Zájezd Znojemsko a Podyjí

s Mgr. Janem Boučkem

image1

Sobota 26. září:

7:00 odjezd z Prahy (z parkoviště na magistrále naproti Hlavnímu nádraží ve směru Brno)

do Znojma. Při příjezdu do Znojma se nejdříve zastavíme na Hradišti sv. Hypolita na předměstí Znojma (areál probošství řádu Křížovníků s červenou hvězdou). Kostel sv. Hypolita stojí na místě velkomoravské rotundy, v kupoli fresky od A. Maulbertsche.

Prohlídka královského a vinařského města Znojma, někdejšího sídla moravských údělných knížat z rodu Přemyslovců, které bylo později Přemyslem Otakarem I. povýšené na královské město, jako vůbec první na Moravě.

Románská Rotunda sv. Kateřiny s nástěnnými malbami z roku 1134 s přemyslovskou rodovou pověstí a galerií přemyslovských knížat a přilehlý znojemský hrad (částečně  v rekonstrukci).

 image2 image3

Děkanský kostel sv. Mikuláše, výrazná  dominanta Znojma s krásným výhledem do údolí řeky Dyje. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou klenbou ovlivněnou tvorbou stavební huti Petra Parléře. V kněžišti se nacházejí unikátní gotické fresky s pašijovými náměty i krásná gotická plastika bičovaného Krista. Zajímavá barokní kazatelna v podobě zeměkoule od J. Winterhaldera z roku 1760.

Pozdně gotická patrová kaple sv. Václava (naproti děkanskému kostelu) – patrové kaple jsou u nás obecně vzácně zachované, tato má i unikátní krouženou klenbu, jedinou svého druhu na Moravě !

image5

V případě dostatku času nebo deštivého počasí se nabízí možnost prohlídky Znojemského podzemí - nejdelší městské podzemí v ČR patří k nejrozsáhlejším podzemním labyrintům ve střední Evropě, jehož počátky vzniku se datují  do 14. století.  Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců.

Další alternativou je vodní mlýn ve Slupi nedaleko Znojma, renesanční dodnes funkční velkomlýn (technická národní kulturní památka, expozice získala Gloria musealis = cena pro nejlepší muzejní expozice).

Na zpáteční cestě se zastavíme v premonstrátském klášteře Louka na předměstí Znojma. Patřil k nejvýznamnějším klášterům na Moravě. Po jeho zrušení v rámci josefínských reforem  byla jeho jedinečná klášterní knihovna z části přestěhována do Strahovského kláštera v Praze. Donedávna  zcela zdevastovaný klášter se pomalu probouzí a dnes se tu nachází návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum a prodejna vín vinařství Znovín Znojmo s možností ochutnávky vín.

Volný večer v hotelovém wellness centru a/nebo individuální večeře v hotelu nebo v některé ze znojemských restaurací.

Nocleh se snídaní ve wellness hotelu ve Znojmě.

Neděle 27. září:

Dnes nás čeká výlet do moravského a rakouského Podyjí:

Zámek Vranov nad Dyjí,někdejší přemyslovský hrad připomínaný Kosmovou kronikou už k roku 1100 byl v 17. století přestavěn na barokní zámek a doplněn o monumentální althannovský Sál předků od B. Fischera z Erlachu s freskovou výzdobou od rakouského malíře J. M. Rottmayera. Zámek se proto řadí  k  nejvýznamnějším reprezentativním barokním interiérům u nás.

image6 image7

Hrad Bítov,kdysi přemyslovský strážní hrad vystavěný na místě velkomoravského hradiště je dnes známý především svojí slavnou novogotickou iluzivní výzdobou interiérů a snad ještě slavnější sbírkou vycpaných psů jednoho z majitelů hradu, barona Haaseho (kromě psů jsou známé i vycpané veverky v kostýmech v různých žánrových výjevech).

Oběd v restauraci v podhradí.

Zámek Uherčice (Národní kulturní památka), jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě, učebnice architektonických stylů od středověku do 19. století, byl za minulého režimu fatálně zdevastován. Od devadesátých let probíhá pomalá rekonstrukce zámku: „Interiéry jsou v různých fázích rekonstrukčních a restaurátorských zásahů. Zámek Uherčice tak v dané situaci skýtá návštěvníkům ojedinělou možnost posoudit kvality i míru devastace a nahlédnout do procesu rozsáhlé obnovy památkového objektu“.

Nazpátek do Znojma projedeme rakouským Podyjím a zastavíme se v nejmenším městě Rakouska Hardegg s rozsáhlou zříceninou hradu.

image8 image9

Pestrý program dnešního dne zakončíme ochutnávkou vína ve vinném sklípku v Novém Šaldorfu.

Nocleh se snídaní ve wellness hotelu ve Znojmě.

Pondělí 28. září:

První zastávkou na cestě do Prahy budou Jaroměřice n. Rokytnou se zámkem a kostelemsv.Markéty. Někdejší hlavní sídlo Questenberků projektované snad Johannem Lucasem Hildebrandtem patří k nejmohutnějším barokním stavbám ve střední Evropě a bývá nazýváno moravským Versailles.

image10 image11

Třebíči nás čeká několik památek zařazených na listině světového dědictví  UNESCO. Bazilika sv. Prokopa, jejíž stavebníci současně vycházeli jak z románského tak z gotického architektonického tvarosloví. Židovské město, které je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří 2 synagogy, budova židovské radnice, rabínův dům, židovský hřbitov, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy.

V pozdním odpoledni odjezd do Prahy.

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu
 • 2 x nocleh se snídaní ve 4-hvězdičkovém wellness hotelu
 • neomezené využití hotelového wellness centra http://www.premiumhotel.cz/cz/wellness/wellness-centrum
 • 1 x oběd v restauraci
 • 1 x ochutnávku vína
 • průvodce / historik  umění
 • asistenci zástupce Salve tour
 • osobní audio-guide systém
 • pojištění storna
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • vstupy
 • přirážku za 1-lůžkový pokoj: 2.100 Kč
Termín zájezdu: 26. - 28. září 2020
Cena zájezdu: 5.500 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.