Advent 2022 v Salzburgu, u jezera Wolfgangsee a ve Vídni

s Mgr. Janem Boučkem ve stopách Johanna Bernharda Fischera z Erlachu
a na významné umělecké výstavy

image1

©Tourismus Salzburg / R. Zauner

Středa, 16.listopadu: Praha – Salzburg

6:30 odjezd z parkoviště na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno.

Do Salzburgu přijedeme kolem poledne, vyložíme zavazadla v hotelu (v rámci možností se ubytujeme). Prohlídku města začneme na pravém břehu řeky Salzach.

Zámek Mirabell s parkem

Zámek nechal postavit arcibiskup Wolf Dietrich pro svou milenku Salome Alt (se kterou měl patnáct nelegitimních děti). Na počátku 18. století byl zámek přestavěn architektem Johannem Lucasem von Hildebrandtem do podoby velkolepého palácového komplexu se zahradou. Většina někdejší barokní výzdoby však vzala za své při požáru města v roce 1818. Navštívíme proto především zámeckou zahradu vybudovanou arcibiskupem Johannem Ernstem von Thun podle návrhů Johanna Bernharda  Fischera z Erlachu, jejíž geometricky členěné partery doplňují barokní sochy Ottavia Mosta – následovníka Berniniho, který byl kromě Salzburgu mimořádně činný i v Praze. Součástí parku je i tzv. Zwergelgarten se sedmnácti barokními sochami trpaslíků.

Kostel Nejsvětější Trojice (Dreifaltigskeitskirche )

Tento kostel je nejvýznamnější sakrální stavbou levého břehu města a dalším mistrovským  dílem architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, který čerpal inspiraci v římském kostele Sant’Agnese in Agone na Piazza Navona architekta F. Borrominiho. Jeho interiér zdobí monumentální freska Korunování Panny Marie od Johanna Michaela Rottmayra.

Odtud přejdeme na  levý břeh Salzachu do Starého města (UNESCO) a budeme pokračovat po pěší zóně Getreidegasse (Obilná ulička) kolem Mozartova rodného domu na Univerzitní náměstí.

Univerzitní kolegiátní kostel (Kollegienkirche)

Je jedním z absolutně mistrovských děl Johanna Bernarda Fischera z Erlachu nejen v Salzburku, ale i v celém Rakousku. Převýšenou bělostnou halu chrámu záměrně prostou vší malířské výzdoby naplňuje jen zářící světlo v odkazu na dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie, kterému je kostel zasvěcen. Krátce po svém dokončení se stavba stal vzorem pro mnoho dalších jihoněmeckých pozdně barokních kostelů.

Františkánský kostel (Franziskanerkirche)

Františkánský chrám představuje unikátní spojení románské baziliky, pozdně gotického presbyteria

s monumentální hvězdovou klenbou a barokních bočních kaplí vytvořených podle návrhu Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Socha Madony na hlavním oltáři je dílem významného sochaře a malíře rakouské pozdní gotiky Michaela Pachera.

Lanovkou se necháme vyvézt na pevnost  Hohensalzburg.

Jeden z nejrozsáhlejších středověkých hradů Evropy z 11. století byl od samého počátku budovaný jako pevnost. Dnešní podoba pochází ze začátku 16. století, kdy hrad sloužil salzburským arcibiskupům jako útočiště v době německé selské války.

Ubytujeme se v hotelu v centru Salzburgu na pravém břehu Salzachu na úpatí kopce Kapuzinerberg.

Čtvrtek, 17. listopadu: Salzburg – Hellbrunn

Dnes budeme pokračovat v prohlídce na levém  břehu Salzachu.

Salzburský dóm (Salzburger Dom)

Katedrála sv. Ruperta a Virgila stojící na místě staršího kostela z 8. století je jednou z prvních barokních sakrálních staveb na sever od Alp. Z bohatého uměleckého vybavení vynikají především dva oltáře od Karla Škréty a středověká bronzová křtitelnice, u které byl pokřtěn i W. A. Mozart.

Muzejní komplex DomQuartier

Někdejší rezidence salzburských arcibiskupů a nedaleké arciopatství sv. Petra dnes tvoří rozsáhlý muzejní komplex, v němž jsou shromážděny poklady barokního umění nejen města Salzburg, ale i celé diecéze.

