd do Baskicka: Bilbao a San Sebastián

Poznejte zelené severní Španělsko – autonomní společenství Baskicko!
Zažijte „efekt Bilbao“ – pozitivní působení města na člověka, vyvolávající pohodu a úsměv na tváři!

Letecký zájezd do Petrohradu

symfonie ruského baroka a klasicismu v deltě Něvy a vyhlášené sbírky světového i ruského umění, elegantní carské rezidence, finský Vyborg a lesy Karélie a pevnostní město Kronštadt

Zájezd za architekturou a uměním do německé metropole: Metamorfózy Berlína

Autobusový zájezd za architekturou a uměním do Berlína
Výstava IMPRESIONISMUS x EXPRESIONISMUS

Letecký zájezd na světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně

„Potraviny pro planetu, energie pro život“
to je hlavní téma světové výstavy EXPO 2015 v Miláně, která se koná od 1.května do 31.října. Člověk však potřebuje nejen výživu pro své tělo, ale také potravu pro duši.

Jednodenní zájezd ve stopách Windischgrätzů do Západních Čech

900. výročí založení kláštera v Kladrubech
zámek Tachov – jízdárna Světce

Letecký zájezd na světovou výstavu EXPO 2015 v Miláně

„Potraviny pro planetu, energie pro život“ to je hlavní téma světové výstavy EXPO 2015 v Miláně, která se koná od 1.května do 31.října. Člověk však potřebuje nejen výživu pro své tělo, ale také potravu pro duši.

Mnichov: zářící metropole umění

3 denní autobusový zájezd s ing. Stěničkou hlavně za uměním, architekturou a historií 19. a 20. století, během kterého ale uvidíte i historické centrum, moderní architekturu 21. století a zajímavá muzea a výstavy.

Zájezd do Mexika: ”Dušičky po mexicku”

Arriba Mexiko!
aneb
”Dušičky po Mexicku”

Kulturně-poznávací zájezd do Mexika na svátky Všech svatých s doprovodem české Mexičanky.

Zájezd do Pobaltí: Litva, Lotyšsko, Estonsko
 • 10denní poznávací letecký zájezd s ing. Evou Pelikánovou
 • Slavnosti letního slunovratu
 • Rozšiřte si svoje obzory o 3 státy EU na severovýchodě Evropy – Litvu, Lotyšsko a Estonsko
Letecký zájezd na světovou výstavu Expo 2015 v Miláně

Leonardo da Vinci – malíř na milánském dvoře
„Potraviny pro planetu, energie pro život“
to je hlavní téma světové výstavy EXPO 2015 v Miláně, která se koná od 1.května do 31.října. Člověk však potřebuje nejen výživu pro své tělo, ale také potravu pro duši. Vydejte se s námi na jedinečnou cestu kolemsvěta napříč kulturami, kulinářskými tradicemi, historií, inovacemi a architekturou více než 145 účastnických zemí a zároveň ve šlépějích velkého umělce, vynálezce, vědce a renesančního genia Leonarda da Vinci, který 18 let působil jako dvorní malíř na dvoře milánského vévody Ludovica Sforzy a vytvořil v tomto městě svá nejlepší díla.

Adventní zájezd s Hanou Hejdovou za Jakubem Janem Rybou do Rožmitálu pod Třemšínem

        V 9:00 odjezd  z magistrály od staré budovy hl.nádraží Vánoce, Česká mše vánoční a Jakub Jan Ryba – to vše patří od nepaměti k sobě. Nabízíme Vám adventní návštěvu míst, kde Jakub Jan Ryba strávil většinu svého života, kde…

Jednodenní zájezd do Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí

S průvodkyní Hanou Hejdovou, která se zaměřuje na historii šlechtických rodů, se vypravíme ve stopách Kolovratů a Kinských.

Letecký zájezd do Kodaně – města umění, architektury a designu

S odborným doprovodem PhDr. Pavly Rossini, nezávislé kurátorky a kulturní publicistky se specializací na moderní design a užité umění, která žije střídavě v Kodani a v Praze

Zájezd ve stopách Karla Velikého do Německa a Belgie
 • Odborný výklad historičky umění PhDr. Duni Panenkové
 • Významné výstavy k 1200.výročí úmrtí Karla Velikého v Cáchách
 • Bruselská secese
 • Nejkrásnější středověká města belgických Flander
 • 8 památek ze seznamu světového dědictví UNESCO v jednom týdnu
 • Příjemné cestování v malé skupině 25 osob bez nočních přejezdů
 • Ubytování ve vybraných hotelech v centru měst
Mimořádný 3denní zájezd za uměním do Vídně

S odborným výkladem historiků umění PhDr. Duni Panenkové a prof. PhDr. Pavla Štěpánka

