Jarní sklářská cesta na Šumavu a do Bavorska

5.díl sklářských cest s PhDr. Pavlou Rossini

Pátek 29. března

6.30 odjezd autobusu z magistrály u hlavního nádraží. První den se seznámíme s historií i současností sklářské výroby na Šumavě, která patří k nejstarším centrům sklářské výroby v českých zemích již od středověku, s významným rozvojem od 18. století do počátku 20. století. Zejména sklárny v Anníně a Klášterském Mlýně se staly světově proslulými. Dnes již neexistující sklárna Lötz bývá odborníky považována za nejslavnější českou sklárnu počátků 20. století. Spolupracovala s předními soudobými umělci  a byla zde zhotovována rovněž díla rakouských a německých sklářů.  Secesní sklo firmy Loetz z Klášterského Mlýna si vydobylo prvenství v rámci  celé rakousko-uherské monarchie a získalo ocenění na světových výstavách.  S výrobky této sklárny se během naší cesty setkáme v několika muzejních expozicích.

 image1

Art deco sklo od J. Hoffmanna vyrábí nyní v replice fa. Lobmyer.

image2

Secesní sklo ze sklárny Lötz v Klášterském Mlýně. 

Annínská sklářská huť je jednou z nejdéle pracujících skláren u nás, zaměřených na výrobu foukaného skla. Několik nadšenců snaží obnovit sklářskou tradici, zejména tzv. šumavského brusu, a tak dnes můžeme navštívit  sklářskou huť, brusičskou dílnu, muzeum skla i prodejní galerii. V případě zájmu a času se podíváme i do nedaleké brusírny skla v Anníně-Rajsku s interaktivním muzeem skla, kde shlédneme film o historii šumavského skla a podíváme se, jak se vinou skleněné perle nad kahanem nebo vyrábějí šperky.

image3

Další zastávkou bude kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic s ojedinělým skleněným oltářem, 14 skleněnými zastaveními  křížové cesty, obětním stolem a  ambonem i skleněnou sochou sv. Vintíře  a betlémem. Nezapomeňte si sebou vzít lahev na léčivou vodu, jejíž pramen je v kapličce hned vedle kostela. Autorka skleněných plastik Vladěna Tesařová vytvořila také oltář pro nedaleký v r. 2017 znovu postavený kostelík ve Vatěnicích. Všechny tyto počiny svědčí o tom, že oblast nadále žije sklem.

image4 image5

Foto Annín-Rajsko + kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě: Oldřich Petržilka

Odsud se přemístíme do Klatov, kde si v Pavilonu skla (PASK) prohlédneme unikátní expozici slavného secesního skla z Klášterského Mlýna ze sbírky zapůjčené  rakouským sběratelem. Jedná se o  jednu z největších a nejcennějších  evropských sbírek skla firmy Loetz s více než 700 exponáty.

Je možné zakoupit i kombi-vstupenku do moderně zrekonstruovaných katakomb s mumiemi.

Přejezd do oblasti Bavorského lesa, kde se vydáme po sklářských stopách několika rodinných skláren, které zdejší oblast v minulosti proslavily  a podařilo se jim překonat nedávnou celoevropskou krizi oboru. Ve Zwieselu se nachází nejstarší německá sklářská škola z r. 1904 a z této oblasti pochází rovněž malíř a zakladatel hnutí studiového skla Erwin Eisch, který oslaví 92. narozeniny. S jeho tvorbu se seznámíme další den ve Frauenau. Nejvýznamnější sklárnou v okolí  Zwieselu bývala Královská privilegovaná manufaktura na výrobu křišťálového skla v Theresienthalu (dnes Kristallglasmanufaktur Theresienthal), která dodávala své mistrovské skleněné výrobky evropské šlechtě. Během večerní procházky se podíváme na svítící křišťálovou pyramidu  – nejvyšší toho druhu (8 m). Kdo si bude chtít zajít na večeři nebo alespoň okusit „parní pivo“ do 1. Dampfbierbrauerei, uvidí po cestě i malou skleněnou kapličku z ručně vyrobených  skleněných kvádrů.

Nocleh v hotelu v Zwieselu.

