Zájezd ve stopách Santiniho – 3. díl – východní Čechy

s odborným doprovodem Mgr. Jana Boučka

Pátek 22. dubna

7:30 odjezd z parkoviště před starou budovou hl. nádraží ve směru Václavské náměstí.

Chotouň

Kostel sv. Prokopa – barokní kostel postavený v roce 1708 nákladem hraběnky Františky Rozálie Kinské podle projektu Jana Blažeje Santiniho na místě, kde se podle legendy narodil zakladatel Sázavského kláštera svatý Prokop.

Sedlec u Kutné Hory

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele (UNESCO) je konventním chrámem nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách založeného r. 1142, které bylo r. 1412 vypleněno a vypáleno husity. Klášter i chrám byly obnoveny z trosek až na počátku 18. století podle plánů Pavla I. Bayera, kterého následně vystřídal teprve 24letý Jan Blažej Santini. Konventní chrám je tak vůbec první známou Santiniho realizací ve stylu barokní gotiky.

image1 image2

V chrámové klenotnici se nachází originál tzv. Sedlecké monstrance, která patří k nejstarším dochovaným gotickým monstrancím na světě. Její podoba byla inspirována architekturou Petra Parléře a jako jediná z chrámového vybavení přežila husitské plenění.
Drobnými úpravami Santini zasáhl i do podoby slavné kostnice pod hřbitovním kostelem Všech svatých, který rovněž navštívíme. Kostel od 13. století obklopovalo tzv. Svaté pole – rozsáhlý hřbitov posvěcený prstí z Golgoty. Po zmenšení hřbitova byly kosterní ostatky exhumovány a uloženy v kostnici pod kostelem do podoby pyramid.

image6 image4 image3

Chlumec nad Cidlinou

Zámek Karlova Koruna patří k  stěžejním dílůmSantiniho profánní architektury a svojí kompozicí je jedním z nejpozoruhodnějších projevů vrcholného baroka v celé Evropě. Postavit jej dal v letech 1721-23 František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř Českého království. Santini stavbu koncipoval po vzoru svých předcházejících sakrálních realizací ve Křtinách, Panenských Břežanech a na Zelené hoře na půdorysu paprsčité centrály, do níž jsou krystalicky zaklíněna boční křídla.

image7

Oběd v Zámecké restauraci.

Hradec Králové

V sídelním městě královéhradeckých biskupů je Santiniho dílem kaple sv. Klimenta při hlavním biskupském chrámu. Na místě původně středověké kaple Santini vztyčil sice tvarově střízlivou, ale tím velkoryseji pojatou oválnou stavbu zasvěcenou sv. Klimentovi, patronu města. Druhou Santiniho realizací ve městě je zahradn nádvorní křídlo biskupské rezidence, kterým architekt rozšířil jen o pár let starší barokní palác od neznámého autora.

Ubytování v hotelu v Hradci Králové.

Sobota 23. dubna

Rychnov nad Kněžnou

Zámecký areál, který je stále v majetku hraběcího rodu Kolowrat-Libštejnských, představuje jeden z největších barokních architektonických celků na našem území. Přestože Santiniho působení v Rychnově není archivně doloženo, lze mu bezpečně připsat autorství průčelí někdejšího piaristického kostela Nejsvětější Trojice s loretánskou kaplí a zámeckou jízdárnu. Santini upravil i průčelí zámku, aby tak spolu s kostelem vytvořil působivé barokní panorama ve své době přezdívané „rychnovské Hradčany.“ Zámek se dodnes pyšní i velkou kolowratskou obrazárnou, jednou z nejrozsáhlejších soukromých galerií starého umění u nás.

image8

image9

Deštné v Orlických Horách

Kostel sv. Máří Magdaleny je pravděpodobně jednou z posledních Santiniho realizací vůbec. Architektonická kompozice se vyznačuje chladným, ale racionálně hravým geometrismem, který je typický pro Santiniho tvorbu krátce před jeho předčasnou smrtí.

Oběd v Kozím chlívku nebo v jiné restauraci v Deštném.