 • Joan MIRÓ v Albertině
 • Diego VELÁZQUEZ v Umělecko-historickém muzeu
 • Henri de TOULOUSE-LAUTREC v Bank Austria Kunstforum
 • Alberto GIACOMETTI v Leopold Museum
Zájezd za uměním do Frankfurtu nad Mohanem

s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou

 • Výstava „Duch Montmartru a pařížská bohéma kolem r.1900“
 • Retrospektiva Emila Nolde ve frankfurtském Städel Museum
 • Výstava „Horizont Jawlensky“ ve Wiesbadenu
Mimořádný 3denní zájezd za uměním do Vídně

S odborným výkladem historiků umění PhDr. Duni Panenkové a prof. PhDr. Pavla Štěpánka

 • Joan MIRÓ v Albertině
 • Diego VELÁZQUEZ v Umělecko-historickém muzeu
 • Henri de TOULOUSE-LAUTREC v Bank Austria Kunstforum
 • Alberto GIACOMETTI v Leopold Museum
Zájezd do Vídně s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou

Hudební komedie „Saturnin“ podle knihy Zdeňka Jirotky v provedení Vlastenecké omladiny
200 mistrovských děl Albertiny: Dürer, Michelangelo, Rembrandt, Rubens, C.D.Friedrich
Výstava Umění dvou měst „Vídeň – Berlín“ v Dolním Belvederu
„Svět Fabergé“ v Umělecko-historickém muzeu (KHM)

Letecký zájezd do Toleda a Madridu ve stopách El Greca s prof. PhDr. Pavlem Štěpánkem, Ph.D

V roce 2014 si připomínáme 400. výroči úmrtí španělského malíře řeckého původu El Greca, Řeka z Toleda (vlastním jménem Domenico Theotocopoulos). S naším nejlepším odborníkem na španělské umění se vypravíme nejdříve přímo do magického Toleda, místa vzniku nejslavnějších děl tohoto mimořádného malíře, který zde doposud neměl žádnou ucelenou výstavu. Jeho první rozsáhlá výstava se konala v madridském Pradu v r. 1902. Toledo se rozhodlo mu tento dluh splatit formou rozsáhlého výstavního projektu. Jedná se o vůbec největší výstavu El Greca v historii.

Zájezd do Číny: Cesta za kulturou a přírodou provincie Sečuán

s odborným doprovodem sinoložky
PhDr. Lucie Olivové

Provincie Sichuan (Sečuán) patří mezi nejkrásnější oblasti Číny. Fascinující přírodní krásy, bambusové háje, lesy, jezera, vodopády, hluboká údolí i vysoké vrcholky hor. Tibetské vesnice, národnostní menšiny, tradiční sečuánská architektura a na druhé straně unikátní supermoderní stavby v hlavním městě Chengdu. Buddhistické i taoistické kláštery a svatyně, starobylé paláce, dvory, zahrady a parky, významná muzea a archeologická naleziště, celkem uvidíte 5 míst zapsaných na listině světového dědictví UNESCO! A taky medvídky panda ! Budete bydlet ve vybraných komfortních hotelech a navíc ochutnáte speciality jedné z nejznámějších čínských kuchyní (a zároveň nejpálivějších!)

Zájezd do Pobaltí (Litva,Lotyšsko,Estonsko)

10denní poznávací letecký zájezd s ing. Evou Pelikánovou

Zájezd do severní Anglie za moderní architekturou a uměním

(a také do Sev. Walesu za přírodou a historií)
MANCHESTER – LIVERPOOL – BIRMINGHAM
s PhDr. Jaromírem Adamcem

Londýn jak ho neznáte!

První souborná výstava Paula KLEE ve Velké Británii v Tate Modern!
Obdivujte georgiánskou, viktoriánskou, modernistickou, moderní i supermoderní architekturu ze soukromého autobusu, první londýnské lanovky, z paluby lodi i z nejvyššího londýnského mrakodrapu.
Ubytujte se v centru Londýna v srdci jedné z nejlepších londýnských čtvrtí Royal Borough of Kensington.
Navštivte tradiční londýnské puby, ochutnejte lager, ale, botter, stout (guiness) nebo jiná místní piva a přesvědčte se, že i britská kuchyně má své speciality.
Vstupte zdarma do jedné z nejslavnějších světových galerií umění London National Gallery nebo největší galerie britského umění Tate Gallery.
Objevte s námi architektonické a umělecké skvosty Hampsteadu v severní části Londýna.

Zájezd do Říma – Věčného města

Poznejte krásy města, umělecké skvosty, slavná muzea a galerie, tisíciletou historii, antické, renesanční a barokní památky, papežské baziliky a kostely, paláce, kašny a fontány, skrytá zákoutí a zajímavosti, které byste sami nenašli, typické trattorie a bary, to vše se zkušenou česky mluvící průvodkyní žijící v Římě! Na své si přijdou i milovníci moderní architektury.

