Zájezd do Čech pod Kosířem a Olomouce

za uměním, historií a architekturou s historikem umění Mgr. Robertem Šrekem

Pátek 9.10.

6:30 odjezd z Prahy do Čech pod Kosířem z parkoviště na magistrále naproti staré budově hlavního nádraží.

Zámecký areál v Čechách pod Kosířem

Zámek v Čechách pod Kosířem byl od roku 1768 až do konce druhé světové války majetkem hraběcího rodu Silva-Tarouca. Dnešní podoba zámeckého sídla vznikla na přelomu 30. a 40. let 19. století, kolem něj se na ploše 21,5 hektaru rozléhá proslulý anglický park. Čechy pod Kosířem jsou širší veřejnosti známé především proto, že sem v polovině 19. století rád jezdíval malíř Josef Mánes a vytvořil zde mnoho svých děl. V letošním roce si připomínáme 200. výročí jeho narození.

image1

Na programu dne je prohlídka zámecké expozice otevřené v roce 2016 a oceněné 3. místem v kategorii „Muzejní počin roku“ v prestižní soutěži Gloria musaealis. Součástí této prohlídkové trasy je kolekce obrazů Josefa Mánesa . Následovat bude procházka po parku, výstup na vyhlídkovou věž a návštěva zahradního altánu, který Mánesovi sloužil jako letní ateliér. Po lehkém obědě v zámecké kavárně nás čeká Muzeum historických kočárů.

Po ubytování v hotelu v Olomouci vyrazíme na první orientační procházku po městě. Do historického centra vejdeme Terezskou bránou, která je pozůstatkem Olomoucké pevnosti.

image2 image3

Projdeme se po Horním a Dolním náměstí s čestným Sloupem Nejsvětější trojice, barokními kašnami a gotickou radnicí s olomouckým orlojem.  Autorem jeho současné podoby z 50.let je Karel Svolinský. Cestou vám doporučíme, kam zajít  na večeři.

Sobota 10.10.

Celodenní prohlídka Olomouce včetně oběda s Mgr. Šrekem.

Olomouc

Olomouc patří mezi nejvýznamnější historické lokality na Moravě. V minulosti byla důležitým správním, vojenským, duchovním a vzdělanostním centrem. Zachovala se tu celá řada jedinečných památek – románských, gotických, renesančních, barokních, i těch z 19. a počátku 20. století. Olomouc má statut městské památkové rezervace, a to druhé nejrozsáhlejší v České republice, hned po Praze. Je zde situováno pět národních kulturních památek (komplex Přemyslovského hradu s kostelem sv. Václava, kostel sv. Mořice, vila Primavesi, klášter Hradisko, soubor barokních kašen a sloupů). Čestný sloup Nejsvětější Trojice, patrně nejznámější olomoucký turistický cíl, je zapsán na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

image4

Co se týče románského období, navštívíme v Olomouci tzv. Zdíkův biskupský palác, objekt s cennými kamenosochařsky pojednanými okenními detaily z 30. let 12. století, který je součástí Arcidiecézního muzea. Expozice sběratelství olomouckých biskupů zahrnuje všechny  umělecké obory (malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektonické fragmenty),  obrazovou kolekci s významnými díly italské, nizozemské a středoevropské provenience, kabinet slonoviny, numizmatické památky, apod. K unikátům patří např. monstrance Zlaté  slunce Moravy,  Madona s rouškou od Sebastiana del Piombo, Šternberská madona.

image6 image5

Gotický sloh si můžeme prohlédnout na několika sakrálních stavbách. Vstoupíme do katedrály sv. Václava, metropolitního biskupského chrámu, který ve středověku prošel vícero stavebními úpravami. Zavítáme do kostela sv. Mořice, jenž je pozdně gotický, zvenčí jej charakterizuje mohutná dvouvěžová silueta a zevnitř komplikovaná síťová klenba. Pozdně gotický je i arkýř kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici.

image7 image8

Renesanční památky v Olomouci najdeme zejména v podobě kamenosochařských detailů, obzvláště na portálech měšťanských domů, dále pak v reliéfní výzdobě dvou paláců, tzv. Edelmannova paláce na Horním náměstí a Hauenschildova paláce na Dolním náměstí.

image9 image10

Po ukončení třicetileté války Olomouc postupně nabývala barokního rázu, a právě z této epochy pochází snad nejvíce zásadní výtvarná a architektonická díla. Za vidění určitě stojí kostel sv. Michaela s neobvyklým zastřešením o třech kupolích, kostel Panny Marie Sněžné s dynamicky modelovaným průčelím inspirovaným pražskými stavbami radikálního baroka, univerzitní budovy a klášter Hradisko. Unikátní je v Olomouci barokní sochařská výzdoba, zastoupená mimo jiné figurálními kašnami, morovým sloupem a hlavně Čestným sloupem Nejsvětější Trojice.

image11 image12

V polovině 18. století se z Olomouce stala strategická pevnost, kolem níž se rozrostl věnec hradeb. Kvůli tomu se město nemohlo nikterak zvlášť rozvíjet. Teprve v poslední čtvrtině 19. století, po dlouhých vyjednáváních s armádou, se pevnostní sevření začalo uvolňovat a konečně se směla rozběhnout výstavba tolik potřebných nájemních domů, škol, soudních budov apod. Tato historizující zástavba se dnes rovněž neodmyslitelně podílí na geniu loci Olomouce.

Neděle 10.10.

Pokračování prohlídky Olomouce.

Na počátku 20. století byla v Olomouci postavena secesní vila Primavesi, která patří mezi nejvýznamnější secesní stavby na Moravě. Byla postavena v r. 1905 jako rodinné sídlo bankéře Otty Primavesi a jeho ženy Eugenie, známé vídeňské herečky. Vila je dílem dvojice architektů Franze von Krause a jeho společníka Josefa Tölkla. Na výzdobě interiéru vily se podíleli přední vídeňští umělci, především architekt Josef Hoffmann, sochař Anton Hanak a malíř Gustav Klimt.

image13 image14

Nezapomeneme samozřejmě ani na Muzeum Umění v Olomouci se zajímavými stálými sbírkami a výstavami.

Pauza na oběd – rezervovaná místa v pozoruhodné restauraci bývalé vojenské pekárny (každý si vybere podle své chuti a peneženky).

Cestou na Svatý Kopeček se zastavíme u barokního Kláštera Hradisko.

Svatý Kopeček, dříve oblíbené místo poutních procesí je v současnosti populární výletní destinace Olomoučanů. My si tam projdeme baziliku Navštívení Panny Marie, skvost barokní architektury, malířství a sochařství; od roku 2018 národní kulturní památka.

Návrat do Prahy do 21 hodin.

Cena zahrnuje
  • autobusovou dopravu
  • 2 x nocleh se snídaní v 2-lůžkovém pokoji  **** v hotelu v Olomouci
  • 2 x oběd v restauraci
  • průvodce/historik umění
  • pojištění storna
  • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
  • osobní audio systém
Cena nezahrnuje
  • vstupy
  • příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.000 Kč
Termín zájezdu: 9. - 11. října 2020
Cena zájezdu: 5.500 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.