Sicílie, jak ji neznáte s PhDr. Duňou Panenkovou

Část první : baroko a antika střední  a východní Sicílie

 

Pátek, 20.října: Praha – Catania – Taormina

18:10 odlet do Catanie (s přestupem v Římě). 22:20 přílet do Catanie. Transfer do hotelu v Taormině. Typická sicilská secesní vila  se nachází na panoramatickém místě přímo nad zátokou Mazzaró, kousek od pláže Isola Bella a od lanovky, spojující pobřeží s historickým centrem Taorminy.

Nocleh se snídaní v hotelu v Taormině.

Sobota, 21. října: Taormina

image1

Polodenní procházka po městě s prohlídkou hlavního cíle cesty: řecko-římského divadla s nejkrásnějšími kulisami – Středozemním mořem a dýmající Etnou na pozadí. Procházky mezi paláci, náměstíčky s gotickým dómem st. Agostino a barokní katedrálou, věží s orlojem a dalším, tentokráte krytým divadlem zvaným Odeon. Výstup na vrchol hory Monte Tauro k hradu Castello di Castellmola – nádherná vyhlídka.

Corso Umberto I.  s řadou obchůdků. Desítky kavárniček. Odpoledne spočiňte na pláži Isola Bella nedaleko hotelu nebo si užívejte skvostných výhledů v zahradách Villy Comunale.

image2 image3

Nocleh se snídaní v hotelu v Taormině.

Neděle: 22. října: Taormina  – Catania – Val di Noto

Catanie leží na úpatí Etny. My se na nejvyšší a nejaktivnější evropský vulkán podíváme raději jen zpovzdálí… Pod městem proudí řeka Armenano, kterou na povrchu můžeme vidět jen u kašny na náměstí.  Prohlídka města postaveného v pravidelném rastru v arabském či římském  stylu. Procházka ulicemi plnými barokních kostelů a klášterů k  hradu Castello Ursino centrem s katedrálou, kašnou, římským divadlem a velkým náměstím.

 image4 image5 image6

Ubytování  v Relais Villa Favorita ve Val di Noto. Zrekonstruovaná  historická vila  ze 17. století se nachází uprostřed citrusových, olivových a mandloňových hájů.

 image7 image8 image9

Prohlídka areálu, možnost koupání v bazénu s vyhlídkou na nedaleké městečko Noto a uvítací večeře z typických sicilských surovin v hotelové restauraci, ze které dohlédnete až k moři! Ovoce a zelenina z vlastní zahrady a výtečné víno z okolních vinic samozřejmě nebudou chybět (zejména Nero d´Avola).

 image12 image11 image10

Pondělí: 23 října: Val di Noto – výlet po arabské a barokní Sicílii

Během pobytu ve Ville Favoritě postupně důkladně prozkoumáme celou oblast Val di Noto, včetně většiny z 8 měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Představují mimořádný barokní urbanistický fenomén, který  nemá v Evropě srovnání. Všechna tato města byla kompletně zničena zemětřesením v r. 1693 a znovu vybudovaná v pozdně barokním slohu.

Začneme návštěvou přístavního městečka Marzamemi, zejména  jeho rybárny přeměněné na tržnici s prodejem sušených rajčat, oleje, koření atd., a náměstíčka s vintage butikem. Zemědělským centrem  Pacchino (kde  se můžete vydat ve stopách komisaře Montalbana)

projedeme na nejjižnější cíp Sicílie - Capo Passero.

Ispica – miniprocházka a prohlídka moc hezkého a zvláštního náměstí, kostela.

 image14 image13 image15

Modica – zastávka u barokní katedrály sv. Jiří se zajímavou výzdobou (dílo architekta Gagliardiho). Z monumentálního schodiště s 250 schody (jeden z charakteristických znaků sicilského baroka) je krásná vyhlídka na město, které je chloubou barokního umění, ačkoliv svými oprýskanými paláci a domy působí poněkud sicilsky omšele.

Scicli  - kdysi arabská pevnost, poté královské normanské město, na jehož troskách vyrostlo po ničivém zemětřesení v 17. století barokní město.  Procházka městem kolem barokních paláců a kostelů – výstup ke klášteru na skále s krásnými rozhledy.

 image17 image18

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.

