Sicílie, jak ji neznáte s PhDr. Duňou Panenkovou

Část první : baroko a antika střední  a východní Sicílie

se zakončením v Palermu – italském hlavním městě kultury 2018

Středa, 17. října: Praha – Catania – Taormina

12:15 odlet do Catanie (s přestupem v Římě). 16:25 přílet do Catanie. Transfer do hotelu v Taormině. Hotel se nachází na panoramatickém místě přímo nad zátokou Mazzaró, 100 m od pláže a od lanovky spojující pobřeží s historickým centrem Taorminy.

Nocleh s polopenzí v hotelu v Taormině – Mazzaro.

image1

Čtvrtek, 18. října: Taormina

Lanovkou vyjedeme od hotelu do historického centra Taorminy. Polodenní procházka po městě s prohlídkou hlavního cíle cesty: řecko-římského divadla s nejkrásnějšími kulisami – Středozemním mořem a dýmající Etnou na pozadí. Procházky mezi paláci, náměstíčky s gotickým dómem st. Agostino a barokní katedrálou, věží s orlojem a dalším, tentokráte

krytým divadlem zvaným Odeon. Corso Umberto I.  s řadou obchůdků. Desítky kavárniček.

image2

Foto: @Sicily,Taormina,Regione Sicilia

Odpoledne navštívíme Casu Cuseni s nádhernou zahradou, muzeem a dechberoucími vyhlídkami na Etnu, Taorminu i Středozemní  moře. Je zde sídlo Nadace Roberta Hawthorna Kitsona, anglického umělce, který proslavil Taorminu ve světě. V muzeu můžeme obdivovat jeho soukromou sbírku umění a obrázky z cest (Grand Tour). Jídelna je jeho mistrovským

dílem a jediným jím kompletně navrženým a realizovaným interiérem na světě. Kitson je zároveň i tvůrcem překrásné  zahrady plné citrusů, ovocných stromů, růží,  popínavých rostlin a vistárií, ale také teras, schodů, pergol, fontán a ozdob ve stylu Art Deco. V r. 1948 zde byl otevřen první hotel pro umělce na světě.

Zpátky do hotelu můžete sjet opět lanovkou a nebo projít parkem  Villy Comunale a užívat si skvostných výhledů. Relax na písečnooblázkové pláži před hotelem nebo na vedlejší pláži naproti ostrůvku Isola Bella, spjatém se jménem anglické zahradnice  a průkopnice přírodních rezervací Florence Trevelyan. Možnost večeře ve vynikající rybí restauraci.

Nocleh s polopenzí v hotelu v Taormině – Mazzaro.

image3 image4

 Pátek, 19. října: Taormina  – okruh kolem Etny

Cestu kolem nejvyššího a nejaktivnějšího evropského vulkánu Etny (3.323 m n.m.), symbolu Sicílie, je možné podniknout úzkorozchodnou železnicí Circumetniana  nebo autobusem. Zvolili jsme kombinaci obojího, abychom  mohli  nejen z okna pozorovat  pozoruhodnou a romantickou sopečnou krajinu s lávovými poli, vinicemi a nekonečnými pistáciovými plantážemi,  ale abychom se mohli také zastavit v malebných vesnicích a městečkách na úpatí Etny nebo v některém z vinných sklípků na vinné stezce „Strada del vino dell´Etna.“ Nejzajímavějším a nejblíže k vrcholu sopky položeným městem je Randazzo s kostely postavenými z černého lávového kamene. Zde nasedneme na vlak, abychom projeli nejpanoramatičtějším úsekem trasy až do Adrana. Hlavním lákadlem Adrana je  normandský kostel s čedičovými sloupy pocházejícími údajně ze starověkého řeckého chrámu. Autobusem budeme pokračovat do Ragalny, odkud začne silnice stoupat na Etnu až k Rifugio Sapienza. Odtud je možnost pokračovat lanovkou a terénními auty nebo pěšky prašnou cestou ke kráteru. Tento zážitek si ale odpustíme a raději se ještě na zpáteční cestě do Taorminy zastavíme na panoramatické terase v Zafferana Etnea na skleničku vína.

