Jednodenní výlet za uměním a designem do Kutné Hory

 ”Cesta předurčena osudem” při příležitosti 100. výročí narození sester Válových.

8:00 sraz na parkovišti na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno.

Dopolední návštěva  Galerie Středočeského kraje (GASK) v rekonstruované barokní jezuitské koleji (arch. Giovanni Domenico Orsi) začne komentovanou prohlídkou výstavy sester Válových ”Cesta předurčena osudem” s kurátorem výstavy Richardem Drurym.

image1

s laskavým svolením GASK, autor fotografie sester Válových: Jiří Hanke

Výstava představí vybraný průřez životním dílem Jitky a Květy Válových od 40. let 20. století. Vedle řady děl zapůjčených ze sbírek galerijních institucí budou klíčovou součástí výstavy ukázky z pozůstalosti sester Válových, která byla v roce 2021 darována do sbírek GASK.

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur.

U sester-dvojčat Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“.

„Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té

druhé,“ dodává kurátor výstavy R. Drury.

Výstava samotná je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření,

souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Takto vytvořená „cesta“ vede od počátků jejich díla během období, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, přes krizová léta následující sovětskou okupaci Československa v roce 1968 až k pozdním kresbám Jitky Válové, představujícím niternou reflexi spjatosti pomíjivého lidského života s nekončícími cykly přírody a vesmíru.

Fotografie použity s laskavým svolením GASK (K. Válová – Strážci, J.Válová – Ostny. K.Válová – Rozhaněč mraků)

image6

Po prohlídce výstavy sester Válových bude čas na prohlídku stálé (ale neustále obměňované) expozice ”Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence”, jejímž kurátorem je rovněž pan Richard Drury:

”Nové pojetí stálé expozice se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné historické budování sbírek.

Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace).

Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá tato expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života člověka. Divák tak nebude prožívat expozici jako encyklopedický výklad dějin moderního umění, ale jako „cestu lidské mysli“ napříč širokým spektrem jejích reflexí. Tímto postupem si expozice klade za cíl vyzývat diváky k iniciativnějšímu přemýšlení nad obsahem vystavených děl.

Druhá část názvu, „Za obrazem“,  naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil. Koneckonců jde tu o uchopení snad té nejzásadnější otázky: ”Kdo je to vlastně umělec a co ho vede k výtvarnému projevu v podobě, kterou vidíme?”

Řada z vás už tuto expozici během našich zájezdů nebo individuálních návštěv viděla, ale je dobré se k ní stále vracet. Uvidíte v ní díla Emila Filly, Václava Špály, Josefa Čapka, Otto Gutfreunda, Jindřicha Štýrského, členů Skupiny 42, Aléna Diviše, Vladimíra Boudníka, Karla Malicha a mnoha dalších.

image2image3

Prohlédneme si i sochařská díla současných umělců v Aleji světců ve vstupní přízemní chodbě, která je paralelou s barokní galerií světců sochaře Františka Bauguta (1668 – 1726) před jezuitskou kolejí.

Po občerstvení v nové kavárně Art Gallery Café můžete navštívit další mimořádné výstavy:

image4

Na výstavě Obyčejné věci malíř, designér, grafik a také hudebník Libor Lípa představuje sérii svých nejnovějších velkoformátových maleb polévkových mís, které vznikly přímo pro GASK. Další výstavou je Sběratel Roberta V. Nováka. Kdy a proč se člověk stává sběratelem a co všechno lze označit za sbírku? K těmto a mnoha dalším otázkám provokuje instalace výtvarníka, grafika, fotografa a sběratele Roberta V. Nováka. Poslední je pak výstava konfrontující kresby Kateřiny Adamové se sochami a prostorovými instalacemi Pavla Šimíčka s názvem Mimo řádné. Ve výrazových formách obou autorů cítíme nebezpečí a exaktní přesnost, současně ale křehkost a iracionalitu. Právě schopnost spoutat a přetavit tyto polaritní situace do výrazu specifické živosti jejich rukopisy charakterizuje. Proto se i z tak odlišných pozic základních výrazových prostředků mohou inspirativně setkávat.

Až do konce roku je v GASKu vystavena faksimilie Kutnohorské iluminace.

Dalším překvapením bude prohlídka jižní věže a v ní umístěných Svatobarborských zvonů. Po náročné opravě se do věže vrátily dva zvony – Michal a Ludvík.
Kateřina Adamová: Jablko (s laskavým svolením GASK)

Budeme mít také mimořádnou příležitost si prohlédnout a případně i zakoupit originální šperky, porcelán, keramiku, oděvy, bytové doplňky a dekorace na přehlídce ADVENT – DESIGN – GASK, která se bude tentokrát konat ve vnitřních prostorách bývalé jezuitské koleje. V rámci přehlídky nebude chybět ani gastronomická nabídka.
Ve venkovní expozici „GASK pod širým nebem“ si prohlédneme sochařská díla významných současných českých sochařů, umístěná v krásných zahradách jezuitské koleje, včetně nových přírůstků (Kryštof Hošek, Martin Kocourek, Jan Kovářík, Adéla Matasová, Lukáš Rittstein, Pavel Šimíček, Veronika Šrek Bromová, Dagmar Šubrtová, Jindřich Zeithamml).

image5

Foto s laskavým svolením GASK
Protože většina z vás Kutnou Horu již jistě dobře zná, nebude tentokrát následovat klasická prohlídka Kutné Hory, ale ve zbývajícím odpoledním čase doporučujeme fakultativní návštěvu nové expozice ve Vlašském dvoře, který v loňském roce prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Prohlídka zahrnuje královskou mincovnu, královský palác a sklepení. V případě zájmu se můžeme zastavit také na Malínském adventním odpoledni.

Odjezd do Prahy cca v 18 hodin.

Cena zahrnuje
  • autobusovou dopravu
  • vstup do celého objektu GASK včetně komentované kurátorské prohlídky výstavy sester Válových a vstupu do jižní věže
  • průvodce Salve tour
  • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
  • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnujefakultativní prohlídku Vlašského dvora (nad 10 osob 230 Kč/180 Kč od  65 let)
Termín zájezdu: 26. - 26. listopadu 2022
Cena zájezdu: 1100

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.