Podzimní sklářská cesta do severních Čech

7.díl sklářských cest s PhDr. Pavlou Rossini

image1 image3 image2

Ze sbírky Marka Landy, foto: Pavla Rossini

Úterý 23. listopadu

8:00 odjezd z parkoviště na magistrále naproti  staré budově hl.n. (ve směru Václavské nám.)

Naši cestu za sklem zahájíme v Liberci. Při vstupu do Severočeského muzea v Liberci nás přivítají nové plastiky sochaře Jaroslava Róny, činného rovněž jako tvůrce skleněné plastiky. Muzeum bylo založeno v roce 1873 jako nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích a před nedávnem se proměnila instalace již poněkud zastaralých expozic. Na ploše 4.500m2 se seznámíme s cennými sbírkami užitého umění z Evropy a Asie. Již od počátku se muzeu podařilo vybudovat cenné sbírky uměleckého řemesla, v nichž k nejpozoruhodnějším patří sbírky textilního a sklářského umění, průběžně doplňované až do moderní doby.  Budeme se moci pokochat např. rozměrnou skleněnou mozaikou prof. Kaplického, zakladatele moderní sklářské tvorby.

 image4

Poté se přemístíme do Šluknova, kde se za zdmi zrušené textilní továrny skrývá skleněný poklad. Objekt zrekonstruoval Marek Landa, úspěšný podnikatel, majitel firmy Crystal  Caviar a vášnivý sběratel současné moderní české skleněné plastiky, která směle konkuruje např. sbírkám nejnovějšího skla UPM muzea. Sběratelská kolekce zahrnuje několik stovek skulptur nejen ve Šluknově, ale rovněž v rekonstruované kapli

u Nového Boru a v show-roomu přilehlé výrobní haly tavené plastiky s brusírnou. I když naším hlavním zájmem jsou výtvarné kvality skla, je třeba zmínit, že tavicí pece patří svou velikostí k největším v Evropě.

Nocleh se snídaní v Resortu Lípa v Krásné Lípě.

Středa 24. listopadu

Cestou do Nového Boru se zastavíme v Kytlici za sklářským výtvarníkem Ivanem Marešem, jedním z nejúspěšnějších absolventů prof. S. Libenského. Ivan nám přiblíží, proč tvorba jeho některých děl trvá více než rok usilovné práce a probíhá sice v romantickém, ale i izolovaném prostředí, kde lišky dávají nejen dobrou noc.

 image5Ze Skleněné zaharady Jiřího Pačinka, foto: Dagmar Halamíčková

image6Díla Jiřího Pačinka v Křišťálovém chrámu  v Kunraticích u Cvikova,  foto:  Pavla Rossini

image7Akad. sochař Ivan Mareš se svojí nejnovější plastikou vážící 470 kg. foto: Gabriel Urbánek

Protože jsme při našem předchozím zájezdu na Novoborsko navštívili sklářskou dílnu Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova, nebude hlavním cílem sledovat jeho mistrné tvarování skla v Kunraticích u Cvikova, nýbrž navštívit přilehlý Křišťálový chrám – klasicistní kostel, na jehož znovuvysvěcení se podílel a vyzdobil ho svými mistrovskými kousky. Má rovněž zásluhu na rekonstrukci rozměrného sakrálního díla z 19. st. Ukládání do hrobu ze skleněných perel z nedaleké Desné. Tyto i další práce ateliéru Pačinek si získaly pozornost a nedávnou návštěvu Apoštolského nuncia. Podle časových možností prohlídka Skleněné zahrady a prodejní galerie s dílnou.

Odtud se přemístíme do sklárny Ajeto – skupina Lasvit v Lindavě, která se stala vlajkovou lodí nedávného mezinárodního sklářského symposia IGS a kde tvořili nejen celosvětově proslulí sklářští výtvarníci, ale i čeští umělci jako malíř, grafik a experimentátor František Skála nebo sochař Kurt Gebauer, jejichž díla spatříme na závěr naší cesty. Necháme se překvapit, jaká díla pro Lasvit sklářští mistři právě tvoří a podle časových možností se občerstvíme v přilehlé sklářské krčmě s obchůdkem skleněných drobností.

image8

O nevyčerpatelných vyjadřovacích možnostech sklářského materiálu svědčí i nové, v mezinárodních soutěžích oceňované sídlo Lasvitu Skleněný dům v centru Nového Boru. Vzniklo spojením dvou památkově chráněných staveb s ojedinělou skleněnou fasádou. Seznámíme se nejen s architekturou stavby, ale i s částí sbírky limitovaných sérií objektů, např. letošního jubilanta prof. V. Kopeckého, ale rovněž s technickým zázemím, který Lasvit využívá pro předinstalace svých projektů.  Za svou krátkou historii jich vytvořili na všech kontinentech světa přes dva a půl tisíce.

image10Foto Lasvit

image9 prof. Vladimír Kopecký (foto archiv IGS)

Na závěr zavítáme do novoborského Sklářského muzea , kde si přiblížíme proměny sklářského umění v regionu severních Čech od 18. století do současnosti. Seznámíme se jak se stálou expozicí zahrnující typické dekorační techniky, zejména malbu na skle, jíž Novoborsko proslulo v době secese, tak s výtvory vznikajícími na mezinárodních sklářských sympoziích.  Přehlídka z posledního IGS zahrnuje špičkové výtvory bezmála 50 umělců z Evropy i ze zámoří a je holdem sklářskému řemeslu i výtvarné fantazii.

image11

 Fr. Skála při tvorbě kytary v Ajetu – Lasvit ( foto archiv IGS)

image12

Fr. Skála: Kytara ( foto Pavla Rossini)

image13

 Fr. Jungvirt: objekt  (foto Pavla Rossini)

Pořadí jednotlivých návštěv může být změněno.

Příjezd do Prahy cca 19:30/20:00.

Cena zahrnuje
  • Autobusovou přepravu
  • 1 x nocleh se snídaní v Resortu Lípa ***/****
  • 1 x oběd v restauraci
  • Odborného průvodce
  • Asistenci Salve tour
  • Exkurze a vstupy
  • Osobní audio systém
  • Komplex. zájezdové pojištění vč. pojištění storna
  • Zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
  • Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 900 Kč
Termín zájezdu: 23. - 24. listopadu 2021
Cena zájezdu: 4.600,- Kč/osobu ve 2-lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.