Nocleh s polopenzí v hotelu v Taormině – Mazzaro.image5 image6

Sobota, 20. října: Taormina  –  Catania – Val di Noto

Po snídani naložíme kufry do autobusu a budeme směřovat do jihovýchodního cípu Sicílie. Nejdříve ale serpentýnami vystoupáme k hradu Castello di Castelmola nad Taorminou, kde nás čeká další nádherná vyhlídka a malé městečko s kostely, kavárnami a obchůdky.image7 image8

Druhé největší město Sicílie  Catania leží na úpatí Etny. Prohlídka města postaveného v pravidelném rastru v arabském či římském  stylu. Procházka ulicemi plnými barokních kostelů a klášterů k  hradu Castello Ursino, centrem s katedrálou, kašnou, římským divadlem a velkým náměstím. Pod městem proudí řeka Armenano, kterou na povrchu můžeme vidět jen u kašny na náměstí.image9 image10

Ubytování  v Relais Villa Favorita ve Val di Noto. Zrekonstruovaná  historická vila  ze 17. století se nachází uprostřed citrusových, olivových a mandloňových hájů. Prohlídka areálu, možnost koupání v bazénu s vyhlídkou na nedaleké městečko Noto a uvítací večeře z typických sicilských surovin v hotelové restauraci, ze které dohlédnete až k moři! Ovoce a zelenina z vlastní zahrady a výtečné víno z okolních vinic samozřejmě nebudou chybět (zejména Nero d´Avola). Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.image11 image12 image13

Neděle, 21. října: Val di Noto – výlet po arabské a barokní Sicílii

Během pobytu ve Ville Favoritě postupně důkladně prozkoumáme celou oblast Val di Noto, včetně většiny z 8 měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Představují mimořádný barokní urbanistický fenomén, který  nemá v Evropě srovnání. Všechna tato města byla kompletně zničena zemětřesením v r. 1693 a znovu vybudovaná v pozdně barokním slohu.

Ispica – miniprocházka a prohlídka moc hezkého a zvláštního náměstí, kostela.image14

Modica – zastávka u barokní katedrály sv. Jiří se zajímavou výzdobou (dílo architekta Gagliardiho). Z monumentálního schodiště s 250 schody (jeden z charakteristických znaků sicilského baroka) je krásná vyhlídka na město, které je chloubou barokního umění, ačkoliv svými oprýskanými paláci a domy působí poněkud sicilsky omšele. Nezapomeňte ochutnat výbornou čokoládu!image15image16

Scicli  - kdysi arabská pevnost, poté královské normanské město, na jehož troskách vyrostlo po ničivém zemětřesení v 17. století barokní město.  Procházka městem kolem barokních paláců a kostelů – výstup ke klášteru na skále s krásnými rozhledy.image17

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.image18

Pondělí, 22. října: Villa Romana – přírodní rezervace Vendicari  – Marzamemi –  Noto

Villa Romana del Tellaro – římská vila s dochovanou dispozicí venkovského sídla, kuchyní a mozaikami.

Projdeme  se  v přírodní  rezervaci  Vendicari se  starou  tuňákovnou  a divokým pobřežím.

Na oběd se zastavíme v přístavním městečku Marzamemi, navštívíme rybárnu přeměněnou na tržnici s prodejem sušených rajčat, oleje, koření atd., a náměstíčko s vintage butikem.

Město Noto – barokní perla východního pobřeží, prototyp barokní okázalosti,  bylo nově vybudované na počátku 18. století poté, co staré město bylo totálně zničeno zemětřesením. Město leží na jižním svahu poměrně vysoké hory. Horizontální ulice tvoří rámec pro stavby paláců a klášterů a na kopec se většinou stoupá po schodech.  Velkolepá promenáda mezi barokními paláci a kostely nabízí i řadu malých obchůdků, kaváren a restaurací s nabídkou sicilského menu, tj. zeleniny a ryb.image19 image20

Během procházky městem navštívíme kostely, katedrálu na promenádě a palác Nicolaci di Villadorata – ukázka šlechtického sídla 18. století.

