Předvánoční zájezd na výstavy do Mnichova

s odborným doprovodem Mgr. Jana Boučka

image1

 • Alte Pinakothek (Stará pinakotéka):
  Výstava VENEZIA 500. Něžná revoluce v benátském malířství
 • Lenbachhaus:
  Výstava William TURNER – Three horizons
 • 10 významných galerií/muzeí na výběr v neděli á 1 EUR
 • 7 adventních a vánočních trhů na Starém městě
 • Rezidence: muzeum – klenotnice – divadlo Cuvilliés
 • Prohlídka nejvýznamnějších mnichovských kostelů

Pátek, 1. listopadu

V 7:00 odjezddo Mnichovaz parkoviště na magistrále před starou budovou hlavního nádraží.

Autobus nás doveze přímo do mnichovské muzejní čtvrti zvané Areál umění (KunstarealMünchen), který vznikl díky sběratelské vášni bavorských Wittelsbachů. Dnes začneme návštěvou galerie v Lenbachhausu, kde nás čeká prohlídka mimořádné výstavy.

Lenbachhaus: výstava William TURNER  - Three horizons

Výstava představí díla Josepha Mallorda Williama Turnera, jedné z nejpozoruhodnějších osobností malířství 1. poloviny 19. století. Podivínský umělec stranící se světa svojí tvorbou nejen etabloval krajinomalbu jako svébytný a plnohodnotný malířský žánr a určil budoucí směřování francouzských impresionistů, kteří se na něj přímo odvolávali, ale  především takřka vizionářsky otevřel cestu abstrakci 20. století. Výstava, která vznikla ve spolupráci s londýnskou galerií Tate Britain, představí v retrospektivním průřezu Turnerovy tvorby kolem 40 obrazů a stejný počet akvarelů a kreseb.

Lenbachhaus: stálá expozice

 V budově postavené ve stylu florentské předměstské vily architektem Gabrielem von Seidl pro svého času proslulého salonního portrétistu Franze von Lenbach dnes sídlí galerie zaměřující se svou sbírkou na německý expresionismus a zejména na skupinu Der Blaue Reiter. Ta byla založená právě v Mnichově v roce 1911. Mimoto jsou zde vystavena i početná díla představitelů výtvarného směru tzv. nové věcnosti i velmi reprezentativní kolekce umění 2. poloviny 20. století.

Ubytování v hotelu nedaleko muzejní čtvrti.

Večer volný čas na návštěvu některých z mnoha adventních trhů.

Sobota, 2. prosince

Po snídani se opět vypravíme do nedalekého Areálu umění, který zahrnuje tři pinakotéky (obrazárny), Museum Brandhorst, Glyptotéku, Státní antické sbírky, mnoho dalších muzeí a galerií, šest renomovaných vysokých škol a řadu kulturních institucí. My se dnes zaměříme na Starou pinakotéku (Alte Pinakothek).

Alte Pinakothek: výstava VENEZIA 500. Die sanfte Revolution der venezianischen Malerei. Málokteré město mělo pro vývoj výtvarného umění tak dalekosáhlý význam jako právě Benátky 16.století. Výstava se proto zaměřuje na přelomové změny, které do výtvarného kánonu vnesli čelní představitelé umělecké scény města na laguně, čímž na několik staletí nesmazatelně ovlivnili podobu evropského malířství. V reprezentativním tematickém a autorském průřezu tu bude představeno více jak 80 děl většiny hlavních protagonistů benátské malby 16. století, jakými byli např. Giovanni Bellini, Giorgione, Palma Vecchio, Lorenzo Lotto, Tizian nebo Tintoretto.

Alte Pinakothek: stálá expozice

Sbírka starého umění Alte Pinakothek patří bezesporu k světově nejvýznamnějším svého druhu. Její jádro začalo vznikat už v 16. století z inciativy bavorských vévodů, kteří shromáždili reprezentativní kolekci děl Albrechta Dürera, Albrechta Altdorfera, Lucase Cranacha, Matthiase Grünewalda nebo Hanse Holbeina. Zcela ojedinělá svojí kvalitou je i sbírka vlámského a holandského malířství, která zahrnuje klíčová díla Rogiera van der Weyden, Hanse Memlinga, Mabuse, Hieronyma Bosche a z pozdějších autorů Pietra Brueghla st., Rembrandta, Anthonise van Dycka nebo Jacoba Jordaense.

Stálá expozice Alte Pinakothek je doplněna výběrem mistrovských děl ze sbírek Neue Piankothek, která je zavřená kvůli rekonstrukci. Výstava „Von Goya bis Manet“ představuje 90 vybraných nejvýznamnějších děl.