Reprezentační sály

V průběhu 18. století přebudovali salzburští arcibiskupové své někdejší středověké a renesanční sídlo do podoby opulentní barokní rezidence, na jehož výzdobě se podíleli věhlasní rakouští umělci Johann Michael Rottmayr, Martino Altomonte nebo Antonio Beduzzi.

Rezidenční galerie (Residenzgalerie )

Jádro této galerie mimořádného evropského významu zaměřené především na barokní malířství (holandské, vlámské, francouzské, italské a rakouské) tvoří  sbírka hraběte Jana Rudolfa Černína, která byla pro galerii zakoupena na konci 20. století. Kolekce se pyšní především obrazy Rubense,  Rembrandta, Bouchera, Solimeny, Lucy Giordana, Franze Maulbertsche nebo Paula Trogera.

Chrámové muzeum (Dommuseum)

Museum situované v oratořích nad bočními loděmi dómu představuje umělecká díla salzburského dómu i celé arcidiecéze od 8. do 18. století (např. Kříž sv. Ruperta z roku 750). Součástí musea je i kabinet kuriozit s unikátně zachovalým vybavením ze 17. století.

Muzeum sv. Petra (Museum St. Peter)

Umělecké sbírky nejstaršího dosud funkčního kláštera v německy mluvících zemí, který založil biskup sv. Rupert v roce 696. Kromě chrámového pokladu zahrnujícího liturgické předměty a textilie jsou  v tzv. Dlouhé galerii vystaveny i obrazové sbírky arciopatství.

Dnes pro nás otevírají v Salzburgu Adventní Ježíškův trh na Dómském a Rezidenčním náměstí. Historický Christkindlmarkt se řadí mezi nejkrásnější adventní trhy na světě. My si na něm uděláme polední pauzu.

image2

©Tourismus Salzburg, Foto: Breitegger Günter

Odpoledne budeme pokračovat v procházce Starým městem.

Kostel a hřbitov sv. Petra (Peterskirche)

Původně románská bazilika sv. Petra stojící  na místě karolínského kostela z 9. století byla v 18. století upravena v duchu rokoka. Ke kostelu přiléhá hřbitov s pozdně gotickou kaplí sv. Markéty. Nejstarší doklady o pohřbívání na tomto místě jsou už z doby pozdní římské říše, kdy byly vybudovány i přilehlé katakomby.

Klášter Nonnbergkloster

Gotický klášter benediktinek při úpatí pevnosti Hohensalzburg je nejstarším nepřetržitě fungujícím ženským klášterem v německy mluvících zemí založeným na počátku 8. století abatyší sv. Erentrudou přezdívanou Matka Salzburgu. Dodnes tu sestry dvakrát denně – ráno a večer – zpívají starobylý gregoriánský chorál. V tzv. Johanneskapelle (kaple sv. Jana) se nachází mariánský oltář Veita Stosse, jednoho z nejvýznamnějších řezbářů německé pozdní gotiky, který byl činný především v Norimberku a Krakově.

Kajetánský kostel (Kajetankirche)

Na výzdobě někdejšího konventního kostela  řádu kajetánů (theatínů) se podíleli mistři rakouského baroka Paul Troger a Johann Michael Rottmayr. Součástí chrámu se staly i Svaté schody vybudované po vzoru římských schodů  Scala Santa. Při zdejším konventním špitále působil i věhlasný alchymista a lékař Theophrastus Bombastus zvaný Paracelsus.

Autobusem přejedeme k zámku Hellbrunn, kde se  pro nás  dnes také otevírá  oblíbený romantický Hellbrunner Adventzauber neboli Hellbrunnské adventní okouzlení.

Zámek Hellbrunn se zámeckým parkem

Letohrádek salzburských arcibiskupů postavený v duchu manýrismu je proslavený především svým parkem s četnými vodními hříčkami, fontánami a vodotrysky. Zámek si nechal postavit arcibiskup Markus Sitticus von Hohenems, jehož rod později přesídlil na zámek v Bystrém u Poličky (v poličském Městském muzeu se dodnes nachází rozsáhlá obrazová sbírka Hohenemsů včetně pohledů na zámek Hellbrunn). Mnohé z vodních hříček jsou dodnes funkční a při procházce parkem tak návštěvníka mohou znenadání překvapit skryté chrliče, vodou poháněné loutkové divadlo, vodní varhany i četné, tajemné grotty.

image3

Tourismus Salzburg GmbH/Foto:©Hellbrunner Adventzauber / R. Zauner

Příjezdovou cestou lemovanou hořícími pochodněmi přijedeme na nádvoří  zámku Hellbrunn, kde v příjemné předvánoční atmosféře zakončíme den plný uměleckých zážitků. 700  jehličnanů je ověšeno 10000 červených koulí a světelnými řetězy. Okna hlavního průčelí zámku zdobí obrovský adventní kalendář. Je přístupný i areál vodních hříček. Nad hrází rybníka v zámeckém parku se vznáší osm metrů vysoký anděl s vlajícími šaty. Ve stáncích na vánočním trhu můžete ochutnat místní kulinářské speciality a zahřát se svařeným vínem nebo punčem.

