Zájezd za uměním do Würzburgu (UNESCO) a Frankfurtu nad Mohanem

s historikem umění Mgr. Janem Boučkem

 • Výstava GUIDO RENI ve Städel Museum
 • Výstava CHAGALL v Schirn Kunsthalle
 • Výstava NIKI DE SAINT PHALLE v Schirn Kunsthalle

Pátek, 10. února: Praha – Würzburg

6:30  odjezd zmagistrály před starou budovou hlavního nádraží.

Při cestách do Frankfurtu se vždy díváme na Würzburg jen z odpočívadla na dálnici. To je velká škoda, protože Würzburg patří k nejkrásnějším německým městům s mnoha historickými a architektonickými památkami. Tentokrát se na něj podíváme zblízka!

Někdejší rezidence würzburských knížat-biskupů (UNESCO) je jednou z nevýznamnějších barokních památek nejen Německa, ale i celé Evropy.  Byla postavená v 1. polovině 18. století podle návrhu biskupského dvorního architekta Balthasara Neumanna.  Stylově v sobě unikátně kombinuje podněty německého, rakouského a italského baroka s prvky architektury francouzských zámků. Kromě Neumanna se na stavbě podíleli i další čelní představitelé evropského baroka, jakými byli Johann Lucas von Hildebrandt a Maxmilian Welsch. Vrcholem okázalé vnitřní výzdoby rezidence je monumentální freska od Giovanniho Battisty Tiepola.

Součástí rezidence je také dvorní kostel Nejsvětější Trojice.  Architekturu kostela navrhl Balthasar Neumann, interiér pochází od Johanna Lucase von Hildebrandta. Kapli zdobí nástropní fresky od Johanna Rudolfa Bysse, oltářní obrazy jsou dílem Giovanniho Battisty Tiepola.

V rezidenci se nachází také Martin von Wagner Museum, jedno z největších univerzitních muzeí v Evropě. Kromě významné sbírky antiky obsahuje díla předních malířů a sochařů od středověku až po 20. století (Tilman Riemenschneider, Bartholomäus Spranger, Luca Giordano, Giovanni Battista Tiepolo, Max Liebermann).

Dóm sv. Kiliána je připomínán už v 8. století, ale jeho dnešní podoba je románská z roku 1040. Součástí uměleckého vybavení jsou i mistrovské kamenosochařské náhrobky knížat biskupů od sochaře Tilmana Riemenschneidera a oltáře Joachima von Sandrarta a Johanna Heinricha Schoenfelda. K dómu přiléhá tzv. Schönbornská kaple, architektonická perla Balthasara Neumanna s výmalbou Johanna Rudolfa Bysse.

Barokní chrám Neumünster stojí na místě románského kostela z roku 1060 nad někdejšími hroby franckých apoštolů Franků  sv. Kiliána, Kolonata a Totnana. Vnitřní výzdobu kostela vytvořili v 18. století mistři německého štukatérského umění bratři Johann a Dominik Zimmermannové.

Gotická kaple Panny Marie (Marienkapelle) vznikla na místě synagogy zničené za pogromu v roce 1349. Při náletu na Würzburg v březnu 1945 byla kaple – podobně jako zbytek města – těžce poškozena. Tehdy vzala za své i většina původního vnitřního vybavení. Do své někdejší gotické podoby byla obnovena až v 60. letech 20. století. I přesto se v kapli zachovala mnohá pozoruhodná díla Tilmana Riemenschneidera. Kaple se také stala místem posledního odpočinku architekta Balthasara Neumanna.

Starý mohanský most (Alte Mainbrücke) pochází z 15. století, v barokní době byl vyzdoben sochami svatých podobně jako Karlův most.

Pořadí návštěv jednotlivých galerií může být změněno.

V případě času a zájmu je možné navštívit Stift Haug – kostel sv. Jana Křitele a sv. Jana Evangelisty. Kolegiátní konvent za středověkými městskými hradbami je poprvé zmiňován už v roce 1002. V 17. století byl z rozkazu knížat-biskupů středověký konvent zbořen a o několik set metrů dál postaven nový podle plánů Antonia Petriniho, jednoho z vůdčích představitelů baroka ve Francích. Interiér kostela zničený při bombardování na konci 2. světové války byl obnoven až v roce 2005. V kostele je dnes instalován monumentální oltářní obraz Jacopa Tintoretta s námětem Ukřižování.

Nocleh se snídaní v hotelu ve Würzburgu.

Sobota, 11. února: Würzburg – Frankfurt nad Mohanem

Dopoledne strávíme ještě ve Würzburgu na levém břehu Mohanu.

Pevnost Marienberg – někdejší hrad, sídlo knížat-biskupů z Würzburgu, vyrostl kolem staršího kostela Panny Marie, který je svým svěcením (v roce 706) jednou z nejstarších sakrálních staveb na východ od Rýna. Později byl biskupský hrad přestavěn na renesanční zámek a následně pevnost.

