Letecký zájezd do Říma: 500. výročí úmrtí Raffaela – nový termín bude upřesněn

Do Říma se tentokrát vypravíme ve stopách jednoho z největších mistrů italské renesance Raffaela Santi (Sanzio), kam se tento rodák z Urbina vydal po několika letech strávených ve Florencii , aby pro papeže Julia II. vyzdobil sály Vatikánského paláce, vilu bohatého bankéře, několik kostelů a stal se dokonce architektem.

Při příležitosti 500. výročí jeho úmrtí se v Římě bude konat nejvýznamnější výstava Raffaelova díla.

Čtvrtek 2. dubna

10:05 odlet z Prahy. 12:00 přílet do Říma / letiště Fiumicino. Transfer do hotelu.

Odpoledne návštěva výstavní síně Scuderie del Quirinale : prohlídka velkolepé výstavy RAFFAELLO, největší anejvýznamnější, jaká se kdykde konala za 500 let od jeho smrti. Po Raffaelově berlínské výstavě, která se zaměří hlavně na jeho líbezné madony, uvidíme i jiné náměty včetně jeho ranného autoportrétu a portrétů. Celkem dvě stovky mistrovských děl Raffaela a jeho současníků, z nichž 50 je zapůjčeno z galerie Uffizi ve Florencii. Více než stovka vlastních Raffaelových děl nebyla ještě nikdy takto shromážděna na jednom místě. Zápůjčky pocházejí i z řady dalších italských i světových muzeí.

Pátek 3. dubna

Dopoledne autobusový transfer do Trastevere neboli Zátibeří, kde nás zajímá zejména Vila Farnesina, kterou si nechal  na břehu řeky Tibery počátkem 16. století postavit  bohatý sienský bankéř Agostino Chigi  s cílem vytvořit zde „ráj na zemi“. Jeho vybudováním byl pověřen Raffaelův přítel, sienský architekt Baldassare Peruzzi. Provedl i výzdobu některých interiérů -  zejména iluzivní fresky v Síni perspektiv, zatímco lodžii vymaloval  Raffael se svými žáky Giuliem Romanem  a Gianfrancescem Pennim.  Na fresce zobrazující Nymfu Galateu s jejími veselými společníky se Raffaelovi  podařilo vytvořit dokonalou a harmonickou kompozici volně se pohybujících postav.

image1image2
Projdeme se uličkami Trastevere, které patří  k nejmalebnějším částem  Říma. V bludišti úzkých dlážděných uliček najdeme nejen  plno zajímavých zákoutí a příjemných hospůdek, ale i  významné kostely, jako např.  Santa Maria in Trastevere s krásnými mozaikami.  Duben je v Itálii také měsícem artyčoků. Podávají se vařené, smažené, plněné, marinované  i nakládané, ale pro Řím jsou typické zejména artyčoky (carciofi)  „alla romana“ a „alla guidea“. Doporučíme vám některou z hospůdek v Trastevere anebo v Židovské čtvrti na protějším břehu Tibery, kde připravují artyčoky podle těchto starých receptur. Stačí přejít ze Zátiběří přes antický most Ponte Cestio, Tiberský ostrov a druhý nejstarší most přes Tiberu Ponte  Fabricio, který pochází už z r. 62 př. Kr.

Odpoledne volno : možnost individuální prohlídky antických památek na Forum Romanum, Kapitolských muzeí ap.

image3

Fakultativní program:

20:30 Auditorium Parco della Musica (arch. Renzo Piano): koncert orchestru a sboru Orchestra e Coro dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Dirigent: Antonio Pappano
Klavír: Igor Levit
Program: Bach-Respighi – Tre corali
Bach-Stokowski – Toccata e Fuga in re minore BWV 565
Busoni – Koncert pro klavír a orchestr a mužský sbor

image4 image5

 Nedaleko se nachází také muzeum moderního umění MAXXI (arch. Zaha Hadid)

Sobota, 4. dubna

Dopoledne prohlídka Vatikánských muzeí se zvláštním zaměřením na Raffaela. V době, kdy Michelangelo začal pracovat na stropě Sixtinské kaple, požádal papež Julius II. Raffaela, aby vyzdobil několik místností Vatikánského paláce – zvané stanze di Raffaello. Obrazy a tapiserie podle Raffaelových námětů se nachází také ve vatikánské obrazárně. Prohlédneme si ale samozřejmě i největší umělecké skvosty vatikánských sbírek:   Apollona Belvederského, slavné sousoší Laokoonta, obrovského bronzového Herkula, obrazy Giotta, Raffaela, Pinturicchia, Belliniho, Leonarda da Vinci, Tiziana, Caravaggia a mnoha dalších slavných umělců. Zlatým hřebem bude Sixtinská kaple s Michelangelovými scénami ze Starého zákona od stvoření světa a člověka až k potopě a Poslednímu soudu. Jeho výzdoba kaple  je považována ze vrcholný počin v dějinách umění.

