Zájezd za českým moderním sakrálním uměním do Olomouce a do oblasti Moravského Krasu

s historičkou umění Mgr. Barborou Vláškovou

image1

Sobota 1. dubna

7:00 odjezd do Olomouce z parkoviště na magistrále naproti staré budově hlavního nádraží.

Při příjezdu do Olomouce se nejdříve zastavíme v kostele sv. Cyrila  a Metoděje v Olomouci-Hejčíně  z 20. let 20. století se zajímavou malířskou výzdobou, mozaikou, vitráží Jano Köhlera a uměleckořemeslnými pracemi Franty Anýže.

Odpoledne strávíme v olomouckém Muzeu moderního umění (MUO)  kde máme možnost si prohlédnout tři zajímavé výstavy i stálou expozici.

Nás bude zajímat zejména výstava „Posvátné umění v nesvaté době“. Představuje mimořádné architektonické a umělecké projekty kostelů,kaplí a jiných sakrálních staveb, které vznikly navzdory komunistickým restrikcím v 2. polovině 20. století díky odvaze, nadšení a spolupráci kněží, architektů a umělců. Jedná se jak o sakrální novostavby, tak i rekonstrukce a moderní  úpravy interiérů starších kostelů. Byly to např. významné realizace architektonické kanceláře Huť Jaroslava Čermáka ve spolupráci s výtvarnými teoretiky Růženou Vackovou, Josefem Zvěřinou, umělci Miloslavem Troupem, Václavem Boštíkem a dalšími. Pro jedovnickou farnost vytvořil jedinečná umělecká díla zejména Mikuláš Medek, Jan Koblasa a Ludvík Kolek. K dalším významným osobnostem patří architekti Jan Sokol, Tomáš Černoušek, Lubomír Šlapeta, umělci Karel Stádník, autor vitrají Karel Rechlík, Jan Exnar, sochař Otmar Oliva a další. Na našem zájezdu budeme mít příležitost spatřit na vlastní oči některé kostely a kaple, s kterými se na výstavě nejdříve seznámíme teoreticky.

Samostatná kapitola je věnováma českým umělcům, kteří vytvořili významná díla v emigraci, jako např. Josef Šíma, který navrhl vitraje pro chrám sv. Jakuba v Remeši, v Německu působil Jan Koblasa, v Rakousku Zbyněk Sekal.

Architektuře bude věnována i nová výstava „Příběh Háj“, která představí unikátní areál rondokubistické vily od  arch. Bohuslava Fuchse a vodní elektrárny v osadě Háj u Mohelnice v Litovelském Pomoraví. Seznámíme se s pohnutou historií tohoto místa, které v neděli navštívíme!

Do 2. dubna je pro nás prodloužena další architektonická výstava „Architektura v procesu“, která je výběrem toho nejlepšího ze sbírky architektury MUO od 19. století po současnost. Setkáme se zde s díly slavných architektů jako Jan Kotěra, Lubomír a Čestmír Šlapetovi, Alena Šrámková, manželé Machoninovi, Václav Aulický, ale i s architekty mladší generace.

Nevynecháme samozřejmě ani stálou expozici výtvarného umění 20. století s názvem „Století relativity“.

Tentokrát neplánujeme podrobnou prohlídku historického centra Olomouce, kterou jsme již absovovali vícekrát, ale v případě času se můžeme  podívat ještě do nedalekého art decového pravoslavného katedrálního chrámu sv. Gorazda

image2 image3 image4

(foto vlevo sv. Gorazd, uprostřed a v pravo kostel v Olomouci-Hejčíně)

Nedaleko našeho hoteluv areálu olomoucké nemocnice najdeme ještě jeden skrytý pozdně funkcionalistický architektonický skvost Kapli Božského Srdce Páně od Jaroslava Čermáka.

Nocleh se snídaní v hotelu v Olomouci.

Neděle 2. dubna

Po snídani se vypravíme za architektonickými unikáty, které jsme poznali na včerejších výstavách v MUO.  První zastávkou bude obec Háj u Mohelnice s areálem vodní elektrárny a prvorepublikové vily, kterou postavil architekt B. Fuchs a J. Štěpánek v r. 1921 pro manžele Karla a Ellen Plhákovi.

Odpoledne nás čeká to nejlepší, co u nás  v době totality v oblasti sakrální architektury vzniklo – trojice unikátních kostelů v oblasti Moravského Krasu, jejichž realizaci lze považovat téměř za zázrak. Ve výžzdobě všech třech kostelů se podílel hlavně Mikuláš Medek, ale i další významní čeští umělci.

image5 image6

Senetářov, kostel sv. Josefa, jeden z několika mála kostelů postavených u nás za komunismu díky úsilí jedovnického faráře P. Vavříčka na přelomu 60. a 70. let 20. století podle návrhu brněnského malíře, sochaře a architekta Ludvíka Kolka. Ten se ve svém architektonickém řešení inspiroval sakrálními stavbami Le Corbusiera. Sklobetonové stěny chrámu vyzdobil 14 obrazy křížové cesty Mikuláš Medek.

image7

Kotvrdovice, kostel Božského Srdce Páně, druhý z trojice kostelů Moravského krasu, jehož interiér zdobí dílo Mikuláše Medka. Opět se jedná o hlavní oltář s tématem Božského Srdce Páně.

image8 image9

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla, díky úsilí místního faráře P. Vavříčka získal interiér kostela na počátku 60. let 20. století novou vnitřní výzdobu, kterou vytvořil mimo jiné Jan Koblasa, Karel Nepraš a především Mikuláš Medek, jenž v rámci svého tzv. období preparovaných obrazů vytvořil pro kostel hlavní oltář sv. Kříže.

image10 image11

Návrat do Prahy ve večerních hodinách (předpokládaný příjezd do 21 hodin).

Cena zahrnuje
  • Autobusovou dopravu komfortním 30-místným autobusem (WC, minibar)
  • 1 x nocleh se snídaní v hotelu*** blízko centra Olomouce
  • Odborného průvodce
  • Asistenci zástupce Salve tour
  • Zapůjčení osobního audio systému
  • Zákonné pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
  • Příplatek za jednlůžkový pokoj: 600 Kč
Termín zájezdu: 1. - 2. dubna 2023
Cena zájezdu: 3.600 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.