 

Úterý, 24. října: Villa Favorita – výlet do Ragusy, největšího barokního města světa

Ragusa : procházka mimořádně velkým, téměř čistě barokním městem s desítkami paláců, řadou kostelů – od kostela Santa Maria delle Scale s úchvatnou vyhlídkou na město v údolí, dále do historické Ragusy (Ragusa Ibla), přes vrchol hory s palácem zdejší univerzity, dolů ke katedrále sv. Jiří (Duom o San Giorgio – opět dílo arch. Galiardiho), labyrintem uliček a náměstíček ve starém centru až k Giardino Ibleo s románským portálem na kostele sv. Jiří a kouzelnou malou botanickou zahradou = parkem a vyhlídkami.

image20

Donnafugata – prohlídka sicilského venkovského šlechtického sídla.

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.

 image21 image22 image23

Středa, 25. října: Villa Favorita – Villa Romana – výlet na  římský venkovský statek         a do města Noto, barokní perly východního pobřeží

 image25 image24

Villa Romana del Tellaro – římská vila s dochovanou dispozicí venkovského sídla, kuchyní a mozaikami.

Do barokního města Noto pojedeme přes pobřežní část Nota, Lido di Noto – ukázka chalupaření na Sicílii – pobřežní zástavba je na Sicílii pod přísným dohledem památkové péče a nesmí se stavět paneláky a hotely; díky tomu je pobřeží zastavěno vilkami se zahradami.

Město Noto, prototyp barokní okázalosti,  bylo nově vybudované na počátku 18. století poté, co staré město bylo totálně zničeno zemětřesením. Město leží na jižním svahu poměrně vysoké hory. Horizontální ulice tvoří rámec pro stavby paláců a klášterů a na kopec se většinou stoupá po schodech.  Velkolepá promenáda mezi barokními paláci a kostely nabízí i řadu malých obchůdků, kaváren a restaurací s nabídkou sicilského menu, tj. zeleniny a ryb.

Během procházky městem navštívíme kostely a katedrálu na promenádě a palác Nicolaci di Villadorata – ukázka šlechtického sídla 18. století.

Nocleh s polopenzí v Relais Villa Favorita.

Čtvrtek, 26. října:  Villa Favorita – výlet do  řeckých a barokních Syrakus

Syrakusy (česky také Syrákúsy, italsky Siracusa) patřily k významným centrům řecké kultury a umění, dnes jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Siracusa Antica / antický=řecký areál se zachovaným  divadlem s vynikající akustikou, jeskyní – lomem zvanou Ucho Dionýsovo, římský areál s obětním oltářem a torzem divadla.

image26 image27

Ostrov Isola di Ortigia je spojen s pevninou dvěma mosty. Hned u vstupu  se nachází pozůstatky dórského Apollonova chrámu, jedné z nejstarších řeckých památek na Sicílii. Jádro starého města je protkáno spletí úzkých uliček, zde se nacházelo i staré židovské ghetto. Archimédovo náměstí (Piazza Archimede)  zdobí fontána bohyně lovu Artemis. Na náměstí Piazza del Duomo (původně akropole starověkých Syrakus), které  patří k nejkrásnějším v celé Itálii, si prohlédneme dva chrámy: barokní katedrálu (Duomo), skrývající uvnitř pozůstatky původního Athénina chrámu a křesťanské baziliky ze 7. století, a kostel Santa Lucia alla badia s oltářním obrazem od Carravagia.

Na Piaza Duomo je také archeologické muzeum s antickými chodbami v podzemí – Ipogeo di Piazza Duomo, a kousek za kostelem Santa Lucia di badia je tzv. Fonte Aretuza – jezírko se sladkou vodou pár metrů od mořského břehu.

 image28 image29 image30

Je možné navštívit Museo di Siracusa se sbírkou antických, gotických a renesančních obrazů a soch a s etnografickými sbírkami. Uprostřed Via Larga je loutkové muzeum a dílny loutkařů.

 image31 image32 image33

Siracusy jsou velmi příjemné na procházky, jejich ulice jsou téměř prosté jakéhokoliv provozu.    A Siracusy jsou bílé!

Nocleh s polopenzí ve Villa Favorita.

 

Pátek, 27. října: Villa Favorita – Caltagirone – Piazza Armerina – Enna

Dnes se přemístíme z naší oázy ve Val di Noto v jihovýchodní Sicílii do střední Sicílie. První zastávkou bude Caltagirone, které patří ke zmíněným 8 barokním městům ve Val di Noto, zapsaným na  seznamu světového dědictví UNESCO. Procházka po městě keramiků, jejichž dlaždice a obklady ozdobily snad každý dům ve městě včetně schodiště se 146 schody vedoucího ke kostelu St. Maria del Monte. Corte Capitaniale je vyzdobeno velkými keramickými obrazy dějinných bitev.

 image34 image35

Římská vila Villa Romana del Casale nedaleko Piazza Armerina je další sicilskou památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Dochované pestrobarevné podlahové mozaiky s celkovou plochou 3500 m2 představují nejvelkolepější soubor římských mozaik na světě a jednu z mála dodnes v čitelné podobě zachovaných římských výzdob.

 image36 image37

Piazza Armerina je hezké polobarokní město s řadou paláců, kostelů a římských ruin.