Tradiční předvánoční zájezd do Vídně

Odborný doprovod historika umění PhDr. Jaromíra ADAMCE
Výstava H.MATISSE a fauvistů
Znovuotevřená KUNSTKOMORA
Výstava Oskara KOKOSCHKY
Výstava WARHOL / BASQUIAT

Předvánoční zájezd do Budapešti nejen za Caravaggiem a Chagallem

s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou pátek, 6. prosince 6:00 sraz na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (před bývalou Fantovou kavárnou ve směru Florenc). Návštěvu Budapešti začneme poněkud neobvykle. Při vjezdu do města se zastavíme v Óbudě, kde navštívíme…

Zájezd do Budapešti za Caravaggiem a Chagallem

s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou pátek, 8. listopadu 6:00 sraz na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (před bývalou Fantovou kavárnou ve směru Florenc). Návštěvu Budapešti začneme poněkud neobvykle. Při vjezdu do města se zastavíme v Óbudě, kde navštívíme…

Zájezd do Osla při příležitosti 150. výročí narození Edvarda Muncha

Poslední příležitost navštívit doposud největší retrospektivní výstavu díla norského malíře Edvarda Muncha, který je považován za průkopníka expresionismu a nových snah v moderním umění

Zájezd do Říma – věčného města

Poznejte krásy města, umělecké skvosty, slavná muzea a galerie, tisíciletou historii, antické, renesanční a barokní památky, papežské baziliky a kostely, paláce, kašny a fontány, předvánoční atmosféru i skrytá zákoutí a zajímavosti, které byste sami nenašli, typické trattorie a bary, to vše se zkušenou česky mluvící průvodkyní žijící v Římě! Na své si přijdou i milovníci moderní architektury.

Tradiční předvánoční zájezd do Vídně

-Odborný doprovod historičky umění dr. Duni PANENKOVÉ
-Výstava H.MATISSE a fauvistů
-Znovuotevřená KUNSTKOMORA
-Výstava Oskara KOKOSCHKY
-Výstava WARHOL / BASQUIAT

To nejlepší z Ekvádoru a Galapág

Cesta za překrásnou přírodou, kulturou, tradicemi i uměním Ekvádoru. Během našeho putování navštívíme nejméně tři ze čtyř ekvádorských přírodních a kulturních památek UNESCO: historická města Quito a Cuenca, souostroví Galapágy, sopku Tungurahua v Národním parku Sangay pak uvidíme alespoň zpovzdálí. Ekvádor je zemí s největší biodiverzitou na světě, tzn. že na relativně malém prostoru (v měřítku Latinské Ameriky) se seznámíme s naprosto odlišnými světy – z jedinečné panenské přírody rovníkového tichomořského souostroví Galapágy považovaného za jeden z posledních rájů na zemi se přeneseme přes oblast náhorních plošin a zasněžených sopečných vrcholů And až do neprostupné amazonské džungle. Ekvádor se pyšní také největším množstvím druhů zvířat a rostlin na kilometr čtvereční na světě

Secesní umělecká kolonie „Matildenhöhe“ a Hundertwasserova „Waldspirale“ DARMSTADT

Zájezd za uměním a architekturou s ing. Janem Stěničkou. Cesta za architekturou do hesenského města Darmstadt naváže na úspěšný zájezd SALVE tour s ing. Stěničkou ve stopách Bauhausu do Výmaru a Dessau v r. 2010. Tentokrát je hlavním cílem naší cesty umělecká kolonie na návrší Matildenhöhe

BENÁTKY po stopách velkých mistrů

Letecký zájezd do Benátek se stejnojmennou knihou prof. Františka Dvořáka v ruce
(ve spolupráci s SČUG HOLLAR)

-55.mezinárodní výstava umění LA BIENNALE DI VENEZIA
-Výstava „Pařížská avantgarda konce 19.století“ v Muzeu Peggy Guggenheim (Paul Signac, Pierre Bonnard, Odilon Redon, Maurice Denis, Felix Vallotton a jejich současníci)
-Bonus po návratu z Benátek: literárně-dramatický pořad Mileny Steinmasslové na téma: “Láska, sex a básně v Benátkách” aneb “Manželkou či kurtizánou ve městě na laguně” (básnířky Moderata Fonte Gaspara Stampa, Veronica Franco, Isabella Andreini)
-Ubytování v hotelu s polopenzí v centru Benátek, nedaleko Galleria dell´ Accademia a Collezione Peggy Guggenheim !

Zájezd na Vysočinu ve stopách malíře Jana Zrzavého

v návaznosti na výstavu
„Jan Zrzavý – Božská hra“ v Ostravě
Odborný výklad o Janu Zrzavém poskytnou pan Ladislav Langpaul, dr. Jitka Měřínská, pan Jaroslav Noha a další milovníci Jana Zrzavého a jeho díla.

