Bauhaus grand tour – Výmar, Desava, Berlín a Bernau

světové dědictví UNESCO – 100. výročí založení Bauhausu

Bauhaus se trvale zapsal do dějin 20. století jako komplexní škola výtvarné kultury, životního stylu a moderní funkčnosti a je dodnes nejúspěšnějším a nejpůsobivějším vývozním artiklem německé kultury minulého století. Navázal na tradici umělecko-průmyslové školy císařského Německa ve Výmaru, kterou první ředitel Bauhausu Walter Gropius v r. 1919 přeměnil na školu moderního designu s mezinárodní účastí profesorů i žáků. S podporou letecké továrny Junkers se škola r. 1926 přestěhovala do Desavy. Po odvolání druhého levicově zaměřeného ředitele Hannese Meyera se stal  třetím a posledním ředitelem apolitický Ludwig Mies van der Rohe (autor slavné vily Tugendhat v Brně), ale ani jemu se nepodařilo Bauhaus zachránit před Hitlerem. Někteří z jeho představitelů se zachránili odchodem do USA, kde po 2. sv. válce pokračovali ve své tvorbě (tzv. Bauhaus II), zejména v Chicagu. Široké uplatnění nalezl tento styl i při výstavbě Tel Avivu v Izraeli.

Pátek, 13. září: Praha – Výmar

6:00 odjezd autobusu z Prahy do Výmaru. Než vjedeme do města, zastavíme se u prvního dálničního kostela v bývalé NDR v Gelmerode, který proslavil více než stovkou obrazů a kreseb malíř Lyonel Feininger.

image1

Nedaleko se nachází rodinný dům jednoho z prvních studentů Bauhausu, architekta Ernsta Neuferta, postavený pod vlivem Bauhausu v r. 1929 jako prototyp sériového dřevěného domu. Při příležitosti 100. narozenin architekta byl v zahradě domu postaven moderní 12patrový výstavní prostor, tzv. Neufert-Box.

Naši cestu po stopách Bauhausu začneme chronologicky ve Výmaru. Nejdříve navštívíme školní budovy bývalé umělecké a umělecko-průmyslové školy (UNESCO) s proslulým schodištěm, ateliéry a pracovnou W. Gropiuse (autor arch. Henry van de Velde). Právě před 100 lety Gropius obě školy spojil do státního Bauhausu. Dodnes je tento areál sídlem Bauhaus-Universität Weimar. Nocleh se snídaní v hotelu ve Výmaru.

image3 image4 image5

Sobota, 14. září: Výmar

6. dubna 2019 otevře brány nové Muzeum Bauhausu ve Výmaru. Uvidíme nově uspořádanou první sbírku Bauhausu založenou již r. 1925 Walterem Gropiem. K největším pokladům patří nábytek Miese van der Rohe, práce Lyonela Feiningera, László Moholy-Nagy, Paula Klee a dalších slavných umělců a designerů, a také sbírka Ludewig mapující vývoj nejvýznamnější školy designu.

Do oslav 100. výročí Bauhausu se zapojilo i bývalé Velkovévodské muzeum (jedna z prvních muzejních budov v Německu – dílo arch. Josefa Zítka!), dnes Nové Muzeum Výmar, které je od r. 2019 součástí muzejní čtvrti kolem Muzea Bauhausu, tzv. „Topografie moderny“. Patří sem i Dům Výmarské Republiky na Divadelním náměstí. V Novém Muzeu uvidíme nově koncipovanou stálou sbírku věnovanou průkopníkům Bauhausu od Výmarské školy až po Henryho van de Velde a jeho umělecko-průmyslovou školu, a také aktuální výstavu „Van de Velde, Nietzsche a Moderna kolem r. 1900“, která představí vynikající díla realismu, impresionismu a secese.

S belgickým architektem a designérem Henry van de Velde se setkáme také v jeho soukromém domě Haus Hohe Pappeln, jedinečném „Gesamtkunstwerku“. Secesní interiéry Henryho van de Velde můžeme obdivovat i v Nietzscheho archivu.