Zámek Opočno

Colloredo-Mansfeldský zámek prošel na počátku 18. st. vrcholně barokními úpravami pod vedením italského architekta Giovanni B. Alliprandiho. Podle údajů v účetní knize opočenského panství byly v letech 1720 – 1722 propláceny honoráře za přípravu projekčních plánů na přestavbu zámku i Janu Blažeji Santinimu. Dodnes není zřejmé, zda byly nakonec Santiniho návrhy realizovány. Pokud ano, v Opočně po nich nic nezůstalo. V každém případě ale zámek stojí za návštěvu zejména kvůli zcela jedinečné sbírce zbraní a obrazů.

image10 image11

Ubytování v hotelu v Hradci Králové.

Neděle 24. dubna

Smiřice

Zámecký kostel Zjevení Páně je nejstarší stavbou ze skupiny barokních radikálně dynamických staveb architekta Kryštofa Dientzenhofera. Nabídne se nám tak srovnání Dientzenhoferovy vlnící se průnikové architektury s tvorbou Jana Blažeje Santiniho. V geometrickém rozvržení stavby se Dientzenhofer inspiroval turínským kostelem San Lorenzo, vrcholným dílem italského architekta Guarina Guariniho. Interiér smiřického kostela, do nějž je vetknuta symbolika hvězdy, erbovního znamení majitelů panství Šternberků, vrcholí hlavním oltářním obrazem Klanění tří králů Petra Brandla.

image12image13

Hořiněves

Zámek stojící na místě původně středověké tvrze Santini přestavěl a rozšířil na objednávku rodu Šporků. Původní Santiniho plány však nikdy nebyly realizovány ve své úplnosti.

Hořice

Ve „městě kamenné krásy“, významném středisku výtvarné (především sochařské) kultury si prohlédneme kostel Narození Panny Marie postavený podle návrhu další neopominutelné osobnosti české barokní architektury – Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

image14 image16 image15

Projdeme se Smetanovými sady, kde na počátku 20. století vzniknul první z místních sochařských parků. Mezi pomníky vztyčenými ke cti významným osobnostem české kultury najdeme i symbol Hořic, slavnou plastiku Krakonoše od sochaře Ladislava Šalouna. Na Smetanovy sady navazuje jedinečná přírodní galerie, sochařský park na vrchu Svatý Gotharda, ve kterém jsou instalována sochařská díla vytvořená při zdejších každoročních mezinárodních sochařských setkáních. První sympozium se v Hořicích uskutečnilo už v roce 1966 z iniciativy sochaře Vladimíra Preclíka.

image17 image18

Po procházce nás čeká oběd v pivovaru.

Lázně Bělohrad

Zámek barokně upravovaný v 17. století Santini modernizoval přístavbou nového průčelí s věží na centrální ose, do kterého umístil oválnou kapli sv. Jana Evangelisty. Společně s novým průčelím komponoval Santini i navazující čestný dvůr. V současné době je zámek v rekonstrukci, ale možná se nám podaří prohlédnout si alespoň zámeckou kapli.

image20

image19

Panenské Břežany

A na závěr našeho putování ve stopách Jana Blažeje Santiniho navštívíme kapli sv. Anny, která patří k nejvýznamnějším stavbám evropského baroka. Kaple vznikla v letech 1705-1707 jako součást letní rezidence benediktinek od sv. Jiří na Pražském hradě. V Santiniho tvorbě představuje jednu z prvních staveb na půdoryse paprsčité centrály. Mladý Santini zde v základu zformuloval celou škálu architektonických motivů, které uplatňoval a dále rozvíjel po celý svůj život.

Návrat do Prahy do 18 hodin.

Cena zahrnuje
  • Autobusovou dopravu
  • 2 x nocleh se snídaní v hotelu*** v Hradci Králové
  • 2 x oběd v restauraci
  • Odborného průvodce
  • Asistenci zástupce Salve tour
  • Pojištění storna A10 poj. UNION
  • Zákonné pojištění CK pro případ úpadku
  • Osobní audio systém
Cena nezahrnuje
  • Vstupy do památkvých objektů
Příplatek za jednolůžkový pokoj (počet pokojů je omezen) : 1.100 Kč
Termín zájezdu: 22. - 24. dubna 2022
Cena zájezdu: 5.500 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.