Baroko ve východních Čechách

Krajem kamenné krásy s PhDr. Janou Jebavou
Hřebeny východočeských podkrkonošských chlumů jsou zdrojem kvalitního pískovce, který ve spojení s umem místních kameníků a sochařů vtiskl neopakovatelnou pečeť zdejší krajině v podobě množství kamenných staveb – kostelů, zámků, tvrzí, hradů, technických památek i drobných pískovcových tzv. smírčích křížů a soch. Mezi nimi jsou i památky světového významu.

Zájezd do Alsaska za uměním, vínem a romantikou

(komorní zájezd pro 20-25 osob)
s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou

Metamorfózy Hradce Králové

od historického věnného města českých královen přes vojenskou pevnost a „salon republiky“ až po moderní metropoli severovýchodních Čech.
Zájezd za architekturou a uměním s PhDr. Janou Jebavou (historička umění dr. Jebavá prožila v Hradci Králové 26 let svého života)

Zájezd do Itálie – Emilia Romagna, Veneto a Lombardie

BOLOGNA – Veletrh dětské knihy
MODENA – Museo Enzo Ferrari
MANTOVA – město rodu Gonzagů
VERONA – od Botticelliho po Matisse

Zájezd do Vídně s Janem Brabencem – výstava Maxe Ernsta, Kunstkammer

Retrospektiva Max Ernsta v Albertině – znovuotevření Kunstkomory.
Zájezd do Vídně s Janem Brabencem.

Benátky po stopách velkých mistrů

Letecký zájezd do Benátek se stejnojmennou knihou prof. Františka Dvořáka v ruce (ve spolupráci s SČUG HOLLAR).Prof. František Dvořák přislíbil účast, pokud mu to okolnosti dovolí. Bude přítomna i herečka Milena Steinmasslová, která v případě nepřítomnosti pana profesora a selhání mojí paměti bude během prohlídek na místě citovat z jeho knihy o Benátkách. Můžete se těšit i na zajímavý literární večer, který pro Vás připravila !

Zájezd do Ostravy na výstavu “Jan Zrzavý – Božská hra”

Sváteční víkendový zájezd pro duševní i tělesnou obrodu do Ostravy na výstavu “Jan Zrzavý – Božská hra” a za uměním a odpočinkem do designového hotelu “MIURA” v Čeladné.

Zájezd do Budapešti na výstavu Paula Cézanna

S historičkou umění PhDr. Janou Jebavou.
• Cikánská láska Franze Lehára
• Muzeum krásných umění
• “CÉZANNE A MINULOST: Tradice a tvořivost”
• August Rodin
• Honoré Daumier
•Vasarelyho muzeum
•Hradní vrch

JAR + NAMIBIE

Zájezd do Jihoafrické republiky a Namibie, připravenou ve spolupráci se spřátelenou cestovní kanceláří Traxmandl Tour.

Předvánoční zájezd do Kolína nad Rýnem

• výstava 1912 – Mission Moderne
• výstava David Hockney: A Bigger Picture

Zájezd do Vídně s historikem umění PhDr. Jaromírem Adamcem

“ Kdos českého původu, lni ke svému národu” • 150. výročí narození Gustava Klimta • Císař Maximilian I. a umění Dürerovy doby • Šumař na střeše s Vlasteneckou Omladinou • Předvánoční trh na Radničním náměstí   Sobota 17.listopadu: 7:00 odjezd z…

Zájezd do Vídně s dr. Duňou Panenkovou

“ Kdos českého původu, lni ke svému národu” • 150. výročí narození Gustava Klimta • Císař Maximilian I. a umění Dürerovy doby • Šumař na střeše s Vlasteneckou Omladinou • Předvánoční trh na Radničním náměstí   Sobota 17.listopadu: 7:00 odjezd z…

Linec Výstava Labyrint smyslů

Výstava “Sinnesrausch” neboli “Labyrint smyslů”, která se koná při příležitosti otevření významného kulturního centra OO Kulturquartier v Linci je dosud nejrozsáhlejším výstavním projektem z cyklu Orbis Pictus Jiřího a Radany Waldových ve spolupráci s Petrem Niklem. Bude zde mimo jiné najednou všech jejich šest výstav (Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Leporelohra, Labyrint světla, Golem, PLAY a Sensorium). Část výstavy je instalována dokonce i na střechách, odkud se otevírá nádherný pohled na město! Projektu se účastní i řada zahraničních umělců, ale pouze do 10.srpna můžete shlédnout kompletní českou expozici.

Zájezd ve stopách Pernštejnů s dr.Duňou Panenkovou

Po loňském roce Rožmberků pokračuje letos Národní památkový ústav představením mocného a bohatého rodu Pernštejnů, který po čtyři století významně ovlivňoval dějiny českých zemí a Moravy.

