Zájezd za uměním do Frankfurtu nad Mohanem, Wormsu, Speyeru a Mannheimu

s historikem umění Mgr. Janem Boučkem

Museum Städel : výstava „HOLBEIN a severská renesance“

Schirn Kunsthalle: retrospektivní výstava „Lyonel FEININGER“

Pátek, 16. února: Praha – Frankfurt

6:30 odjezd do Frankfurtu z parkoviště na magistrále naproti staré budově hl.n.

Po příjezdu do Frankfurtu navštívíme Museum Städel a výstavu „HOLBEIN a severská renesance“

image1 image2

Velkolepá výstava představuje průkopníky nové epochy v dějinách umění na přelomu 15. a 16. století. Renesance, která začala v Itálii se na severu Evropy vyvíjela zcela jiným způsobem hlavně v důsledku reformace. Jejím centrem se stal ještě před  reformací Augsburg (Augšpurk) – bohaté říšské a obchodní město se během několika desetiletí vyvinulo v centrum německé a zároveň i mezinárodní renesance. Städel Museum ve spolupráci s Umělecko-historickým muzeem ve Vídni se na výstavě věnuje tomuto fascinujícímu období dějin umění. Výstava začíná nejdůležitějšími malbami, kresbami a grafikami Hanse Holbeina staršího a Hanse Burgmaira, průkopníků přechodu německého umění od gotiky k renesanci. Doplňují je práce dalších augšpurských mistrů z období 1480-1530 a významná díla německých, italských a holandských renesanšních mistrů: Albrecht Dürer, Donatello, Jan van Eyck, Hugo  van der Goes (vzpomeňte si na jeho krásnou výstavu v Berlíně). Vrchol výstavy představuje dílo Hanse Holbeina mladšího, zejména obě jeho mistrovská díla – „Panna Maria s dítětem s rodinou purkmistra Meyera“ ze sbírky „Würth“ a „Solothurnská Madona“ z Kunstmusea v Solothurnu. 180 významných uměleckých děl z předních mezinárodních muzejních sbírek poskytuje dokonalý přehled různých stylistických zvláštností severské renesance.

Ve zbývajícím čase si můžete prohlédnout i stálou sbírku evropského umění, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším v Německu (van Eyck, Holbein, Dürer, Cranach, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Monet, Renoir, Degas, Rodin, Picasso, Munch, Klee a další).

Večer volno – doporučujeme procházku do čtvrti Sachsenhausen a večeři v některé z typických hospůdek, kde se čepuje jablečné víno Ebbelwoi nebo v některé z restaurací v okolí hotelu.

Nocleh se snídaní v hotelu ve Frankfurtu.

Sobota, 17. února: Frankfurt nad Mohanem – Worms

V sobotu dopoledne navštívíme výstavuněmecko-americkéhoumělce Lyonela Feiningera v Schirn Kunsthalle. První velká restrospektivní výstava v Německu po 25 letech nám poskytne celkový přehled jeho tvorby, která je velmi obsáhlá a mnohdy překvapivá.

Po přestěhování z New Yorku do Německa v r. 1887 a studiu na umělecké vysoké škole v Berlíně se stal Feininger úspěšným karikaturistou a ilustrátorem. V r. 1912 se v Paříži seznámil s kubismem a experimentování s ním mu umožnilo vyřešit problém, jak znázornit prostor na plochém povrchu. Vymyslel originální způsob zobrazování prostřednictvím překrývajících se různobarevných průsvitných   trojuhelníků, které vyvolávají dojem hloubky. Tímto způsobem vytvářel architektonické série, které patří k jeho nejznámějším a nejcharakterističtějším dílům. Vznikaly od 1. světové války do 20. let. Tato metoda mu umožnila dosáhnout nejen zdání prostoru (např. při malování ulic  se štíty středověkých domů) ale také pohybu (např. na obraze Plachetnice). Ve Feiningerově tvorbě je patrný i vliv italských futuristů.

