Podzimní zájezd za uměním do Maďarska

 • Velká reprezentativní výstava Augusta RENOIRA v Budapešti
 • Retrospektivní výstava Tivadara Kosztky CSONTVÁRYHO v Pécsi (Pětikostelí)
 • ZSOLNAY kulturní čtvrť v Pécsi
 • VESZPRÉM – Evropské hlavní město kultury 2023
 • DANUBIANA: „Magický svět“ Dušana KÁLLAYE
  „Tajné vztahy“ Daniela BRUNOVSKÉHO

Čtvrtek, 26. října: Praha – BUDAPEŠŤ

5:45 sraz naparkovišti předhlavním nádraží (u prosklených výtahů). 6:00 odjezd do Budapešti.

Odpoledne v Muzeu krásných umění v Budapešti.

Výstava „RENOIR – malíř a jeho modelky“. První obsáhlá výstava díla Augusta Renoira v Maďarsku byla připravena ve spolupráci s Musée d´Orsay a Musée de l´Orangerie v Paříži. Představuje téměř 80 děl velkého francouzského figurativního malíře, ve středu jehož zájmu stál vždy člověk. Obrazy jsou uspořádány chronologicky a zároveň tématicky. Poprvé budou společně vystaveny také tři velké ležící ženské akty, které patří třem pořádajícím institucím. Jeden z nich – Renoirovo pozdní mistrovské dílo, ležící ženský akt „Gabrielle“ – zakoupilo Muzeum krásných umění do svých sbírek v r. 2019.

image1

(foto Szépművészeti Múzeum)

Ubytování v hotelu v centru Budapešti.

Pátek, 27. října: Budapešť – PÉCS

Po snídani odjezd do Pécse neboli Pětikostelí.

Prohlídku Pécse začneme obědem v  kulturní čtvrti Zsolnay, kde strávíme celé odpoledne. Největší a nejslavnější firma na výrobu keramiky a porcelánu v rakousko-uherské monarchii Zsolnay Pécs s pěti kostelními věžemi ve znaku přispěla k rozkvětu města a vepsala se nejen do jeho historie, ale i vzhledu – secesní budovy se střechami z barevné keramiky Zsolnay či originální secesní fontána před katedrálou. Nejzajímavější je ale tovární komplex Zsolnay, který byl při příležitosti vyhlášení Pécse evropským městem kultury v r. 2010 zrekonstruován a proměnil se v nejrozsáhlejší kulturní čtvrť ve střední a východní Evropě. V nejstarší budově je umístěna historická expozice věnovaná historii rodiny Zsolnay a jejich továrny založené v r. 1853 Miklósem Zsolnayem. V jedné z vil rodiny Zsolnay se nachází sbírka László Gyugyie nazvaná „Zlatý věk Zsolnay“, která obsahuje sedm set kusů porcelánu z období historismu a secese. Expozice „Na začátku byla růžová“ představuje 1200 předmětů do domácnosti z počátečního období výroby se speciální růžovou glazurou. Navštívíme i živou manufakturu, abychom se podívali na některé části výrobního procesu. Součástí kulturní čtvrti Zsolnay je také sochařská zahrada, galerie současného umění M21, loutkové divadlo, planetárium, interaktivní laboratoř, restaurace a kavárna. A také rodinné mauzoleum se střechou pokrytou zelenými keramickými taškami, které nechal postavit zakladatel firma Miklós Zsolnay v r. 1901. Čtyřicetdva lvů hlídá tajemství eosinových kachlů v interiéru.

image2

Foto: Zsolnay Cultural Quarter

Cestou do hotelu uvidíme zajímavou moderní architekturu koncertního a kongresového komplexu Kodály Center.

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Pécse.

Sobota, 28. října: PÉCS – Veszprém

Dopoledne prohlídka historického centra Pécse:

Náměstí Szechényi s bývalou tureckou mešitou s charakteristickou zelenou kopulí – dnes je v ní římskokatolický farní kostel, který má na kupoli kříž i půlměsíc. Na prostranství před mešitou stojí jezdecká socha uherského šlechtice a vojevůdce Jánose Hunyadiho a morový sloup Nejsvětější Trojice.

