Tradiční adventní zájezd Salve tour za uměním do Vídně

s doprovodem historiků umění Mgr. Jana Boučka a  PhDr. Duni Panenkové

 • RAFFAEL v Umělecko-historickém muzeu (KHM)
 • MICHELANGELO v Albertině
 • MAX OPPENHEIMER v Leopoldově muzeu
 • GABRIELE MUNTER v Leopoldově muzeu
 • LOUISE BOURGEOIS v Dolním Belvederu
 • 300. výročí  otevření Horního Belvederu
 • ROBERT MOTHERWELL v Bank Austria Kunstforum

image1

Pátek, 17. listopadu (státní svátek)

8:00 odjezd z parkoviště na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno.

Po příjezdu do Vídně návštěva Albertiny: hlavní výstava „Michelangelo a následovníci“
je věnována velkému renesančnímu mistrovi a jeho dalekosáhlému vlivu na vývoj dějin umění od jeho současníků až po umělce 20. století. Kromě klíčových děl  Michelangela se setkáme také s Raffaelem, Dürerem, Rembrandtem, Mengsem, Rubensem, Boucherem, Klimtem a Schielem. Srovnání jejich díla ukazuje přijetí, další rozvíjení  a nakonec i odmítnutí ideálního zobrazování lidského těla v průběhu staletí.  Uvidíme nejen kresby, ale i grafiky a sochy. Soubor Michelangelových kreseb z vlastních sbírek Albertiny je doplněn zápůjčkami z dalších významných galerií a institucí.

https://www.albertina.at/ausstellungen/michelangelo-und-die-folgen/

Velká výstava vídeňského malíře Gottfrieda Helnweina při příležitosti jeho 75. narozenin představí jeho hyperrealistické obrazy z posledních dvou dekád.

https://www.albertina.at/ausstellungen/gottfried-helnwein-23/

Výstava jedné z nejvýznamnějších současných umělkyň Kathariny Grosse, která žije střídavě v Berlíně a na Novém Zélandu, nás přenese do trojrozměrného světa jejích barevných obrazů, asambláží a site specific instalací. https://www.albertina.at/ausstellungen/katharina-grosse/

Výstava „American Prospects“ významného amerického fotografa Joe Sterfelda, představitele New Color Photography 70. let. https://www.albertina.at/ausstellungen/joel-sternfeld/

Ve zbývajícím čase si můžete prohlédnout reprezentační místnosti Albertiny a/nebo sbírku Batlinerových „Od Moneta po Picassa“ (Monet, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Gauguin, skupiny Brücke a  Der Blaue Reiter, Kokoschka, Goncharova, Malevich, Chagall, Picasso), případně další výstavy v Albertině. https://www.albertina.at/ausstellungen/monet-bis-picasso/

Albertina Modern:  velká podzimní výstava „Rakousko-Německo. Malířství 1970 – 2000“ je dialogem předních umělců a umělkyň z Rakouska a Německa – Georg Baselitz a Maria Lassnig, Katharina Grosse a Wolfgang Hollegha, Arnulf Rainer a Gerhard Richter, Albert Oehlen a Martha Jungwirth, Anselm Kiefer a Hermann Nitsch.

https://www.albertina.at/albertina-modern/ausstellungen/oesterreich-deutschland/

Ubytování  se snídaní v hotelu v centru Vídně.

Volný večer: individuální večeře, možnost návštěvy některého z předvánočních trhů: nejstarší a největší vídeňský vánoční trh Christkindlmarkt (Ježíškův trh) na Radničním náměstí, náš nejoblíbenější adventní trh v křivolakých uličkách  Spittelbergu, kde se nachází i řada příjemných hospůdek, uměleckých galerií a ateliérů, Svatoštěpánský vánoční trh, vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie, tradiční trh na náměstí Am Hof nebo moderní pavilony s horkým punčem ahudbou v Muzejní čtvrti (Museumsquartier).

Sobota,18. listopadu

Umělecko-historické muzeum: výstava „Raffael. Zlato & Hedvábí“ je věnována monumentálním renesančním tapiseriím, které byly zhotoveny v Bruselu na objednávku papaže Lva X pro Sixtýnskou kapli v Římě  podle návrhu slavného italského umělce Raffaela Santiho. Výstava zároveň dokumentuje vývoj umění tkaných tapiserií v 16. století.
https://www.khm.at/besuchen/ausstellungen/raffael/

Možnost prohlídky Kunstkomory a/nebo obrazárny starých mistrů.  V obrazárně se nacházejí významná díla Tiziana, Belliniho, Giorgiona, Raffaela, Breughela, Rembrandta, Vermeera, Dürera a dalších mistrů, kteří jsou zde zastoupeni jako v žádné jiné světové obrazárně.

