Zájezd za uměním, designem a architekturou na Kutnohorsko a Kolínsko

pro milovníky umění a dobrého jídla, s ubytováním a stravováním na zámcích

Sobota 9.4.

8:00 sraz naparkovišti na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno. 8:15 odjezd.

Dopolední návštěva  Galerie Středočeského kraje (GASK) v rekonstruované barokní Jezuitské koleji (arch. Giovanni Domenico Orsi) začne komentovanou prohlídkou stálé (ale neustále obměňované) expozice ”Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence” s jejím kurátorem panem Richardem Drurym”:

image1 image2

”Nové pojetí stálé expozice se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné historické budování sbírek.

Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace).

Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá tato expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života člověka. Divák tak nebude prožívat expozici jako encyklopedický výklad dějin moderního umění, ale jako „cestu lidské mysli“ napříč širokým spektrem jejích reflexí. Tímto postupem si expozice klade za cíl vyzývat diváky k iniciativnějšímu přemýšlení nad obsahem vystavených děl.

Druhá část názvu, „Za obrazem“,  naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil. Koneckonců jde tu o uchopení snad té nejzásadnější otázky: co je to vlastně umělec a co ho vede k výtvarnému projevu v podobě, kterou vidíme?”

Uvidíte dílo Emila Filly, Václava Špály, Josefa Čapka, Otto Gutfreunda, Jindřicha Štýrského, členů Skupiny 42, Aléna Diviše, Vladimíra Boudníka, Karla Malicha a dalších.

image4

Prohlédneme si i sochařská díla současných umělců v Aleji světců ve vstupní přízemní chodbě, která je paralelou s barokní galerií světců sochaře Františka Bauguta (1668 – 1726) před jezuitskou kolejí.

Po občerstvení v nové kavárně Art Gallery Café navštívíme rozsáhlou retrospektivní  výstavu malířky, sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové s názvem ”Metasystémy”.
Její dílo Dešťová stěna IV (viz foto) je součástí venkovní expozice GASK pod širým nebem v areálu zahrad jezuitské koleje.

image5

Budeme mít také mimořádnou příležitost si prohlédnout a případně i zakoupit  originální šperky, porcelán, keramiku, oděvy, bytové doplňky a dekorace na přehlídce JARO – DESIGN – GASK.

image7

Po procházce historickým centrem Kutné Hory přejedeme do nedaleké Ratboře, kde nás čeká architektonický unikát Jana Kotěry – Chateau Kotěra. Nový zámek v Ratboři postavil Jan Kotěra v letech 1911-1913 pro rodinu Mandelíků, vlastníků místního cukrovaru. Seznámíme se s historií zámku a prohlédneme si designový nábytek navržený známými architekty (Jan Kotěra, Josef Gočár, Marcel Kammerer, Dušan Jurkovič, Adolf Loos, Jan Maria Olbrich a další).

Dnes se zde nachází elegantní boutique hotel s vyhlášenou restaurací, ve které nás čeká skvělá večeře a nocleh v Oranžerii Chateau Kotěra.

Neděle 10.4.

Po snídani v Chateau Kotěra zamíříme k jedinečnému románskému skvostu v obci Jakub – kostel sv. Jakuba z 12. století, který patří k nejvýznamnějším románským sakrálním stavbám v Čechách. Jeho výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás.

image8 image9

Nedaleko odtud se nachází  malý venkovský renesanční zámeček s úžasným geniem loci Chateau Třebešice, který je zároveň pozoruhodnou galerií moderního umění. Svá díla vytvořili umělci přímo na tomto místě. V minulosti vystřídal zámeček mnoho různých majitelů včetně Chotků a Thun-Hohensteinů. Dnes patří dvěma italským milovníkům umění (architekt a vizuální umělec), kteří zámek i zahradu kompletně zrekonstruovali a vdechli mu nový život a duši. Přesvědčete se sami. Čeká nás zde skvělý 4-chodový oběd šéfkuchaře Jana Rybišára a prohlídka zámku se sbírkou umění a kouzelnou zahradou.

Po dobrém obědě se vypravíme za památkami, historií a architekturou Kolína, královského města na Labi, založeného r. 1281 Přemyslem Otakarem II.

Seznámíme se  s významnými osobnostmi spjatými s Kolínem jako byl Jakub Krčín, Josef Svatopluk Machar, Vincenc Morstadt, Václav Radimský, Rudolf Kremlička, Josef Sudek, Jean-Gaspard Debureau….

Navštívíme nejen arciděkanský chrám sv. Bartoloměje a další kolínské kostely, ale také synagogu a největší a nejstarší židovský hřbitov v Čechách. Dále uvidíme v Kolíně i několik moderních funkcionalistických a rondo-kubistických staveb.

image10

image11

Odjezd do Prahy mezi 17-18 hodinou.

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu1
 • 1 x nocleh se snídaní v  Chateau Kotěra (ve dvoulůžkovém pokoji)
 • večeři v restauraci Chateau Kotěra
 • prohlídku Chateau Kotěra
 • vstup a komentované prohlídky v GASKU
 • prohlídku Chateau Třebešice
 • oběd  (4-chodové menu šéfkuchaře Jana Rybišára) v Chateau Třebešice
 • vstup do kostela sv. Jakuba v obci Jakub
 • průvodce Salve tour
 • průvodce v Kolíně
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • cestovní pojištění pro účastníky zájezdu vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
 • případné další vstupy v Kutné hoře a Kolíně
 • příplatek za 1-lůžkový pokoj: 800 Kč
Termín zájezdu: 9. - 10. dubna 2022
Cena zájezdu: 4.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.