Předvánoční zájezd do Matery v jihoitalské Basilicatě

Sassi di Matera – světové dědictví UNESCO

Dvouhodinový let vás přenese sice jen 1600 km do jihoitalského regionu Apulie, ale po další asi hodinové cestě autobusem do Matery v regionu Basilicata se rázem ocitnete v biblické krajině více než dva tisíce let nazpátek, v době Kristova narození.

image1

Historické centrum města – tzv. Sassi – s jeskynními obydlími a skalními kostely, i jeho dramatické okolí plné kaňonů, soutěsek a roklí, připomíná spíše Palestinu než Itálii. Není tedy náhodou, že si celá řada renomovaných tvůrců vybrala zdejší krajinu pro natáčeních svých historických filmových snímků: „Umučení Krista“  Mela Gibsona, Pasoliniho „Evangelium podle Matouše“, Rosiho „Kristus se zastavil v Eboli“ podle románu Carla Leviho, „Král David“ s Richardem Gerem, „Příběh Narození“ Catherine Hardwicke, Nowrastenův „Christ the Lord“ a poslední verze příběhu „Ben Hur“ Timura Bekmambetova. A také poslední Bondovka „Není čas zemřít“.

Každý den po západu slunce se město proměňuje doslova v betlémskou scenérii.

O vybraných víkendech v adventní době tuto atmosféru Sassi ještě dokresluje živý betlém, v  letošním roce opět ve formě vánočního divadelních inscenací..

Čtvrtek, 7. prosince

8:50 odlet z Prahy do Bari. 10:40 přílet do Bari. Autobusový transfer do Matery.

Ubytování v romantickém skalním hotelu v jedné z historických částí MaterySasso Barisano, který vznikl rekonstrukcí opuštěných obydlí částečně vytesaných ve skále a částečně umístěných v kamenných domech. Některé pokoje jsou vytesané ve  skále (jeskynní pokoje), stejně tak jako malé římské lázně. Jiné pokoje mají zase krásnou vyhlídku na Sassi.

image2 image3 image4

Odpoledne se vypravíme za nejzajímavějšími památkami a zajímavostmi starobylých čtvrtí Civitá a Sasso Barisano. V podzemí náměstí Piazza Vittorio Veneto si prohlédneme jeskynní kostel Santo Spirito, který patřil templářským rytířům, a největší městskou nádrž na vodu vytesanou ve skále 20 m pod náměstím s max. hloubkou 16 m a délkou 50 m. Navštívíme překrásnou románskou katedrálu zasvěcenou patronceMatery – Madonna della Bruna – s pozoruhodnou freskou Posledního soudu od Rinalda di Taranto inspirovanou peklem popsaným Dantem v Božské komedii a s jesličkami z polychromovaného kamene vytvořenými podle jeskyní a obyvatel Sassi. Nevynecháme ani skalní komplex kostela San Nicola dei Greci a Madonna delle Virtù.

Pátek, 8. prosince:

Po snídani v hotelu se vypravíme za památkami a zajímavostmi další starobylé čtvrti – Sasso Caveoso.

Navštívíme kostel San Pietro Caveoso a jeskynní kostel Madonna dell´Idris, spojený chodbičkou s primitivním baptisteriem S.Giovanni in Monterrone s nástěnnými malbami z 12. a 13. století. Skalní kostel Santa Lucia alle Malve zdobí krásné fresky z 12. století.

Prohlédneme si také jedno ze skalních obydlí, ve kterém lidé bydleli ještě v druhé  polovině minulého století.

image5 image6

Nedaleko se nachází v Paláci Pomarici ze 16. st. nejvýznamnější italské muzeum zaměřené výhradně na sochařství – MUSMA. Je zároveň jediným světovým „muzeem ve skále“.

Odpoledne volno –  zajděte si na  vánoční trh, toulejte se křivolakými uličkami a užívejte předvánoční atmosféru….

Večer (nebo jiný víkendový večer): živý betlém s vánočními  inscenacemi v kostelích a skalních prostorách Sasso Barisano.

Mottem letošního živého betléma je „Pane e Pace“ (chléb a mír), připomínka eucharistického poselství papeže Františka proneseného  při jeho návštěvě loňského Eucharistického kongresu v Mateře.

Procházka „materským Betlémem“  je dlouhá 4 km a účastní se ho na 400 profesionálních herců z celé Itálie, členů historických spolků a figurantů. Prožijeme Zvěstování, Navštívení, Synodu v Jeruzalémě, Vraždění neviňátek a nakonec Kristovo narození. Přitom se podíváme i  do gladiátorské školy,  do domu vestálek, na tržišti oživnou dávná řemesla…

image13 image12

Sobota, 9. prosince

Dnes nás čeká celodenní výlet do sousedního regionu Apulie (Puglia), do oblasti kolem údolí Valle d´Itria zvaného také „Valle dei Trulli“ díky  kamenným stavbám s jehlancovými střechami.

Martina Franca – uvnitř hradeb s krásnými barokními branami  ukrývá Martina Franca řadu zajímavých památek, zejména  kostel sv. Martina a vévodský palác vyzdobený freskami. Za ochutnávku určitě stojí i značkové víno Martina Franca DOC.