Také cestovní kancelář Salve Tour navazuje na tradici zahájenou loňským zájezdem ve stopách Rožmberků do Jižních Čech touto cestou po nejvýznamnějších pernštejnských rezidencích v Čechách a na Moravě.

Celodenní zájezd do Kutné Hory na výstavu Europa Jagellonica

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy prof. Jiřím Fajtem.
Česko-německo-polský výstavní projekt představuje v širokých mezinárodních souvislostech umění a kulturu ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 – 1572, tj. na přelomu pozdního středověku a ranného novověku.

Zájezd ve stopách Pernštejnů s dr.Duňou Panenkovou

Po loňském roce Rožmberků pokračuje letos Národní památkový ústav představením mocného a bohatého rodu Pernštejnů, který po čtyři století významně ovlivňoval dějiny českých zemí a Moravy. Také cestovní kancelář Salve Tour navazuje na tradici zahájenou loňským zájezdem ve stopách Rožmberků do Jižních Čech touto cestou po nejvýznamnějších pernštejnských rezidencích v Čechách a na Moravě.

Polodenní zájezd do Kutné Hory na výstavu Europa Jagellonica

Česko-německo-polský výstavní projekt představuje v širokých mezinárodních souvislostech umění a kulturu ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386 – 1572, tj. na přelomu pozdního středověku a ranného novověku.

Zájezd do nově otevřeného Muzea Enzo Ferrari do Modeny

Letecký zájezd zaměřený na architekturu Jana Kaplického (Future Systems) a Andrea Morgante (Shiro Studio),spojený s přijemným pobytem na Jadranu a kulinářskými zážitky ve vnitrozemí provincie Rimini.

Bretaň – země legend

Zájezd je zaměřen na poznání významných míst země, kterou obdivovala a milovala řada velikánů, nejen evropských a francouzských, ale i osobností českých. Ve srovnání s loňským zájezdem jsme rozšířili trasu i na historická bretonská území, k nimž náleží i jižní pobřeží Bretaně a město Nantes, rodiště a sídlo Bretonci milované vévodkyně Anny. Cestovat budeme krajem, v němž my, Češi, poznáváme spřízněnost díky historickému keltskému osídlení obou území.

Letecké zájezdy za uměním a architekturou do ŠPANĚLSKA2. část: BARCELONACosta Brava

Zájezd ve spolupráci s SČUG Hollar doprovázený historičkou umění Dr. Evou Kolumkovou.

Letecké zájezdy za uměním a architekturou do ŠPANĚLSKA1. část: MADRID metropole umění

Zájezd je veden ve spolupráci s historičkou umění Dr. Evou Kolumkovou
Návštěva velké retrospektivní výstavy Marca CHAGALLA a Odilona REDONA.

Cesta do ČÍNY nejenom za uměním s Dr.Lucií Olivovou

Lucie Olivová, Ph.D. sinoložka, přednáší na Universitě Palackého v Olomouci. Zabývá se dějinami hmotné kultury a uměním staré Číny, překládá z klasické i moderní čínské literatury. Je také zkušená průvodkyně po Číně. Během této cesty uvidíte nejslavnější pamětihodnosti, památky UNESCO, úžasnou…

Letecký zájezd do LONDÝNA

Mimořádná výstava: LEONARDO DA VINCI malíř na milánském dvoře Sobota, 21. ledna V dopoledních hodinách odlet do Londýna – transfer autobusem do hotelu v centru Londýna. Check-in a možnost oběda přímo v areálu hotelu. Pěší procházka na náměstí Trafalgar Square :…

Předvánoční zájezd do BRNA a KROMĚŘÍŽE s Prof. Františkem Dvořákem

odborný výklad zajišťuje prof. Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Haydnovo Stvoření v Janáčkově divadle Benátské malířství z moravských a slezských sbírek sobota, 3.prosince: 7:30 odjezd z magistrály před starou budovou hlavního nádraží (směr Florenc) BRNO : Moravská Galerie…

Podzimní zájezd na výstavy do VÍDNĚ s PhDr. Duňou Panenkovou

Gustav Klimt – René Magritte – Fernando Botero Sobota 19.11: v 6:00 odjezd z magistrály od staré budovy Hlavního nádraží (ve směru Florenc). Po příjezdu do Vídně nejdříve navštívíme mimořádnou výstavu kolumbijského malíře a sochaře Fernanda Botera v Bank Austria…

Tradiční podzimní zájezd na výstavy do Vídně s PhDr. Františkem Dvořákem

odborný výklad zajišťuje prof. Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Sobota, 19.11.: 6:00 sraz účastníků na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (směr Florenc) , Po příjezdu do Vídně začneme prohlídkou výstavy “Zimní pohádka” v Umělecko-historickém muzeu. Výstava je…

