Arménie – pokladnice umění a historie ve stínu Kavkazu

Objevte společně s CK SALVE tour a  CK Exovíkendy Zdeňka Sialiniho Arménii – jednu ze tří zemí Zakavkazska s kulturou a dějinami sahajícími 3000 do historie, ve kterých si podávají ruce vlivy východu a západu. Arménie je jednou z kolébek křesťanství a první zemí, která jej přijala za státní náboženství. V posledních letech je Arménie středem světové pozornosti vzhledem k unikátním archeologickým nálezům, dokládajícím existenci vyspělé kultury v této oblasti již před 6.000 lety. Bohaté kulturní dědictví, působivé klášterní a jeskynní komplexy, hluboká spiritualita a jedinečné umělecké artefakty se zde snoubí s vyhlášenou kuchyní, skvělým vínem a krásnou přírodou Kavkazu.

Přijměte pozvání na historicko-umělecký zájezd do Arménie s důrazem na archeologii a historii s doplněním o gastronomické požitky a vinařství.

image1 image3 image2

sobota 31. 8. – ve večerních hodinách odlet z Prahy do Jerevanu (via Moskva)

neděle 1. 9. – ráno přílet do hlavního města Arménie – Jerevanu a prohlídka města, ve kterém se mísí evropská a orientální architektura s příchutí sovětského monumentalismu: budova hlavního nádraží s památníkem Davidu Sasúnskému (hrdina národního arménského eposu), náměstí Republiky s působivými stavbami A. Tamanjana (nejvýraznější osobnost arménské architektury), budova opery a baletu, válečný památník Matka Arménie s panoramatickým výhledem na město, Modrá mešita (r. 1776, jediná mešita zachovaná po sovětském záboru země). Transfer to hotelu na odpočinek. Návštěva muzea Edvarda Isabekyana (jedna z významných osobností arménského malířství), procházka po centru – Kaskáda (monumentální schodiště s řadou soch a památníků, souč. museum současného umění s řadou pozoruhodných prací), zpívající fontána na hlavním náměstí atp. Prohlídka memoriálního komplexu věnovaného obětem arménské genocidy. Večer exkurze do světově proslulého závodu na výrobu koňaku Ararat. Nocleh v Jerevanu. (-/O-V)

image4

pondělí 2.9. – návštěva jerevanského muzea manuskriptů (ojedinělá sbírka náboženských textů mapující 2 tisíce let arménské vzdělanosti a písemnosti, ilustrovaná evangelia z 10. a 11. stol., celkem okolo 70.000 artefaktů), přesun z Jerevanu do Vagharšapatu – nejsvětějšího místa Arménů – duchovní centrum země s tradicí od r. 301, kdy Arménie přijala křesťanství za státní náboženství. Jedny z nejstarších křesťanských staveb světa – katedrála Matky boží z r. 618 – hlavní chrám Katolikose Arménské apoštolské církve, chrám sv. Ganaje, sv. Hripsimy atp. Návštěva chrámové pokladnice s cennými relikviemi (mj. Longínovo kopí Osudu), prohlídka nedaleké archeologické lokality Zvarthnoc – památky z 5. – 7. stol. Exkurze do vinařských závodů Armas (vynikající suchá vína). Nocleh v Jerevanu. (S/-/V)

image5 image6

úterý 3.9. – cesta na jih země k ikonickému klášteru Chor Virap s výhledy na arménskou „národní horu“ Ararat. Kobka Řehoře Osvětlitele – zakladatele Arménské apoštolské církve a areál kláštera budovaný již od 4. stol. Jeskyně Areni – postupně mapovány od r. 2010, jedna z nejzajímavějších archeologických lokalit země – vinařské nástroje staré 6100 let, údolí Amaghu a kouzelný klášter Noravank (zal. ve 13. stol., dochována řada staveb s jedinečnou ornamentální řezbou v kameni). Podvečer návštěva vinařství Zora Karas (místní vína patří mezi TOP 10 světových vín). Nocleh v lázeňském městě Goris. (S/O/-)