Odpolední procházka Starým městem bude zahrnovat návštěvu nejvýznamnějších a nejzajímavějších mnichovských kostelů. Nemineme samozřejmě ani náměstí Marienplatz s novogotickou Novou radnicí se zvonkohrou a pozdně gotickou Starou radnici.

image4 image3

Frauenkirche
Katedrální kostel a jedna z hlavních dominant města stojí na místě románského chrámu z  12. století. Do dnešní pozdě gotické podoby byl přestavěn z rozhodnutí vévody Zikmunda v 15. století během pouhých 20 let. Kostel byl těžce poškozen bombardováním na konci 2. světové války, kdy byla zničena i většina původního vnitřního vybavení. Po rekonstrukci ukončené až v roce 1994 byl nově vybaven oltářními obrazy od významných německých malířů a sochařů 14. – 18. století (např. Peter Candid, Erasmus Grasser, Jan Polack, Hans Krumpper). Restaurován byl i monumentální kenotaf císaře Ludvíka Bavora, který je dnes hlavním lákadlem chrámového interiéru.

Sankt Peter

Nejstarší chrám ve městě stojící na místě kostela z 8. století byl do své gotické podoby upraven ve        14. století. Rekonstrukce kostela včetně původního barokního interiéru poškozeného bombardováním na konci války trvala celou 2. polovinu 20. století a dokončit se ji podařilo až v roce 2000, kdy byla obnovena i někdejší bohatá štuková a freskový výzdoba stropu od Johanna B. Zimmermanna.

Heilig-Geist-Kirche
Někdejší středověký chrám byl ve 20. letech 18. století barokizován za účasti bratrů Asamů, kteří v hlavní lodi vytvořili rozsáhlý cyklus fresek zasazený do štukové ornamentální výzdoby. Přestože bylo jejich dílo při bombardováni města na konci války zničeno, na konci 20. století se jej podařilo obnovit.

St. Michael

Jezuitský kostel archanděla Michaela je svojí architekturou i výzdobou pozoruhodnou ukázkou míšení pozdní renesance, manýrismu a raného baroka. Přesto svojí výslednou podobou zcela zásadním způsobem ovlivnil počátky barokní architektury ve střední Evropě. Z množství umělců, kteří se podíleli na výzdobě chrámu, vyniká především oltářní obraz Ukřižování od rudolfínského malíře Hanse von Aachen.

Theatinerkirche
Někdejší chrám řádu theatinů nechal postavit bavorský kurfiřt Ferdinand na konci 17. století jako díkuvzdání za narození syna a následníka trůnu. Architektura kostela je jednou z nejstarších ukázek vrcholného římského baroka v Bavorsku. Chrám se proto stal vzorem pro množství dalších církevních staveb v zemi.

Asamkirche
Perlu nejen německého, ale i evropského pozdního baroka si postavili jako svou privátní rodinnou kapli a uměleckou hříčku bratři Egid Quirin a Cosmas Damian Asamové před polovinou 18. století. Barokní „Gesamtkunstwerk“ oficiálně zasvěcený sv. Janu Nepomuckému dodnes fascinuje dokonale promyšlenou provázaností všech svých uměleckých i architektonických prvků, a proto je právem považován za vrcholné dílo obou Asamů. Hned v sousedství kostela se nachází i tzv. Asamhaus, soukromá rezidence bratrů, jehož fasádu Egid Quirin opatřil monumentální štukovou výzdobou.

image6

image5

Nocleh se snídaní v hotelu nedaleko muzejní čtvrti.

Neděle, 5. listopadu

Dopoledne budeme věnovat prohlídce rozsáhlého zámeckého komplexu Rezidence.

Rezidence
Rezidence bavorských vévodů, kurfiřtů a nakonec i králů z dynastie Wittelsbachů je jedním z největších městských paláců Německa i významnou pokladnicí evropského umění. Její stavební podoba, výzdoba interiérů i různorodost stylů odráží proměnu vkusu wittelsbašských panovníků, kteří zde sídlili více jak 400 let.

Rezidenzmuseum
Prohlídka reprezentativních sálů a soukromých apartmánů rezidence zahrnuje mimo jiné i dva zcela ikonické prostory, které nesmí chybět snad v žádné učebnici renesance a baroka. Prvním z nich je proslulé Antiquarium, 66 metrů dlouhá, opulentně vyzdobená dvorana původně určená pro sbírku antických soch vévody Albrechta V., které je jedním z největších sálů svého druhu v Evropě.

