Zájezd ve stopách Josefa Hoffmanna do Vídně a Brtnice u Jihlavy při příležitosti 150. výročí jeho narození

s odborným doprovodem PhDr. Duni Panenkové
(posunuto kvůli covidu)

image1

MAK-Ausstellungsansicht, 2021
Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit
© MAK/Georg Mayer

Josef Hoffmann -  rodák z moravské Brtnice, architekt, designér a pedagog – patří k nejpokrokovějším a nejvýznamnějším představitelům Vídeňské moderny. Je spoluzakladatelem Wiener Werkstätte (Vídeňské dílny), spolku výtvarných umělců Wiener Secession (Vídeňská Secese) a sdružení Österreichischer Werkbund. Byl propagátorem myšlenky Gesamtkunstwerku – komplexního uměleckého díla, které spojuje architekturu s dalšími uměleckými odvětvími v jeden harmonický celek. Jeho tvorba je velmi obsáhlá a různorodá, za 60 let své kariéry od Habsburské monarchie po Druhou republiku vystřídal různé architektonické styly od geometrické secese až po funkcionalismus. Pojďme se společně s PhDr. Panenkovou vypravit za jeho stavbami i užitým uměním a obdivovat krásu, kterou vnášel do designu pro své zákazníky.

Pátek 10. června:

6:30 odjezd z parkoviště na magistrále naproti hlavnímu nádraží ve směru Brno.

Po příjezdu do Vídně navštívíme nejdříve muzeum a obchodní dům se skleněným zbožím slavné sklářské firmy J. & L. LOBMEYR na Kärntner Straße, pro kterou navrhovali významní umělci a architekti, především Josef Hoffmann.   Jemu je věnována v muzeu také malá výstava. Firma Lobmeyr je pro nás zajímavá i proto, že  měla dílny v Kamenickém Šenově a vychovali u nich celou řadu našich skvělých rytců. Byli spřízněni se sklářskou rodinou Meyrů z Vimperka a když vimperskou sklárnu koupila fa Moser, propojili své obchody.

Nedaleko odtud se nachází bývalá prodejna nakladatelství c.k. Dvorní a státní tiskárny, jejíž interiér i vnější obložení navrhl Josef Hoffmann (dnes prodejna oděvů). Nároží obložené belgickou žulou a zdobené zlaceným profilovým rámem bylo nedávno zrestaurováno.

Na odpoledne se námpodařilo zajistit exkurzi v bývalém sanatoriu Westend v Purkersdorfu, které Josef Hoffmann projektoval pro Viktora Zuckerkandla. Geometricky přísná stavba ve stylu „hygienické moderny“ se stala vzorovou stavbou Vídeňské moderny a představuje první vrchol architektonické tvorby Josefa Hoffmanna a Wiener Werkstätte. Harmonickým propojením architektury s vybavením interiérů a nábytkem vznikl dokonalý Gesamtkunstwerk. Dnes se zde nachází Centrum péče o seniory Hoffmannpark.

Cestou do centra Vídně se zastavíme ve čtvrti Lainz, kde Josef Hoffmann postavil řadové domy pro koloniii Werkbundu. 32 architektů bylo vyzváno, aby navrhli vzorové domy pro výstavu Werkbundu v r.1932. Celkem tak bylo postaveno 70 domů, přičemž sám Hoffmann navrhl dva typy zrcadlově uspořádaných domů s veškerým vnitřním vybavením.

Nejslavnější dílo Josefa Hoffmanna – palác Stocklet v Bruselu – jsme viděli před několika lety na našem zájezdu do Belgie. Dnes se podíváme na jeho nejznámější vídeňskou stavbu, vilu Skywa-Primavesi ve čtvrti Hietzing, kterou Jos. Hoffmann navrhl pro velkostatkáře,  průmyslníka a člena parlamentu Roberta Primavesiho a jeho družku Josefinu Skywu.

Ubytování v hotelu v centru Vídně. Volný večer.