image3

Lyonel Feininger patří ale i k významným  mistrům dřevořezu – jeho cca 320 dřevořezů vzniklo běhe pouhých tří let mezi 1918 – 1920. V roce 1919 povolal Walter Gropius Feiningera do školy Bauhausu v Dessau, kde se stal prvním uměleckým ředitelem grafické dílny. Na výstavě uvidíme také pět obrazů Feiningerovy rozsáhlé série „Gelmeroda“, na které pracoval asi 40 let a také jeho přímořské motivy.  Nechybí ani Feiningerovy fotografie – k hlavním tématům patří lokomotivy a architektura. Po téměř 50 letech života v Německu musel v r.1937 opustit Německo, jeho dílo bylo prohlášeno za „zvrhlé umění“ a 400 děl z večejných sbírek bylo konfiskováno.V New Yorku pokračoval v tvorbě, maloval série mrakodrapů, fotografoval  a dále experimentoval.

Projdeme se také historickým centrem Frankfurtu, připomeneme si novodobou Říši římskou a významnou roli císaře a krále  Karla IV. v  historii města a také to, že volba  císaře se odehrávala dlouho právě zde. Navštívíme kostel sv. Bartoloměje nazývaný také Císařskou katedrálou – katedrálou sice nikdy nebyl, konalo se zde však 10 císařských korunovací. Na historickém hlavním náměstí Römerplatz se před odjezdem do Wormsu můžeme posilnit frankfurtskou klobáskou a jablečným vínem Ebbelwoi.

Worms
Jedno z nejstarších měst zaalpské Evropy z doby před příchodem Římanů, kde se měly odehrávat legendární příběhy z Písní o Nibelunzích. Ve středověku se Worms stal předním svobodným městem, které hostilo množství významných říšských sněmů. Na jednom z nich v roce 1521 byl vydán i proslulý Edikt wormský odsuzující pro kacířství učení Martina Luthera, který je zde odmítl odvolat.

Dóm sv. Petra

patří ke třem porýnským tzv. císařským dómům (spolu se Špýrem a Mohučí) – nejvýznamnějším chrámům na západě Říše, které jako oporu své moci vybudovali v dnešní podobě císaři ze sálské dynastie ve 12. století. Dóm byl svědkem množství významných historických událostí, které zásadně ovlivnily dějiny celé Evropy. Uzavřen tu byl např. Konkordát wormský, který ukončil vleklé spory mezi císaři a papeži ve 12. století nebo zde zasedal Wormský sněm, jenž odsoudil Lutherovo učení. Ačkoliv bylo celé město Worms těžce poničeno bombardováním na konci druhé světové války, dóm jej přečkal bez vážnější újmy. Dodnes proto můžeme obdivovat architekturu císařské katedrály v její románsko-gotické podobě.

Prohlídka jednoho z muzeí dle zájmu a času:

Museum Heylshof

Muzeum prezentuje soukromou sbírky starých mistrů sběratele, průmyslníka a politika Cornelia Wilhema von Heyl, v jehož vile dnes muzeum sídlí. Sbírka obsahuje díla od 15. do 19. století. Její jádro však spočívá v kolekci vlámského a holandského malířství tzv. zlatého věku. Mezi jinými jsou zde zastoupení Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck, Gerrit van Honthorst, Jan van Goyen, Solomon van Ruysdael nebo Dadvid Teniers mladší.

Museum města Worms

Muzeum sídlí v někdejším románském klášteře sv. Ondřeje, který je po dómu nejlépe zachovanou středověkou památkou města. Množství archeologických, historických i uměleckých exponátů tu vypráví dějiny Wormsu od jeho keltských počátků, přes příchod Germánů a dobytí města římským vojevůdcem Drusem až události spojené s nástupem reformace.

Nocleh se snídaní v hotelu ve Wormsu.

Neděle, 18. února: Worms – Mannheim – Speyer (Špýr) – Praha

Po snídani v hotelu odjezd do Mannheimu.

Kunsthalle Mannheim: výstava „Die Neue Sachlichkeit. Ein Jahrhundertjubiläum
(Nová věcnost – Stoleté výročí)2025jjjj

V r. 1925 otevřel mladý ředitel Kunsthalle v Mannheimu Gustav F. Hartlaub legendární výstavu „Neue Sachlichkeit“. Název se ujal pro umělecký směr v malířstvífotografii, literatuře, filmovém umění a architektuře v  Německu ve 20. letech 20. století. O 100 let později se fenoménu „Neue Sachlichkeit“ věnuje tato velká výstava. Na rozdíl od výstavy v r. 1925 budou vystavena i díla žen umělkyň. Z hlediska dějin umění je „Nová věcnost“ spojovacím článkem mezi expresionismemdadaismem a surrealismem.

