Zájezd ve stopách Lichtenštejnů na jižní Moravu a do Vídně

při příležitosti 300. výročí povýšení Lichtenštejnska na říšské knížectví Karlem VI.
velké výstavy Lichtenštejnských knížecích sbírek v Albertině
s odborným doprovodem Mgr. Jana Boučka

Vypravíme se ve stopách jednoho z nejvýznamnějších rodů na Moravě a v Dolním Rakousku, jemuž zde patřily mimořádně rozsáhlé statky a pozemky. Na téměř 700 let poznamenali mocensko-politickou mapu moravsko-rakouského pohraničí a spoluvytvářeli charakter krajiny. Zaměříme se na kulturní, stavební, sběratelskou a mecenášskou činnost Lichtenštejnů, která svým významem u nás nemá obdoby.

Sobota, 8.6. Praha – Bučovice – Slavkov – Mikulov

7:00 odjezd autobusu od hlavního nádraží ve směru Brno.

Prvním lichtenštejnským zámkem, který navštívíme, budou Bučovice – prohlídka slavnostních sálů se zcela unikátní manýristickou výzdobou a vloni otevřenou výstavou Moravský aristokrat v labyrintu světa. Lichtenštejnové vyženili tento renesanční skvost v 17. století.

Budeme pokračovat do Slavkova u Brna. Posilněni obědem ve Slavkovském pivovaru se vydáme na prohlídku historických sálů zámku, který sice Lichtenštejnové vlastnili jen do 16. století (dnešní podobu dali zámku Kounicové), ale rozhodně stojí za návštěvu.

Přejezd do Mikulova na ubytování. Ne náhodou jsme jako naši základnu vybrali právě Mikulov, který se stal prvním sídlem Lichtenštejnů na jižní Moravě. V polovině 13.století Mikulov ho dostal Jindřich z Lichtenštejna za věrné služby od Přemysla Otakara II. Později patřil rodu Ditrichštejnů, do jejichž hrobky se během odpolední procházky také podíváme.

Prohlédneme si také Galerii Závodný, umístěnou v moderní minimalistické  budově, jež získala ocenění na Grand Prix architektů v kategorii novostavba. Romantici si mohou ještě  vystoupat na Svatý kopeček a kochat se úžasným výhledem při západu slunce a pak zakončit den v některé z příjemných mikulovských hospůdek nebo vinných sklípků. A nebo si dáte raději pivo z pivovaru v našem hotelu? Nocleh se snídaní v hotelu Galant v Mikulově.

image1 image2

Neděle, 9.6. Lednicko-valtický areál 1. část – Lednice

Lednicko-valtický areál je velký přírodní park, kteří více než 300 let přetvářeli a kultivovali moravští Lichtenštejnové. Nejdříve se vypravíme se do letního sídla Lichtenštejnů – Lednice. V Lednickém zámku navštívíme reprezentační místnosti ve stylu tudorovské gotiky i soukromé knížecí apartmány, které  rodina používala až do r. 1945. Podíváme se také do zámeckého skleníku z poloviny 19.století s pozoruhodnou litinovou konstrukcí pokrytou desetitisicemi skleněných šupin a  do monumentální nedávno zrekonstruované barokní jízdárny, postavené podle projektu vídeňského architekta Bernarda Fischera z Erlachu. Po polední přestávce se vydáme na procházku zámeckým parkem kolem rybníků, ostrůvků a různých romantických stavbiček až k Minaretu, postaveném arch. Josefem Hardmuthem na přelomu 18. a 19. století.  Zájemci mohou vystoupit po spirálovém schodišti s 302 schody až k nejvyššímu ochozu, odkud je možné přehlédnout celý Lednicko-valtický areál. Pak nasedneme na loď a poplujeme lužními lesy po Staré Dyji až k umělé zřícenině Janohradu. Odtud se vrátíme  pěšky oborou k zámku.

image4 image3 image5

Na zpáteční cestě do Mikulova projedeme část 6 km dlouhé aleje, která spojovala obě sídla Lichtenštejnů – Lednice a Valtice. Valtice si necháme až na úterý, ale zastavíme u klasicistního lichtenštejnského Hraničního zámečku na břehu Hlohoveckého rybníka.

Večeře ve vinném sklepu vytesaném ve skále Pod kozím hrádkem s volnou konzumací vína a degustací vín u beček.

Nocleh se snídaní v hotelu Galant v Mikulově.

image6 image7

Pondělí, 10.6. Vídeň – Hrad Liechtenstein – Wilfersdorf

7:15 odjezd z Mikulova do Vídně. Začneme mimořádnou prohlídkou Lichtenšteinského zahradního paláce ve vídeňském Rossau a jeho umělecké sbírky. Knížecí umělecké sbírky rodu Lichtenštejnů  patří k několika nejvýznamnějším soukromým galeriím, které se od svého vzniku v 16. století udržely až do současnosti. Na sklonku 30. let je Lichtenštejnové   dokonale ukryli před válečným nebezpečím a teprve od roku 2004 do r. 2012 bylo možné je opět spatřit v jejich vídeňském zahradním paláci. Nyní to lze pouze na objednávku s místním průvodcem za značně vysoký poplatek.