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.image21 image26 image25 image24 image23 image22

Úterý, 23. října: Val do Noto – výlet do Ragusy, největšího barokního města světa

Ragusa : procházka mimořádně velkým, téměř čistě barokním městem s desítkami paláců, řadou kostelů – od kostela Santa Maria delle Scale s úchvatnou vyhlídkou na město v údolí, dále do historické Ragusy (Ragusa Ibla), přes vrchol hory s palácem zdejší univerzity, dolů ke katedrále sv. Jiří (Duom o San Giorgio – opět dílo arch. Galiardiho), labyrintem uliček a náměstíček ve starém centru až k Giardino Ibleo s románským portálem na kostele sv. Jiří a uzelnou malou botanickou zahradou = parkem a vyhlídkami.image27 image33 image32 image31 image30 image29 image28

Donnafugata – prohlídka sicilského venkovského šlechtického sídla s rozsáhlou zahradou..

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.

Středa, 24. října:  Villa Favorita – výlet do  řeckých a barokních Syrakus

Syrakusy (česky také Syrákúsy, italsky Siracusa) patřily k významným centrům řecké kultury a umění, dnes jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Siracusa Antica / antický=řecký areál se zachovaným  divadlem s vynikající akustikou, jeskyní – lomem zvanou Ucho Dionýsovo, římský areál s obětním oltářem a torzem divadla.

image34 image35

Ostrov Isola di Ortigia je spojen s pevninou dvěma mosty. Hned u vstupu  se nachází pozůstatky dórského Apollonova chrámu, jedné z nejstarších řeckých památek na Sicílii. Jádro starého města je protkáno

spletí úzkých uliček, zde se nacházelo i staré židovské ghetto. Archimédovo náměstí (Piazza Archimede)  zdobí fontána bohyně lovu Artemis. Na náměstí Piazza del Duomo (původně akropole starověkých Syrakus), které  patří k nejkrásnějším v celé Itálii, si prohlédneme dva chrámy: barokní katedrálu (Duomo), skrývající uvnitř pozůstatky původního Athénina chrámu a křesťanské baziliky ze 7. století, a kostel Santa Lucia alla badia s oltářním obrazem od Carravagia.

Na Piaza Duomo je také archeologické muzeum s antickými chodbami v podzemí – Ipogeo di Piazza Duomo, a kousek za kostelem Santa Lucia di badia je tzv. Fonte Aretuza – jezírko se sladkou vodou pár metrů od mořského břehu.image36 image38 image37

Je možné navštívit Museo di Siracusa se sbírkou antikých, gotických a renesančních obrazů a soch a s etnografickými sbírkami. Uprostřed Via Larga je loutkové muzeum a dílny loutkařů.image39 image41 image40

Siracusy jsou velmi příjemné na procházky, jejich ulice jsou téměř prosté jakéhokoliv provozu.    A Siracusy jsou bílé!

Nocleh s polopenzí ve Villa Favorita.

Čtvrtek, 25. října: Villa Favorita – Caltagirone – Piazza Armerina – Enna

Dnes se přemístíme z naší oázy ve Val di Noto v jihovýchodní Sicílii do střední Sicílie. První zastávkou bude Caltagirone, které patří ke zmíněným 8 barokním městům ve Val di Noto, zapsaným na  seznamu světového dědictví UNESCO. Procházka po městě keramiků, jejichž dlaždice a obklady ozdobily snad každý dům ve městě včetně schodiště se 146 schody vedoucího ke kostelu St. Maria del Monte. Corte Capitaniale je vyzdobeno velkými keramickými obrazy dějinných bitev.image42 image44 image43