Mannheim

Původní město ve tvaru podkovy leží na soutoku Rýna a řeky Neckar.

Přestože za 2. světové války byl Mannheim těžce poškozen zůstala dodnes zachovaná barokní a přísně pravidelná urbanistická koncepce města – mřížkovitá struktura ulic postavených v pravém úhlu podle plánu kurfiřta Fridricha IV. Falckého na začáítku 17. století bývá nazývána  „Mannheimer Quadrat“. Barokní rezidence je  sice kompletně nově postavená (byla úplně zničená za války), nicméně představuje jeden z vůbec největších rezidenčních zámků Německa stavěných po vzoru Versailles a její vliv na další nejen německou architekturu byl naprosto zásadní. Dnes je velká část rezidence sídlem university.

Hned vedle rezidence se nachází Jesuitenkirche, kdysi naprostý šperk evropského baroka s freskami E. Q. Asama, který tu i zemřel a  byl i pohřben. Z fresek bohužel nic nezůstalo, kostel byl značně poškozen za války spolu s městem, nicméně byla obnovena alespoň barokní architektura a část vnitřního vybavení.

Speyer (Špýr)

Starobylý Špýr založený na břehu Rýna Římany se už v 10. století vyvinul mocné a bohaté biskupské město a jedno z center tehdejších říše. Z blízkého okolí Špýru pocházela i císařská dynastie Sálců, které město vděčí za svůj největší rozmach v 11. století. Pro české dějiny se stal Špýr klíčovým roku 1310, kdy se tu Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou, čímž se Lucemburkům otevřela cesta ke koruně českých králů.

Dóm Panny Marie a sv. Štěpána
Trojlodní biskupská bazilika založená Konrádem II. v 11. století je jednou z vůbec největších dosud stojících románských staveb celé Evropy, v jejíž kryptě spočinulo množství středověkých římských císařů. Přestože byl dóm v minulosti opakovaně poničen válečnými událostmi, zachoval si  dodnes podobu monumentální dvouchórové katedrály, která stálé svědčí o moci, prestiži a bohatství sálských císařů.

Prohlídka centra města                                                                

Císařská triumfální cesta (dnes Maximilianstrasse) vedoucí od hlavní městské brány tzv. Altpörtel z poloviny 13. století, která patří k největším svého druhu v Německu, až k dómu. Branou v minulosti vstupovali císařové v doprovodu svého dvora do města, aby ve slavnostním průvodu pokračovali po triumfální cestě až do dómu na slavnostní liturgii nebo zasedání říšského sněmu.
Cestou nemineme impozantní barokní budovu Staré mincovny (Alte Münz), jejíž historie sahá až do 13. století, kdy se Špýr stal svobodným říšským městem, a barokní protestantský kostel Nejsvětější Trojice, který považován za klenot protestantské církevní architektury v Německu.

Historické muzeum Rýnské Falce  (v případě času)

Muzeum ve svých sbírkách uchovává více jak milión sbírkových předmětů, které dokládají dlouhou a často velmi dramatickou historii celého regionu. I díky tomu se řadí mezi nejvýznamnější historická muzea v celém Německu. Stěžejní část muzejních expozic tvoří někdejší dómský poklad s množstvím unikátních uměleckohistorických památek nejen na sálské císaře a císařovny, ale i na tisíciletou historii města a jejího dómu.

V 15:30 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy do 23:00.

Cena zahrnuje
  • 1 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelu IBIS ve Frankfurtu
  • 1 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelu DORMERO ve Wormsu
  • Autobusovou dopravu
  • Odborný výklad historika umění
  • Osobní audio-guide-systém (mikrofon pro průvodce a sluchátka pro účastníky)
  • Asistenci zástupce CK SALVE tour
  • Zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
  • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1400 Kč
Termín zájezdu: 16. - 18. února 2024
Cena zájezdu: Cena: 7.900 Kč/osoba ve 2lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.