Drážďany pokaždé jinak

2-denní zájezd s odborným doprovodem prof. Fr.Dvořáka a dr.Lucie Olivové pokračování zájezdu ve stopách Rembrandta – Pucciniho Bohema v Semperově opeře – sbírka porcelánu ve Zwingeru – Canalettův pohled na Drážďany 3 x jinak sobota 12.listopadu: 8:00 odjezd do Drážďan (7:30-8:00…

Advent v Drážďanech

2-denní zájezd s odborným doprovodem prof. Fr.Dvořáka (v rámci aktivit pro SČUG Hollar) Pokračování zájezdu ve stopách Rembrandta – Pucciniho Tosca v Semperově opeře – sbírka porcelánu ve Zwingeru – tradiční předvánoční trh “Striezelmarkt” sobota 17. prosince: 8:00 odjezd do…

Rožmberský rok – Zájezd ve stopách Rožmberků do jižních Čech

V letošním roce uplyne 400 let od smrti posledního mužského potomka slavného šlechtického rodu Rožmberků, Petra Voka. Při příležitosti “Rožmberského roku 2011″ se koná velké množství kulturních akcí po celých jižních Čechách a v Praze. S panem PhDr. Jaromírem Schelem…

S profesorem Františkem Dvořákem za Rembrandtem do Holandska

v rámci aktivit prof. Dvořáka pro SČUG Hollar Profesor Dvořák je autorem monografie o Rembrandtovi, který je označován za největšího z malířů všech dob. Napsal ji po shlédnutí výstavy Rembrandtova životního díla, když byl asistentem V.V.Štecha, který mu k ní…

Bretaň – země legend

(komorní zájezd pro 20 osob)   “Žiju jako ve snu, něco tak krásného jako Bretaň si nikdo nemůže vymyslit, kdo tu zemi druidů a dubů, korigánů a menhirů vlastníma očima nespatřil” (Julius Zeyer) Zájezd je orientován na poznání genia loci…

Cesta do ČÍNY nejenom za uměním s Dr.Lucií Olivovou

Lucie Olivová, Ph.D. sinoložka, přednáší na Universitě Palackého v Olomouci. Zabývá se dějinami hmotné kultury a uměním staré Číny, překládá z klasické i moderní čínské literatury. Je také zkušená průvodkyně po Číně. Během této cesty uvidíte nejen ty nejslavnější pamětihodnosti,…

Jarní zájezd za uměním do VÍDNĚ s profesorem Františkem Dvořákem Obvykle se při zájezdech do Vídně usiluje, aby se toho stihlo v nejkratším čase co nejvíc. Tentokrát vám nabízíme pod vedením prof. Františka Dvořáka dvoudenní pobyt ve Vídni, abychom to,…

S profesorem Františkem Dvořákem za Rembrandtem do Holandska

v rámci aktivit prof. Dvořáka pro SČUG Hollar Profesor Dvořák je autorem monografie o Rembrandtovi, který je označován za největšího z malířů všech dob. Napsal ji po shlédnutí výstavy Rembrandtova životního díla, když byl asistentem V.V.Štecha, který mu k ní…

Mimořádná výstava GAUGUINA v LONDÝNĚ

Letecký zájezd doprovázený historičkou umění Dr.Duňou Panenkovou Pátek, 7. ledna 8:00 sraz na letišti. 10:00 odlet z Prahy do Londýna, 11:05 přílet do Londýna. Transfer do hotelu v centru Londýna. Přesun metrem nebo pěší procházka přes město a podél Temže…

Nový adventní zájezd za uměním do VÍDNĚ s PhDr. Františkem Dvořákem

odborný výklad zajišťuje prof. Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Program: Sobota, 27.11.: 6:45 sraz účastníků na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (směr Florenc), 7:00 odjezd. Odopoledne návštěva vybraných uměleckých výstav ve Vídni, možnost návštěvy tradičních vídeňských adventních…

Adventní zájezd za uměním do VÍDNĚ s PhDr. Duňou Panenkovou

Výstavy: retrospektiva Fridy Kahlo, Nadace Fondation Bayeler z Basileje, Michelangelovy kresby a Picasso v Albertině, August Rodin v Belvederu Sobota, 27.11.: 6:45 sraz účastníků na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (směr Florenc), 7:00 odjezd. Po příjezdu prohlídka mimořádné výstavy…

Mimořádný zájezd do Vídně – 125. výročí české Vlastenecké Omladiny

” Kdos českého původu, lni ke svému národu” Odborný výklad zajišťuje Prof.František Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Sobota, 13.11.: 6:45 sraz účastníků na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (směr Florenc), 7:00 odjezd. Odpoledne návštěva Umělecko-historického Muzea (KHM)…

DIJON

Cesta za gotickými katedrálami a románskými kostely,bazilikami a kláštery, obydlenými středověkými hrady a skvělým vínem… 1.den – sobota 2.října: v ranních hodinách odjezd z Prahy do Beaune. Nocleh v hotelu V Beaune. 2.den – neděle 3. října: Dopoledne prohlídka půvabného…