V pevnosti se nachází Francké muzeum umění (Museum für Franken – Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg). Jedno z největších muzeí v Bavorsku (45 výstavních sálů) představuje výtvarné umění a umělecká řemesla jak města Würzburg, tak i celých Frank od pravěku až do 19. století. K nejvýznamnějším částem zdejší sbírky patří soubor děl proslulého sochaře Tilmana Riemenschneidera, jednohoho z vůdčích představitelů německého sochařství přelomu pozdní gotiky a renesance.

Käppele (poutní kostel Navštívení Panny Marie) – kostel postavený podle plánů Balthasara Neumanna v polovině 18. století v rokokovém stylu – se tyčí nad městem na kopci Nikolausberg. Středobodem zdejších poutí je zázračná socha Piety, k níž směřují procesí už od 17. století. Bohatou freskovou a štukovou výzdobu vytvořili Matthäus Günther a Johann Michael Feuchtmayer starší.

Přejezd do Frankfurtu (cestou zastávka na oběd v Nordsee Spessart Nord).

Odpoledne navštívíme Museum Städel a výstavu Guida Reniho. Výstava „Božský Guido Reni“ představuje poněkud zapomenutého mistra italského baroka, který patřil k nejúspěšnějším a nejoslavovanějším malířům své doby a žil v l. 1575-1842. K jeho mecenášům patřily významné osobnosti jako papež Pavel V. Borghese, vévoda z Mantovy či anglická královna. Působil zejména v Bologni a v Římě. Výstava vznikla ve spolupráci s Museo Nacional del Prado v Madridu. Fascinující ,malby, kresby a rytiny byly zapůjčeny z významných světových sbírek Národní galerie v Bologni, Galerie Uffizi ve Florencii, Musea J. Paul Getty a LACMA v Los Angeles, Metropolitního muzea v New Yorku a z Louvru v Paříži.

Prohlédneme si i stálou sbírku evropského umění, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším v Německu (van Eyck, Holbein, Dürer, Cranach, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Monet, Renoir, Degas, Rodin, Picasso, Munch, Klee a další).

Večer volno – doporučujeme procházku do čtvrti Sachsenhausen a večeři v některé z typických hospůdek, kde se čepuje jablečné víno.

Nocleh se snídaní v hotelu ve Frankfurtu.

Neděle, 12. února: Frankfurt nad Mohanem – Praha

Hlavním bodem nedělního programu bude návštěva Schirn Kunsthalle, která nabízí dvě zajímavé výstavy:

„CHAGALL – svět ve víru událostí“. Rozsáhlá výstava představuje Chagallovu méně známou tvorbu z 30. a 40. let minulého století, kdy jeho barevná paleta poněkud potemněla pod vlivem historických událostí, okupace Francie a pronásledování Židů. Asi 100 obrazů, prací na papíře, fotografií a  dokumentů ukazuje umělcovo hledání uměleckého výrazu tváří v tvář pronásledování.

Paralelně probíhá v Schirn Kunsthall velká výstava Niki de Saint Phalle. Francouzská výtvarnice patří k nejvýznamnějším umělkyním 20. století. Nejvíce ji proslavily její velkoformátové pestrobarevné ženské figury zvané „Nanas“ a instalace ve veřejném prostoru; její záběr je však mnohem širší – zahrnuje experimentální malby, kresby, asambláže, ale také práce pro divadlo, balet, film a architekturu.

Projdeme se také historickým centrem Frankfurtu, připomeneme si novodobou Říši římskou a významnou roli císaře a krále  Karla IV. v  historii města a také to, že volba  císaře se odehrávala dlouho právě zde. Navštívíme kostel sv. Bartoloměje nazývaný také Císařskou katedrálou – katedrálou sice nikdy nebyl, konalo se zde však 10 císařských korunovací. Na historickém hlavním náměstí Römerplatz se můžeme posilnit frankfurtskou klobáskou a jablečným vínem Ebbelwoi.

Ve zbývajícím čase můžete navštívit některé z 33 muzeí zahrnutých  v nabídce „Museumsufer-Ticket“ https://www.museumsufer.de/.

V 16:00 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy do 23:00.

Cena zahrnuje
 • 1 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelu*** ve Würzburgu
 • 1 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích v hotelu***ve Frankfurtu
 • Autobusovou dopravu
 • Odborný výklad historika umění
 • Museumsufer-Ticket v ceně 21 EUR
 • Osobní audio-guide-systém (mikrofon pro průvodce a sluchátka pro účastníky)
 • Asistenci zástupce CK SALVE tour
 • Zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
 •  Příplatek za jednolůžkový pokoj:  1.200 Kč
Termín zájezdu: 10. - 12. února 2023
Cena zájezdu: 7.600 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.