Kunstkomora – díky sběratelské vášni Habsburků zde můžete obdivovat umělecké poklady, které zůstávaly po mnoho let ukryty zrakům návštěvníků – jedinečné zlatnické práce, řezby v kameni, mistrovské bronzové sošky, filigránské práce, bizarní sošky ze slonoviny a dřeva, vzácné hodiny, křišťál,  sklo, porcelán, exotické předměty a četné kuriozity. K největším klenotům patří slavná slánka Benvenuta Celliniho a Krumlovská madona.

Přestávka na oběd ve vánoční vesničce na náměstí Marie Terezie.
Leopold Museum (Muzeum Leopoldových) v Muzejní čtvrti :
Výstava „Max Oppenheimer.Průkopník expresionismu“ – monografická výstava jedné z vůdčích osobností rakouského expresionismu. Kromě vídeňské akademie studoval i na pražské akademii a je úzce spjat s Oskarem Kokoschkou a Egonem Schiele, jejichž díla na výstavě rovněž uvidíme. A také obraz Misericordia Maxe Oppenheimera zapůjčený z Oblastní galerie Liberec!

Retrospektivní výstava Gabriele Münter, která nebyla jen družkou Vasilije Kandinského, ale zejména patřila k hlavním protagonistům německé avantgardy a byla členkou německé expresionistické skupiny „Der Blaue Reiter“ (Modrý jezdec). Na výstavě uvidíme 120 exponátů z veřejných i soukromých sbírek včetně olejomaleb, grafik, kreseb, fotografií, náčrtníků a dalších uměleckých předmětů. https://www.leopoldmuseum.org/en/exhibitions/preview

Nocleh  se snídaní v hotelu v centru Vídně.

Neděle, 19. listopadu

Dolní Belveder:  „Louise Bourgeois. Neochvějný protest“ –  první velká vídeňská retrospektivní výstavafrancouzsko-americké umělkyně, známé velkoformátovými sochami, zejména monumentálními pavouky. Na této výstavě budou vystaveny i její rané malby ze 40. let, sochy, instalace, kresby a tisky. https://www.belvedere.at/louise-bourgeois-0

Belveder slaví v letošním roce 300. výročí svého založení, tj. dokončení letní rezidence Evžena Savojského –  Horního Belvederu. A tak bychom se tam také měli zajít podívat na novou instalaci stálé sbírky „SCHAU!“ s největší světovou sbírkou děl Gustava Klimta. https://www.belvedere.at/schau

Polední přestávka ve vánoční vesničce v zahradě Horního Belvederu.

Odpoledne volno na individuální program – možnost návštěvy výstavní síně Bank Austria Kunstforum: první retrospektivní výstava významného představitele amerického abstraktního expresionismu Roberta Motherwella v Rakousku od r.1976 a v Evropě od roku 1998.
https://www.kunstforumwien.at/de/ausstellungen/500002/Robert-Motherwell-Pure-Painting

Vyberte si, na kterém z adventních  trhů zakončit  víkend plný umění a vůně vánočního punče – na Starovídeňském vánočním trhu na náměstí Freyung nebo na vedlejším náměstí Am Hof či na Ježíškově trhu na Radničním náměstí? Od 16 do 19 hodin si můžete poslechnout adventní zpívání ve slavnostním sále Vídeňské radnice.

V 18 hodin odjezd do Prahy z náměstí Marie Terezie. Příjezd do Prahy do 23:00.

Pořadí jednotlivých návštěv bude upraveno tak, aby skupiny nebyly najednou na jedné výstavě. změněno.

Cena zahrnuje
 • autobusovou dopravu
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji v 3hvězdičkovém hotelu v centru Vídně
 • odborný výklad historika umění
 • asistenci zástupce Salve tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
 • Příplatek za 1-lůžkový pokoj: 1 650 Kč
Termín zájezdu: 17. - 19. listopadu 2023
Cena zájezdu: 6.300 Kč/osoba ve 2lůžkovém pokoji

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.