Benátky jak je neznáme

zájezd za uměním s prof. Fr. Dvořákem v rámci aktivit pro SČUG Hollar Naše dosavadní cesta do Benátek s prof. Františkem Dvořákem nás vedla ve stopách tvůrců jejich největší renesanční slávy 16.století Tiziana, Tintoretta a Paula Veronese, přitahujících dodnes jejich…

Zájezd za uměním, architekturou a designem do Amsterdamu

letecký prodloužený víkend s odborným doprovodem PhDr.Panenkové Mimořádná výstava “Od Matisse po Maleviče” v amsterdamské Ermitáži = jediněčná možnost seznámit se s díly z petrohradské Ermitáže v západní Evropě ! Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně letištních poplatků, 3 x nocleh…

2-denní zájezd do Drážďan a Míšně s prof.Fr.Dvořákem

25. výročí nové Semperovy Opery : W.A.Mozart – Figarova svatba 450. výročí Dráţďanských uměleckých sbírek: Velká Jubilejní výstava na zámku Znovuotevřené Albertinum : Galerie Neue Meister a Skulpturensammlung Obnovená historická “zelená” klenotnice Gruenes Gewoelbe a Nová Gruenes Gewoelbe 300 let…

Svatojakubská poutní cesta do Santiago de Compostela letecky ,autobusem a pěšky.

Poznejte nejkrásnější kouty severního Španělska s nesčetnými historickými památkami (středověká města, monumentální katedrály, zachovalé románské a gotické kláštery, původní kamenné vesnice,římské mosty …), krásnou přírodu „Zeleného pobřeži“ Atlantiku s kouzelnými plážemi i divoká pohoří. Milovníci umění si přijdou na své…

Poznávací letecký zájezd do Pobaltí , Petrohradu.

termín: Červenec 2010 Rozšiřte si svoje obzory o 3 nové státy EU na severovýchodě Evropy – Litvu, Lotyšsko a Estonsko, poznejte jedno z nejmladších a kulturně nejbohatších měst Evropy „Benátky severu“ – Petrohrad a proslulé „bílé noci“ . Můžete si…

Bregenzer Festspiele -Bodamské jezero -Švýcarsko

Zájezd za kulturou, výtvarným uměním i přírodními krásami na rozhraní 3 států(Rakousko-Švýcarsko-Německo) s PhDr.Duňou Panenkovou 1.den – pátek. 30.července.: Praha – Bregenz 7:00 odjezd z magistrály před starou budovou hl.n.(bývalá Fantova kavárna,směr Florenc). Prohlídka Lindau – půvabné bavorské městečko s…

Termín: 28-30.května 2010 Cena: 4.300 Kč Weimar – Dessau – Bauhaus se trvale zapsal do kultury 20.století jako komplexní škola výtvarné kultury, životního stylu a moderní funkčnosti a je dodnes nejúspěšnějším a nejpůsobivějším vývozním artiklem německé kultury minulého století. Navázal…

Pro velký zájem opakujeme zájezd za uměním do Benátek s prof. Františkem Dvořákem

Za památkami, které turisté obvykle jenom obcházejí, ve stopách připravované knihy Prof. Dvořáka o benátském umění. Termín: 28.dubna – 2.května 2010 Cena: 8.500 Kč středa 28. dubna: v 5:30 odjezd z magistrály před budovou hl. nádraží (Fantova kavárna) V pozdním…

Víkend v Basileji s ing.Stěničkou

Výstava “celníka” Henri Rousseau s prodloužením do Francie – Ronchamp , Belfort, Mulhouse a Colmar Na rozmezí tří států propojení památek ze tří epoch: románsko-gotická architektura, Basilejská kompaktáta, meziválečná avantgarda, muzea a moderní architektura, základ postmoderní kultury – anatomická architektura,…

Světové metropole umění: Washington, Philadelphia, New York

Zájezd za uměním na východní pobřeží USA Slavné galerie a sbírky moderního, současného i klasického umění s historičkou umění Anetou Georgievskou-Shine   Sobota, 13.března: 7:30 sraz na letišti Ruzyně – Terminál 2 a v 9:20 odlet do Amsterdamu. 16:05 přílet…

Bologna – Veletrh dětské knihy

Salve tour ve spolupráci s českou sekcí IBBY a s Hollarem pořádá zájezd pro odborníky (ilustrátory, výtvarníky, nakladatele, autory, pedagogy atd.) na Veletrh dětské knihy v BOLOGNI (Itálie – Emilia Romagna) od 23. do 27.března 2010. Jeho součástí je i…

Zájezd za uměním do Frankfurtu nad Mohanem a Wiesbadenu

S historičkou umění Dr. Duňou Panenkovou na výstavu BOTTICELLIHO A SEURATA sobota 20.2.: v 6:00 odjezd z Prahy – odpoledne návštěva výstavy “GEORGES SEURAT” ve frankfurtské Schirn Kunsthalle. Seurat patří k hlavním představitelům francouzského neoimpreisonismu a pointilismu. Během procházky historickým…