Cuvilliés-Theater
Dvorní opera postavená na přání kurfiřta Maxmiliána Josefa architektem François Cuvilliés starším v 50. letech 18. století je jedním z mála rokokových divadel střední Evropy. V premiéře tu mimo jiné zazněla v r. 1781 opera Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta. Původní budova divadla byla na konci 2. světové války zcela zničena při spojeneckém náletu. Většina mimořádně bohaté vnitřní výzdoby i původního vybavení ale přežila bez větší úhony v bezpečném úkrytu, a proto mohlo být divadlo 50. letech minulého století obnoveno – sice na jiném místě, zato ve své původní velkoleposti.

Doporučujeme oběd v proslulém pivovaru Hofbräuhaus, který se stal prototypem všech bavorských hospod. Pivo se tady čepuje už od konce 16. století.

image7 image8

Odpoledne je možné využít k individuální návštěvě některého z mnoha muzeí  – nedělní vstupné je pouze 1 EUR!

Pinakothek der Moderne

Pod jednou střechou se tu skrývají rovnou čtyři tematicky propojené galerie a muzea: sbírka umění moderny, avantgardy a druhé poloviny 20. století reprezentovaná díly expresionismu, fauvismu, kubismu, surrealismu i pop artu, dále jedna z největších kolekcí kresby a grafiky v Německu, expozice designu a užitého umění a muzeum architektury.

Museum Brandhorst

Základem zdejší výtvarné kolekce umění druhé poloviny 20. století je původně soukromá sbírka manželů Uwe a Anette Brandhorstových, která byla pro veřejnost zpřístupněna v roce 2009. Dnes je zde vystaveno více jak 200 děl (např. Joseph Beuys, Georg Baselitz, Gerhard Richter) včetně rozsáhlé kolekce prací Andyho Warhola.

Staatliche Antikensammlung

Významná sbírka etruského, řeckého a římského umění založená milovníkem antiky bavorským králem Ludvíkem I. Chloubou muzea je mimo jiné tzv. Zlatý věnec z Armenta (4. století př. Kr.) nebo Zlatý diadém od Černého moře (150 př. Kr.).

Glyptothek
Věhlasná mnichovská Glyptotéka navazuje obsahem svých sbírek na protější muzeum antiky, zaměřuje se však především na sochařské památky. Jádrem zdejší kolekce jsou opět sbírky krále Ludvíka I., jehož snem bylo vytvořit z Mnichova „německé Athény.“ Tomu odpovídá architektura muzea v klasicistním stylu navržená Leo von Klenzem. Právě díky králi Ludvíkovi získalo muzeum i dva své stěžejní exponáty: slavnou mramorovou hlavu Medúzy (tzv. Medúza Rondanini) a sochu odpočívajícího zpitého fauna (tzv. Faun Barberini).

Sammlung Schack

Jedna z nejvýznamnějších kolekcí německého malířství 19. století zaměřená především na období romantismu vznikla díky sběratelskému úsilí básníka a literárního historika Adolfa F. von Schacka. Jádro sbírky tvoří soubor mistrovských děl Arnolda Böcklina, Anselma Feuerbacha nebo Moritze von Schwinda. Je sem přemístěna i část sbírek z dočasně uzavřené Neue Pinakothek.

Bayerisches Nationalmuseum

Bavorské národní muzeum uchovává jednu z vůbec nejvýznamnějších a zároveň i nejrozsáhlejších historických a uměleckých sbírek v celém Německu. Její základ tvoří artefakty shromažďované po několik století příslušníky bavorské panovnické dynastie Wittelsbachů. Mistrovská díla především uměleckých řemesel středověku, renesance, baroka, ale i secese doplňují i rozsáhlé kolekce obrazů, soch, historických oděvů, zbraní, hudebních nástrojů či historických betlémů.

17:00 odjezd do Prahy, příjezd mezi 22:00-23:00.

Cena zahrnuje
 • 2 x nocleh se snídaní v hotelu***+ v Mnichově
 • autobusovou dopravu
 • odborného průvodce-historika umění
 • asistenci zástupce SALVE tour
 • vstup na výstavu TURNER v Lenbachhausu
 • vstup na výstavu  VENEZIA 500 v Alte Pinakothek
 • osobní audio-systém (sluchátka)
 • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • příplatek za 1lůžkový pokoj: 2.500 Kč
 • další vstupy
 • cestovní pojištění včetně pojištění storna
Termín zájezdu: 1. - 3. prosince 2023
Cena zájezdu: Cena: 7.900 Kč/osoba ve 2lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.