Sobota 30. března

Po snídani v hotelu v Zwieselu zamíříme do sousedního města Frauenau -  sklářského srdce Bavorského lesa, kde se vydáme ve stopách legendy ateliérového skla Erwina Eische.

image7 image8 image9

Fotky: archiv A. Tutshek – Stiftung

Cestou se krátce zastavíme u malé, ale zajímavé kapličky nad městem, o jejíž výzdobu i osobitou architekturu se zasloužil. Po exkurzi do sklářské hutě „Valentin Eisch“, kterou provozuje již třetí generace rodiny Eisch, projdeme tzv. Skleněnými zahradami (sochařský park s více než 30 monumentálními skleněnými objekty mezinárodních umělců) do zdejšího Sklářského muzea. Nemá sice stoletou tradici, vzniklo z nadšení místního starosty H. Hanesse teprve před 40-ti lety. Později byla provedena architektonicky velmi zdařilá dostavba, ideální pro vystavení moderního sklářského umění. Mnohá díla vznikla během slavných sympózií, jimiž se oblast proslavila. Část expozice svědčí rovněž o úzkých kontaktech českých a německých sklářů, jež se promítají do historie oboru.  Máme velké štěstí, neboť ještě stihneme poslední den výstavy mezinárodně uznávaných mexických umělců  Einara a Jamexe de la Torre. Jejich tvorba, často s figurálními motivy, zaujme Evropana optimismem a pestrostí barev.

Po občerstvení v „Kavárně ve Skleněných zahradách“ přejdeme do nedaleké Galerie am Museum (Eisch Museum), kde budeme pokračovat v poznávání díla Erwina Eische a dalších evropských umělců pracujících s mediem skla.

V pozdním odpoledni přejezd do Pasova. Volný večer – toulejte se romantickými uličkami historického centra, které se rozkládá na poloostrově tvořeném řekou Dunaj a Inn a na večeři si vyberte některou z mnoha útulných pasovských hospůdek. Nocleh v hotelu v Pasově.

image10

Neděle 31. března:

Snídaně v hotelu v Pasově. Zájemci si během ranní mše mohou poslechnout největší chrámové varhany na světě v Chrámu sv. Štěpána, postaveného ve stylu italského baroka.

image11

Hlavním cílem dnešního dne bude Pasovské muzeum skla v historické budově Wilder Mann. Od poloviny 20. st. ji začal s velkým nadšením budovat otec majitele hotelu p. G. Höltl s chotí.

Obsahujena30.000 exponátů v 36 místnostech a 4 patrech a je pravděpodobně i nejrozsáhlejší kolekcí skla, které vzniklo na území Čech, na jejímž uspořádání se podíleli čeští historici umění. I když obsahuje sklo od 17. století do současnosti, zaměříme se na soubory novějšího skla z přelomu 19. a 20. st., zejména secesního skla z produkce Harrachova, Lenory, Vimperka, Mosera a skláren z Teplicka včetně svítidel ve stylu Tiffany. Zatímco secesní sklo pracovalo nejčastěji s florálními motivy, sklo ve stylu art-deco, jež je rovněž bohatě zastoupeno, má dekory geometrické. Pozoruhodná je tvorba z okruhu výtvarníků Wiener Werkstätte, nejednou vyráběná ve sklárnách na území Čech – např. ve sklárně Lötz. Budeme se věnovat i historizujícímu sklu z oblasti Nového Boru, Kamenického Šenova a Jablonce nad Nisou, zejména reprezentativním kusům vytvářeným u příležitosti Světových výstav.

image12 image13 image14

Procházka městem a volný čas na oběd, možnost návštěvy Muzea moderního umění v jednom z nejzachovalejších domů Starého města (výstava porcelánových reliéfů Rosenthalu a stálá sbírka – hlavně dílo zakladatele muzea malíře Woerlena). Zastávka na pevnosti Veste Oberhaus s krásnou vyhlídkou na Pasov – město tří řek. Před návratem do Prahy se projdeme mezi chalupami bavorského skanzenu „Museumsdorf Bayerischer Wald“ v Tittlingu u Pasova (jeden z největších evropských skanzenů). Vesnička je skanzenem budovaným od r. 1985 soukromou osobou (majitel Muzea skla v Pasově). Jsou v ní na jednotlivé trámy rozebrané a opět na místě sestavené chalupy, škola, hospoda, mlýn, kapličky a hospodářské usedlosti z blízkého okolí Bavorského lesa. Nachází se zde i původní hala sklárny v Klášterském Mlýně na Šumavě.

V 16 hodin odjezd do Prahy. Návrat do 20:00.

image15 image16

Poznámka: pořadí jednotlivých návštěv může být změněno

Cena zahrnuje
  • autobusovou dopravu
  • 1 x nocleh se snídaní v 2-lůžkovém pokoji v komfortním hotelu (Gasthofu) v Zwieselu
  • 1 x nocleh se snídaní v 2-lůžkovém pokoji v 4-hvězdičkovém hotelu v Pasově
  • odborný výklad historičky umění
  • asistenci zástupce Salve tour
  • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
  • komplex. zájezdové pojištění vč. pojištění storna
  • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
  • vstupy (cca 500 Kč dle velikosti skupiny)
  • Příplatek za 1-lůžkový pokoj:  900 Kč/pobyt
Termín zájezdu: 29. - 31. března 2019
Cena zájezdu: 5.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.