Projdeme se historickým centrem Výmaru s vévodským zámkem a připomínkou Goetheho a Schillera, jejich domy a hroby, parkem na březích řeky Ilm, kde nedaleko Goethova zahradního domu navštívíme také ukázkový rodinný dům Bauhausu – Haus am Horn (Georg Muche) – považovaný za prototyp moderního bydlení a první architekturu Bauhausu.

image6 image7

Nocleh se snídaní v hotelu ve Výmaru.

Neděle, 15. září: Výmar – Desava

Cestou do Desavy se zastavíme v Domě umění v Apoldě na výstavě „Město snů – Lyonel Feininger a jeho vesnice“ (začíná právě dnes) a/nebo ve staré zámecké maštali v Dornburgu – v poslední na původním místě zachované keramické dílně Bauhausu, kde působili Gerhard Marcks, Marguerite Friedlander, Theodor Bogler, Otto Lindig a také rodina keramiků Korting.

V Desavě si prohlédneme výukové a ubytovací budovy Bauhausu (UNESCO) s aulou a dílnami postavené v r.1926 za sponzorství firmy Junkers. Stálá výstava „Bauhaus Dessau – Werkstatt der Moderne“.

image8

Návštěva vil profesorů (W. Gropius, P. Klee a W. Kandinskij / UNESCO) v krásném lesním prostředí a ředitelské vily H. Meyera (2. ředitel) a Miese van der Rohe (poslední ředitel).

image9 image10 image11

Večer: Anhaltské divadlo v Desavě (Anhaltisches Theater) – poprvé v historii bude představena Kandinského barevná opera „Violett“ v rámci akce „Festival Bühne TOTAL“.

Nocleh se snídaní v hotelu v Desavě.

Pondělí, 16. září: Desava

8. září otevře brány zbrusu nové Muzeum Bauhausu v Desavě, postavené podle projektu mladých architektů z Barcelony. Druhá největší sbírka spjatá s Bauhausem bude představena v rámci výstavy „Experimentální prostor Bauhausu. Sbírka.“

Budeme pokračovat návštěvou historické budovy pracovního úřadu (arch. W. Gropius) a procházkou ve stopách Bauhausu v Desavě: experimentální sídliště Toerten postavené W. Gropiem v letech 1926-28, originálně zrekonstruovaný řadový domek Moses-Mendelssohn-Gesellschaft-Zentrum, naprosto avantgardní první montovaný kovový rodinný dům na světě (arch. Georg. Muche a Richard Paulick), obytný dům arch. Carla Fiegera, pavlačové domy, budova Konzumu.

image14 image13 image12

Večeře ve výletní restauraci Kornhaus ve stylu Bauhausu s prosklenou kruhovou terasou na břehu Labe (arch. Carl Fieger).

Nocleh se snídaní v hotelu v Desavě.

Úterý, 17. září: Desava – Berlín

Cestou z Desavy se zastavíme u klasicistního zámku Wörlitz a projdeme se jeho romantickým parkem (Gartenreich Dessau-Wörlitz je zapsán na listině světového dědictví UNESCO) s gotický domem podle Cranacha, Japonským pavilonem a čínskými můstky přes kanály, jezírky, zámečky, chrámy, množstvím květin a dřevin atd.

image15 image16

Po příjezdu do Berlína navštívíme provizorní Bauhaus Archiv v Berlíně-Charlottenburgu.

Cílem Bauhaus Archivu / Muzea Designu je uchovávání a prezentace veškerých dokumentů souvisejících s kulturním a intelektuálním dědictvím Bauhausu. Původní Gropiova budova je bohužel až do r. 2022 kvůli rekonstrukci zavřena.

Nocleh se snídaní v hotelu v Berlíně.

Středa, 18. září: Berlín

Dnes navštívíme jubilejní výstavu „Original Bauhaus“ v Berlínské galerii. Co je typický Bauhaus? Wagenfeldovy lampy, Breuerova křesla nebo čajový servis Marianne Brandt? Řada předmětů, které považujeme za „originál Bauhaus“, se stala ikonickými až po uzavření Bauhausu. Ten existoval v Německu sice jen 14 let, ale jeho myšlenky se dále rozvíjejí, imitují a aplikují po téměř dalších 100 let. Na výstavě uvidíme známé i zapomenuté originály Bauhausu a dozvíme se i jejich pozadí a historii. Se vstupenkou z Berlínské galerie lze zakoupit zvýhodněnou vstupenku do nedalekého Židovského muzea arch. Daniela Libeskinda.

