Zájezd baroko ve středověkém Řezně (Regensburgu)

s odborným doprovodem Mgr. Jana Boučka

Česko-bavorská zemská výstava „BAROKO! Bavorsko a Čechy“

s odborným výkladem autora české části výstavy prof. PhDr. Vítem Vlnasem, Ph.D.

Zažijte barokní noc módy!

image1

 Copyright “GettyImages/Steve Daggar Photography”

Pátek, 4. srpna

7:00 odjezd z parkoviště na magistrále před starou budovou hl.n. ve směru Václavské náměstí.

Do historického centra Řezna vstoupíme po Kamenném mostě, který je nejstarší stojící kamenný most v Německu postavený před polovinou 12. století. Stal se vzorem pro další středověké mosty včetně pražského Juditina mostu, předchůdce Karlova mostu. Společně s dómem je asi nejznámějším symbolem města.

Je čas oběda – máme štěstí, protože hned za mostem vedle solnice (Salzstadl) se nachází „Wurstkuchl“, nejstarší bratwurstová hospoda na světě. Co takhle dát si šest, osm, deset nebo dokonce dvanáct malých klobásek čili bratwurstů (taková je nabídka) s kysaným zelím a speciální sladkou hořčicí než se vypravíme za uměním?

Odpoledne nás čeká mimořádná komentovaná prohlídka Česko-bavorské zemské výstavy s názvem „BAROKO! Bavorsko a Čechy“, která byla připravena ve spolupráci Národního muzea v Praze a Domu bavorských dějin v Řezně. Našim průvodcem na výstavě bude přední znalec barokní kultury prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., autor české části výstavy.  Projekt věnovaný kulturním a společenským vazbám obou zemí v 17. a 18. století je přehlídkou uměleckých děl uspořádaných do pěti tematických oddílů a představuje celkem 180 sbírkových předmětů z Česka, Německa, Rakouska a Holandska. Výstava se koná v Domě bavorských dějin (HdBG).

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Řezna.

Sobota 5. srpna

Řezno – město s dvoutisíciletou historií a jedno z nejlépe zachovalých středověkých měst v Německu, zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO. Díky tomu, že ve srovnání s jinými německými městy nebylo za 2. světové války tolik zničeno, dochoval se zde největší celek původní románské a gotické architektury severně od Alp.

V r. 739 bylo v Řezně zřízeno biskupství, do jehož pravomoci spadaly i Čechy. Od konce 8. století patřilo k nejvýznamnějším městům východofranské říše Karla Velikého a později Svaté říše římské, od r. 1245 bylo svobodným městem a také významným obchodním centrem. Právě mezi 11. – 13. stoletím zde vznikaly románské a gotické stavby, které tvoří jádro dnešní památkové rezervace.

Památky, které uvidíme během procházek po Řeznu v pátek a v sobotu:

Katedrála sv. Petra  (Dom St. Peter)

Jedna z vůbec nejvýznamnějších gotických staveb Německa. Nejstarší předchůdce dnešního chrámu byl založen ještě v pozdně římském období ve 4. století. Vedle něj vznikla z popudu bavorského vévody Tassila III. bazilika, kde v roce 845 přijalo křest čtrnáct českých knížat. Gotická podoba dómu pochází ve svém jádru ze 13. století, ačkoliv dokončena byla až o dvě stě let později. Výzdoba interiéru dodnes představuje galerii vrcholně a pozdně gotického sochařství.

Pokladnice řezenského dómu v prostorách bývalé biskupské rezidence uchovává zcela mimořádnou kolekci sakrálního umění od středověku do 18. století, kdy Řezno platilo za jedno z hlavních center zlatnického řemesla v Evropě. Jedno ze zdejších středověkých zlatnických děl má prvořadý význam i pro české dějiny, a sice ostatkový kříž krále Přemysla Otakara II.

Niedermünster

Opatství řeholních kanovnic písemně doložené už k roku 889 a se díky svým těsným vazbám na členy vévodského rodu Agilolfingů stalo jednou z nejbohatších řádových institucí v Bavorsku. Dnešní románská bazilika vznikla po polovině 12. století nad ostatky sv. Erharda, misionáře Bavorska,  řezenského biskupa a jednoho z patronů řezenského biskupství.

Kostel sv. Kasiána (St. Kassian)

Druhý nejstarší kostel ve městě a jedna z nejstarších církevních staveb v Bavorsku vůbec byl podle legendy postaven na místě římského pohanského chrámu. Poprvé je zmiňován na konci 8. století, v souvislosti s nedalekou rezidencí bavorských vévodů. V 18. století se kostel stal hojně navštěvovaným poutním místem a jeho interiér byl honosně vyzdoben ve stylu rokoka.

Bazilika Panny Marie (Stiftskirche zur Alten Kapelle)

Dnešní konventní kostel patří k nejstarším v Bavorsku. Snad právě tady začala christianizace celé země, když tu byl kolem roku 700 pokřtěn vévoda Theodo II. z rodu Agilolfingů. Poprvé je však kostel zmiňován až v roce 875, kdy sloužil bavorským vévodům jako palácová kaple. Díky rozsáhlé úpravě interiéru v 18. století se stal i jednou z nejvýznamnějších rokokových památek Bavorska.

Klášterní kostel sv. Jakuba (Schottenkirche St. Jakob)

Vznik konventního kostela souvisí s misií iroskotských benediktinských mnichů ve střední Evropě, kteří na nynějším místě založili svůj klášter už roku 1090. Vrcholně románská architektura dodnes patří k předním památkám svého druhu v Německu. Slavný je především severní portál baziliky z poloviny 12. století s bohatou figurální výzdobou.