Náměstí sv. Štěpána bylo kdysi centrem římské Sopiany. Nachází se zde nejstarší památka města – starokřesťanské pohřebiště ze 4. století s nejseverněji položenými křesťanskými pohřebními komorami z římské doby, které je zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Dómskému náměstí vévodí mohutná katedrála sv. Petra založená na začátku 11. století králem Štěpánem. Dnešní novorománská bazilika pochází sice až z konce 19. století, ale základní dispozice zůstala stejná jako u původního kostela.

image3

Naším hlavním cílem bude velká retrospektivní výstava významného maďarského malíře Tivadara Kosztky CSONTVÁRYHO (1853 – 1919), kterou pořádá Muzeum krásných umění v Budapešti společně s Janus Pannonius Museum v Pécsi. Na jaře se výstava konala v Budapešti, nyní je do začátku listopadu k vidění v Pécsi v Csontváryho  muzeu. Csontváry začal studovat malířství až ve svých čtyřiceti letech, v r. 1907 poprvé vystavoval v Paříži, obdivoval ho dokonce Picasso. U nás je málo známý, a proto využijme tuto jedinečnou příležitost seznámit se s jeho dílem!

https://www.jpm.hu/exhibitions-events/permanent-exhibitons/csontvary-museum

Volno na oběd a případně na individuální prohlídku některého z dalších zajímavých muzeí v Pécsi, např. Muzea Victora Vasarely, Muzea Zsolnay či Maďarské moderní galerie.

Později odpoledne přejezd do Veszprému.

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Veszprému.

Možnost podvečerní procházky po Starém městě.

Neděle, 29. října: Veszprém – Danubiana/Čunovo – Praha

Veszprém „město královen“ bylo vybráno jako  Evropské hlavní město kultury 2023.

Dopoledne procházka historickým centrem Veszprému a seznámení s jeho nejvýznamněj-šími památkami. Stejně jako Praha a Řím, je Veszprém rozprostřen na sedmi pahorcích.

Většina pamětihodností je soustředěna na hradním návrší, do kterého vstoupíme Bránou hrdinů. Nedaleko se tyčí jediná středověká hradní věž – 48 metrů vysoká Požární věž, v jejíž blízkosti se nachází několik uměleckých galerií.

Dominantní stavbou hradního vrchu je nejstarší maďarská biskupská katedrála sv. Michala, jejíž stavba byla zahájena kolem r. 1000 na příkaz první uherské královny Gizely bavorské. Její manžel král Štěpán I. založil ve Veszprému biskupství.

Nejkrásnější raně gotickou stavbou je kaple sv. Gizely ze 13. st. s unikátními freskami.

Nejvýraznějšími barokními stavbami na náměstí Nejsvětější trojice (Szentáromság) jsou Palác Dubniczay a Arcibiskupský palác.

Nejen 7 pahorků, ale stejně jako v Praze je zde  srdcem Starého města Staroměstské náměstí s barokními a secesními domy.

image5

Foto: Tourinform Veszprém

Po polední přestávce odjezd z Veszprému do Čunova u Bratislavy.

DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM - muzeum současného evropského a slovenského umění na břehu Dunaje jižně od Bratislavy.  Během let se zapsala svými akvizicemi uměleckých děl mezi významné instituce nejen v oblasti malířství, ale zejména v oblasti sochařství – a to parkem s moderními skulpturami.

image6 image7

Poslední možnost prohlédnout si výstavy dvou významných slovenských výtvarníků!

Výstava Dušana KÁLLAYE „Magický svět“

Tvorba Dušana Kállaye je velmi obsáhlá – od grafiky (dřevoryt, litografie i barevný lept), ex libris, kresby, ilustrace, malbu, grafický design, známkovou a plakátovou tvorbu až po animovaný film. Jeho díla vycházejí ze skutečnosti, cílem však není samotné zobrazení, ale hledání nových souvislostí, nikdy nekončící proces objevování. Převažující témata a motivy – věže, hnízda, pocty osobnostem, karyatidy, bludiště, jezdci jsou pro něj symboly lidských ctností a neřestí, často ve vztahu k antické kultuře a filosofii. Za svoji tvorbu obdžel Dušan Kállay téměř čtyřicet různých ocenění.

Výstava Daniela Brunovského „Tajné vztahy“

Daniel Brunovský, syn významného slovenského grafika Albína Brunovského,  je také všestranným umělcem, který se kromě malby věnuje i sochařině, keramické a šperkařské tvorbě. Jeho umění v divákovi oživuje vzpomínky na něco dávno zapomenutého. Ponořme se do jeho obrazů plných tajemství, jakoby  na rozhraní bdění a spánku.

image9 image10

17:00 odjezd do Prahy. 22.00 plánovaný příjezd do Prahy

Cena zahrnuje
 • 1 x nocleh se snídaní v dvoulůžkovém pokoji v hotelu**** v centru Budapešti
 • 1 x nocleh se snídaní v dvoulůžkovém pokoji v hotelu*** v centru Pécse
 • 1 x nocleh se snídaní v dvoulůžkovém pokoji v hotelu**** v centru Veszprému
 • Dopravu komfortním 30-místným autobusem
 • Služby slovensky mluvící maďarské průvodkyně
 • Asistenci zástupce CK SALVE tour
 • Osobní audio-guide-systém (mikrofon pro průvodce a sluchátka pro účastníky)
 • Zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Termín zájezdu: 26. - 29. října 2023
Cena zájezdu: 10.900 Kč/osobu

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.