Nejznámější římská bazilika sv. Petra je výsledkem práce mnoha architektů a stavitelů (Bramante, Raffael, Sangallo, Michelangelo, Maderna, Bernini, aj.). Prohlédneme si Michelangelovu Pietu, Berniniho baldachýn nad hrobem sv. Petra, papežský trůn – katedru i hroby papežů. Máme zde dokonce i českou kapli sv. Václava, Cyrila a Metoděje! Nádherná vyhlídka z Michelangelovy kopule stojí určitě za namáhavý výstup po schodech. Na náměstí sv. Petra před bazilikou nás obklopí velkolepá barokní architektura s Berniniho kolonádou se 140 sochami světců.

image6 image7

Po polední přestávce budeme pokračovat kolem Andělského hradu přes Andělský most a uličkami historického centra ve stopách Raffaela ke kostelu Santa Maria della Pace (Raffaelovy 4 Sibily) a ke kostelu San Agostino (Raffaelův Prorok Izaiáš). Procházku ukončíme v Pantheonu, místě Raffaelova posledeního odpočinku. Kardinál Bembo, jeden z nejvýznamnějších učenců té doby, napsal epitaf pro jeho náhrobek :

Toto je Raffaelův náhrobek: dokud žil, obávala se Matka příroda, že ji překoná, a když zemřel, obávala se, že zemře i ona.“

image8 image9

Neděle 5. dubna:

Dopoledne návštěva Gallerie Borghese, která bývá nazývána  „královnou světových soukromých sbírek“, i když ji v r. 1902 do svého vlastnictví získal italský stát. Vilu s rozsáhlým parkem nechal postavit na začátku 17. století mecenáš umění,  kardinál Scipione Borghese. Jeho dnes světově proslulá sbírka umění zahrnuje mimořádná mistrovská díla Antonella da Messina, Belliniho, Raffaela, Tiziána, Coreggia, Caravaggia i jedinečné sochy Berniniho a Canovy a také vybrané antické řecké a římské plastiky. Najdeme zde také tři Raffaelova díla (portrét muže, Dámu s jednorožcem a Ukládání do hrobu). Symbolem této galerie je Vítězná Venuše od Canovy, známá spíše jako Paolina Bonaparte (viz foto).

image10

Po prohlídce projdeme parkem  Vily Borghese na vyhlídku u kostela Trinitá dei Monti a po Španělských schodech na stejnojmenné náměstí. Možnost fakultativního stylového oběda v nedaleké restauraci–muzeu  „Canova Tadolini“ v bývalém ateliéru Canovy a jeho žáka Tadoliniho. Vychutnejte si saltimboccu alla romana nebo telecí pečeni na bylinkách v nezapomenutelném prostředí autentického sochařského ateliéru,  obklopeni mramorovými sochami (několik je i bronzových) bez chronologického či jiného uspořádání. Doporučujeme alespoň krátkou siestu v nejstarší a nejslavnější římské kavárně-muzeu „Caffe Greco“, kam chodívala řada slavných lidí a která je zároveň největší soukromou volně přístupnou sbírkou umění na světě ! Pravidelně sem v poledne chodil ze svého nedalekého ateliéru na Španělském náměstí také Giorgio de Chirico na sklenku Punt e Mes.  Kolem se nachází spleť úzkých uliček a elegantních obchodů špičkových italských návrhářů na Via Condotti.

image11

Nás ale čeká ještě kostel Santa Maria del Popolo s kaplí Chigi, která je Raffaelovým architektonickým a uměleckým skvostem.

Pondělí 6. dubna:

Dopledne volno. Kolem poledne transfer na letiště a 14:50 odlet do Prahy.

Pořadí jednotlivých prohlídek může být změněno.

Cena zahrnuje
 • leteckou dopravu ČSA Praha – Řím – Praha včetně letištních tax a zavazadla 23 kg
 • 4 x nocleh se snídaní v 3-hvězdičkovém hotelu v centru Říma
 • pobytovou taxu
 • 2 x letištní transfer
 • výklad profesionální místní česky mluvící průvodkyně s licencí
 • asistenci zástupce SALVE tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění včetně zdravotního pojištění a pojištění storna zájezdu
 • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje
 • vstup na výstavu a do muzeí (bude upřesněno)
 • stravování kromě snídaní
 • příplatek za 1-lůžkový pokoj: 5.200 Kč
 • vstupenky  na koncert:
 • platea € 52;
 • galleria 1 € 42
 • galleria 4-5 € 34
 • galleria 7 € 30
 • galleria 2 € 28
 • galleria 3 € 19
Termín zájezdu: 2. - 6. dubna 2020
Cena zájezdu: 17.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.