Nocleh se snídaní v hotelu v Salzburgu.

Pátek, 18. listopadu: Salzburg – Wolfgangsee – Vídeň
9:00 odjezd ze Salzburgu k jezeru Wolfgangsee. I zde se dnes – snad právě kvůli nám – otevírají tradiční  adventní trhy,jejichž mottem je „Advent jako kdysi“.

image4 image5

Fotos honorarfrei © WTG.

Šestimetrová kometa  nám bude ukazovat cestu do idylické vesnice Strobl  na břehu Wolfgangsee, která se v adventní době proměňuje v romantickou betlémskou vesničku. Na břehu jezera nás očekává betlémská stáj s vyřezávanými postavami a zvířaty  v životní velikosti. Ve výlohách obchodů můžete obdivovat tradiční jesličky z oblasti Solné komory.

11:00 – 11:20  plavba lodí po jezeru Wolfgangsee ze Stroblu do St. Wolfgangu.

V St. Wolfgangu nás přivítá obří plovoucí  lucerna s betlémským světlem jako symbol Adventu a čtyřmetrový anděl nás přivede do malebného centra s adventním trhem a  80 betlémskými postavami v životní velikosti. Nás bude ale zajímat především poutní kostel sv. Wolfganga s mimořádně cennými oltáři od Michaela Pachera a Thomase Schwantalera.

13:30 – 14:05 plavba lodí po jezeru Wolfgangsee ze St. Wolfgangu do St. Gilgen.

Již zdálky uvidíme na břehu  St. Gilgen jedenáctimetrovou svíci, dalších padesát velkých svící je rozmístěno po vsi. Barokní  adventní  trh vyzdobila  umělkyně Raja Schwahn Reichmann plasticky malovanými figurami, lidmi, anděly i zvířaty.

image6 image7

Fotos honorarfrei © WTG.

15:00/15:30 odjezd do Vídně.

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Vídně.

Sobota, 19. listopadu: Vídeň
9:00 sraz na recepci hotelu.

Vypravíme se za uměleckými výstavami a za  Fischerem z Erlachu, s jehož realizacemi se budeme setkávat po oba dva dny. Patří k nim např.: palác Trautson, Dvorní konírny, Česká dvorní kancelář, morový sloup na Graben, Zimní palác Evžena Savojského, portál Lobkowiczkého paláce,  Dvorní knihovna, Zimní jezdecká škola, palác Schönborn-Batthyány či severní průčelí Schwarzenberského paláce.

Kostel sv. Karla Boromejského (Karlskirche)

Kostel českého Řádu křižovníků s červenou hvězdou na Karlově náměstí (Karlsplatz) je vrcholným dílem Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Tentokrát si prohlédneme i interiér kostela s bohatou vnitřní výzdobou a nádherným barokním hlavním oltářem. Kupoli zdobí monumentální Rothmayrova nástropní freska.  Kostel byl dokončen v r. 1739 architektovým synem Emanuelem Fischerem z Erlachu.

Před kostelem však neuvidíme palmy a plastiku Henry Moora (ta bývá z v zimě zakrytá) jako na této fotografii, ale Adventní umělecký a řemeslný trh.

image8

Dolní Belveder

Výstava „GROW – Strom v umění“ představí díla od 15. století do současnosti na téma stromu jako zprostředkovatele mezi nebem a zemí, mezi božským a lidským.

Polední přestávka ve Vánoční vesničce Horního Belvederu nebo na Karlově náměstí.

Albertina Modern

Výstava „POLLOCK. ROTHKO. LASSNIG –  CESTY SVOBODY.“

Výstava je mezinárodním dialogem představitelů abstraktního expresionismu newyorské školy s představiteli informelu západní Evropy. Celkem bude k vidění 100 uměleckých děl ze sbírek Albertiny Modern, Musea Barberini v Postupimi a dalších soukromých sbírek.