 image7 image8

středa 4.9.Khndzoresk – opuštěné jeskynní město v krásné krajině a cesta k legendárnímu klášteru Tatev – citadela na ostrohu nad údolím řeky Vorotan – od 14. stol. sídlo Tatevské univerzity a jedno z klíčových míst arménské vzdělanosti, nedaleký Šakinský vodopád a archeologické naleziště Zorats Karer (megalitická stavba z pozdní bronzové éry, celkem 223 menhirů, sloužících pravděpodobně jako observatoř). Nocleh v horské vesnici Germon a speciality místní kuchyně. (S/-/V)

image9 image10image11 image12

čtvrtek 5.9.Karavanseraj sultána Selima – jedna z důležitých zastávek na Hedvábné stezce (pozůstatky pozoruhodných staveb s precizními reliéfy a nápisy starými cca 800 let), středověká nekropole v Noratu (úžasná atmosféra a největší koncentrace arménských chačkarů – kamenných stél s reliéfními zobrazeními křížů) a pokračování k jezeru Sevan – největšímu jezeru Kavkazu. Prohlídka půvabného kláštera Sevanavank (soubor staveb budovaných od r. 874). Přesun do regionu Dilidžan, nazývaného „Arménské Švýcarsko“ s nejstaršími a největšími lázněmi Arménie, půvabnou architekturou a skvělou horskou kuchyní. Nocleh v Dilidžanu. (S/O/V)

image13 image14 image15

pátek 6.9. – dopoledne návštěva klášterů Haghartsin a Gošavank (perla z 13. stol. v horách a lesích národního parku Dilidžan) a putování horami podél Gruzínské hranice ke klášteru Makaravank (rozsáhlý areál kláštera datovaný od 10. stol. s množstvím chrámů a knihoven, cenné reliéfy, sloupová síň a řada historických nápisů), oblast údolí řeky Aghcev s krásnou přírodou, degustace vynikajících vín a skvělého koňaku v závodu Ijevan Wine and Brandy factory (jeden z lídrů arménského vývozu vína). Návrat do Jerevanu, nocleh ve Jerevanu. (S/O/V)

image16 image17

sobota 7. 9. – Jerevan –návštěva Národního historického musea Arménie (největší historická sbírka v zemi mapující dějiny země a národa od prvopočátků po současnost, celých 35% expozice je věnováno archeologii, světově ojedinělé nálezy z království Van a Urartu, skvělá sbírka Makedonských, Milétských, Seldžuckých, Perských a Sasánovských artefaktů z drahých kovů, vynikající sbírka mincí s nálezy od 3. stol. atp.). Odpoledne klášter Geghard – jeden ze symbolů země a úžasná ukázka tradiční arménské architektury a umění (budován od 4. stol., současná podoba od 12. stol., vynikající reliéfní řezba v kameni, skvělé ukázky náboženského umění), pokračování k chrámu v Garni (helénská stavba z r. 77 vybudovaná králem Tiridatem jako chrám Mihira – slunečního boha). Návrat do Jerevanu a slavnostní večeře s folklórním představením a rozloučení Arménií. Nocleh v Jerevanu. (S/-/V)

image18 image19

neděle 8. 9. ráno přesun na letiště a odlet do Prahy (via Moskva), přílet v odpoledních hodinách

image24 image23 image22 image21 image20

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 2300,- Kč

Pořadatelem zájezdu pro SALVE tour je Cestovní kancelář EXOVÍKENDY Zdeňka Sialiniho.

Cena zahrnuje
  • zpáteční letecká přeprava Praha – Jerevan (via Moskva)
  • 7x ubytování v hotelích 3* nebo penzionech (v horách)
  • místní dopravu pronajatým autobusem, stravování dle legendy v programu – vynikající arménská kuchyně s důrazem na místní potraviny
  • vstupy dle programu
  • degustace a exkurze do vinařských závodů dle programu
  • odborného průvodce
  • místního technického průvodce
  • závěrečná folklórní show s večeří
  • zapůjčení osobních audio systémů
  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu
Termín zájezdu: 31. srpna - 8. září 2019
Cena zájezdu: 36.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.