Sobota 11. června:

image2

Ve stopách Josefa Hoffmanna se vypravíme nejdříve pěšky, odpoledne se budeme přemísťovat naším autobusem.

Cestou do Muzea užitého umění (MAK) se zastavíme u ikonické stavby Pavilonu Secese, abychom se podívali na vstupní reliéf vytvořený Josefem Hoffmannem, jedním ze zakladatelů vídeňského sdružení Secese. Architekt a designér spolupracoval také na přípravě všech výstav  tohoto sdružení, zejména XIV. výstavy Secese k uctění památky Ludwiga van Beethovena.  Pod Hoffmanovým vedením se 21 umělcům různých oborů podařilo propojit architekturu s malířstvím (Beethovenův vlys Gustava Klimta), sochařstvím (socha Beethovena od Maxe Klingera) a hudbou, aby vznikl dokonalý secesní Gesamtkunswerk.

image3

Hlavním  cílem  naší  cesty  je  jubilejní  retrospektivní  výstava  díla  Josefa  Hoffmanna  ve vídeňském  Muzeu užitého umění MAK s názvem  „Josef Hoffmann: Fortschritt durch Schönheit“ (Pokrok skrze krásu). Původně se měla konat v r. 2020, kdy se slavilo 150 let od jeho narození, ale kvůli pandemii byla posunuta až na letošní rok.

Ve 20 tematických sekcích je zde vystaveno více než 1000 exponátů představujících 60 let Hoffmannovy tvorby v oblasti architektury, interiérového designu, módy, užitkových předmětů  a  dalších aspektů každodenního života, do kterých se vždy snažil vnášet krásu, a tím se zařadil mezi hlavní průkopníky mezinárodního hnutí za reformu životního stylu.

image4 image5

Všechny fotografie tohoto dne: MAK-Ausstellungsansicht, 2021
Josef Hoffmann. Fortschritt durch Schönheit
MAK-Ausstellungshalle
© MAK/Georg Mayer

Polední přestávku lze využít také k návštěvě showroomu obchodu s uměleckými předměty Nikolaus Kolhammer Wien v Dorotheergasse, zejména oddělení zaměřeného na výrobky Wiener Werkstätte.

Leopoldově muzeu nás čekají tři patra expozice Wien 1900 (nově uspořádané v r. 2019). Vzhledem k tématu našeho zájezdu se zaměříme  zejména na dílo Josefa Hoffmanna, jehož nábytek i užitkové a dekorační předměty najdeme především v sálech věnovaných Wiener Werkstätte, sanatoriu v Purkersdorfu,  v Klimtově ateliéru a také v pokoji pro dceru textilního podnikatele Maxe Biacha.

Naším autobusem se přemístíme do severní části Vídně a sice do čtvti Döbling, kde Josef Hoffmann projektoval jak komunální bytové domy, tak i soukromé vily. Po první světové válce  zahájila sociálně-demokratická správa města velkorysou výstavbu bytů. První komunální stavbou navrženou J. Hoffmannem pro vídeňský magistrát byl bytový komplex Klosenhof, koncipovaný pod vlivem Neues Bauen. K významným architektonickým památkám 20. a 30. let minulého století se řadí obytný komplex Winarskyhof, který patří k největším souvislým obytným komplexům ve Vídni (více než 500 bytů + zázemí). Na jeho výstavbě se podílel tým proslulých architektů včetně Hoffmanna. Poválečné komplexy bytových domů v Silbergasse a Heiligenstädter Strasse z 50. let představují Hoffmannovo pozdní dílo a jsou typickým příkladem vídeňské poválečné architektury.