V centru Berlína se nachází mistrovské dílo klasické berlínské architektonické moderny Shell-Haus“ postavený podle projektu arch. Emila Fahrenkampfa v letech 1930-1931, Neue Nationalgalerie arch. Miese van der Rohe a původní Gropiova budova Bauhaus Archivu – Muzea designu, které uvidíme vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci pouze z exteriéru.

Zajímavým architektonickým fenoménem Berlína jsou jeho sídliště. Pět ze šesti sídlišť zapsaných v r. 2008 na listinu světového dědictví UNESCO vzniklo v letech 1924 – 1934 a střetly se zde myšlenky Bauhausu, nové věcnosti a organické architektury.

Velkosídliště Siemensstadt ve čtvrti Charlottenburg-Nord vzniklo kolem průmyslového areálu fy Siemens v letech 1929-34 podle urbanistického plánu Hanse Scharouna, ale jednotlivé bloky a domy navrhl Walter Gropius a jeho kolegové architekti Hugo Häring, Paul Rudolf Henning, Fred Forbat a Otto Bartning, vůdčí osobnosti Kruhu (Der Ring), kteří prosazovali novou věcnost (Neues Bauen) a zdravé bydlení v architektuře: dálkové vytápění, balkony, sídlištní prádelny, mateřské školky, střešní zahrady, velkorysé řešení zeleně atd.

Urbanistický plán Bílého města (Weisse Satdt) ve čtvrti Reinickendorf vytvořil švýcarský architekt Otto Rudolf Salvisberg.

K dalším významným sídlištím z 20. let minulého století patří Siedlung Schillerpark či Grossiedlung Britz, nazývané také „Podkova“ podle půdorysu centrálního bloku.

Nocleh se snídaní v hotelu v Berlíně.

Čtvrtek, 19. září: Berlín – Bernau – Praha

Dnes nás čeká krátká zastávka na sídlišti Wohnstadt Karl Liegen ve čtvrti Prenzlauer Berg a poté další památka UNESCO a poklad Bauhausu ukrytý v borovém lese severně od Berlína – Bauhaus Denkmal Bundeschule Bernau = Spolková škola Německého odborového svazu (ADGB) otevřená v r. 1930. Projekt pochází od druhého ředitele Bauhausu Hannese Meyera a jeho dlouholetého partnera Hanse Witwera. Stavba byla studijním projektem, na kterém se podíleli i žáci Bauhausu. Mezi použitými materiály dominují cihly, sklo a ocel. Během prohlídky se podíváme i do učeben, internátních pokojů, auly a jídelny. Zájemci si mohou zaplavat v nedávno kompletně zrekonstruovaném koupališti Waldfrieden, které bylo součástí školního sportovního komplexu.

Na zpáteční cestě navštívíme na okraji Berlína ještě jeden klenot klasické moderny – Landhaus Lemke, který postavil v době svého ředitelování Bauhausu arch. Ludwig Mies van der Rohe pro ředitele tiskárny. Vila se zdařilým propojením architektury, přírody a umění je dnes oblíbeným místem uměleckých výstav.

16:00/17:00 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách (do 22 hodin).

Pořadí jednotlivých prohlídek může být změněno.

Cena zahrnuje
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2lůžkovém pokoji v hotelu ve Výmaru
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2lůžkovém pokoji v hotelu v Desavě
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2lůžkovém pokoji v Berlíně
 • autobusovou dopravu
 • odborného průvodce
 • 1 x večeři v Desavě
 • zapůjčení audio-guide systému (přijímače a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění včetně zdravotního pojištění a pojištění storna zájezdu
 • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • vstupy (bude upřesněno)
 • stravování kromě snídaní
 • vstupenku do divadla na představení „Violett“ (40 – 45 EUR)
Termín zájezdu: 13. - 19. září 2019
Cena zájezdu: 14.600 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.