Adventní zájezd za uměním do Vídně

Výstava v Albertině: “Impresionismus-jak se světlo dostalo na plátno “ Odborný výklad zajišťuje Prof.František Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Sobota, 12.12.: 6:45 sraz účastníků na magistrále u staré budovy Hlavního nádraží (směr Florenc), 7:00 odjezd. Po příjezdu do…

Zájezd do Paříže

specializovaný letecký zájezd zaměřený na LOUVRE Odborný výklad zajišťuje Prof.František Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Zájezd do Paříže jsme tentokrát zaměřili na specializovanou návštěvu Louvru. Při jiných zájezdech do Paříže je většinou věnováno Louvru jenom několik hodin a…

ZÁJEZD DO VÍDNĚ a Riegersburgu/Podhradí nad Dyjí

Odborný výklad zajišťuje PhDr.Duňa Panenková Zájezd bude navazovat na naší říjnovou cestu za impresionisty do Provence – v Albertině navštívíme výstavu “Impresionismus – jak se světlo dostalo na plátno” a zároveň bude přípravou na velkou cestu po Burgundsku v r….

nejvýznamnější evropské sbírky antiky mimo Itálii Odborný výklad zajišťuje Prof.František Dvořák v rámci aktivit pro SČUG Hollar Mimořádnost našeho zájezdu spočívá v ojedinělé příležitosti shlédnout dvě nejstarší sbírky antického umění vzniklé v Evropě (mimo Itálii) a to s možností jejich…

Zájezd do Provence ve stopách impresionistů

s historičkou umění PhDr. Duňou Panenkovou Cena Zahrnuje: 8 x ubytování se snídaní ve 2-lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, autobusovou dopravu, odborného průvodce (historička umění) úterý, 13.10.: v ranních hodinách odjezd z Prahy do Besançonu (nocleh) středa, 14.10. : Besançon…

Letní putování po Dolomitech

23.8.-30.8.2009 OBLAST: centrální Dolomity v oblasti Sella Rondy Val di Fassa – Marmolada Fotky z minulého roku Všem, kteří si oblíbili lyžování v italských Dolomitech bychom rádi ukázali, že Dolomity jsou v létě snad ještě krásnější – zelené horské louky…

Zájezd nejen za Modiglianim do Bonnu a Kolína nad Rýnem

doprovázený Dr. Noemi SMOLIK , historičkou umění  původem z Pardubic, která je v současné době známá svou kurátorskou činností pro přední muzea moderního umění v Německu a působením na předích zahraničních univerzitách Pátek, 3.7. : 6:00 odjezd z Prahy Zastávka…

Zájezd do Českého Krumlova a Českých Budějovic

Nenechte si ujít cestu do Jižních Čech s PhDr. Duňou Panenkovou za expresivním uměním napříč stoletími a na Carminu Buranu na otáčivém hledišti  v Českém Krumlově ! Člověk jako ústřední téma pozdní gotiky i děl současných umělců FRANTY, Michaela Rittsteina…

Zájezd do severní Itálie – VICENZA a BENÁTKY

s PhDr. Duňou Panenkovou ve stopách velkého architekta Andrea PALLADIA 9.června.-15.června 2009 Zájezd v návaznosti na 500.výročí narození Palladia (2008) pro milovníky architektury, divadla, umění, historických měst i italského venkova úterý 9.6. v ranních hodinách odjezd do Itálie – večeře…

ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Sobota, 23.5.: 6:15 sraz účastníků na magistrále naproti Hlavnímu nádraží (směr Brno), 6:30 odjezd.
Cestou do Vídně se na doporučení pana profesora Dvořáka zastavíme v rakouské Wallhalle – památníku Heldenberg nedaleko od hranic, v krajinném parku Schmidatal.Je to něco, co v žádném průvodci nenajdete. Navštívíme čestný památník vojáků a vojevůdců c.k. armády a místo posledního odpočinku maršála Radeckého, anglický park a další zajímavosti.

LINEC (LINZ) – Evropské hlavní město kultury 2009

LINEC (LINZ) – evropské hlavní město kultury 2009 ATTERSEE ve stopách Gustava KLIMTA PASOV (PASSAU) – království skla a křišťálu s historičkou umění PhDr.Duňou Panenkovou 1.května – 3.května 2009 Pátek, 1.5. LINEC 6:30 odjezd z Prahy do LINCE – po…

Letecký zájezd do Pobaltí, Petrohradu

P O B A L T Í , P E T R O H R A D „Variantní“ letecký zájezd, termín červenec 2009 Rozšiřte si svoje obzory o 3 nové státy EU na severovýchodě Evropy – Litvu, Lotyšsko a Estonsko,…