Nás bude nejvíce zajímat Hoffmannova vilová výstavba, zejména vila Sonji Knips, která byla realizována v letech 1924-1925 jako poslední z Hoffmannových velkých vídeňských zahradních vil. V r. 1899 převzal Josef Hoffmann projektování umělecké kolonie na Hohe Warte od Josefa Marii Olbricha, který byl povolán do Darmstadtu. První stavbou této umělecké kolonie se stala dvojvila pro Kolomana Mosera a Carla Molla z r. 1901 inspirovaná hnutím Arts-and-Crafts, anglickými zahradními městy a také architekturou Středozemí, se kterou se architekt seznámil na své cestě do Itálie. Další vilou na Hohe Warte byla vila pro Friedricha Victora Spitzera, chemika a světově významného fotografa. Následovala druhá vila pro Carla Molla. Poslední Hoffmannovou stavbou ve vilové kolonii Hohe Warte byla vila pro stavebního podnikatele Eduarda Asta. Později E. Ast vilu prodal Almě Mahler, která v ní s Franzem Werfelem bydlela až do své emigrace po připojení Rakouska k nacistickému Německu.

Vilová kolonie Kaasgraben byla postavena podle projektu  Josefa Hoffmanna na svazích Grinzingu. V osmi do párů spojených rodinných domech bydleli přátelé a zákazníci Wiener Werkstätte, proto byla také nazývána „kolonií Wiener Werkstätte“. Současně s touto kolonií byla postavena i nedaleká vila profesora práv Edmunda Bernatzika.

Náročný den plný uměleckých a architektonických zážitků zakončíme skvělou večeří s dobrým vínkem v některém z vídeňských „Heurigen“ v Grinzingu nebo v Nussdorfu.

Neděle 12. června:

Po snídaní opustíme Vídeň a vydáme se do rodného města Josefa Hoffmanna – Brtnice u Jihlavy, kde navštívíme jeho rodný dům s muzeem. Interiéry domu, ve kterém bydlelo několik generací jeho předků, upravil Josef Hoffmann v době, kdy už byl slavným vídeňským architektem. Navrhl nový nábytek a pestrou výmalbu stěn pokojů. To vše vzalo po znárodnění zasvé, ale díky úsilí a nadšení Společnosti Josefa Hoffmanna se podařilo na začátku nového tisíciletí dům podle dochovaných dobových fotografií zrevitalizovat.

image7 image6

Máme mimořádnou příležitost zúčastnit se zahájení výstavy „15 let Muzea Josefa Hoffmanna“, pořádané ve spolupráci s vídeňským muzeem MAK. Výstava je mimo jiné zaměřena na vliv díla Josefa Hoffmanna na současné umělce a architekty.

Ve stálé expozici je k vidění nábytek, porcelán, sklo, dobové fotografie domů, vil a bytů navržených Josefem Hoffmannem. V nové části muzea nazvané „Nadčasový design Jos. Hoffmanna“ jsou vystaveny předměty, které se podle jeho návrhů vyrábějí dodnes.

image8 image9

Ve zbývajícím odpoledni si můžete pohovět v krásné muzejní zahradě s altánem navrženým rovněž Josefem Hoffmannem. Za její novou úpravu získala architektonická kancelář Chybik + Kristof Architects & Urban Designers mezinárodní ocenění.

Prohlédneme si také  další památky a zajímavosti malebného městečka Brtnice. Historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Hlavní dominantou města je zámek – přezdívaný „Brtnické Hradčany“, původně sídlo Valdštejnů a Collaltů. Město má i své malé „brtnické Karlovy mosty“ přes řeku Brtničku zdobené sochami Davida Liparta z počátku 18. století – jeden barokní most se nachází naproti radnici, druhý podobný najdeme pod zámkem. Když připočítáme několik dalších menších můstků a lávek, nepřekvapí nás, že Brtnice má  most i v městském znaku.

image10

Příjezd do Prahy do 19 hodin (dle času odjezdu z Brtnice).

Cena zahrnuje
  • autobusovou dopravu
  • 2 x nocleh se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu*** v centru Vídně
  • 1 x typickou večeři v „Heurigen“ v Grinzingu
  • odborný výklad historika umění
  • asistenci zástupce Salve tour
  • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
  • cestovní pojištění pro účastníky zájezdu vč. pojištění storna
  • zákonné pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje
  • Příplatek za jednoůžkový pokoj: 1.500 Kč
Termín zájezdu: 10. - 12. června 2022
Cena zájezdu: 6.600 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.