Locorotondo – městečku na kopci dominuje barokní kostel sv. Jiří a gotický kostel Santa Maria la Greca. Z městského parku se otevírá panorama údolí Valle d´Itria s olivovými sady a četnými stavbami  trulli.

Cisternino (v případě času) – malebné, na kopci postavené staré město s bílými domy a orientálním rázem

Alberobello (UNESCO) – hlavní město „trulli“ s autentickou starou čtvrtí Aia Piccola (UNESCO), kde se dochovalo asi 400 trulli; uvidíme dokonce i kostel ve tvaru trulla a jedno dvoupatrové trullo. Projdeme se vánočně vyzdobenými a osvětlenými uličkami a vychutnáme si předvánoční atmosféru. Vánoční trhy s typickými lokálními vánočními produkty budeme potkávat ve všech navštívených městečkách, ale v Alberobellu  budeme mít možnost zažít i magickou večerní atmosféru.

image7 image8

Neděle, 10. prosince

Dopolední výlet do nedaleké oblasti Murgia, připomínající biblickou krajinu. Projdeme se po archeologickém a přírodním parku s jeskyněmi osídlenými již v době neolitu, se skalními a jeskynními kostely a porostem středomořských křovin macchia vonících dokonce i v zimě po tymiánu. Na vyhlídkových místech se budeme kochat nezapomenutelnými pohledy na Sassi a Materskou rokli a vybavovat si scény z filmů, které se zde natáčely. Můžeme navštívit i neolitickou vesnici Murgia Timone a některé z mnoha skalních kostelů, např. San Falcione a Madonna delle Tre Porte.

image9

Na zpáteční cestě se zastavíme v sochařském parku „Palomba“ mezi Materou a Murgií v areálu bývalého lomu. Sochař Antonio Paradiso zde vytvořil pozoruhodné kamenné a železné sochy. Např. pro sousoší Poslední večeře využil jako materiál zrezivělé ocelové pláty ze zničených dvojčat v New Yorku.

image10 image11

Odpoledne možnost návštěvy některých z muzeí v Mateře:

Palazzo Lanfranchi – Národní muzeum středověkého a moderního umění se sbírkou obrazů Carla Leviho.

Archeologické muzeum Domenico Ridola v klášteře klarisek s jeskynními nálezy od prehistorie po středověk.

Casa Noha s filmovou prezentací pozoruhodné historie Matery.

Casa Ortega – dílo španělského malíře José Ortegy.

Večer  živý betlém s vánočními  inscenacemi v kostelích a skalních prostorách Sasso Barisano.

Výstava betlémů z celé Itálie se zpravidla koná v jednom z bývalých klášterů, někdy tu bývá i betlém z ledu nebo písku.

Pondělí, 11. prosince:

Po snídani naložíme zavazadla a nejdříve nás autobus zaveze na místní tržiště, abychom si nakoupili zásoby skvělých mandlí, různých druhů ořechů, fíků, granátových jablek, mandarinek a jiných lokálních pochutin na Vánoce.

Cestou do Bari se zastavíme v Altamuře, středověkém městě založeném Fridrichem II., který nechal postavit i románský kostel S. Maria Assunta. Prohlédneme si památky a ochutnáme také proslulý altamurský chleba, který se vyváží do celé Itálie.

image14 image15

Odpoledne strávíme v hlavním městě Apulie – Bari. Začneme prohlídkou starého Bari s románskou  katedrálou S. Sabino a románskou bazilikou zasvěcenou sv. Mikuláši, který je mimo jiné i naším  patronem – patronem cestovatelů. Vzhledem k večernímu odletu budeme mít tentokrát čas i na modernější část Bari zvanou „Borgo Murattiano“, která byla postavena z iniciativy neapolského krále Joachima Murata, Napoleonova švagra. Pravidelná síť ulic a bulvárů kontrastuje s křivolakými uličkami starého města. Nacházejí se zde muzea, divadla a další výstavné paláce a samozřejmě i luxusní nákupní ulice, kde můžete nakoupit vánoční dárky pro vaše blízké.

image17 image16

16:30 transfer na letiště v Bari

18:55 odlet z Bari do Prahy…… přílet do Prahy.

Poznámka: pořadí jednotlivých prohlídek může být upraveno.

Cena zahrnuje
 • Leteckou dopravu Praha – Bari – Praha včetně odbaveného zavazadla
 • 4 x ubytování se snídaní v hotelu v historickém centru Matery
 • Služby místního průvodce
 • Autobusový transfer letiště v Bari – hotel v Mateře
 • Autobusový výlet do Apulie
 • Autobus do parku Murgia a zpět do Matery
 • Autobusový výlet Altamura – Bari s transferem na letiště
 • Vstup na živý betlém
 • Vstupy do skalních kostelů a jeskynního obydlí dle programu
 • Osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • Průvodce/tlumočníka SALVE tour
 • Zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje
 • další fakultativní vstupy a stravování neuvedené v „cena zahrnuje“
 • vstup do hotelových římských  lázní 25 EUR/90 minut
 • cestovní pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
 • příplatek za jednolůžkový pokoj: 3.800 Kč/pobyt (počet pokojů je omezen)
Termín zájezdu: 17. - 11. prosince 2023
Cena zájezdu: Cena: 26.900 Kč/osobu ve 2-lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.