Albertina
Výstava „BASQUIAT – Symboly a znamení“ je první velkou retrospektivou mnohotvárného díla tohoto afroamerického malíře z New Yorku v Rakousku. Začínal jako tzv. writer graffitti, v 80. letech se zařadil k hnutí neo-expresionistů a v r. 2017 se jeden z jeho obrazů zobrazujících lebku stal nejdražším americkým obrazem prodaným za 110 milionů dolarů. Výstava představí asi 50 zásadních děl z renomovaných veřejných i soukromých sbírek.

image9

Volný večer: individuální večeře, možnost návštěvy některého z předvánočních trhů v pěší vzdálenosti od hotelu nejstarší a největší vídeňský vánoční trh Christkindlmarkt na Radničním náměstí, náš nejoblíbenější adventní trh v křivolakých uličkách  Spittelbergu, kde se nachází i řada příjemných hospůdek, uměleckých galerií a ateliérů, Svatoštěpánský vánoční trh na Stephansplatzu, vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie, tradiční trh na náměstí Am Hof, Starovídeňský adventní trh na náměstí Freyung nebo moderní pavilony s horkým punčem amuzikou v Muzejní čtvrti.

Neděle, 20. listopadu : Vídeň – Praha

9:30 sraz na recepci hotelu. Pokračování procházky ve stopách Fischera z Erlachu a návštěv uměleckých výstav.

Uměleckohistorické muzeum (KHM)

Velká podzimní výstava „RIVALITA V UMĚNÍ – Cellini, Rubens, Goya“

Princip soutěživosti charakterizuje  tvorbu  malířů a sochařů od nepaměti. Umělci soutěžili nejen mezi sebou, ale také se slavnými historickými vzory. Některá z nejslavnějších děl renesance a baroka vznikla právě na základě konkurence,  jako např. díla velkých benátských rivalů Tiziána, Tintoretta a Veronese. Budou zde představeny ale i umělecké konfrontace z období antiky.

Leopoldovo muzeum

Hlavní výstava „HAGENBUND – od umírněného k radikálnímu modernismu“

Umělecké sdružení Hagenbund bylo založeno v r. 1900 ve Vídni a do r. 1938 patřilo k nejavantgardnějším uměleckým skupinám v Rakousku. Nejvýznamnějším obdobím Hagenbundu byl r. 1920, kdy jeho členové překročili práh od umírněného modernismu k radikálnímu. Mezi hostujícími členy byli také Oskar Kokoschka a Egon Schiele.

Procházka za dalšími stavbami Fischera z Erlachu nebo možnost individuální návštěvy dalších výstav:

Bank Austria Kunstforum

Výstava „HELMUT NEWTON LEGACY“ – retrospektivní výstava při příležitosti 100. výročí narození světoznámého   fotografa představí celkem 300 jeho prací.

Weltmuseum (Neue Burg)

Jedno z nejvýznamnějších etnografických muzeí na světě je výsledkem 500leté sběratelské činnosti Habsburků, jehož nová expozice představuje více než 3000 objektů ze všech kontinentů včetně předmětů z kunstkomory Rudolfa II. a slavné sbírky Jamese Cooka.

Výstava „GEORGE NUKU – Oceány. Sbírky. Reflexe.“ – první ucelená výstava maorského umělce v Rakousku instalovaná v sedmi sálech je považována za  vrchol letošního roku.

Uměleckoprůmyslové muzeum (MAK )
Výstava  „Werkstätte HAGENAUER“ (Dílny Hagenauer) představí umělecká díla z kovu z let 1898 – 1987.

Muzeum porcelánu Augarten

Vídeňská porcelánová manufaktura Augarten, druhá nejstarší v Evropě po Míšni, slaví v letošním roce 300 let od svého založení. 19. listopadu zde končí výstava věnovaná Marii Leopoldině, která se stala brazilskou císařovnou.

18:00 odjezd do Prahy z náměstí Marie Terezie. Návrat do Prahy do 23:00.

Cena zahrnuje
  • autobusovou dopravu
  • 2 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu**** v centru Salzburgu
  • 2 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu*** v centru Vídněmístní pobytové taxy
  • projížďku lodí po Wolfgangsee
  • odborného průvodce - historika umění
  • asistenci zástupce Salve tour
  • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
  • cestovní pojištění A30 Pandemic
  • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
  • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 4.500 Kč
Termín zájezdu: 16. - 20. listopadu 2022
Cena zájezdu: 11.900/osobu ve 2-lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.