Klášterní kostel sv. Jimrama (St. Emmeram)

Někdejší benediktinské opatství je prvořadou památkou předrománského, románského, ale i pozdně barokního umění. Klášterní kostel vznikl na konci 8. století nad ostatky sv. Jimrama, biskupa a misionáře působícího na území Bavorského vévodství . Dalších téměř sto let byl i sídlem řezenských biskupů. Do 12. století klášter platil za jedno z hlavních center věd a umění. V souvislosti s kanonizací někdejšího opata a řezenského biskupa sv. Wolfganga byl původně karolínský chrám opatřen mohutnou západní příčnou lodí s kryptou. Nový rozkvět kláštera nastal na začátku 18. století, kdy byli zdejší opati povýšeni do hodnosti říšských knížat a konventní kostel byl velkolepě barokně obnoven bratry Asamy.

Zámek Sv. Jimrama (St. Emmeram) neboli Knížecí zámek Thurn-Taxisů (Schloss Thurn und Taxis)

V první polovině 19. století byl zrušený klášter sv. Jimrama dán do užívání knížecímu rodu Thurn Taxisů jako kompenzace za ztrátu poštovního monopolu.

V případě času a zájmu je možné navštívit interiéry zámku spolu s klášterní křížovou chodbou.

Historické muzeum (Historisches Museum Regensburg)

Muzeum sídlící v jednom z nejstarších minoritských klášterů v Německu svými sbírkami dokumentuje dějiny Řezna od prehistorie až do současnosti. Chloubou muzea je sbírka středověkého umění a především soubor děl malíře Albrechta Altdorfera, předního renesančního umělce tzv. Dunajské školy.

K dalším památkám v historickém centru patří:

St. Ulrich – kostel budovaný ve 13. století původně snad jako palácová kaple pro přilehlou rezidenci bavorských vévodů.

Herzogshof – zbytek někdejší vévodské rezidence z 6. století.

Römerturm – románská obytná věž patřící k vévodskému paláci

Porta preatoria – zbytek severní brány bývalého tábora římských legionářů Castra Regina z 2. století. Jedná se o jednu z nemnoha zachovaných římských bran severně od Alp.

Neupfarrkirche – původně poutní kostel na místě zničeného židovského ghetta.

Altes Rathaus – komplex budov ze 13. století po vzoru patricijského městského paláce s tzv. Říšským sálem, místem konání říšských sněmů.

Goldener Turm – jedna z obytných věží, které byly ve středověku budovány bohatými patricijskými rodinami.

Gasthof zum Goldenen Kreuz – bývalý městský patricijský palác s obytnou věží z roku 1250. Budova od 16. století sloužila jako hostinec, který byl využíván při četných panovnických návštěvách města.

Baumburger Turm – obytná středověká věž, která se zachovala v téměř nezměněné podobě

Goliathhaus – impozantní, raně gotický městský palác z počátku 13. století s freskou boje Davida s Goliášem.

Po celý den a noc bude v rámci Česko-bavorské zemské výstavy „BAROKO! Bavorsko a Čechy“ v Domě bavorských dějin a na náměstí Donaumarkt probíhat „Nacht der Mode“ (Noc módy). Od 9 hodin až do večera máme možnost vybrat si z nabídky barokních požitků, jako např. ochutnávka barokních dortíků či procházka barokní zahradou za doprovodu moderně-barokních tónů. Vyvrcholením bude módní přehlídka Haute Couture renomované „Německé mistrovské školy módy“. Ve foyer muzea se pak bude tančit až do 4 hodin do rána…

Nocleh se snídaní v hotelu v centru Řezna.

Neděle, 6. srpna

Na výstavě „BAROKO! Bavorsko a Čechy“ jsme se seznámili s dílem bratrů Asamů. Dnes se na jejich tvorbu v okolí Řezna podíváme in situ.

Klášter Weltenburg / Benediktinské opatství sv. Jiří (Benediktinerabtei St. Georg)

Původně raně středověký benediktinský klášter, jehož opati jsou poprvé připomínání v polovině 11. století, vděčí za svůj dnešní věhlas nákladné barokní přestavbě na počátku 18. století pod vedením malíře a architekta Kosmy Damiana Asama a jeho bratra štukatéra Egida Quirina Asama, kteří zde vytvořili jednu z nejpůsobivějších barokních sakrálních staveb celé Evropy!

Klášter Rohr (Benediktinerabtei Rohr in Niederbayern)

Kostel někdejší kanonie augustiniánů kanovníků založené roku 1133 byl na počátku 18. století monumentálně barokně přestavěn. Středobodem chrámového prostoru se tehdy stal hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie koncipovaný jako „Theatrum sacrum“ – posvátné divadlo, které je jedním z klíčových děl Egida Quirina Asama. Přestože byl konvent zrušen už v roce 1803, po 2. světové válce jej obnovili benediktinští mniši německé národnosti, kteří sem přišli z východočeského Broumova.

V případě dostatku času můžeme na zpáteční cestě navštívit monumentální památník Wallhalla, který nechal v 1. polovině 19. století postavit král Ludvík I. Bavorský podle plánů architekta Leo von Klenze jako síň slávy osobností německého národa.

Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje
  • 2 x nocleh se snídaní v hotelu***+  v centru Řezna
  • autobusovou dopravu
  • odborného průvodce-historika umění
  • vstup na česko-bavorskou zemskou výstavu „BAROKO! Bavorsko a Čechy“ s komentovanou prohlídkou autora české části výstavy
  • asistenci zástupce SALVE tour
  • osobní audio-systém (sluchátka)
  • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku
Cena nezahrnuje
  • další vstupy (bude upřesněno)
  • příplatek za 1lůžkový pokoj: 1600 Kč
Termín zájezdu: 4. - 6. srpna 2023
Cena zájezdu: 7.400 Kč/osoba ve 2lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.