Nocleh se snídaní v hotelu v Enna.

Sobota, 28. října: Enna – Caltanissetta

Enna je nejvýše položené město Sicílie (931 m n.m.) a nachází se v geografickém středu ostrova, tzn. je pro nás strategickým místem pro další výlety za památkami a přírodními krásami. Dopoledne procházka po velkoryse založeném městě na vysoké skále, a tím pádem s vyhlídkou do dálky. Návštěva barokní katedrály a lombardského hradu, který patří k nejvýznamnějším pevnostem na Sicílii.

 image39 image38

Po obědě odjezd do dalšího města na kopci – Caltanissetta.

Procházka po velkorysém městě střední Sicílie, založeném na Monte San Giuliano. Návštěva hradu Castello Pietrarossa na vysoké skále, prohlídka dvou reprezentativních chrámů na náměstí Garibaldi.

 image42 image41 image40

Nocleh se snídaní v hotelu v Enna.

 

Neděle, 29. října: Enna – výlet do časů řecké Sicílie, Agrigenta

Návštěva Údolí chrámů, které je vlastně lokalitou na dlouhém hřebenu kopce. Dvoukilometrová procházka  cestou lemovanou více či méně zachovanými řeckými chrámy. Návštěva muzea – vily archeologů, kteří v 19. století na vrchu pracovali.

Odpoledne přejezd do Agrigenta – návštěva archeologického muzea.

Nocleh se snídaní v hotelu v Enna.

 image44 image45 image43

Pondělí, 30. října: Enna – Cefalù – Caccamo – Palermo

Z Enny budeme projíždět hornatou krajinou na severní pobřeží Sicílie.

Cefalú je příjemné přímořské městečko na severním pobřeží Sicílie s mohutnou normanskou katedrálou, rajským dvorem, klášterem, mozaikovým portálem a středověkými, sochařsky ztvárněnými hlavicemi, starou arabskou prádelnou, vyhlídkou – bývalou stráží na skále nad městem. Co takhle dát si oběd v některé z restaurací s terasou na pilotech přímo nad mořem? Cefalú je vyhlášené řadou velmi dobrých restaurací, kaváren a krámečků.

Zájemci mohou vystoupit na skálu nad městem, kde se nachází ruiny staré normanské pevnosti La Rocca a Dianin chrám. Je odtud nádherný výhled na moře a na město.

Cestou do Palerma navštívímetaké Caccamo, mohutnýnormanského hradu z raného středověku.

Procházka po nejzajímavějších místech Palerma s palermskou Češkou  bude pozvánkou na příští zájezd na Sicílii, během kterého si podrobně prohlédneme Palermo a celou severozápadní Sicílii.

Nocleh se snídaní v pensionu v Terrasini/Cinisi u palermského letiště Falcone – Borsellino.

 image48 image46 image47

Úterý, 31. října: Palermo – Praha

5:00 transfer na letiště. 7:00 odlet z Palerma do Prahy s přestupem v Římě. 11:25 přílet do Prahy.

image52 image51 image50 image49

Cena zahrnuje   
 • leteckou dopravu Praha – Catania a Palermo – Praha s přestupem v Římě včetně letištních tax a odbaveného zavazadla
 • 2 x nocleh se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji v hotelu***  v Taormině
 • 5 x nocleh s polopenzí v Relais**** v Notu
 • 3 x nocleh se snídaní v hotelu*** v Enně
 • 1 x nocleh se snídaní v pensionu ***  u Palerma
 • autobusovou dopravu po Sicílii dle programu
 • doprovod a výklad historičky umění
 • asistenci zástupce SALVE tour
 • osobní audio-systém (přijímač a sluchátka)
 • komplexní cestovní pojištění A60 včetně zdravotního pojištění a pojištění storna zájezdu
 • zákonné pojištění cest. kanceláře pro případ úpadku.
 
Cena nezahrnuje
 • vstupy (bude upřesněno)
 • stravování mimo pobyt ve Villa Favorita
 • příplatek za 1-lůžkový pokoj:  7.000 Kč
Termín zájezdu: 20. - 31. října 2017
Cena zájezdu: 36.900 Kč

Tento zájezd již proběhl. Zkuste si vybrat z naší aktuální nabídky zájezdů.