Římská vila Villa Romana del Casale nedaleko Piazza Armerina je další sicilskou památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Dochované pestrobarevné podlahové mozaiky s celkovou plochou 3500 m2 představují nejvelkolepější soubor římských mozaik na světě a jednu z mála dodnes v čitelné podobě zachovaných římských výzdob.image45 image46

Nejvýše položené město Sicílie  Enna (931 m n.m.) se nachází v geografickém středu ostrova. Je velkoryse založené na vysoké skále, a tím pádem s vyhlídkou do dálky.  Při troše štěstí po příjezdu ještě stihneme západ slunce z lombardského hradu, který patří k nejvýznamnějším pevnostem na Sicílii.

Nocleh se snídaní v hotelu v Enna Superiore. image47 image48

Pátek, 26. října: Enna – Agrigento, výlet do časů řecké Sicílie – Grotte

Návštěva archeologického parku v tzv. Údolí chrámů (UNESCO), který se ale nachází na dlouhém skalnatém  hřebenu. Čeká nás dvoukilometrová procházka  po Via Sacra  lemované více či méně zachovanými řeckými chrámy. K nejpůsobivějším a nejlépe zachovalým patří Chrám Svornosti. Návštěva muzea – vily archeologů, kteří v 19. století na vrchu pracovali a archeologického muzea.image49

Cestou z Agrigenta se zastavíme v malém městečku Grotte, kde žije malá česká komunuita a ve vinařství Morgante ochutnáme výborné víno.image50 image52 image51

Návrat do Enny a procházka podvečerní Ennou s návštěvou barokní katedrály.

Nocleh se snídaní v hotelu v Enna Superiore.

Sobota, 27. října:  Enna – Cefalú –  Palermo

Z Enny budeme projíždět hornatou krajinou na severní pobřeží Sicílie do Cefalú.

Cefalú je příjemné přímořské městečko na severním pobřeží Sicílie s mohutnou normanskou katedrálou, rajským dvorem, klášterem, mozaikovým portálem a středověkými, sochařsky ztvárněnými hlavicemi, starou arabskou prádelnou, vyhlídkou – bývalou stráží na skále nad městem. Co takhle dát si oběd v některé z restaurací s terasou na pilotech přímo nad mořem? Cefalú je vyhlášené řadou velmi dobrých restaurací, kaváren a krámečků.

Zájemci mohou vystoupit na skálu nad městem, kde se nachází ruiny staré normanské pevnosti La Rocca a Dianin chrám. Je odtud nádherný výhled na moře a na město.image53 image55 image54

Odpolední procházka po nejzajímavějších místech Palerma s palermskou Češkou bude pozvánkou na příští zájezd na Sicílii, během kterého si podrobně prohlédneme Palermo a celou severozápadní Sicílii.

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Palerma.image56 image57

Neděle, 28. října: Palermo – Praha

Transfer na letiště a 11:20 odlet do Prahy. 16:50 přílet do Prahy.

Vyhrazujeme si právo na drobné změny v programu a jiné pořadí návštěv – neustále pracujeme na vylepšování programu.

Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu Praha – Catania a Palermo – Praha s přestupem v Římě včetně letištních tax a odbaveného zavazadla
 • 3 x nocleh s polopenzí ve 2-lůžkovém pokoji v hotelu***  v Taormině
 • 5 x nocleh s polopenzí v Relais**** u Nota
 • 2 x nocleh se snídaní v hotelu*** v Enně
 • 1 x nocleh se snídaní v hotelu****  v  Palermu
 • pobytové taxy
 • autobusovou dopravu po Sicílii dle programu
 • 1 x ochutnávku vína
 • doprovod a výklad historičky umění
 • asistenci zástupce SALVE tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A60 včetně zdravotního pojištění a pojištění storna zájezdu
 • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje
 • vstupy (bude upřesněno)
 • Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 6.000 Kč
Termín zájezdu: 17. - 28. října 2018
Cena zájezdu: 36.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.