Uvidíme zde řadu světově proslulých unikátů, např. jeden z raných obrazů Raffaela, portréty od Franze Halse nebo Antonise van Dycka. Lichtenštejnové své sbírky neustále rozšiřují. Mezi nové přírůsty patří obrazy Canaletta, Franze Maulbertsche nebo mramorové busty Franze Xavera Messerschmidta. Zcela ojedinělý je lichtenštejnský soubor obrazů P. P. Rubense s portréty jeho dětí a cyklus osmi pláten s námětem hrdinské smrti římského tribuna Decia Musa z vrcholného období Rubensovy tvorby, jaký nemá žádná světová obrazárna. Několik exponátů zapůjčených na výstavu v Albertině bude nahrazeno uměleckými díly z knížecího depozitáře. Samotný palác je „Gesamtkunstwerk“ postavený italskými architekty Rossim a Martinellim,vyzdobený Rottmayrovými freskami nad schodišti, monumentální nástropní freskou barokního malíře Andrea Pozzo v Herkulově sále. Je zde i krásná knihovna a zlatý kočár, kterým jela Isabela Parmská ke svatebnímu obřadu s Josefem II.

Poté navštívíme i přepychový nedávno zrekonstruovaný  Lichtenštejnský městský palác se soukromou sbírkou zaměřenou na období biedermeieru.

Odpoledne bude následovat prohlídka výstavy Lichtenštejnské knížecí sbírky   „Od Rubense po Makarta“ v Albertině. Jedinečná příležitost spatřit nejvzácnější díla ze sbírek a zároveň i nově získaná díla v posledních 15 letech.

image8Ferdinand Georg Waldmüller
Rosen, 1843
Öl auf Holz
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

image9Friedrich von Amerling
Junges Mädchen, 1834
Öl auf Leinwand
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

image10Peter Paul Rubens
Venus vor dem Spiegel, um 1614/15
Öl auf Holz
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Než opustíme Vídeň zastavíme se na okraji Vídeňského lesa v rodovém sídle Lichtenštejnů na Hradě Liechtenstein, který si Lichtenštejnové v 19. století téměř znovu postavili v původní podobě. Stal se nejstarším hradním muzeem v Rakousku (založené v r.1812). „Srdcem hradu“  je téměř 900 let stará dochovaná románská kaple sv. Pankráce.

Naproti hradu se nachází zámek Liechtenstein, ve kterém je dnes Domov důchodců.           Na zpáteční cestě do Mikulova pojedeme kolem dalšího  lichtenštejnského zámku Wilfersdorf. Že bychom se zastavili v zámeckém vinném sklepě, abychom porovnali rakouská a moravská vína?

Nocleh se snídaní v hotelu Galant v Mikulově.

Úterý, 11.6. Mikulov – Valtice – Vranov u Brna – Praha

Dopoledne dokončíme prohlídku Mikulova návštěvou někdejšího lichtenštejnského a později ditrichštejnského zámku s nejstarším obřím sudem na víno ve střední Evropě. Mikulov byl také významným židovským centrem – je možné navštívit zrestaurovanou synagogu a židovský hřbitov patřící k největším a nejstarším židovským hřbitovům u nás. Kostel sv. Jana Křtitele zaujme barokní výzdobou od F. Maulbertsche.

image12 image11

Přestávka na oběd. Hotel také nabízí mezi 9 a 15 hodinou 2-hodinový vstup zdarma do Wellness bazénu.

image13 image14

Odpoledne budeme pokračovat v prohlídce 2. části Lednicko-valtického areálu ve Valticích.

Valtický zámek patřil Lichtenštejnům od konce 14. století a v 2. pol.16. století se původní gotický hrad přestavěný v renesančním slohu stal jejich rezidencí. Prohlédneme si reprezentační místnosti, zámeckou kapli –  barokní perlu vyzdobenou Antoniem Beduzzim a nově zrekonstruované klasicistní zámecké divadlo s obnovenou mašinerií dle původních plánů.

Z Valtic neodjedeme aniž bychom si prošli unikátní  labyrint  valtického podzemí a ochutnali skvělé víno ze zdejších vinic!

image15 image16

Naši cestu ve stopách Lichtenštejnů zakončíme prohlídkou unikátního, pozdně gotického Světelského oltáře, který věnoval farnímu kostelu v Adamově kníže Jan II.  z Lichtenštejna a v nedalekém Vranově u Brna, kde se nachází rodinná hrobka Lichtenštejnů. Ta sice není pro veřejnost přístupná, ale můžeme nahlédnout do areálu hrobky, v jehož předsíni uvidíme sochy Josefa Kliebera.

Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Poznámka: pořadí jednotlivých návštěv může být změněno

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu
 • 3 x nocleh se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji v hotelu Galant**** v Mikulově Wellness na dvě hodiny zdarma v čase 9:00 – 15:00. Po 16:00 hodině je možné si zakoupit vstup za 300,- Kč na dvě hodiny (Sauny, vířivky, bazén)
 • 1 x oběd v restauraci (pivovaru)
 • 1 x večeři s neomezenou konzumací vína ve vinném sklepu v Mikulově
 • 1 x ochutnávku vína ve Valtickém podzemí
 • 1 x projížďku lodí po Staré Dyji v Lednici
 • 1 x exkluzivní prohlídku Lichtenštejnského zahradního paláce ve Vídni s místním odborným lektorem
 • odborný výklad historika umění
 • asistenci zástupce Salve tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • komplex. zájezdové pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
 • vstupy (s výjimkou Lichtenštejnského paláce ve Vídni)
 • Příplatek za 1-lůžkový pokoj:  1.700 Kč
Termín zájezdu: 8. - 11. června 2019
Cena zájezdu: 9.990 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.