Renesance v České Kanadě

Zájezd s Mgr. Janem Boučkem nejen za renesancí do Telče, Dačic, Slavonic, Českého Rudolce, Kláštera, Landštejna a  Jindřichova Hradce

Pátek 11.9.

7:00 odjezd z parkoviště na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno.

První zastávka bude ve Strmilově, kde navštívíme starou tkalcovnu z r. 1870. Dnes je provozovaná zakladatelským, tkalcovským rodem Kubáků, který tu vyrábí hlavně bytový textil.

Naše cesta do renesance začne v Telči (UNESCO) s nádherným historickým náměstím Zachariáše z Hradce, lemovaným gotickými a renesančními domy s podloubími. Klenotem moravské renesanční architektury je zámek v Telči, jeden z nejlepších příkladů jak byly v českém prostředí transformovány podněty italské renesanční architektury. Navštívíme také kostel sv. Jakuba, původně románský kostel sv. Ducha abývalý jezuitský kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova.

image1 image2

Odpoledne se podíváme do Dačic.  Zdejší zámek(národní kulturní památka) je považován za nejkvalitnější ukázku klasicistní architektury i klasicistních zámeckých interiérů u nás. Ve městě se nachází i  renesanční Starý zámek (dnes městský úřad), původně románský kostel sv. Vavřince  s renesanční věží a freskami od významného rakouského malíře Josefa Winterhaltera ml., klášterní kostel svatého Antonína Paduánského (při klášteře původně františkánů, dnes bosých karmelitek) s oltáři od Františka Michaela Rottmayera, čelního představitele rakouského barokního malířství (vyzdobil např. i klášter v Melku).  Zdejší klášterní komunita sester karmelitánek je dodnes živá. Interiéry kláštera jsou proto v klauzuře, a tedy nepřístupné.

Večeře a nocleh se snídaní v originálním designovém hotelu členů divadla Sklep v zrekonstruovaném renesančním domě ve Slavonicích.

Sobota  12.9.

Slavonice – další renesanční skvost na naší cestě: měšťanské domy s gotickým jádrem a renesanční úpravou pocházejí převážně z 16. století. Jejich štíty nebo i celá průčelí zdobí sgrafitová výzdoba – geometrická (psaníčka), iluzivní nebo figurální.Prohlédneme si sály s renesančními freskami: Cechovní sál vyzdobený scénami z Nového zákona a erbovní galerií, Freskový sál s biblickými scénami,  luteránskou modlitebnu, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vstupní brány a další zajímavosti.

image3 image4

Na oběd si zajedeme do pivovaru v Českém Rudolci, kde se nachází také zřícenina zámku ve stylu romantické, tudorovské novogotiky.

Zajímavým zpestřením programu bude zastávka v Peníkově u vodní pily a Doubkova Mlýna,  technické národní kulturní památky z roku 1865 s autentickým interiérem  a vybavením pily. Hned vedle je také kozí farma, kdyby někdo měl zájem o koupi sýrů.

image5 image6

keramické dílně Oáza Maříž „skoro na konci světa“, založené akademickým malířem Kryštofem Trubáčkem, si můžete namalovat svůj vlastní hrnek, talíř, misku či zvířátko a nebo spočinout v místní restauraci.

Nocleh se snídaní v hotelu ve Slavonicích.

Neděle 13.9.

Po snídani opustíme Slavonice a vypravíme se do Kláštera u Nové Bystřice, abychom sepodívali do kostela Nejsvětější Trojice (arch. Domenico Orsi, výzdoba od slavného štukatéra G. B. Comety) se zachovaným, barokním hlavním oltářem – druhým největším ve střední Evropě. Kostel je jediným pozůstatkem někdejšího kláštera paulánů, založeného dle legend třemi bratry na místě tří léčivých pramenů. Klášter byl zrušen za Josefa II. a konventní budova zbourána v 50. letech 20. století.

Zřícenina románského hradu Landštejn (resp. částečně i renesančního zámku) patří k nejvýznamnějším románským památkám u nás i  ve střední Evropě.

image8 image7

Po prozkoumání této zříceniny nás autobus  doveze na romantickou železniční zastávku Kaproun uprostřed lesnaté krajiny České Kanady. Je to památná zastávka, na které byl vyhozen z vlaku Jára Cimrman na cestě z Vídně do Prahy. Nevěříte? Má tady dokonce sochu a pamětní desku! Pokračovat budeme Jindřichohradeckou úzkokolejkou z Kaprounu do Jindřichova Hradce.

Nedaleko nádraží v Jindřichově Hradci nás čeká gastronomicko-umělecký zážitek: oběd v restauraci Galerie Špejchar, kterou provozuje výtvarník, galerista a restauratér Josef Andrle spolu se svou partnerkou Milenou Andrle. Během oběda si můžete prohlédnout stálou expozici obrazů Josefa Andrleho a kamenných plastik Mileny Andrle  a během siesty sochařský park Josefa Andrleho se skleněným pavilonem současného moderního umění.

image9 image10

Poslední zastávkou na naší cestě za renesancí bude jindřichohradecký hrad a zámek založený příslušníky slavného českého rodu pánů z Hradce s arkádami a půvabným renesančním rondelem. K nejvýznamnějším kostelům patří kostel sv. Jana Křtitele, který je pro svoji bohatou freskovou výzdobou ze 14. století označován za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách, a kostel Nanabevzetí Panny Marie. Město je proslulé také Krýzovými jesličkami a výrobou tapiserií.

Večer návrat do Prahy.

image11 image12

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu
 • 2 x nocleh se snídaní v 3-hvězdičkovém hotelu
 • 1 x oběd v restauraci
 • 1 x večeře ve Slavonicích
 • jízdu jindřichohradeckou úzkokolejkou
 • průvodce / historik  umění
 • asistenci zástupce Salve tour
 • osobní audio systém
 • pojištění storna
 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 • vstupy
Termín zájezdu: 11. - 13. září 2020
Cena zájezdu: 4.500 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.